Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > využití meditace v andragogice

využití meditace v andragogice

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vladimíra Emingerová
Šetření:05. 02. 2013 - 12. 02. 2013
Počet respondentů:10
Počet otázek (max/průměr):20 / 20
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:35,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník slouží k praktické části diplomové práce :
MEDITAČNÍ TECHNIKY JAKO SPECIFICKÁ FORMA KOMUNIKACE A JEJÍ VYUŽITÍ V ANDRAGOGICE. 
Děkujeme za váš čas a ochotu :-)

Odpovědi respondentů

1. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36-43440 %40 %  
27-30330 %30 %  
31-35220 %20 %  
19-22110 %10 %  

Graf

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena770 %70 %  
muž330 %30 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání*

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
BAK:vysokoškolské,bakalářský studijní program330 %30 %  
USO:úplné střední odborné s maturitou220 %20 %  
VS:vysokoškolské, magisterský studijní program220 %20 %  
USV:úplné střední všeobecné s maturitou110 %10 %  
SO:střední odborné bez maturity110 %10 %  
VOV:vyšší odborné vzdělání,konzervatoř110 %10 %  

Graf

4. Povolání

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec660 %60 %  
v domácnosti220 %20 %  
důchodce220 %20 %  
OSVČ110 %10 %  

Graf

5. Stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodná/ý660 %60 %  
vdaná/ženatý440 %40 %  

Graf

6. Počet dětí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bezdětná/ý440 %40 %  
1 dítě330 %30 %  
2 dětí220 %20 %  
4 děti110 %10 %  

Graf

7. Jak dlouho se věnujete meditační praxi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
začínám550 %50 %  
15 let110 %10 %  
3 roky110 %10 %  
5 let110 %10 %  
nevěnuji110 %10 %  
uvažuji110 %10 %  

Graf

8. Jak často meditujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně440 %40 %  
1x týdně330 %30 %  
denně110 %10 %  
několikrát denně110 %10 %  
2-3x týdně110 %10 %  

Graf

9. S kým meditujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sám990 %90 %  
obě varianty110 %10 %  

Graf

10. Přinesla vám vaše meditační praxe lepší komunikaci se sebou samým, myslíte že si lépe rozumíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano440 %40 %  
spíše ano330 %30 %  
nevím220 %20 %  
ne110 %10 %  

Graf

11. Myslíte, že díky meditační praxi lépe komunikujete se svým okolím, že zvládáte řešit problémy i konflikty (máte věci pod kontrolou) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano440 %40 %  
ano330 %30 %  
nevím220 %20 %  
ne110 %10 %  

Graf

12. Přináší vám meditační praxe pocity klidu, vyrovnanosti i určitý nadhled a moudrost (porozumění životu, jednota s přírodou, vesmírem, Bohem...) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano550 %50 %  
ano330 %30 %  
nevím110 %10 %  
ne110 %10 %  

Graf

13. Domníváte se, že meditace pozitivně ovlivňují fungování vašeho mozku ve smyslu rozvoje obou jeho hemisfér (zlepšení paměti, intuice, vhledu) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano330 %30 %  
ano330 %30 %  
nevím220 %20 %  
spíše ne110 %10 %  
ne110 %10 %  

Graf

14. Pozorujete rozvoj latentní kreativity a inteligence, dosahujete lepších výsledků ve vzdělávání v souvislosti s meditační praxí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano330 %30 %  
nevím330 %30 %  
ne220 %20 %  
spíše ne110 %10 %  
ano110 %10 %  

Graf

15. Přinesla meditační praxe do vašeho žití více altruismu, pociťujete spirituální přesah (do transcendentna, k Bohu, k Universu...) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano330 %30 %  
ano220 %20 %  
ne220 %20 %  
nevím220 %20 %  
spíše ne110 %10 %  

Graf

16. Cítíte se šťastná/ý ve světě plném utrpení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne440 %40 %  
spíše ano330 %30 %  
nevím220 %20 %  
ano110 %10 %  

Graf

17. Chápete smrt jako završení své meditační praxe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano330 %30 %  
ne330 %30 %  
nevím220 %20 %  
spíše ne110 %10 %  
spíše ano110 %10 %  

Graf

18. Doporučil/a byste meditace pravidelně využívat jako podpůrný prostředek při vzdělávání dospělých?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano440 %40 %  
spíše ano330 %30 %  
spíše ne220 %20 %  
ne110 %10 %  

Graf

19. Myslíte, že veřejnost má o meditacích dostatek pravdivých a nezavádějících informací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne440 %40 %  
spíše ne330 %30 %  
spíše ano220 %20 %  
nevím110 %10 %  

Graf

20. Soudíte, že meditující utvářejí lepší svět?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano330 %30 %  
spíše ano330 %30 %  
ne220 %20 %  
nevím220 %20 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Emingerová, V.využití meditace v andragogice (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vyuziti-meditace-v-andragogi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.