Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využití kreativní technik u klientů s demencí

Využití kreativní technik u klientů s demencí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Ničová
Šetření:26. 10. 2011 - 25. 11. 2011
Počet respondentů:8
Počet otázek (max/průměr):18 / 18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.11:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

prosím o vyplnění dotazníku, který mi pomůže k získání informací a přehledu k tématu Ergoterapie.

 

Děkuji Vám mockrát.

 

Kateřina Ničová

Odpovědi respondentů

1. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [18-25otázka č. 2, 26-35otázka č. 2, 35-45otázka č. 2, 46 a víceotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25450 %50 %  
26-35450 %50 %  

Graf

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [mužotázka č. 3, ženaotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena787,5 %87,5 %  
muž112,5 %12,5 %  

Graf

3. Pracujete v zařízení, které využívá ergoterapii?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano562,5 %62,5 %  
ne337,5 %37,5 %  

Graf

4. Jaké pracovní místo zaujímáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ergoterapeut225 %25 %  
Asistentka112,5 %12,5 %  
žádné112,5 %12,5 %  
volnočasový pedagog, vedoucí aktivizačního oddělen112,5 %12,5 %  
Arteterapeut112,5 %12,5 %  
asistenční služba112,5 %12,5 %  
student112,5 %12,5 %  

Graf

5. Je Vaše pracoviště zaměřeno na klienty s demencí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne562,5 %62,5 %  
ano337,5 %37,5 %  

Graf

6. Jakou diagnozu máte na pracovišti nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

alzheimerova choroba, stařecká demence, parkinsonova choroba

demence

Demence, ICHS, DM, stav po CMP, hypertenze ...

Jakožto nezdravotnickému personálu mi diagnózy nejsou známy, z pozorování usuzuji na demenci mírného až středního stupně

Kombinace- Domov důchodců

kreténismus (kolegové jsou hrozný blbové :-) )

Schizofrenie

studentskou

7. S jakými stupněmi demence máte klienty na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

,Poslední cesta,

1, 2 stupeň

Od lehké demence - těžké stádium demence

Od normálního stavu přes mírný stupeň po středně těžký stupeň včetně Alzheimerovy demence

S lehkými...

S vysokým !!

téměř se všemi

žádnou

8. Využíváte u klientů s demencí kreativní techniky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano562,5 %62,5 %  
ne337,5 %37,5 %  

Graf

9. Jaké kreativní techniky nejvíce využíváte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- Práce s programem MATES, u některých klientů využití materiálu z programu ALTÍK, práce s materiálem VZPOMÍNKOVI - Výtvarné činnosti - práce s hedvábím (batikování, malování), práce se slaným těstem, koláže... - Reminiscenční sezení, doplněné aromaterapií, předměty a obrázky k danému tématu

Arteterapie

kresbu

musikoterapie, trénink paměti, canisterapie, čtení, vzpomínky

Nevím- to má nastarost někdo jiný

Práce s keramickou hlínou, ruční práce, různé výtvarné techniky, trénování paměti, dramatické techniky, taneční terapie, techniky využívající hudbu, reminiscenční rozhovory, canisterapie... Osobně využívám nejčastěji dramatické techniky a reminiscenční rozhovory

taháky

žádné

10. Jak často využíváte kreativní techniky na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3x týdně450 %50 %  
1x za 14 dní225 %25 %  
Neznámo112,5 %12,5 %  
2x týdně112,5 %12,5 %  

Graf

11. Jsou u Vás klienti na stálo, nebo docházejí k Vám jako do denního stacionáře? Pokud ano tak jak často?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

bydlí u nás :-D

Jsme celoroční pobytová sociální služba.

klienti zde bydlí

na stálo

na stálo

Na stálo - chráněnné bydlení

nedochází

Podle toho jak kdo, prostě DD, většinou zůstávají..

12. Máte nějaké osvědčené metody v dané problematice?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.. ..

aktivity propojené písničkou, reminiscence

ne

ne

ne

postřehy z vlastní praxe

Reminiscence, práce s programem MATES, materiálem VZPOMÍNKOVI

trpělivost, vcítění

13. Vidíte u klientů po terapii nějaké pokroky?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ano- hmat

chvilkové, spíše se stav zhoršujene

Jistě jsou pokroky, záleží na úhlu pohledu. Kdo co považuje za pokrok.

ne.. lepší už to nebude.

nedokážu určit

Spíše než pokroky, tak určité zpomalení nástupu dalšího stádia.Děčí

těžko říct

v ojedinělých případech ano, u většiny je stav setrvalý, nehorší se

14. Používáte pro stanovení demence specializované testy? Prosím o vypsání.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

?

mini mental test

MMSE, dále pak doplňující testy na ADL, IADL, Clock test, FIM, testy na krátkodobou paměť.

Ne

ne

ne

Test iq

To je v kompetenci kolegů

15. Využíváte při terapie nějaké exprasivní metody (muzikoterapie, zooterapie, atd.)? Pokud ano napiště jaké.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ano, zpěv, ruční práce ( pletení, háčkování, malování, výroba z pedigu, navlékaní korálku, modelína.. zpěv.. těm, co to umožňuje vycházky po okolí s doprovodem..)

arteterapii

canisterapie, poslech hudby, biblioterapie, reminiscence, arteterapie

Dramatické techniky vycházející z dramaterapie

muzikoterapie

Muzikoterapie, Aromaterapie, Canisterapie, Reminiscence

ne

zooterapii

16. Prokládáte terapii tréninkem paměti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano675 %75 %  
ne225 %25 %  

Graf

17. Spolupracujete s rodinami klientů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano675 %75 %  
ne225 %25 %  

Graf

18. V jakém městě pracujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha225 %25 %  
Hořice Podkrk.112,5 %12,5 %  
Ostrava112,5 %12,5 %  
Děčín112,5 %12,5 %  
Pardubice112,5 %12,5 %  
Ostrava - město112,5 %12,5 %  
nijakém112,5 %12,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ničová, K.Využití kreativní technik u klientů s demencí (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vyuziti-kreativni-technik-u.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.