Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využití mediace v manželských krizích

Využití mediace v manželských krizích

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Neumanová
Šetření:12. 02. 2024 - 26. 02. 2024
Počet respondentů:105
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Pro účely diplomové práce provádím výzkum týkající se povědomí, poznatků a zkušeností české veřejnosti v oblasti rodinné mediace.

Výzkum je zaměřen pouze na osoby žijící v prvním manželství a mající alespoň jedno dítě. Jestliže do této kategorie nepatříte, dotazník pro Vás není určen, tedy jej nevyplňujte.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7268,57 %68,57 %  
Muž3331,43 %31,43 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 40 let do 50 let4441,9 %41,9 %  
nad 30 let do 40 let3028,57 %28,57 %  
nad 50 let1817,14 %17,14 %  
do 30 let1312,38 %12,38 %  

Graf

3. Jaký stupeň vzdělání jste dosáhl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské5653,33 %53,33 %  
Středoškolské4038,1 %38,1 %  
Vyšší odborné, DiS.98,57 %8,57 %  

Graf

4. Kolik máte dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25249,52 %49,52 %  
14038,1 %38,1 %  
3 a více1312,38 %12,38 %  

Graf

5. Slyšel/a jste o mediaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8177,14 %77,14 %  
Ne2422,86 %22,86 %  

Graf

6. Co si pod pojmem mediace představujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mediace je domluva mediátora stranám sporu4946,67 %46,67 %  
Mediace je mimosoudní řešení sporů4542,86 %42,86 %  
Nevím1110,48 %10,48 %  

Graf

7. Znáte někoho, kdo využil mediaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7975,24 %75,24 %  
ano2624,76 %24,76 %  

Graf

8. Víte, jak probíhá mediační proces?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne4441,9 %41,9 %  
spíše ano3331,43 %31,43 %  
určitě ne2120 %20 %  
určitě ano76,67 %6,67 %  

Graf

9. Myslíte si, že řešení sporu v rodině za pomoci mediace je přínosné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6460,95 %60,95 %  
Nevím3634,29 %34,29 %  
Ne54,76 %4,76 %  

Graf

10. Využil/a byste mediaci před rozvodem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3836,19 %36,19 %  
nevím3432,38 %32,38 %  
určitě ano1716,19 %16,19 %  
spíše ne109,52 %9,52 %  
určitě ne65,71 %5,71 %  

Graf

11. Využil/a byste mediaci při rozvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3836,19 %36,19 %  
nevím3735,24 %35,24 %  
spíše ne1413,33 %13,33 %  
určitě ano1110,48 %10,48 %  
určitě ne54,76 %4,76 %  

Graf

12. Vzal/a byste do mediace před rozvodem děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím4643,81 %43,81 %  
ne4441,9 %41,9 %  
ano1514,29 %14,29 %  

Graf

13. Přizval/a byste do mediace před rozvodem svou matku/otce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10297,14 %97,14 %  
ano32,86 %2,86 %  

Graf

14. Akceptoval/a byste v mediaci před rozvodem účast tchýně/tchána?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9893,33 %93,33 %  
ano76,67 %6,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Kolik máte dětí?

 • odpověď 1:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 30 let na otázku 2. Věk

5. Slyšel/a jste o mediaci?

 • odpověď Ne:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 6. Co si pod pojmem mediace představujete?

9. Myslíte si, že řešení sporu v rodině za pomoci mediace je přínosné?

 • odpověď Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Vzal/a byste do mediace před rozvodem děti?
 • odpověď Nevím:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 6. Co si pod pojmem mediace představujete?

10. Využil/a byste mediaci před rozvodem?

 • odpověď určitě ano:
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 11. Využil/a byste mediaci při rozvodu?

11. Využil/a byste mediaci při rozvodu?

 • odpověď nevím:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 10. Využil/a byste mediaci před rozvodem?

12. Vzal/a byste do mediace před rozvodem děti?

 • odpověď ne:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 10. Využil/a byste mediaci před rozvodem?
 • odpověď nevím:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 6. Co si pod pojmem mediace představujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví?

2. Věk

3. Jaký stupeň vzdělání jste dosáhl/a?

4. Kolik máte dětí?

5. Slyšel/a jste o mediaci?

6. Co si pod pojmem mediace představujete?

7. Znáte někoho, kdo využil mediaci?

8. Víte, jak probíhá mediační proces?

9. Myslíte si, že řešení sporu v rodině za pomoci mediace je přínosné?

10. Využil/a byste mediaci před rozvodem?

11. Využil/a byste mediaci při rozvodu?

12. Vzal/a byste do mediace před rozvodem děti?

13. Přizval/a byste do mediace před rozvodem svou matku/otce?

14. Akceptoval/a byste v mediaci před rozvodem účast tchýně/tchána?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví?

2. Věk

3. Jaký stupeň vzdělání jste dosáhl/a?

4. Kolik máte dětí?

5. Slyšel/a jste o mediaci?

6. Co si pod pojmem mediace představujete?

7. Znáte někoho, kdo využil mediaci?

8. Víte, jak probíhá mediační proces?

9. Myslíte si, že řešení sporu v rodině za pomoci mediace je přínosné?

10. Využil/a byste mediaci před rozvodem?

11. Využil/a byste mediaci při rozvodu?

12. Vzal/a byste do mediace před rozvodem děti?

13. Přizval/a byste do mediace před rozvodem svou matku/otce?

14. Akceptoval/a byste v mediaci před rozvodem účast tchýně/tchána?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Neumanová, L.Využití mediace v manželských krizích (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://vyuziti-mediace-v-manzelskyc.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.