Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využití knihovny T.G. Masaryka v Jinonicích

Využití knihovny T.G. Masaryka v Jinonicích

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ria Hörnerová
Šetření:22. 11. 2011 - 05. 12. 2011
Počet respondentů:86
Počet otázek (max/průměr):16 / 13.21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,


jsme studentky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a chtěly bychom Vás tímto poprosit o zodpovězení následujících otázek. Dotazník je určen pro studenty ÚISKu. Je anonymní a jeho vyplnění Vám zabere zhruba 5 minut.
Cílem je zjistit, jak studenti využívají knihovnu TGM.

Předem Vám děkujeme.

Odpovědi respondentů

1. Jste studentem ÚISKu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, studuji prvním rokemotázka č. 2, ano, studuji alespoň dva rokyotázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, studuji alespoň dva roky6980,23 %80,23 %  
ano, studuji prvním rokem1517,44 %17,44 %  
ne22,33 %2,33 %  

Graf

2. Kde jste veden/a jako student/ka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
INSK Jinonice6779,76 %77,91 %  
VOŠIS Zelená Liška1720,24 %19,77 %  

Graf

3. Navštívil/a jste někdy Knihovnu TGM v Jinonicích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7386,9 %84,88 %  
ne1113,1 %12,79 %  

Graf

4. Věděli jste, že knihovna TGM obsahuje sekci vztahující se k oborům informační věda, knihovnictví, HCI atd.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7791,67 %89,53 %  
ne78,33 %8,14 %  

Graf

5. Pokud jste nevěděl/a, že v knihovně TGM je tento obor zastoupen, máte ji ze studijního hlediska zájem navštívit?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2264,71 %25,58 %  
ne617,65 %6,98 %  
nevím617,65 %6,98 %  

Graf

6. Vyberte všechny služby, které jste v knihovně využil/a a označte je číslicí od 1-5, kdy 1 znamená nikdy, 2 výjimečně, 3 nevím, 4 nárazově, 5 pravidelně.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
internet pro osobní užití2.4762.154
studovna2.4171.791
rešeršování informací potřebných ke studiu v odborných databázích1.9521.569
výpůjční služby3.2861.871
prezenční služby (volný výběr)2.7621.824
meziknihovní výpůjčky1.2860.633

Graf

7. Jak často knihovnu TGM navštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou ročně a méně2732,14 %31,4 %  
Jednou až 4x ročně1922,62 %22,09 %  
nárazově dle semestru - spíše během zkouškového období, během psaní semestrálních prací1416,67 %16,28 %  
5x až 10x ročně1214,29 %13,95 %  
Alespoň jednou měsíčně nebo vícekrát než 10x ročně1214,29 %13,95 %  

Graf

8. Jaký typ publikací si v knihovně nejčastěji půjčujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odborné časopisy, odborné monografie4553,57 %52,33 %  
publikace z jiných oborů než-li informační věda a knihovnictví2529,76 %29,07 %  
kvalifikační práce1416,67 %16,28 %  

Graf

9. Kde jste se dozvěděl/a o tom, že v knihovně je podstatně zastoupen náš obor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od kantorů4958,33 %56,98 %  
z webových stránek ÚISKu1113,1 %12,79 %  
od jiných studentů89,52 %9,3 %  
nic11,19 %1,16 %  
sama11,19 %1,16 %  
návštěvou knihovny11,19 %1,16 %  
v jaké knihovně máte na mysli?jesli tgm,tak tady11,19 %1,16 %  
Nevzpomínám si, nějak to logicky vyplynulo11,19 %1,16 %  
nehledala bych je nikde jinde, je to logicke 11,19 %1,16 %  
při vyhledávání dokumentů přes JIB11,19 %1,16 %  
nepamatuji si11,19 %1,16 %  
všimla jsem si regálu v knihovně11,19 %1,16 %  
náhodou, když jsem hledal velkodílo paní Hyhlíkové11,19 %1,16 %  
z knihovního katalogu11,19 %1,16 %  
z tohoto dotazníku!11,19 %1,16 %  
z knihovny11,19 %1,16 %  
sama jsem si to našla11,19 %1,16 %  
tady11,19 %1,16 %  
zjistil jsem sám11,19 %1,16 %  

Graf

10. Přijde vám fond týkající se našeho oboru dostatečný pro vaše studijní potřeby?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3339,29 %38,37 %  
spíše souhlasím2529,76 %29,07 %  
spíše nesouhlasím1720,24 %19,77 %  
nesouhlasím55,95 %5,81 %  
souhlasím44,76 %4,65 %  

Graf

11. Máte dojem, že vás studium na ÚISKu motivuje ke studiu materiálů dostupných v knihovně TGM?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, nevímotázka č. 14, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3845,24 %44,19 %  
nevím2732,14 %31,4 %  
ano1922,62 %22,09 %  

Graf

12. Pokud se cítíte motivováni, je to především proto:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
čerpání informací pro studijní účely; seminární, kvalifikační a závěrečné práce1368,42 %15,12 %  
motivace ze strany kantorů315,79 %3,49 %  
vlastní touha se vzdělávat315,79 %3,49 %  

Graf

13. Pokud se necítíte motivováni, je to především proto:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vše potřebné si najdu na internetu1436,84 %16,28 %  
vše potřebné si najdu v jiné knihovně923,68 %10,47 %  
kantoři nekladou důraz na studium dokumentů615,79 %6,98 %  
necítím se dostatečně informován o dostupných dokumentech410,53 %4,65 %  
moc publikací v našem oboru není12,63 %1,16 %  
v knihovně skoro nic není (novější literatura (dáv12,63 %1,16 %  
kbor SNM neklade důraz na texty, knih vTGM je málo12,63 %1,16 %  
vše potřebné najdu na Internetu a v jiné knihovně12,63 %1,16 %  
nikdo po mně nic nechce, mě samotnou to nebere12,63 %1,16 %  

Graf

14. Během studia čerpáte informace potřebné ke studiu především z:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [elektronických zdrojůotázka č. 15, tištěných odborných publikací (monografie, články časopisů atd.)otázka č. 16, kombinuji obojíotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kombinuji obojí4351,19 %50 %  
elektronických zdrojů3541,67 %40,7 %  
tištěných odborných publikací (monografie, články časopisů atd.) 67,14 %6,98 %  

Graf

15. Pokud upřednostňujete elektronické zdroje, tak z jakého důvodu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Aktuálnější a zahraniční literatura.

dobrá dostupnost

dostupné odkudkoliv

Dostupné z domova nebo odjinud...

Dostupnější, snadnější manipulace, většinou zdarma

dostupnost

dostupnost

Dostupnost odkudkoli, širší záběr, možnost vytisknout si text a psát do něj

Dostupnost, možnost u studování materiálů pít a jíst, neomezené množství, možnost komunikace se spolužáky.

dostupnost, prohledatelnost

Dostupnost, rychlost, fulltext vyhledávání, zvyk.

Elektronické zdroje, které mám od vyučujícího. Např. Moodle

Jsou aktuálně dostupné z kteréhokoliv místa, dají se stahovat na různá média a přenášet

jsou dostupné, čerstvé

Mám je k dispozici po celou dobu, nemusím je vracet.

můžu se na ně kouknou z domu

Najdu je, stáhnu je, přečtu je a to vše z pohodlí domova a nemusím se trmácet do Jinonic.

nemusim se kvůli nim táhnout do Jinonic/na fakultu...

Pro mě osobně je to mnohem rychlejší a jednodušší metoda získávání daných informací.

Protože se zaměřuji na věci, které jsou v oboru nové (5 let zpět - současnost) a el. verzích časopisů či knih se k nim dostanu nejsnéze

připojím se z domova a nemusím nikam chodit, mám stále u sebe v počítači, lze snadno sdílet se spolužáky...

Rychlá a snadná dostupnost z domova

rychlá dostupnost

rychlé, dostupné

Rychlejší, pohodlnější

skripta

Snadná a rychlá, nenáročná dostupnost

snadnější dostupnost a aktuálnost

snadnější přístup

snáze přístupné

snazsi dostupnost a manipulace,

snazší dostupnost

snažší dostupnost, vyhledávání v textu, širší výběr

tištěných je pro obor SNM pomálu

volne dostupne 24/7, i z domova, neni vypujcni lhuta

16. Pokud si odborné publikace půjčujete jinde, tak kde a z jakého důvodu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

- - -

.

.

.

. v Národní knihovně (jinde není dostupná) . v městské knihovně (na Mariánském náměstí)- je tam široký výběr a také je pro mě dopravně dostupná

internet, dostupnější

jinde a proto

když mají někde jinde něco, co v TGM není

Když v Jinonicích nenajdu, to, co hledám.

knihovna

knihovna filozofické fakulty

knihovna MFF, dostupnost některých publikací z oboru

Knihovna psychologických a sociokulturních věd FF UK - http://www.knihovna.psychologie.ff.cuni.cz/ Národní knihovna Městská knihovna v Praze

Knihovna v jiném městě. Nejsem z Prahy a studuji na Zelené lišce.

Lepší úroveň fondu, nejčastěji v NK nebo v jiných knihovnách FFUK

Liberec popř. MVS a to z důvodu dostupnosti, žiji v Liberci

málokdy se do Jinonic dostanu, tolik tištěné publikace nevyužiji; KKL NK ČR

Městská knihovna - chodím tam častěji. Knihovna FSV - více jsem se tam vyskytovala.

Městská knihovna & NK, protože jsou mi podstatně blíže než knihovna TGM.

městská knihovna Praha, je blíž

Městská knihovna v Praze, knihovna Celetná FF UK Z důvodu lepších výpůjčních dob.

mestska knihovna v praze, narodni knihovna - publikaci maji jen tam, nebo jejiz v Jinonicich vypujcena

Městská knihovna v Praze. Lepší dostupnost, možnost rovnou si půjčit i neodbornou literaturu, ze zvyku.

MKP

na zelené lišce

Národní knihovna ČR Městská knihovna v Praze obě dvě jsou v lepší dojezdové vzdálenosti - studuji dálkové studium na UISKu

Národní knihovna, jiné oborové knihovny na FF, Městská knihovna v Praze. Docela mi vadí nutnost registrace v knihovně TGM, žádná z ostatních oborových knihoven, které jsem kdy využila, ji po mně nevyžadovala.

Národní knihovna, Národní technická knihovna. Občas potřebuji zdroje k nějakému úzkému tématu ke kterému v knihovně TGM není tolik materiálů kolik bych potřeboval.

Národní knihovna. ---Poznámka: Špatně připravený dotazník. Po zodpovezení 'Ne' u třetí otázky následují povinné otázky č. 6, 7 a 8 (a v podstatě i 9 a 10), které počítají se zakliknutím odpovědi 'Ano' u otázky č. 3. Výsledky tohoto dotazníku budou samozřejmě znehodnocené. Nečtenáři Knihovny TGM budou muset volit mezi volbou, kterou jsem zvolil já - čili snaha o neutrální odpovědi, nebo budou předstírat své čtenářství a výsledky poté nebudou odpovídat pravdě, byť zaškrtnou 'Ano' u třetí otázky (pokud vůbec dotazník dokončí). Jeden z výstupů dotazníku je tedy předem neprůkazný (otázka č.3), výsledky na něj navázaných otázek jsou velice sporné. Využití budou mít jen otázky 1, 2, 11 a dále. Přepracovat?

ne

Ne

ne

ne

Nejsou u nás k dostání.

někdy z Městské knihovny - vyskytuji se v ní častěji

Nepůjčuji

Nepůjčuji

Nepůjčuji si je, viz textové pole otázky č. 15.

nepůjčuji si jinde

Nepůjčuji si jinde.

nepůjčuju si je jinde

nikde

Nikde.

NK

NK - KI (větší fond), KVK Liberec (odborné publikace z našeho oboru nejsou tolik vypůjčené jako v Praze)

NK - mám to kousek z práce a jsem zvyklá na jejich studovnu

NK ČR, Městská knihovna - lepší dostupnost (není to tak daleko), nejsou ve fondu knihovny TGM nebo nemají dostatek výtisků

NK popřípadě Městská knihovna na Mariánském náměstí, nebo centrální knihovna na Jana Palacha, mám to blíž

NK, NTK

NK, NTK

NK. Vyhovuje mi tamncí sudovna sociálních a přírodních věd, je tam KKL, je to v centru.

NKP, MLP - vždy si vyhledám, co je pro mě ihned nebo co nejdříve dostupné, z tohoto důvodu využívám všechny knihovny

NTK, větší výběr

obvykle MKP, popřípadě NK - setrvačnost

Odborné publikace si jinde nepůjčuji

Ostatní knihovny na UK Důvodem je většinou nemožnost získat publikaci v knihovně TGM (publikace tam není, je zapůjčena nebo je přístupná pouze prezenčně zatímco jinde se jedná o běžnou výpůjčku)

po celé síti knihoven UK, kvůli lepší dostupnosti, vybavenosti fondu atd.

pokud jsou v městské, tak tam. Mám to při cestě a služby tam jsou mi sympatičtější.

Pokud si půjčuji knihy jinde, tak nejčastěji v jiných knihovnách UK. Důvodem je často aktuální dostupnost publikací.

Protože jsou případy, kdy je to jediná možnost (nikde jinde požadovaná publikace není).

Protože v knihovně Jinonice nejsou momentálně dostupné v termínu, který potřebuji.

Půjčuji si je tam, kde jsou aktuálně dostupné, tzn. použiji jakýkoliv souhrnný portál, který mi umožní vidět, na kterých pobočkách knihoven se daná publikace aktuálně nachází, podle mého denního rozvrhu se rozhodnu, kde pro mě bude výhodné si knihu vyzvednout.

různé

snadnější doprava

snazší dostupnost

stahuji z internetu, protože v českých knihovnách nejsou

SVK v Plzni, knihovna na ZČU (v rámci svého 2. studia)

třeba v NK

v dalších knihovnách FF, protože nejsou ve fondu knihovny TGM

v dalších knihovnách, podle dostupnosti daných zdrojů

v Jinonicích nejsou vůbec, nebo je na místě málo exemplářů a moji zlovolní kolegové mi je všechny vyfouknou, než stačím říci "pupík"

V jiných knihovnách, pokud nejsou k dispozici v Jinonicích a pokud mám jinou knihovnu blíže nebo víc po ruce než Jinonice

v kladenské vědecké knihovně

V městské knihovně v okolí mého bydliště, kde jsem delší dobu pracovala - materiály jsou dostačující a mám zde lepší zázemí

V Městské knihovně v Praze, protože tam mám průkazku a zdá se mi, že mají lepší nástroje k vyhledávání publikací.

v Národní knihovně

v NK

v NK

V NTK, pokud potřebuji něco o softwaru apod.

Ve své domovské knihovně formou MVS, jsem dálkovým studentem, a proto Jinonickou knihovnu nenavštěvuji příliš často.

většinou nikde jinde

všechno stáhnu nebo vysomruju od spolužáků, takže si nepůjčuju nic

Využívám např. NKP, protože ji mám blíž než TGM.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Vyberte všechny služby, které jste v knihovně využil/a a označte je číslicí od 1-5, kdy 1 znamená nikdy, 2 výjimečně, 3 nevím, 4 nárazově, 5 pravidelně.

 • odpověď rešeršování informací potřebných ke studiu v odborných databázích=1:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi studovna=1 na otázku 6. Vyberte všechny služby, které jste v knihovně využil/a a označte je číslicí od 1-5, kdy 1 znamená nikdy, 2 výjimečně, 3 nevím, 4 nárazově, 5 pravidelně.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi prezenční služby (volný výběr)=1 na otázku 6. Vyberte všechny služby, které jste v knihovně využil/a a označte je číslicí od 1-5, kdy 1 znamená nikdy, 2 výjimečně, 3 nevím, 4 nárazově, 5 pravidelně.
 • odpověď studovna=1:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi prezenční služby (volný výběr)=1 na otázku 6. Vyberte všechny služby, které jste v knihovně využil/a a označte je číslicí od 1-5, kdy 1 znamená nikdy, 2 výjimečně, 3 nevím, 4 nárazově, 5 pravidelně.

11. Máte dojem, že vás studium na ÚISKu motivuje ke studiu materiálů dostupných v knihovně TGM?

 • odpověď ano:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi čerpání informací pro studijní účely; seminární, kvalifikační a závěrečné práce na otázku 12. Pokud se cítíte motivováni, je to především proto:
 • odpověď ne:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vše potřebné si najdu na internetu na otázku 13. Pokud se necítíte motivováni, je to především proto:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste studentem ÚISKu?

2. Kde jste veden/a jako student/ka?

3. Navštívil/a jste někdy Knihovnu TGM v Jinonicích?

4. Věděli jste, že knihovna TGM obsahuje sekci vztahující se k oborům informační věda, knihovnictví, HCI atd.?

5. Pokud jste nevěděl/a, že v knihovně TGM je tento obor zastoupen, máte ji ze studijního hlediska zájem navštívit?

6. Vyberte všechny služby, které jste v knihovně využil/a a označte je číslicí od 1-5, kdy 1 znamená nikdy, 2 výjimečně, 3 nevím, 4 nárazově, 5 pravidelně.

7. Jak často knihovnu TGM navštěvujete?

8. Jaký typ publikací si v knihovně nejčastěji půjčujete?

9. Kde jste se dozvěděl/a o tom, že v knihovně je podstatně zastoupen náš obor?

10. Přijde vám fond týkající se našeho oboru dostatečný pro vaše studijní potřeby?

11. Máte dojem, že vás studium na ÚISKu motivuje ke studiu materiálů dostupných v knihovně TGM?

12. Pokud se cítíte motivováni, je to především proto:

13. Pokud se necítíte motivováni, je to především proto:

14. Během studia čerpáte informace potřebné ke studiu především z:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste studentem ÚISKu?

2. Kde jste veden/a jako student/ka?

3. Navštívil/a jste někdy Knihovnu TGM v Jinonicích?

4. Věděli jste, že knihovna TGM obsahuje sekci vztahující se k oborům informační věda, knihovnictví, HCI atd.?

5. Pokud jste nevěděl/a, že v knihovně TGM je tento obor zastoupen, máte ji ze studijního hlediska zájem navštívit?

6. Vyberte všechny služby, které jste v knihovně využil/a a označte je číslicí od 1-5, kdy 1 znamená nikdy, 2 výjimečně, 3 nevím, 4 nárazově, 5 pravidelně.

7. Jak často knihovnu TGM navštěvujete?

8. Jaký typ publikací si v knihovně nejčastěji půjčujete?

9. Kde jste se dozvěděl/a o tom, že v knihovně je podstatně zastoupen náš obor?

10. Přijde vám fond týkající se našeho oboru dostatečný pro vaše studijní potřeby?

11. Máte dojem, že vás studium na ÚISKu motivuje ke studiu materiálů dostupných v knihovně TGM?

12. Pokud se cítíte motivováni, je to především proto:

13. Pokud se necítíte motivováni, je to především proto:

14. Během studia čerpáte informace potřebné ke studiu především z:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hörnerová, R.Využití knihovny T.G. Masaryka v Jinonicích (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vyuziti-knihovny-t-g-masaryk.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.