Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využití léčivých rostlin v gastronomii

Využití léčivých rostlin v gastronomii

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavel Říha
Šetření:09. 02. 2013 - 15. 02. 2013
Počet respondentů:107
Počet otázek (max/průměr):14 / 12.62
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,
Jsem studentkou 3. ročníku oboru nutriční terapeut na Vyšší odborné škole zdravotnické v Ostravě. Ve své absolventské práci se věnuji tématu Využití léčivých rostlin v gastronomii.
Dotazník před Vámi obsahuje otázky, kterými se snažím zjistit informovanost veřejnosti o léčivých účincích rostlin, které jistě každý z nás ve své kuchyni běžně používá. Dotazník je anonymní a neměl by Vám zabrat více jak 15 minut. Budu ráda, když si tento čas na vyplnění dotazníku najdete, a díky Vašim odpovědím mi pomůžete k co nejpřesnějšímu zpracování a vyhodnocení daného tématu.
Předem děkuji za Váš čas a pomoc.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7672,38 %71,03 %  
Muž2927,62 %27,1 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-299185,85 %85,05 %  
30-551312,26 %12,15 %  
15 a méně10,94 %0,93 %  
55 a více10,94 %0,93 %  

Graf

3. Můžete prosím, co nejkonkrétněji vypsat Vaše současné zaměstnání nebo studium (v případě nezaměstnanosti, ukončení studia uveďte Vaše předchozí studium, zaměstnání)? (př. učitelka v mateřské školce, student 2. ročníku oboru automechanik atd.)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

23 let učitelka na střední odborné škole (čeština, dějepis), nyní scenárista

bakalářské studium FAST VUT, Brno, 3. ročník

čzu

ekonomická fakulta, první ročník

FARMACEUTICKÁ LABORANTKA

Gymnázium - studentka oktávy

Jsem studentkou Masarykovy univerzity v Brně, fakulty filozofické a právnické, obory studia jsou Ruský jazyk a literatura a Právo.

kadeřnice

knihovnice

koordinátor v registru dárců

load controller (vyvažování letadel)

Mateř.dovolená, recepční

maturitní ročník všeobecného gymnázia

na stredni autokarosar, tedka skladnik

nevím

obchodni manager

odborna referentka na ÚMČ OŽP, dálkové studium magisterské regionální enviromentální správa

OSVČ - překlady, korektury

pedagog VŠ

porodní asistentka

porodní asistentka

pracuji na VŠ

Prodavačka

RD

sociální pracovnice v současné době na rodičovské dovolené

softwarová společnost

střední management

studen 2. ročníku, strojírenství

studen 3. ročníku předškolní a mimoškolní pedagogika

Studen na Univerzitě J. E. Purkyně, fakulta sociálně ekonomická.

studen oboru nutriční terapie, 3.ročník

Student

student 1. ročníku na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, obor- technologie a řízení v gastrnomii

student 1.ročníku magisterského studia obor ekonomie

student 2. ročníku magisterského navazujícího studia na filozofické fakultě

student 2. ročníku navazujícího magisterského studia Fakulty strojního inženýrství

student 2. ročníku Strojní fakulty na Vysoké škole Báňské - Technické univerzitě

student 2. ročníku VŠ obor regionální rozvoj

student 2.ročníku strojní fakulty VŠB Ostrava

student 3. ročníku bakalářského oboru sociální práce

Student 3. ročníku oboru Gastronomi, lázeňství a turismus

student 3. ročníku oboru veřejná správa

student 3. ročníku oboru zdravotní laborant na vysoké škole chemicko-technologické

Student 3. ročníku vysoké školy bakalářského studia, obor podniková ekonomika

Student 3.ročníku bakalářského studia vysoké školy stavební

student 4. ročník gymnázia

student 4. ročníku (Oktáva) Gymnázia

student 4. ročníku gymnázia

student 4. ročníku gymnázia (všeobecné)

student ČZU, 2. ročníku, Obor provoz a řízení myslivosti

Student maturitního ročníku na gymnáziu v Uničově.

student maturitního ročníku všeobecného gymnázia

student MGR

student molekulární biologie a genetiky

Student SOŠ, obor životní prostředí

Student Vš

Student VŠE - 3 ročník

student VUT Brno, 3.ročník

student základné školy,9-tý ročník

STudentka

Studentka 1. ročníku na VOŠ

studentka 1. ročníku VOŠ pedegogické

Studentka 1. ročníku VŠ obor Nábytek

Studentka 2. ročníku, obor: požární ochrana

studentka 3. ročník Bc. Andragogika a personální řízení FF UK, HR Assistant brigádně

studentka 3. ročníku na voš obor bezpečnost obyvatelstva

studentka 3. ročníku oboru Andragogika

studentka 3. ročníku regionální georafie

studentka 3. ročníku vyšší odborné školy zdravotnické

studentka 3. ročníku vyšší odborné školy zdravotnické v Olomouci, ukončené vzdělání - střední zdravotnická škola v Olomouci

studentka 3.ročníku ekonomické fakulty, práce na částečný úvazek

studentka 3.ročníku-stavebka

studentka 4. ročníku gymnázia

studentka 4. ročníku oboru zdravotnické lyceum

studentka 4. ročníku psychologie, ukončené Bc. studium psychologie a sociální práce osobní asistentka pro děti s autismem a mentálním postižením

studentka 5.ročníku vysoké školy

studentka 6. ročníku Psychologie a 3. ročníku Arteterapie

Studentka druhého ročníku (sexta) gymnázia

studentka prvního ročníku VŠ obor Architektura a stavitelství

Studentka Univerzity Palackého v Olomouci a zároveň zaměstnaná jako sociální pracovník

studentka vysoké školy - magistrské studium ČZU Praha, obor podnikání a administrativa, rok ukončení 2013

Studium managementu - VŠ -3. ročník

studium Provoz a ekonomika, zaměstnání executive assistant v IT firmě

studium VUT v Brně, obor Geodézie a kartografie

ucetni v nadnarodni spolecnosti

učitelka na střední škole

Učitelka v mateřské škole

úřednice

v minul. ss obor management ve stavebnictvi, soucas. operator v call centru

voják z povolání

VŠ - obor SPPG vychovatelství

VŠB- ekonomická fakulta

VŠE Prague - FIS

VUT Brno, fakulta elektrotechniky, obor sdělovací technika, 3. ročník

Vyšší odborná škola sociální a pedagogická Kroměříž

Vyšší odborná škola zdravotnická,Brno.2. ročník obor všeobecná sestra

základní škola, gymnázium

zdr. sestra

zdravotní sestra

zubní asistentka

4. Zajímáte se ve Vašem volném čase jakýmkoliv způsobem o léčbu pomocí rostlin? (Ano/Ne; pokud ano - můžete prosím vypsat odkud informace čerpáte?)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

aktivně ne

ani ne

Ano

ano

ano - brožury a atlasy léčivých rostlin

ano - hlavně z důvodu, že nepreferuji užívání chemických léčiv, zkušenosti od babičky, tety, ve vyšším věku internet

ano - internet, knihy

ano - internet, knihy, zkušenosti blízkých

ano - internet, literatura, "babské rady"

Ano - internet, známí, knihy

Ano - knihy, internet

Ano - letáky, internet, lékárny

Ano - odborná literatura

ano - odborné knihy, z přednášek ze školy, od známých, který se jimi také zabývají

ano - skripta

ano- internet, literatura

ano-informace čerpám převážně z internetu, méně z literatury

ano-internet, literatura, zkušenosti ostatních

ano, časopis, internet

Ano, čerpám pomocí internetu

ano, čerpám většinou z literatury, od babičky a z internetu

ano, informace čerpám od dědečka, který bylinkám rozumí, dále z knih a z internetu (opatrně)

ano, informace čerpám z internetu nebo od známých

ano, většinou od babiček nebo z internetu

ano, z internetu

ano, z internetu

ano, z internetu, knih

Ano, z internetu, knih, od přátel

ano, z knih a hlavně internetu

ano, ze zelených lékáren, knih a internetu

ano; informace čerpám z knih a internetu, eventuelně od přátel

internet

internet, knížky

ne

ne

ne

ne

Ne

NE

ne

ne

NE

Ne

Ne

ne

ne

ne

ne

NE

Ne

ne

Ne

ne

ne

ne

Ne

ne

NE

ne

Ne

Ne

ne

ne

ne

NE

ne

ne

ne

NE

ne

ne

Ne

ne

ne

Ne

Ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

NE

ne

NE

Ne tak rostlin, jako mastí.

Ne, ale osobně si myslím, že to může být poučné a každopádně lepší než používat léky.

někdy

nevím

spíše ne

spíše ne

trochu ano (také jejich využití v kosmetice) - info čerpám zejména z tištěných knih, také dost starých

z internetu

z letaku

zajímám se příležitostně, knihy, internet, časopisy

5. Připravujete/připravovali jste si někdy jídlo sami (počítá se jakákoliv příprava, studených i teplých pokrmů, i pouhé namazání pečiva, zkrátka vše, co jste si připravili sami a sloužilo Vám nebo někomu jinému ke konzumaci)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano každý den, několikrát týdně9794,17 %90,65 %  
Ano jednou za 14 dní a méně často32,91 %2,8 %  
Dříve ano21,94 %1,87 %  
Ne, jídlo mi doposud připravují jiné osoby10,97 %0,93 %  

Graf

6. Používáte v kuchyni ovoce, zeleninu, čerstvé zelené natě (př. petrželka, pažitka…), koření nebo bylinky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale ne při každé přípravě6058,25 %56,07 %  
Ano, při každé přípravě4139,81 %38,32 %  
Ne21,94 %1,87 %  

Graf

7. V jaké formě nejčastěji ovoce, zeleninu, čerstvé zelené natě nebo bylinky konzumujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V syrovém stavu8480,77 %78,5 %  
Tepelně upravené1817,31 %16,82 %  
Sušené21,92 %1,87 %  

Graf

8. Víte, že suroviny rostlinného původu, které se používají k přípravě jídla i konzumaci samotné, mají kromě zpestření chuti a vůně také léčebný a pozitivní účinek na Vaše zdraví? (př. zlepšení trávení, zmírnění nadýmáni atd.)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9692,31 %89,72 %  
Ne87,69 %7,48 %  

Graf

9. Z jakého důvodu tyto suroviny rostlinného původu používáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze z důvodu zlepšení chuti, barvy, vůně7168,93 %66,36 %  
Mimo jiné hlavně cíleně pro pozitivní a léčebné účinky na zdraví3231,07 %29,91 %  

Graf

10. Pokud jste u otázky č. 9 zvolili první odpověď, vypište prosím pro jaké léčebné a pozitivní účinky na Vaše zdraví tedy tyto suroviny rostlinného původu konzumujete nebo používáte k přípravě pokrmů? (V případě zvolené druhé odpovědi u otázky č. 9 vypište nevím, případně si tipněte)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

.

Cíleně nepoužívám zeleninu, ovoce, atp. ze zdravotních důvodů, vím ale o některých léčivých účincích a když tedy výše uvedené konzumuji, mám dobrý pocit, že něco dělám pro své zdraví. Nemyslím si, že bych byla nějak extra dobře informovaná, z účinků bych ale uvedla např. přísun vitaminů (např. C u citrusových plodů), pozitivní účinky na zrak u mrkve, pozitivní účinky na mysl (uklidnění, získání rovnováhy) u meduňky, atp.

cítím se lépe a chutná mi

dobrý pocit

dodávají důležité vitamíny

ke zlepšení trávení, antioxidační účinky

Lepší trávení, popřípadě spalování tuku a pro vysoký obsah vitamínů.

líbí se mi zdravý životní styl, který se mi sice ne vždy daří dodržet, jelikož jsem student s omezenými financemi, avšak snažím se v rámci možností. v sezone ovoce a zeleniny konzumuji jidlo z vlastni zahradky, o kterou se s rodinou starame.

Majoránka saturejka kmín-proti nadýmání, bazalka meduňka-zlepšení trávení...

máta-trávení

mensi zatez pro travici system, zdravejsi zivotni styl, obsah vitaminu a jinych dulezitych latek

nevím

nevím

nevím

Nevím

Nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevim

nevím

Nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím.

ovoce je zásobárna vitamínu C, zároveň vláknina

Po bylinkách lépe tráví, obsahují vitamíny.

PODPORA TRÁVENÍ, SPRÁVNÁ ČINNOST ZAŽÍVACÍHO TRAKTU, ZDROJ VITAMÍNŮ A MINERÁLŮ,

podpora imunity, potlačení zánětů, ničení virů, pro antioxidační účinky, pro podporu pohybového aparátu, pro správnou funkci orgánů, pro více energie...

pozitivní vliv na zdraví, snížení váhy...

prevence proti nemocem hlavně nachlazení

pro příjem vitaminů

př. máta - když je špatně od žaludku

přísun minerálů, vitamínů - složek pro organismus důležitých, dané mají dobrý vliv na zažívání, psychiku, kůži - na celé tělo po všech stránkách, antioxidanty, ....

přísun vitamínů, minerálů, čištění těla

trávení, zvýšení tlaku,

úprava a zlepšení funkce střev, desinfekce dýchacích cest, pozitivní vliv na játra a ledviny, vliv na krvetvorbu,...

vitamíny

vitamíny

vitaminy u nati(pterzelka pazitka,koriandr..) a obecne blahodarne ucinky,ktere nevim jak presne pojmenovat u cesneku, "zdravych" prisad.

Zázvor - proti nachlazení, Máta - proti žaludečním křečím, Šalvěj - proti kašli, Česnek - posílení imunity

Zdraví v případě ovoce - vitáminy, bylinky v případě chuti a zdravější, než různé sušené bylinky

zlepšení fyz. stavu, chuť

zlepšení trávení, imunity, psychiky

Zlepšení trávení, proti nachlazení, nemocím

zlepšení trávení,obsah vitamínů , nějak nad tim nepřemýšlím prostě mi to chutná

Zlepšení trávení. Pročištění organismu.

zmírnění nadýmání, lepší trávení, přecházení nemocem

žádné

11. Dokážete i vypsat některé látky, které se na těchto léčebných a pozitivních účincích podílejí nebo je přímo způsobují? (V případě zvolené druhé odpovědi u otázky č. 9 vypište nevím, případně si tipněte)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

--

aloe vera, konopi

betakaroten, ...

hořčík, draslík

kyselina listová

magnezium, hořčík

ne

nedokáži

nechapu

nennene

neví

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

Nevím

NEVÍM

nevím

Nevím

Nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevím

Nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

neznám názvy látek, znám působení látek (např. rajče - antioxidanty), vitamíny

nyní neumím

vápník, hořčík, vitamín c, vitamíny b, omega 3 a 6 mastné kyseliny,...

vitamin A, B, C, D,....

vitamíny

vitamíny

vitaminy, antioxidanty, stopove prvky

vitaminy, enzymy, antibiotika (cesnak)

vitamíny, silice, oleje, třísloviny, hořčiny

Vitamíny. A,D, E, K, B..

viz výše

VLÁKNINA V OVOCI A ZELENINĚ

vláknina, vitamíny

železo, vitamíny V, E, K.

12. Konzumujete před jídlem nebo během jídla nějaký alkoholický nápoj?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8379,81 %77,57 %  
Ano2120,19 %19,63 %  

Graf

13. Z jakého důvodu tyto alkoholické nápoje konzumujete? (V případě záporné odpovědi u otázky č. 12 vyberte odpověď nevím)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím6067,42 %56,07 %  
Jen pro chuť1921,35 %17,76 %  
Jako aperitiv (pro vyvolání hladu, zvýšení chuti k jídlu)1011,24 %9,35 %  

Graf

14. Uvědomujete si, že tyto alkoholické nápoje se také vyrábí z léčivých rostlin?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7270,59 %67,29 %  
Ne3029,41 %28,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Dokážete i vypsat některé látky, které se na těchto léčebných a pozitivních účincích podílejí nebo je přímo způsobují? (V případě zvolené druhé odpovědi u otázky č. 9 vypište nevím, případně si tipněte)

  • odpověď nevím:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 10. Pokud jste u otázky č. 9 zvolili první odpověď, vypište prosím pro jaké léčebné a pozitivní účinky na Vaše zdraví tedy tyto suroviny rostlinného původu konzumujete nebo používáte k přípravě pokrmů? (V případě zvolené druhé odpovědi u otázky č. 9 vypište nevím, případně si tipněte)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

4. Zajímáte se ve Vašem volném čase jakýmkoliv způsobem o léčbu pomocí rostlin? (Ano/Ne; pokud ano - můžete prosím vypsat odkud informace čerpáte?)

5. Připravujete/připravovali jste si někdy jídlo sami (počítá se jakákoliv příprava, studených i teplých pokrmů, i pouhé namazání pečiva, zkrátka vše, co jste si připravili sami a sloužilo Vám nebo někomu jinému ke konzumaci)?

6. Používáte v kuchyni ovoce, zeleninu, čerstvé zelené natě (př. petrželka, pažitka…), koření nebo bylinky?

7. V jaké formě nejčastěji ovoce, zeleninu, čerstvé zelené natě nebo bylinky konzumujete?

8. Víte, že suroviny rostlinného původu, které se používají k přípravě jídla i konzumaci samotné, mají kromě zpestření chuti a vůně také léčebný a pozitivní účinek na Vaše zdraví? (př. zlepšení trávení, zmírnění nadýmáni atd.)

9. Z jakého důvodu tyto suroviny rostlinného původu používáte?

10. Pokud jste u otázky č. 9 zvolili první odpověď, vypište prosím pro jaké léčebné a pozitivní účinky na Vaše zdraví tedy tyto suroviny rostlinného původu konzumujete nebo používáte k přípravě pokrmů? (V případě zvolené druhé odpovědi u otázky č. 9 vypište nevím, případně si tipněte)

11. Dokážete i vypsat některé látky, které se na těchto léčebných a pozitivních účincích podílejí nebo je přímo způsobují? (V případě zvolené druhé odpovědi u otázky č. 9 vypište nevím, případně si tipněte)

12. Konzumujete před jídlem nebo během jídla nějaký alkoholický nápoj?

13. Z jakého důvodu tyto alkoholické nápoje konzumujete? (V případě záporné odpovědi u otázky č. 12 vyberte odpověď nevím)

14. Uvědomujete si, že tyto alkoholické nápoje se také vyrábí z léčivých rostlin?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

4. Zajímáte se ve Vašem volném čase jakýmkoliv způsobem o léčbu pomocí rostlin? (Ano/Ne; pokud ano - můžete prosím vypsat odkud informace čerpáte?)

5. Připravujete/připravovali jste si někdy jídlo sami (počítá se jakákoliv příprava, studených i teplých pokrmů, i pouhé namazání pečiva, zkrátka vše, co jste si připravili sami a sloužilo Vám nebo někomu jinému ke konzumaci)?

6. Používáte v kuchyni ovoce, zeleninu, čerstvé zelené natě (př. petrželka, pažitka…), koření nebo bylinky?

7. V jaké formě nejčastěji ovoce, zeleninu, čerstvé zelené natě nebo bylinky konzumujete?

8. Víte, že suroviny rostlinného původu, které se používají k přípravě jídla i konzumaci samotné, mají kromě zpestření chuti a vůně také léčebný a pozitivní účinek na Vaše zdraví? (př. zlepšení trávení, zmírnění nadýmáni atd.)

9. Z jakého důvodu tyto suroviny rostlinného původu používáte?

10. Pokud jste u otázky č. 9 zvolili první odpověď, vypište prosím pro jaké léčebné a pozitivní účinky na Vaše zdraví tedy tyto suroviny rostlinného původu konzumujete nebo používáte k přípravě pokrmů? (V případě zvolené druhé odpovědi u otázky č. 9 vypište nevím, případně si tipněte)

11. Dokážete i vypsat některé látky, které se na těchto léčebných a pozitivních účincích podílejí nebo je přímo způsobují? (V případě zvolené druhé odpovědi u otázky č. 9 vypište nevím, případně si tipněte)

12. Konzumujete před jídlem nebo během jídla nějaký alkoholický nápoj?

13. Z jakého důvodu tyto alkoholické nápoje konzumujete? (V případě záporné odpovědi u otázky č. 12 vyberte odpověď nevím)

14. Uvědomujete si, že tyto alkoholické nápoje se také vyrábí z léčivých rostlin?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Říha, P.Využití léčivých rostlin v gastronomii (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vyuziti-lecivych-rostlin-v-g.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.