Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > využití inovačního potenciálu zaměstnanců v podniku

využití inovačního potenciálu zaměstnanců v podniku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ladislav Pilař
Šetření:26. 09. 2011 - 20. 10. 2011
Počet respondentů:20
Počet otázek (max/průměr):11 / 7.85
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:45,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

rád bych Vás požádal o vyplnění tohoto dotazníku v rámci výzkumu, který je zaměřený na oblast řízení inovací.

Odpovědi respondentů

1. V jakém sektoru pracujete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
terciární sektor: služby a související ekonomické činnosti1890 %90 %  
sekundární sektor: zpracovatelský průmysl (např. potravinářství, strojírenství)210 %10 %  

Graf

2. Počet zaměstnanců v podniku, ve kterém pracujete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
251 a více zaměstnanců840 %40 %  
1-10 zaměstnanců525 %25 %  
11-50 zaměstnanců420 %20 %  
51-250 zaměstnanců315 %15 %  

Graf

3. Můžete definovat pozici, na které pracujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
administrativa212,5 %10 %  
asistentka prodeje, obchodní odd.16,25 %5 %  
střední management16,25 %5 %  
Senior HR Consultant16,25 %5 %  
personální pracovník - administrativa16,25 %5 %  
obchodník16,25 %5 %  
webmasterka16,25 %5 %  
ekonom16,25 %5 %  
controlling16,25 %5 %  
úřednice16,25 %5 %  
sales leader16,25 %5 %  
kariérový poradce16,25 %5 %  
project manager16,25 %5 %  
pedagóg16,25 %5 %  
asistent16,25 %5 %  

Graf

4. Pracujete i v jiném podniku ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1680 %80 %  
Ano, na částečný úvazek315 %15 %  
Jsem OSVČ15 %5 %  

Graf

5. Je po Vás v podniku požadováno inovační myšlení?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1263,16 %60 %  
ano736,84 %35 %  

Graf

6. S kolika procenty nápadů, které by mohli podniku pomoct, se podělíte s podnikem ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [0%otázka č. 7, 10%otázka č. 7, 20%otázka č. 7, 30%otázka č. 7, 40%otázka č. 7, 50%otázka č. 7, 60%otázka č. 7, 70%otázka č. 7, 80%otázka č. 7, 90%otázka č. 7, 100%otázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
40%420 %20 %  
100%315 %15 %  
90%210 %10 %  
30%210 %10 %  
10%210 %10 %  
70%210 %10 %  
80%210 %10 %  
0%15 %5 %  
20%15 %5 %  
60%15 %5 %  

Graf

7. Z jakého důvodu se v podniku s částí nápadů nepodělíte a co se stane s nápady, které v podniku nesdělíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Arogance nadřízeného...prodám je jinde

já to vymyslím, navrhnu - šéf to vezme za své a dostane odměny ...

jsem na nízké pozici

Nejsou oceňovány. Ty, o které se nepodělím, jsou nevyužity.

není mi dáno něco měnit

po zkušenostech, kdy jsem nápady sdělila a nijak nebyly brány v úvahu (nebo jen minimálně), jsem své úsilí vzdala

Protože ty nápady nestojí za zveřejňování

zhodnotím jako nevhodné

8. Z jakého důvodu se o nápady podělíte (motivace si je nenechat pro sebe).

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Finanční motivace (mzda se skládá z relevantní bonusové složky, která je odvíjí i od úspěchu podniku). Emocionální motivace (pochvala a uznání vedení a kolegů v případě sdělění dobrého nápadu).

není mi dáno něco měnit

Pokud nápad stojí za zveřejnění a budu očekávat odezvu od kolegů a vedení, tak jej zveřejním.

snaha zlepšit výkon firmy

úspěch

Ze žádného

zlepšení práce

Zlepšení procesů a poskytovaných služeb.

Znami ve vedeni firmy

9. Můžete charakterizovat zdroje těchto nápadů? (Co Vás nejvíce inspiruje, co Vám pomáhá)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

analyticke mysleni

Dobrá praxe jiných podniků

jednotliví klienti, neformální rozhovory s ostatními pracovníky o tom, co je trápí a otravuje v práci

nápadů mám spoustu, inspirace přijde sama nečekaně

podobné organizace, vlastní invence

široká praxe

Věk a osobní zkušenosti (např. většina vedení společnosti je staršího věku a tak nemají zkušenosti s některými "možnostmi" doby - např. FB, nyx apod.), vzdělání (aplikace teorií do praxe), sociální skupiny, jejichž jsem členkou (nápady mých přátel, jejich zkušenosti apod.)

vlastní zkušenost

Zkušenosti a zájem o vzdělání

10. Charakterizujte prosím svého nadřízeného: Vlastnosti, vztah k Vám a podporu k inovacím

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

0

extrovert, workoholik, lehce arogantní, ochotný vždy pomoci. Vždy se me snaží chránit a pomáhat mi. Inovace se snaží podporovat, ale zásadně upřednostňuje své myšlenky, které se mu osvědčili v jiných společnostech., případně myšlenku někoho jiného uzpůsobí tak, aby se mu líbila.

není možné se o něj opřít, typ člověka, co se nezastane

Pribuzny

přímý nadřízený - plachý, ustaraný, "stereotypní", bez kladného přístupu k čemukoli jinému/novému než zaběhnutému GŘ - iniciativní, ambiciózní, nadšený pro inovace, ovšem bez přímého kontaktu (a konzultacím) s "nižšími" podřízenými

souhlasný postoj

Vedoucí - podporu své podřízené k realizaci jeho nápadů, k rozvoji týmu a týmové spolupráce. Dokáže podporovat druhé v jejich cílech.

věnuje se jim

Vztak mého nadřízeného ke mně je velmi dobrý (platí to i opačně). Pokud přijdu s nápadem, který je realizovatelný (plus jsem schopná si zdůvodnit jeho využití, následky apod.), tak získávám stoprocentní podporu. Můj nadřízený se chová velmi přátelsky, otevřeně, jeho styl vedení je velmi demokratický.

11. Můžete charakterizovat pozitivní a negativní vlivy, které ovlivňují vaší ochotu podělit se s podnikem o Vaše myšlenky, které by mohli pozitivně ovlivnit chod podniku?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

intriky na pracovisti, neuprimnost vedouciho, necista hra

Nemohu

nikdo nestojí o můj názor na změny v podniku

podnikové klima, kultura organizace,

pozitivní - pochvala a uvedení nápadu do reality negativní - nezájem o nápad

pozitivní - většinou hodnoceno jako dobré nápady negativní - strnulost firmy

Pozitivní: finance, ocenění, uznání, pochvala, implementace nápadů do praxe apod. Negativní: demotivace (od zaměstnance je očekáváno, že bude stále inovativní - je to chápáno jako standart) + opak všech pozitivních, jež byly vyjmenovány + přebírání inovativních nápadů nadřízenými a vydávání jich za své nápady + neochota implementace nápadů (např. z finančního důvodu) apod.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pilař, L.využití inovačního potenciálu zaměstnanců v podniku (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vyuziti-inovacniho-potencial.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.