Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využití konvektomatu v gastronomických provozovnách

Využití konvektomatu v gastronomických provozovnách

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Josef Ráž
Šetření:15. 09. 2011 - 22. 09. 2011
Počet respondentů:63
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.65
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Josef Ráž, jsem studentem třetího ročníku Vysoké školy hotelové v Praze oboru gastronomie a hotelnictví a zpracovávám bakalářskou práci na téma:

Přístrojové vybavení malých a velkých provozoven, šetření energií a surovinami (konvektomat).

Chtěl bych Vás touto cestou velmi poprosit o vyplnění dotazníku, který mi pomůže při zpracování dané problematiky.

Předem Vám velmi děkuji za Vaši ochotu, čas a spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Jak velká je Vaše provozovna?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 100 míst2539,68 %39,68 %  
do 50 míst2031,75 %31,75 %  
nad 100 míst1828,57 %28,57 %  

Graf

2. Kolik zaměstnanců má Vaše provozovna?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10-493352,38 %52,38 %  
0-92844,44 %44,44 %  
50-25023,17 %3,17 %  

Graf

3. Na jakou kuchyni se specializujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mezinárodní kuchyně2539,68 %39,68 %  
česká kuchyně2133,33 %33,33 %  
ostatní1320,63 %20,63 %  
pizzeria46,35 %6,35 %  

Graf

4. Používáte ve Vaší provozovně konvektomat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5282,54 %82,54 %  
ne1117,46 %17,46 %  

Graf

5. Jaký typ konvektomatu ve Vaší provozovně používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
elektrický5079,37 %79,37 %  
nic57,94 %7,94 %  
žádný46,35 %6,35 %  
plynový11,59 %1,59 %  
žádný, zatím11,59 %1,59 %  
kombinovaný11,59 %1,59 %  
nemáme11,59 %1,59 %  

Graf

6. Kolik konvektomatů používáte ve Vaší provozovně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jeden4266,67 %66,67 %  
dva914,29 %14,29 %  
žádný812,7 %12,7 %  
více než dva46,35 %6,35 %  

Graf

7. Jaké výhody přinesl konvektomat Vaší provozovně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zkvalitnění přípravy pokrmů4266,67 %66,67 %  
úsporu času4165,08 %65,08 %  
úsporu energie2844,44 %44,44 %  
další výhody1828,57 %28,57 %  
úsporu pracovních sil1828,57 %28,57 %  
úsporu surovin1117,46 %17,46 %  
nemáme konvektomat11,59 %1,59 %  

Graf

8. Jaké nevýhody má podle Vás konvektomat?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
drahá pořizovací cena4480 %69,84 %  
velký odběr el.energie1832,73 %28,57 %  
poruchovost1018,18 %15,87 %  
jiné nevýhody59,09 %7,94 %  
žádné nevýhody nemá59,09 %7,94 %  
složitost obsluhy23,64 %3,17 %  

Graf

9. Pořídili byste si konvektomat znovu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5084,75 %79,37 %  
nevím58,47 %7,94 %  
ne46,78 %6,35 %  

Graf

10. Jaký konvektomat byste si přídili raději?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jedině nový4478,57 %69,84 %  
starší se slevou1221,43 %19,05 %  

Graf

11. Pohlaví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž3962,9 %61,9 %  
žena2337,1 %36,51 %  

Graf

12. Věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30-50 let2947,54 %46,03 %  
nad 50 let1626,23 %25,4 %  
do 30 let1626,23 %25,4 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Jaké výhody přinesl konvektomat Vaší provozovně?

 • odpověď úsporu času:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi poruchovost na otázku 8. Jaké nevýhody má podle Vás konvektomat?
 • odpověď úsporu energie:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi úsporu surovin na otázku 7. Jaké výhody přinesl konvektomat Vaší provozovně?
 • odpověď úsporu pracovních sil:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi úsporu surovin na otázku 7. Jaké výhody přinesl konvektomat Vaší provozovně?
 • odpověď zkvalitnění přípravy pokrmů:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi úsporu surovin na otázku 7. Jaké výhody přinesl konvektomat Vaší provozovně?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak velká je Vaše provozovna?

2. Kolik zaměstnanců má Vaše provozovna?

3. Na jakou kuchyni se specializujete?

4. Používáte ve Vaší provozovně konvektomat?

5. Jaký typ konvektomatu ve Vaší provozovně používáte?

6. Kolik konvektomatů používáte ve Vaší provozovně?

7. Jaké výhody přinesl konvektomat Vaší provozovně?

8. Jaké nevýhody má podle Vás konvektomat?

9. Pořídili byste si konvektomat znovu?

10. Jaký konvektomat byste si přídili raději?

11. Pohlaví?

12. Věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak velká je Vaše provozovna?

2. Kolik zaměstnanců má Vaše provozovna?

3. Na jakou kuchyni se specializujete?

4. Používáte ve Vaší provozovně konvektomat?

5. Jaký typ konvektomatu ve Vaší provozovně používáte?

6. Kolik konvektomatů používáte ve Vaší provozovně?

7. Jaké výhody přinesl konvektomat Vaší provozovně?

8. Jaké nevýhody má podle Vás konvektomat?

9. Pořídili byste si konvektomat znovu?

10. Jaký konvektomat byste si přídili raději?

11. Pohlaví?

12. Věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ráž, J.Využití konvektomatu v gastronomických provozovnách (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vyuziti-konvektomatu-v-gastr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.