Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využití hardwaru na základních školách

Využití hardwaru na základních školách

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Nohel
Šetření:09. 04. 2009 - 07. 05. 2009
Počet respondentů:57
Počet otázek (max/průměr):10 / 10.28
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:16,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,


Jsem studentem 4. ročníku Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
a provádím pedagogický výzkum pro diplomovou práci. Cílem tohoto výzkumu je zjistit, které hardwarové prostředky využíváte pro výuku na vaší škole. Proto Vás žádám o vyplnění tohoto dotazníku, který je zcela anonymní. Jeho výsledky budou použity pro účely diplomové práce. U každé otázky zaškrtněte jednu správnou odpověď ( pokud není uvedeno jinak ).

Děkuji za čas a ochotu k vyplnění tohoto dotazníku.


Petr Nohel

 

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž4577,59 %78,95 %  
žena1322,41 %22,81 %  

Graf

2. Do které věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 30 let2034,48 %35,09 %  
31-40 let1729,31 %29,82 %  
51-více let1322,41 %22,81 %  
41-50 let813,79 %14,04 %  

Graf

3. Které předměty vyučujete? (uveďte)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Informatika35,17 %5,26 %  
žádné23,45 %3,51 %  
matematika, fyzika23,45 %3,51 %  
Dějepis, český jazyk23,45 %3,51 %  
informatika, AJ, fyzika11,72 %1,75 %  
M-Inf11,72 %1,75 %  
aj,čj11,72 %1,75 %  
Praktická cvičení z Výpočetní techniky11,72 %1,75 %  
Výpočetní technika11,72 %1,75 %  
Matematika, zeměpis11,72 %1,75 %  
ostatní odpovědi Informatika, Matematika, Německý jazyk, Výtvarná v
anglický jazyk
Informační technologie, Základy programování
ICT
Tv,PV,Info tech.
český jazky, ekonomiku, obchodní korespondence
Matematika, TV
Angličtina, Výpočetní technika
Angličina, zeměpis
VT, Ze, Tv, Kv
INFORMATIKA, FYZIKA, CHEMIE
čj, m, hv (1.- 5.r.)
matematika-fyzika-informatika
Matematicko fyzikální základ, Aplikace informačníc
český jazyk, dějepis, informatika
M, Inf
PRV3-4, EPO3-4, TZI3-4
Čj, M, Prv,Vl, Tv, Vv, Pč
Inf, Pč
TV, Informatika
elektronika, elektrotechnika
odborný výcvik, odborná praxe
biologie a aplikované vědy
matematika, informatika
Hardware, počítačové sítě, matematika
Informatika a výpočetní technika (IVT)
ICT, Statistika, Finanční matematika
matematika, dílny, informatika
TV, Zemepis, IT
Informatika, matematika
M, F, Inf
Informatiku, hezká děvčata pak sexuální výchovu :)
český jazyk, výtvarná výchova, tělesná výchova
ICT, Pč¨(práce s počítačem), M, VV, Zž a Za
matematika, fyzika, informační technologie
Informatiku
Informatika a podobné
chemie,přírodopis informatika
matematika + informatika
český jazyk - dějepis - angličtina
chemie, přírodovědný seminář
matematika-hudební výchova
Matematika, Anglický jazyk, Informatika
4374,14 %75,44 % 

Graf

4. Ve kterém předmětu používáte hardwarové prostředky k výuce? (uveďte)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Informatika610,34 %10,53 %  
Výpočetní technika23,45 %3,51 %  
matematika, fyzika23,45 %3,51 %  
informatika, AJ, fyzika11,72 %1,75 %  
Infrormatika11,72 %1,75 %  
aj11,72 %1,75 %  
ve všech kromě tělocviku11,72 %1,75 %  
Praktická cvičení z Výpočetní techniky11,72 %1,75 %  
zeměpis11,72 %1,75 %  
Informatika, Matematika, Německý jazyk, Výtvarná v11,72 %1,75 %  
ostatní odpovědi v anglickém jazyce
Informační technologie, Základy programování
ICT, TA, PEK
V žádném
info technologie
obchodní korespondence
MAT
Oba
VT, Ze, Tv, Kv
INFORMATIKA, FYZIKA, CHEMIE
čj, m
matematika-fyzika-informatika
Matematicko fyzikální základ, aplikace informačníc
český jazyk, dějepis, informatika
M, Inf
PRV3-4, EPO3-4, TZI3-4
Čj, M, Prv, Vl, Pč, vv
Inf
elektronika, elektrotechnika
odborný výcvik, odborná praxe
ve všech
v obou
Hardware, počítačové sítě, matematika
IVT
ICT, Statistika, Finanční matematika
matematika, informatika,dílny
Zemepis, IT
Informatika, matematika
dějepis, český jazyk
M, F, Inf
Křídu
český jazyk
ICT, Pč¨(práce s počítačem), M, VV, Zž a Za
matematika, fyzika, informační technologie
Informatika, výpočetní technika a pod.
chemie,přírodopis,informatika
český jazyk - dějepis - angličtina
přírodovědný seminář
dějepis
matematika-hudební výchova
Anglický jazyk, Informatika
4170,69 %71,93 % 

Graf

5. Které hardwarové prostředky ve výuce využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
PC5493,1 %94,74 %  
dataprojektor5086,21 %87,72 %  
notebook3255,17 %56,14 %  
interaktivní tabuli3051,72 %52,63 %  
jiné2136,21 %36,84 %  
CD přehrávač1322,41 %22,81 %  

Graf

6. Jak často tyto prostředky ve výuce používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stále2644,83 %45,61 %  
často - několikrát týdně2237,93 %38,6 %  
občas - jednou za měsíc1017,24 %17,54 %  

Graf

7. Myslíte si, že je výuka pomocí hardwarových prostředků kvalitnější? (uveďte proč)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ano

Ano

Ano je kvalitnější, hlavně dataprojektor, který velice napomáha učiteli ve výuce žáků a pomocí něj můžu udělat výuku pro žáky atraktivnější.

Ano myslím, usnadní to výuku, rychlé schromáždění dat, lepší orientace, zdokonalování se

ano, jelikož se mi výuka zdá snáze pochopitelná za pomoci názorného zobrazení a mnohdy také šetří čas

Ano, máme k dispozici mnoho materiálu z internetu, nebo i vlastní materiál vytváříme - předváděcí sešity pro interaktivní tabuli, myšlenkové mapy, zveřejnění našich projektů a výtvorů na internatu pro domácí studium ap.

Ano, motivační faktor, moderní přístupy.

Ano, myslim. Zaky to vice zajima.

Ano, nemusí se nic psát na tabuli.

Ano, obsahuje to nové metody a možnosti výuky a zabavení studentů.

Ano, podle mého studentského názoru jsou takovéto pomůcky velice vhodné, už jen kvůli vizuálnímu kontaktu a také kvůli snadnější komunikaci.

Ano, usnadní práci.

ano, zabaví to žáky

ano,je zajímavější pro žáky,větší motivace

Ano. Pomocí hardwarových prostředků mohu studentům názorně ukázat fungování jednotlivých programů, real-time programování apod.

Ano. Je možné okamžitě reagovat na nové podněty získané např. přes internet, vytvořit si vlastní prezentaci výuky, používat programy se simulacemy elektronických obvodů, vytvářet dokumentaci k výrobkům. Ve spojení dataprojektor a PC je možné názorně vyučovat celou skupinu nebo provádět individuální výuku u žáků, kteří to potřebují.

bez ní se to nedá učit

Bez projektoru bych si nedokázal výuku představit. Využití PC je samozřejmé. Tzn. ano, výuka je určitě kvalitnější... je možnost vše názorně ukázat.

Je názornější, navíc pomáhá udržet zájem a soustředěnost žáků. Jako nevýhodu vidím enormní časové nároky na přípravu materiálů pro výuku.

Je názornější, více motivuje žáky

Je nutná z charakteru předmětů

Kvalitnější být nemusí, ale v některých předmětech (např. právě mnou vyučovaných) to bez nich nejde

Kvalitnější ne, ale pro žáky je zajímavější.

Myslím si,že využití techniky je ve vyučování přínosné,protože žáci v dnešní době velice rádi techniku využívají,baví je práce s ní a často tak pracují rádi i ti slabší žáci,které vyučovací hodinou s využitím techniky mnohdy zaujmeme.Je škoda techniku nevyužívat,když ji máme na škole.

názorné ukázky a protože bez toho nejede software:)

Názornější obrázky, prezentace je lepší než křída a tabule.

NÁZORNOST A SYSTEMATIČNOST VÝUKY, VE VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE PRAKTICKÉ NEOCENITELN A MYSLÍM, ŽE I NEDOCENĚNÁ MOŽNOST

Ne, pouze může výuku zpestřit, obohatit o rychlý přístup k informacím, pomůže jako názorný příklad, vynikající pro procvičování učiva, hledání nápadů. Je spíše pomocníkem.

Ne. Je jiná, ale ne lepší ani horší. Hardware je jen nástroj, který nejprve musí zvládnout žáci a učitelé a někdo ho musí zaplatit. Žadným počítačem nelze obejít učení se zpaměti.

není, je jen atraktivnější

neřekla bych kvalitnější, ale spíš zábavnější, zajímavější, pestřejší, žáci mají možnost slyšet a vidět rodilé mluvčí nebo autentické prostředí, jehož jazyk se učí

Nikoliv "je", ale "může".

Pochopitelně. Výuka je efektivnější a praktičtější. Místo zdlouhavého čmárání na tabuli žákům grafy, funkce a příklady promítnu na interaktivní tabuli dataprojektorem. A o kvalitě výuky s PC/bez PC v hodinách informatiky nemá smysl debatovat.

Pokud jsou h.prostředky kvalitní a nekazové,tak usnadní práci,názornost.

Rozhodně - názornost, variablinost, okamžitá zpětná vazba, motivace

rozhodne je to pro studenty zajimavejsi forma studia, i priprava hodiny je jednodussi

rychlejší interakce, názornost, upoutání pozornosti

samozřejmě, zájem žáků o učivo je vyšší,

Spíše přitažlivější a atraktivnější pro žáky. ICT bez hardwaru...to by asi nešlo vůbec.

To je různé

Určitě ano. Žáci mají tímto výuku zábavnější.

Určitě přispěje ke zpestření učiva, hodiny jsou pro děti zajímavější, přitažlivější.Kvalitnější může být tehdy, když je hodina velmi dobře připravena a žáci spolupracují, což se ne vždy podaří. Tato výuka však jistě není samospasitelná, jsou některá učiva, která je lépe zpracovat klasickým způsobem. Zcela určitě je však přínosná a školy by s ní měly počítat.

Určitě, dovede mnohem více vtáhnout děti do výuky

určitě, zpestření výuky (interaktivní tabule, video, ...), efektivnější učení (dostupnost informací - Internet, Moodle), okamžitá kontrola a zpětna vazba (Moodle),atd.

Určitě. Je to ohromné ulehčení

V matematice se osvědčila interaktivní tabule. Dostanu se k ní málo a proto to nemá plánovaný efekt. Jinak jde o rychlé opakování formou příkladů, ale pro většinu dětí je tento způsob náročný (často bojují s obyčejnou násobilkou - 8. třída).

V otázce dějepisu děti vidí dané předměty přímo před sebou, stejně tak rozsáhlejší mapy území i bitev.

v prezentační výuce je velkou výhodou zvýšená názornost, při samostatné práci žáků u PC zase okamžitá zpětná vazba

V předmětech, ve kterých učím, je nevyhnutelné je používat (např. programování webových stránek nelze učit jen u tabule), tj. tady nejde v prvé řadě o otázku kvality. Samozřejmě obecně neplatí, že více technických prostředků znamená vyšší kvalitu výuky, mnohdy je tomu přesně naopak. Na otázku č. 9 by se dalo odpovědět takto: Žáci mají nejraději takový typ výuky, který na ně neklade příliš velké požadavky a úplně nejraději by byli, kdybychom je pustili domů. Obávám se, že technické prostředky, které k tomu učitel použije, nemají na to žádný vliv. Pokud jste chtěl slyšet, že žáci mají raději bezduché vysedávání u PC než soustředěnou práci u klasické tabule, pak ano, je to tak. Řídit výuku podle toho, co mají žáci nejraději, je "cesta do pekel". Nechápu docela, proč se zabýváte otázkou pouze HW prostředků, které jsou přece bez SW naprosto nepoužitelné..

Větší názornost a zapamatovatelnost

výuka informatiky je s použitím HW prostředků nezbytná ...

Výuka na počítačích je úplně na piču, děcka místo toho, aby dávala bacha, co jim jako vyprávim, si raději prohlíží porno a z výkladu si odnesou leda hovno. Tim mi tam natahaj viry a já to pak musim po nocích mazat, z čehož jsem úplně nasranej, takže si na pak vždycky na žácích schladim žáhu, za to na mně potom přijdou řvát jejich rodiče, že jako jejich synáček, z toho má teď trauma, že je najednou takovej tichej, to předtim nebejvalo tohle, a co s tim jako budu dělat, mám to zapotřebí? no nemám. Na počítače leda tak hodne z vysoka nasrat.

Výuka s pomocí hardwarových prostředků je méně náročná na čas a děti ji mají raději.

Záleží na tom, kdo učí a ne pomocí čeho

Zcela jednoznačně je kvalitnější. Všechno mám připravené na nic se nedá zapomenout a výuka má plynulejší průběh. Občas se mi podaří žáky překvapot něčím neobvyklým, ale i oni už jsou na téměř všechno zvyklí. Na naší škole techniku používáme už téměř všichni, což někdy vede k únavě žáků a potom je to spíš kontraproduktivní

zrychluje výuku předvším větší názorností a možností „osahat“ si např. modelování průběhu funkcí

Žáci jsou zvyklí na ICT už z domova, práce s ní jim připadá běžná a normální.

Žáky více baví, jsou aktivnější. Navíc ušetří práci například s tvorbou testů nebo s tiskem map.

8. Jaké hardwarové prostředky byste rád/a na vaší škole používal/a, ale nejsou k dispozici? (uveďte)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
interaktivní tabule58,62 %8,77 %  
vizualizer46,9 %7,02 %  
Interaktivní tabuli35,17 %5,26 %  
notebook23,45 %3,51 %  
vizualizér, hlasovací zařízení23,45 %3,51 %  
více interaktivních tabulí23,45 %3,51 %  
přenosný audio/video systém ( mobil. inter. tabul)11,72 %1,75 %  
všechny máme11,72 %1,75 %  
Zkušební routery a switche11,72 %1,75 %  
Interaktivní stůl :-)11,72 %1,75 %  
ostatní odpovědi hlavně ty "moderní" ne 10let staré
Virtuální realitu
netebok pro žáky,interaaktivní tabuli
mp4
Kvalitní server s Moodle
tiskárna
JSOU K DISPOZICI A VYUŽÍVÁM JE
další dataprojektor
mám vše co potřebuji
letadlo
Více dataprojektorů, snad interaktivní tabule
Jsme dobře vybavená škola, vše, co chci, mám
notebooky a dataprojektory
Mám vše, co potřebuji.
máme velmi dobře vybavenou školu (díky projektům)
Momentálně mě nic nenapadá.
mám všechno
celkově kvalitnější hardware
notebook s WIFI připojením ve všech učebnách
interaktivní tabule, vizualizér
PC, dataprojektor, interakt. tabule v každé třídě
interakt. tabule v pracovně matematiky
Stroj casu (pro lepsi vyuku dejepisu). Zadne.
Jde spíše o počet. Více všeho. PC/Tabule atd...
interaktivni tabule a dataprojektory (mame malo ks
už žádné
Pouta a bičíky
nevím
...myslím, že vše je (i třebav omez.míře) dostupné
všechny prostředky máme k dispozici
on-line hlasovací sytém
hlasovací zařízení, netbook, palm
máme všechny dosptupné prostředky, mohlo by jich b
prostředky jsou, ale je náročná příprava výuky
jsem spokojena
---
3662,07 %63,16 % 

Graf

9. Jaký typ výuky mají podle Vás žáci nejraději:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S použitím technických prostředků5594,83 %96,49 %  
Bez použití technických prostředků35,17 %5,26 %  

Graf

10. Myslíte si, že je vaše škola dostatečně technicky vybavena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3153,45 %54,39 %  
ne2746,55 %47,37 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Nohel, P.Využití hardwaru na základních školách (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://vyuziti-hardwaru-na-zakladnich-skolach.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.