Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > VYUŽITÍ KERAMICKÉ HLÍNY VE VÝUCE U ŽÁKŮ NA 1. STUPNI ZŠ

VYUŽITÍ KERAMICKÉ HLÍNY VE VÝUCE U ŽÁKŮ NA 1. STUPNI ZŠ

Jak jste vybírali střední školu?
Na základě jakých kritérií jste (si) vybrali střední školu? Kde jste hledali informace?

(veřejné výsledky nejpozději 29. 12. 2022, vhodné pro studenty sš a rodiče studentů sš)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Simona Tomášková
Šetření:02. 03. 2010 - 10. 03. 2010
Počet respondentů:15
Počet otázek (max/průměr):22 / 20.6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení kolegové,

 

          chtěla bych Vás touto cestou požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí mé magisterské práce, kterou píši na téma:
„Keramická hlína a její kreativní využití na 1. stupni základní školy praktické“
          Jedná se o zcela anonymní dotazník, nikoliv test, který je zaměřen na zjištění aktuálního stavu v dané problematice, proto také neexistují správné nebo špatné odpovědi. V některých bodech dotazníku je přípustné, ba i přímo žádoucí označit více z možných odpovědí. Zodpovězte prosím, každou položku co nejpečlivěji a nejpřesněji.
          Vzhledem k tomu, že je tato práce zaměřena na oblast Ústeckého kraje je pro mne každý vyplněný dotazník velmi důležitý.

 

 

Za Váš obětovaný čas Vám velice děkuji!
 

Odpovědi respondentů

1. S jak početnou pracovní skupinou při práci s keramickou hlínou pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 10 žáků964,29 %60 %  
do 15 žáků214,29 %13,33 %  
do 6 žáků214,29 %13,33 %  
více než 15 žáků17,14 %6,67 %  

Graf

2. Do jakého předmětu jste práci s keramickou hlínou při tvorbě ŠVP zařadili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výtvarné výchovy640 %40 %  
Pracovní výchovy533,33 %33,33 %  
zájmový kroužek DDM213,33 %13,33 %  
oba předměty16,67 %6,67 %  
nepovinný kroužek16,67 %6,67 %  

Graf

3. Jaká je Vaše odbornost v oblasti práce s keramickou dílnou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní zájem 750 %46,67 %  
akreditovaný keramický kurz428,57 %26,67 %  
aprobovaný pedagog výtvarné výchovy nebo pracovních činností popř. specializace pro tyto předměty321,43 %20 %  
žádná 17,14 %6,67 %  
speciální pedagog - ZK z VV a PV17,14 %6,67 %  

Graf

4. Jaký způsob práce z hlediska formy práce preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
individuální přístup tj. žák X učitel964,29 %60 %  
skupinový přístup tj. učitel X žáci535,71 %33,33 %  

Graf

5. Kterou z uvedených technik modelování využíváte při práci s keramickou hlínou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
modelování z válečků1071,43 %66,67 %  
modelování z hroudy964,29 %60 %  
modelování z kuliček750 %46,67 %  
plošné práce, připomínající kresbu642,86 %40 %  
modelování z plátů642,86 %40 %  
relaxační techniky642,86 %40 %  
modelování z volné ruky535,71 %33,33 %  
modelování kompozice tvarů nebo postav535,71 %33,33 %  
modelování reliéfu321,43 %20 %  
točení na kruhu321,43 %20 %  
několik technik modelování dle motivu17,14 %6,67 %  
všechny techniky17,14 %6,67 %  
kombinace, závisí na chtěném výsledku a věku dětí17,14 %6,67 %  

Graf

6. V jakém finančním rámci se ročně přibližně pohybujete při nákupu materiálu (zahrňte veškerý materiál tj. hlína, glazury, pomůcky, apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 4 000,- Kč642,86 %40 %  
do 4 000,- Kč535,71 %33,33 %  
do 2 000,- Kč321,43 %20 %  

Graf

7. Při edukačním procesu následuje po Vaší motivaci:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ukázka hotového výrobku s možností si jej kdykoliv v průběhu práce prohlédnout.1178,57 %73,33 %  
ukázka hotového výrobku, který slouží k vytvoření představy a v průběhu vlastní tvorby již není žákům k dispozici 321,43 %20 %  

Graf

8. V jakém prostředí probíhá výuka práce s keramickou hlínou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
keramická dílna964,29 %60 %  
běžná třída 428,57 %26,67 %  
učebna výtvarné výchovy vybavená kruhem17,14 %6,67 %  

Graf

9. Využíváte formy dlouhodobější práce, např. 2-3 týdny s tím, že žáci mohou práci odložit až do jejího dokončení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1071,43 %66,67 %  
ne428,57 %26,67 %  

Graf

10. Jakým způsobem dochází k prezentaci výrobků Vašich žáků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výzdoba školy 1178,57 %73,33 %  
veřejné výstavy964,29 %60 %  
veřejné soutěže214,29 %13,33 %  
Dárky rodičům17,14 %6,67 %  
Dárky seniorům17,14 %6,67 %  
všechny případy17,14 %6,67 %  
školní soutěže17,14 %6,67 %  
sezónní výstavy (vánoce, velikonoce, apod)17,14 %6,67 %  

Graf

11. Z jakých zdrojů čerpáte inspiraci na úkoly a témata do Vašich hodin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastní zkušenosti a tvorba 1285,71 %80 %  
literatura964,29 %60 %  
nápady vlastních žáků857,14 %53,33 %  
inspirace ze vzdělávacích kurzů428,57 %26,67 %  
vl. zkušenosti a nápady žáků, kurzy17,14 %6,67 %  
nárazová inspirace, odborné časopisy17,14 %6,67 %  

Graf

12. Z hlediska technologického postupu při práci s keramickou hlínou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysvětlujete svým žákům pokaždé jednotlivé kroky technologického postupu857,14 %53,33 %  
při zažitých technikách vysvětlujete svým žákům kroky před činnostmi jen rámcově 642,86 %40 %  

Graf

13. Cílem Vašeho pedagogického úsilí je v oblasti práce s keramickou hlínou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
radost z práce 1392,86 %86,67 %  
získáním dobrých pracovních návyků 1285,71 %80 %  
rozvoj jemné motoriky 1285,71 %80 %  
kladný postoj žáků k práci1178,57 %73,33 %  
vytvoření výrobku750 %46,67 %  
prodloužení doby soustředění642,86 %40 %  
všechny možnosti,větší význam motorika17,14 %6,67 %  

Graf

14. Vyberte z níže uvedených technik ty, které uplatňujete při práci s dětmi mladšího školního věku.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
seznámení s hlínou a jejím zpracováním, s potřebnými pomůckami a nářadím14100 %93,33 %  
seznámení s hygienickými předpisy (nebezpečnost glazur, pořádek, čistota) 14100 %93,33 %  
prostorové práce z plátů nebo válečků, kuliček1285,71 %80 %  
hra s tvary – prostorové uspořádání, vrstvení, plastiky 964,29 %60 %  
složitější dutý tvar stočený z plátů a domodelovaný z volné ruky (hrnek, postava...)750 %46,67 %  
plošné práce připomínající kresbu642,86 %40 %  
figurální modelování (z jednoho kusu hlíny)642,86 %40 %  
relaxační techniky642,86 %40 %  
návštěva galerií, výstav535,71 %33,33 %  
kompozici tvarů nebo postav321,43 %20 %  
točení na kruhu321,43 %20 %  

Graf

15. Využíváte práci s keramickou hlínou jako prostředek mezipředmětových vztahů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1392,86 %86,67 %  
ne17,14 %6,67 %  

Graf

16. Vyberte z níže uvedených možností Vaše materiálové zabezpečení a pomůcky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nádoby na vodu14100 %93,33 %  
keramická pec1392,86 %86,67 %  
špachtle1392,86 %86,67 %  
houbičky1392,86 %86,67 %  
štětce1392,86 %86,67 %  
nože1285,71 %80 %  
válečky 1285,71 %80 %  
nádoby na uchování hlíny1178,57 %73,33 %  
kovové struny nebo vlasce1178,57 %73,33 %  
regály na odkládání hotových výrobků1178,57 %73,33 %  
laťky různých tlouštěk1071,43 %66,67 %  
smirkový papír1071,43 %66,67 %  
očka964,29 %60 %  
hrnčířský kruh857,14 %53,33 %  
dřevěné podložky857,14 %53,33 %  
látkové podložky857,14 %53,33 %  
modelovací stolky642,86 %40 %  
sádrové desky428,57 %26,67 %  
alternativní razítka, tvořítka17,14 %6,67 %  
pomůcky používáme jen při práci s tvrdnoucí hmotou17,14 %6,67 %  
glazury17,14 %6,67 %  

Graf

17. Usilujete vždy o dokončení výrobku v rámci jedné vyučovací jednotky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne857,14 %53,33 %  
ano642,86 %40 %  

Graf

18. Jakou formu hodnocení při práci s keramickou hlínou nejčastěji využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
slovní hodnocení642,86 %40 %  
kombinaci výše uvedených535,71 %33,33 %  
klasifikační stupeň 1 - 5214,29 %13,33 %  
Nechám děti zhodnotit své výrobky sami17,14 %6,67 %  

Graf

19. Při volbě tématu práce s keramickou hlínou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Preferujete kombinaci výše zmíněných variant.1071,43 %66,67 %  
Preferujete u žáků možnost výběru tématu práce z okruhu možných variant, podle jejich výběru.321,43 %20 %  
Preferujete zpracování konkrétního motivu.17,14 %6,67 %  

Graf

20. Jakou variantu zpracování tématu práce s keramickou hlínou u žáků preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kombinace výše uvedených, dle zvoleného cíle práce.964,29 %60 %  
Dané téma žáci zpracovávají technikou zadanou učitelem.321,43 %20 %  
Dané téma žáci zpracovávají volnou technikou, podle svého uvážení.214,29 %13,33 %  

Graf

21. Máte ve Vašem zařízení keramickou pec?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1285,71 %80 %  
ne214,29 %13,33 %  

Graf

22. Uveďte, co je pro Vás při práci s keramickou hlínou nějakým způsobem nejčastěji limitující.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prostory642,86 %40 %  
materiál428,57 %26,67 %  
nezájem žáků 321,43 %20 %  
malá morální podpora ze strany pedagogického sboru214,29 %13,33 %  
nedostatek inspirace17,14 %6,67 %  
nic17,14 %6,67 %  
čas17,14 %6,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Tomášková, S.VYUŽITÍ KERAMICKÉ HLÍNY VE VÝUCE U ŽÁKŮ NA 1. STUPNI ZŠ (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vyuziti-keramicke-hliny-ve-vyuce-u-zaku-na-1-stupni-zs.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.