Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využití internetu ve výuce angličtiny

Využití internetu ve výuce angličtiny

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Tobolová
Šetření:01. 03. 2009 - 08. 03. 2009
Počet respondentů:3
Počet otázek (max/průměr):14 / 6.67
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Pro učitele angličtiny

Prosím vás o vyplnění následujícího dotazníku, který se týká využití internetu ve výuce angličtiny. Cílem je zjistit, zda a jakou formou využívají učitelé internet pro výuku.

Odpovědi respondentů

1. Jak často využíváte internet PRO PŘÍPRAVU na výuku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [denněotázka č. 2, několikrát týdněotázka č. 2, několikrát měsíčněotázka č. 2, výjimečněotázka č. 2, nikdyotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několikrát týdně3100 %100 %  

Graf

2. Internet PRO PŘÍPRAVU na výuku využívám

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v práci i doma266,67 %66,67 %  
doma133,33 %33,33 %  

Graf

3. PŘI PŘÍPRAVĚ na výuku užívám internet pro

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné3100 %100 %  
práci s on-line slovníkem266,67 %66,67 %  
vyhledávání on-line cvičení jakéhokoli typu266,67 %66,67 %  

Graf

4. Pokud jste na předchozí otázku vybrali také odpověď D), vyplňte prosím

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

vyhledávání textů písniček

5. Pokud pro výuku využívám on-line slovníky, používám tyto:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
http://slovnik.seznam.cz150 %33,33 %  
www.slovnik.cz150 %33,33 %  

Graf

6. pokud jste na předchozí otázku vybrali také odpověď f), vyplňte prosím

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

7. VE VÝUCE využívám internet

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [denněotázka č. 8, několikrát týdněotázka č. 8, několikrát měsíčněotázka č. 8, výjimečněotázka č. 8, nikdy → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy266,67 %66,67 %  
několikrát měsíčně133,33 %33,33 %  

Graf

8. VE VÝUCE využívám internet pro:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
práci s on-line slovníkem1100 %33,33 %  
gramatická cvičení1100 %33,33 %  
poslech1100 %33,33 %  

Graf

9. pokud jste na předchozí otázku vybrali také odpověď g), vyplňte prosím

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

10. Využívám tyto stránky:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
www.bridge-online.cz1100 %33,33 %  
www.helpforenglish.cz1100 %33,33 %  
www.testomanie.cz1100 %33,33 %  

Graf

11. pokud jste na předchozí otázku vybrali také odpověď o), vyplňte prosím

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

12. Internet ve výuce využívám

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
upřednostňuji pouze v některých třídách1100 %33,33 %  

Graf

13. Ve výuce bych možnost přístupu k internetu ohodnotil(a) jako

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše dobrou1100 %33,33 %  

Graf

14. Využíváte pro svou výuku Moodle - e-learningovou výuku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1100 %33,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Tobolová, V.Využití internetu ve výuce angličtiny (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://vyuziti-internetu-ve-vyuce-anglictiny.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.