Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využití knihovny VŠPJ

Využití knihovny VŠPJ

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Nevrklová
Šetření:15. 05. 2010 - 16. 05. 2010
Počet respondentů:41
Počet otázek (max/průměr):17 / 15.66
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

dovoluji si Vás požádat o pomoc při výzkumu „Využítí knihovny VŠPJ“ pomocí krátkého dotazníku. Cílem je zjistit zájem studentů VŠPJ o knihovnické služby.

Dotazník je anonymní a získaná data budou použita jako podklad k seminární práci a budou zde veřejně přístupná.

Předem děkuji za vyplnění a přeji hezký den
 

Odpovědi respondentů

1. Studujete na Vysoké škole Polytechnické v Jihlavě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano42100 %102,44 %  

Graf

2. Navštívil(a) jste už někdy knihovnu VŠPJ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4095,24 %97,56 %  
ne24,76 %4,88 %  

Graf

3. Líbí se Vám prostory knihovny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3378,57 %80,49 %  
ne921,43 %21,95 %  

Graf

4. Změnili byste zde něco?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3173,81 %75,61 %  
ano1126,19 %26,83 %  

Graf

5. Pokud ano, co by to bylo?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Asi bych nechala pořídit více knih nebo skript z jiných škol.

Chtělo by to větší knihovnu i studovnu a více dostupné literatury.

modernizace

Navýšit kapacitu studovny

nevím

Větší prostor

větší prostor ke studování, aby u každého stolu byla zásuvka, větší výběr z knih a více vydání u každé knihy

větší přehled o knihách, větší množství výtisků knih

Víc druhů knížek a přehledněji seřazené v přehlednějších regálech.

Více místa

více potřebné literatury a materiálů k učivu

zmodernizovat!

6. Je počet míst ve studovně dostačující?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2559,52 %60,98 %  
nevím921,43 %21,95 %  
ano819,05 %19,51 %  

Graf

7. Jak často chodíte do knihovny VŠPJ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x semestr1638,1 %39,02 %  
1x měsíčně1330,95 %31,71 %  
1x týdně1023,81 %24,39 %  
denně37,14 %7,32 %  

Graf

8. Kolik času zde týdně strávíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než půl hodiny2661,9 %63,41 %  
1 hodinu716,67 %17,07 %  
2 hodiny511,9 %12,2 %  
více než 2 hodiny49,52 %9,76 %  

Graf

9. Jakou službu nejčastěji využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
studovna2252,38 %53,66 %  
půjčování knih1023,81 %24,39 %  
přístup z pc na internet921,43 %21,95 %  
kopírování knih12,38 %2,44 %  

Graf

10. Zdá se Vám, že je zde dostatečný výběr odborné literatury?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3071,43 %73,17 %  
ne1228,57 %29,27 %  

Graf

11. Stalo se Vám někdy, že jste si chtěli vypůjčit odbornou literaturu, která nebyla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevzpomínám si1638,1 %39,02 %  
ne1535,71 %36,59 %  
ano1126,19 %26,83 %  

Graf

12. Co za literaturu to bylo?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Angličtina - ale na přesný název si nevzpomenu

Literatura z ekonomie; nezisková organizace Český Červený Kříž

Materiály pro ekonomiku v AJ

Myslím, že to byla nějaká knížka do angličtiny.

nevím

odborná

ucetnictvi, marketing skripta

účetnictví- ryneš

už je to delší dobu, takže už si to přesně nepamatuji...ale myslím, že to byla knížka v angličtině - EKONOMIE

13. Půjčujete si z knihovny odborné časopisy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4197,62 %100 %  
ano12,38 %2,44 %  

Graf

14. Uvítali byste jejich rozšíření?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2060,61 %48,78 %  
ano1339,39 %31,71 %  

Graf

15. Jste spokojeni s prací knihovnic?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3992,86 %95,12 %  
ne37,14 %7,32 %  

Graf

16. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3378,57 %80,49 %  
muž921,43 %21,95 %  

Graf

17. Obor

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Finance a řízení3583,33 %85,37 %  
Cestovní ruch49,52 %9,76 %  
Aplikovaná informatika12,38 %2,44 %  
Počítačové systémy12,38 %2,44 %  
Všeobecná sestra12,38 %2,44 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Nevrklová, P.Využití knihovny VŠPJ (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vyuziti-knihovny-vspj.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.