Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využití elektronického bankovnictví

Využití elektronického bankovnictví

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Klíčová
Šetření:12. 09. 2012 - 02. 10. 2012
Počet respondentů:122
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentkou oboru „Finance“ Masarykovi univerzity v Brně a tímto si Vás dovoluji požádat o vyplnění dotazníku na téma Využití elektronického bankovnictví. Tento dotazník je určený všem uživatelům elektronického bankovnictví. Výsledky tohoto dotazníku budou zpracovány v mé diplomové práci na téma Elektronické bankovnictví a elektronická komunikace ve vybraných bankách. Předem děkuji za čas strávený vyplněním tohoto dotazníku. Lucie Klíčová

Odpovědi respondentů

1. Elektronické bankovnictví zahrnuje: platební kartu, internetové bankovnictví, telefonní bankovnictví, mobilní bankovnictví, Homebanking pro firmy. Kterou z těchto forem využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internetové bankovnictví11090,16 %90,16 %  
Platební karta10686,89 %86,89 %  
Mobilní bankovnictví1411,48 %11,48 %  
Telefonní bankovnictví129,84 %9,84 %  
Homebanking43,28 %3,28 %  

Graf

2. Jak často elektronické bankovnictví využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několikrát týdně4536,89 %36,89 %  
několikrát měsíčně3427,87 %27,87 %  
jednou týdně2117,21 %17,21 %  
denně1411,48 %11,48 %  
méně54,1 %4,1 %  
jednou měsíčně32,46 %2,46 %  

Graf

3. K čemu elektronické bankovnictví nejčastěji využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zadání jednorázové platby10384,43 %84,43 %  
zjištění zůstatku9577,87 %77,87 %  
kontrola transakční historie9073,77 %73,77 %  
platba platební kartou6855,74 %55,74 %  
výběr hotovosti z bankomatu6049,18 %49,18 %  
operace s trvalou platbou4032,79 %32,79 %  
příjem elektronického výpisu2923,77 %23,77 %  
změna nastavení služeb účtu1814,75 %14,75 %  
jiné54,1 %4,1 %  
zadání zahraniční platby21,64 %1,64 %  
zjiŠ¡tění zŠ¯statku10,82 %0,82 %  

Graf

4. Jaký je hlavní důvod využití elektronického bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepřetržitý přístup k účtu5242,62 %42,62 %  
pohodlí3226,23 %26,23 %  
úspora času2117,21 %17,21 %  
úspora finančních nákladů75,74 %5,74 %  
rychlost vyřízení požadavku64,92 %4,92 %  
jednoduchost aplikace43,28 %3,28 %  

Graf

5. V čem vidíte nevýhodu elektronického bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádnou nevýhodu nevidím7662,3 %62,3 %  
nízká bezpečnost2218,03 %18,03 %  
potřeba technického vybavení1310,66 %10,66 %  
nedostatečná nabídka funkčností75,74 %5,74 %  
vysoká cena21,64 %1,64 %  
Š¾ádnou nevýhodu nevidím10,82 %0,82 %  
složitá obsluha10,82 %0,82 %  

Graf

6. Za jakým účelem využíváte elektronické bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
soukromý účel11795,9 %95,9 %  
podnikatelský účel nebo jako instituce54,1 %4,1 %  

Graf

7. Které banky jste klientem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné7662,3 %62,3 %  
Česká spořitelna, a.s.4637,7 %37,7 %  

Graf

8. Jak jste spokojen(a) s využívanými službami elektronického bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný5746,72 %46,72 %  
výborný4940,16 %40,16 %  
dobrý129,84 %9,84 %  
dostatečný21,64 %1,64 %  
nedostatečný21,64 %1,64 %  

Graf

9. Co Vám chybí ve službách elektronického bankovnictví, co byste změnil(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic, vše mi vyhovuje4133,61 %33,61 %  
lepší zabezpečení2218,03 %18,03 %  
rozšíření služeb v oblasti nastavení účtu1613,11 %13,11 %  
rozšíření služeb v komunikaci s bankou1310,66 %10,66 %  
zvýšit rychlost odezev komunikačního kanálu1310,66 %10,66 %  
rozšíření služeb v oblasti platebního styku97,38 %7,38 %  
rozšíření služeb v oblasti platebních karet75,74 %5,74 %  
nic, vŠ¡e mi vyhovuje10,82 %0,82 %  

Graf

10. Víte o možnosti zadání zahraničních plateb v elektronickém bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9678,69 %78,69 %  
ne2621,31 %21,31 %  

Graf

11. Zadal(a) jste někdy zahraniční platbu pomocí elektronického bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8468,85 %68,85 %  
ano3831,15 %31,15 %  

Graf

12. Je cena za elektronické bankovnictví odpovídající nabízeným službám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9073,77 %73,77 %  
ne3226,23 %26,23 %  

Graf

13. Jste spokojen(a) s rychlostí provedení transakce v elektronickém bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10283,61 %83,61 %  
ne2016,39 %16,39 %  

Graf

14. Preferujete určitou banku pro určitou službu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7259,02 %59,02 %  
ano5040,98 %40,98 %  

Graf

15. Jakou formu výpisů preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
elektronické9678,69 %78,69 %  
papírové2621,31 %21,31 %  

Graf

16. Z jakého důvodu preferujete výše zvolenou formu výpisů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cena za danou formu výpisu5545,08 %45,08 %  
rychlost doručení výpisu3629,51 %29,51 %  
jedinečnost písemného dokladu2318,85 %18,85 %  
bezpečnost doručení výpisu86,56 %6,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

15. Jakou formu výpisů preferujete?

  • odpověď papírové:
    • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi jedinečnost písemného dokladu na otázku 16. Z jakého důvodu preferujete výše zvolenou formu výpisů?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Elektronické bankovnictví zahrnuje: platební kartu, internetové bankovnictví, telefonní bankovnictví, mobilní bankovnictví, Homebanking pro firmy. Kterou z těchto forem využíváte?

2. Jak často elektronické bankovnictví využíváte?

3. K čemu elektronické bankovnictví nejčastěji využíváte?

4. Jaký je hlavní důvod využití elektronického bankovnictví?

5. V čem vidíte nevýhodu elektronického bankovnictví?

6. Za jakým účelem využíváte elektronické bankovnictví?

7. Které banky jste klientem?

8. Jak jste spokojen(a) s využívanými službami elektronického bankovnictví?

9. Co Vám chybí ve službách elektronického bankovnictví, co byste změnil(a)?

10. Víte o možnosti zadání zahraničních plateb v elektronickém bankovnictví?

11. Zadal(a) jste někdy zahraniční platbu pomocí elektronického bankovnictví?

12. Je cena za elektronické bankovnictví odpovídající nabízeným službám?

13. Jste spokojen(a) s rychlostí provedení transakce v elektronickém bankovnictví?

14. Preferujete určitou banku pro určitou službu?

15. Jakou formu výpisů preferujete?

16. Z jakého důvodu preferujete výše zvolenou formu výpisů?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Elektronické bankovnictví zahrnuje: platební kartu, internetové bankovnictví, telefonní bankovnictví, mobilní bankovnictví, Homebanking pro firmy. Kterou z těchto forem využíváte?

2. Jak často elektronické bankovnictví využíváte?

3. K čemu elektronické bankovnictví nejčastěji využíváte?

4. Jaký je hlavní důvod využití elektronického bankovnictví?

5. V čem vidíte nevýhodu elektronického bankovnictví?

6. Za jakým účelem využíváte elektronické bankovnictví?

7. Které banky jste klientem?

8. Jak jste spokojen(a) s využívanými službami elektronického bankovnictví?

9. Co Vám chybí ve službách elektronického bankovnictví, co byste změnil(a)?

10. Víte o možnosti zadání zahraničních plateb v elektronickém bankovnictví?

11. Zadal(a) jste někdy zahraniční platbu pomocí elektronického bankovnictví?

12. Je cena za elektronické bankovnictví odpovídající nabízeným službám?

13. Jste spokojen(a) s rychlostí provedení transakce v elektronickém bankovnictví?

14. Preferujete určitou banku pro určitou službu?

15. Jakou formu výpisů preferujete?

16. Z jakého důvodu preferujete výše zvolenou formu výpisů?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Klíčová, L.Využití elektronického bankovnictví (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vyuziti-elektronickeho-banko.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.