Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využití gamifikace v marketingu destinace cestovního ruchu

Využití gamifikace v marketingu destinace cestovního ruchu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Brunátová
Šetření:26. 03. 2019 - 17. 04. 2019
Počet respondentů:7
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.11:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou magisterského studia a pracuji na diplomové práci s názvem Moderní trendy v marketingu a jejich využití v destinaci cestovního ruchu (se zaměřením na gamifikaci). V této souvislosti si Vás dovoluji požádat o vyplnění níže uvedeného dotazníku na téma využití gamifikace v marketingu destinace cestovního ruchu.

Dotazník je anonymní a Vaše odpovědi využiji pouze pro svoji diplomovou práci.

Účelem dotazníkového šetření je zjistit povědomí o gamifikaci a zda účastníci cestovního ruchu gamifikaci využívají. Výsledkem bude návrh gamifikace, který pomůže zatraktivnit cestovní ruch pro vybranou destinaci.

Závěrem velice děkuji za účast v dotazníkovém šetření a čas, který jste mi věnovali.

 

S přáním hezkého dne

Michaela Brunátová

Odpovědi respondentů

1. Prosím uveďte název a sídlo DMO:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Broumov, společnost pro destinací management Broumovska o.p.s.

Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. náměstí Prokopa Velkého 1951 Žatec

Destinační společnost Jihočeský venkov, z.s. (Turistická oblast PodKletí) Sídlo: Pištín

Destinační spolek Novohradsko-Doudlebsko Trhové Sviny

Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu Kladská 1 787 01 Šumperk

Krkonoše - svazek měst a obcí

PRO Šumavsko, z.s. Archiváře Teplého 1, 387 06 Malenice

2. Jaká je Vaše funkce?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Marketing a PR regionu l114,29 %14,29 %  
Produktový manažer114,29 %14,29 %  
Marketing & PR manažer114,29 %14,29 %  
místopředseda114,29 %14,29 %  
ředitel114,29 %14,29 %  
produktová manažerka114,29 %14,29 %  
ředitelka114,29 %14,29 %  

Graf

3. Setkali jste se již s pojmem gamifikace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano685,71 %85,71 %  
ne114,29 %14,29 %  

Graf

4. Znáte nějaké projekty gamifikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neznám žádné projekty gamifikace571,43 %71,43 %  
Znám projekty gamifikace v ČR228,57 %28,57 %  

Graf

5. Pokud znáte projekty gamifikace, prosím uveďte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Bohužel, žádné konkrétní.

Geofun - obecně na více území, včetně Krkonoš Po stopách Jindřicha - Středočeský kraj

Nevím

neznám

Neznám

Neznám v praxi osobně

Středočeská brožura Kingdom Come: Deliverance - průvodce po místech GEOPARSER, GEOHRY, TOULKY PO MAPÁCH, TIERRA DEMONICAL, GEOFUN

6. Využíváte ve Vaší destinaci gamifikaci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne571,43 %71,43 %  
ano228,57 %28,57 %  

Graf

7. Pokud jste v otázce č. 6 odpověděli kladně, uveďte, jak gamifikaci využíváte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

Geofun - Pohádkové Krkonoše

Herní aplikace k projektu, který provádí po turistické oblasti

Ne

Nevím

Odpověděl jsem v otázce č. 6 "ne".

V současné době nevyužíváme.

8. Pokud jste v otázce č. 6 odpověděli záporně, uveďte, proč gamifikaci nevyužíváte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

Finančně náročné, máme jiné priority.

jsem ve funkci krátce a mám nové záměry, mimo jiné i využití gamifikace

neodpověděla jsem záporně.

Nevím co to znamená

Teď připravujeme

V současné době mají prioritu jiné projekty - přizpůsobení turistického portálu, digitalizace materiálů, tvorba audiovizuálního obsahu, komunikační kampaň YES.

9. Považujete gamifikaci za využitelnou pro zatraktivnění Vaší destinace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím457,14 %57,14 %  
nevím228,57 %28,57 %  
souhlasím114,29 %14,29 %  

Graf

10. Považujete gamifikaci za motivační nástroj k návštěvě destinace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím342,86 %42,86 %  
spíše souhlasím228,57 %28,57 %  
souhlasím114,29 %14,29 %  
spíše nesouhlasím114,29 %14,29 %  

Graf

11. Na které potenciální návštěvníky byste cílili gamifikaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Generace Z342,86 %42,86 %  
Generace X228,57 %28,57 %  
Generace Y114,29 %14,29 %  
Podléhá to trendovosti a marketingové kampani nelze přesně specifikovat.114,29 %14,29 %  
Nevím114,29 %14,29 %  

Graf

12. Který produkt Vaší destinace považujete za vhodný pro aplikaci gamifikace? Prosím uveďte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Gastrostezka turistickou oblastí Šumavsko Zážitková stezka turistickou oblastí Šumavsko pro rodiny s dětmi

Geohry a Quiz Planet. Ovšem díky rychlému vývoji a právě trendovosti může být tato situace za rok jiná.

Hru na mobilu

Možná Chrám chmele a piva nebo cokoliv s pivem spojené

Nevím

Pěší stezky, pátrací hry.

Pohádkové Krkonoše. V budoucnu hornictví a vojenské památky

13. Jakým způsobem byste motivovali potenciální návštěvníky, aby hráli hru o Vaší destinaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Soutěžemi a odměnami457,14 %57,14 %  
Plnění zábavných úkolů457,14 %57,14 %  
Odhalení tajemství destinace, nebo místo o kterém nikdo neví457,14 %57,14 %  
Zajímavá strategie (téma) hry342,86 %42,86 %  
Zajímavým designem114,29 %14,29 %  
Nevím114,29 %14,29 %  
Využití oblíbených forem her (kvízy, příběhy, šifry aj.)114,29 %14,29 %  

Graf

14. Jaké bonusy byste poskytli výhercům jednotlivých her ve Vaší destinaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hmotné odměny (dárkové balíčky s motivy navštívené destinace)457,14 %57,14 %  
Odměna formou slevových poukazů na ubytování, stravování a různé aktivity v destinaci342,86 %42,86 %  
Rodinné vstupné do muzeí, kulturně-historických památek či sportovišť228,57 %28,57 %  
YesCard - slevová karta, propagační předměty NW hole, trička, šátky114,29 %14,29 %  
Nevím114,29 %14,29 %  
Poznání destinace kdy průvodcem bude historická postava dané destinace114,29 %14,29 %  
Sleva na víkendový pobyt114,29 %14,29 %  
Sleva na vstupné do kulturně-historických památek v dané destinaci pro hráče daných her114,29 %14,29 %  

Graf

15. Jakou formu hry byste zvolili pro Vaši destinaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Storytelling – hry založené na příběhu (hledání pokladu, vyšetřování místní záhady aj.)342,86 %42,86 %  
Vědomostní hry – hry založené na logice a trénování paměti (kvízy, hádanky, křížovky, aj.)342,86 %42,86 %  
Lokalizační hry – hry založené na GPS souřadnicích (geocatching, pokemon go, aj.)342,86 %42,86 %  
Virtuální realita – vytváření iluzí skutečného světa (simulace letu, řízení auta aj.)228,57 %28,57 %  
Vzdělávací hry – hry určené pro vzdělávání, učení jazyků (duolingo, aj.)228,57 %28,57 %  
Nevím114,29 %14,29 %  

Graf

16. Jaký typ hry by se nejvíce hodil na Vaši destinaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hra zaměřená na znalosti přírody571,43 %71,43 %  
Hra zaměřená na historii a památky342,86 %42,86 %  
Dobrodružná hra228,57 %28,57 %  
Hra zaměřená na znalosti o městě114,29 %14,29 %  
challenge114,29 %14,29 %  
Nevím114,29 %14,29 %  
Pohádková hra114,29 %14,29 %  
Šifrovačky114,29 %14,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Brunátová, M.Využití gamifikace v marketingu destinace cestovního ruchu (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://vyuziti-gamifikace-v-marketi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.