Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využití nezaměstnaných pro účely růstu blahobytu obcí

Využití nezaměstnaných pro účely růstu blahobytu obcí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Dostálová
Šetření:19. 09. 2012 - 10. 10. 2012
Počet respondentů:110
Počet otázek (max/průměr):6 / 5.79
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

v rámci své diplomové práce se zabývám možnostmi využití nezaměstnaných a jejich zainteresování na veřejně prospěšných činnostech. Cílem práce je získat představu o možnostech uplatnění nezaměstnaných a ostatních občanů pobírajících sociální a jiné dávky v hmotné nouzi.

 

Domnívám se, že by bylo vhodné, aby lidé, kteří pobírají různé finanční dávky, byly na druhou stranu také prospěšní. Jedním z možných řešení je zainteresování těchto spoluobčanů na zvelebování obcí a obdobných činnostech, čímž jednotlivým obcím klesnou náklady - velmi prostě řečeno by šlo o to, že kdo pobírá sociální dávku a nepracuje, měl by za tuto pomoc odvést také nějakou práci (veřejně prospěšnou a bezúplatnou).

 

Budu velmi ráda, když mi pomůžete se sběrem potřebných informací a to vyplněním tohoto krátkého dotazníku.

Dotazník je určen všem občanům bez rozdílu.

 

Děkuji za pomoc a přeji příjemný den.

 

Kateřina Dostálová

 

 

 

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že by měli občané pobírající sociální dávky odvádět veřejně prospěšné práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 2, NEotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO8779,09 %79,09 %  
NE2320,91 %20,91 %  

Graf

2. Měly by pracovníci za tuto práci pobírat mzdu (nad rámec sociálních dávek)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5158,62 %46,36 %  
ne3641,38 %32,73 %  

Graf

3. Vyskytují se ve vaší obci nějací pracovníci veřejné služby (nezaměstaní pracující)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5550 %50 %  
nevím3935,45 %35,45 %  
ne1614,55 %14,55 %  

Graf

4. Myslíte si, že obce/stát vynakládají pro udržování čistoty a zvelebování svých prostranství dostatek prostředků?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4440 %40 %  
nevím3430,91 %30,91 %  
ano3229,09 %29,09 %  

Graf

5. Dochází v posledních letech ve Vaší obci ke zvyšování čistoty a kultury bydlení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6861,82 %61,82 %  
ne2623,64 %23,64 %  
nevím1614,55 %14,55 %  

Graf

6. Myslíte si, že jsou pracovníci veřejné služby (nezaměstnaní) schopni dostatečně svědomitě vykonávat svěřené úkoly?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7971,82 %71,82 %  
ne3128,18 %28,18 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že by měli občané pobírající sociální dávky odvádět veřejně prospěšné práce?

2. Měly by pracovníci za tuto práci pobírat mzdu (nad rámec sociálních dávek)?

3. Vyskytují se ve vaší obci nějací pracovníci veřejné služby (nezaměstaní pracující)?

4. Myslíte si, že obce/stát vynakládají pro udržování čistoty a zvelebování svých prostranství dostatek prostředků?

5. Dochází v posledních letech ve Vaší obci ke zvyšování čistoty a kultury bydlení?

6. Myslíte si, že jsou pracovníci veřejné služby (nezaměstnaní) schopni dostatečně svědomitě vykonávat svěřené úkoly?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že by měli občané pobírající sociální dávky odvádět veřejně prospěšné práce?

2. Měly by pracovníci za tuto práci pobírat mzdu (nad rámec sociálních dávek)?

3. Vyskytují se ve vaší obci nějací pracovníci veřejné služby (nezaměstaní pracující)?

4. Myslíte si, že obce/stát vynakládají pro udržování čistoty a zvelebování svých prostranství dostatek prostředků?

5. Dochází v posledních letech ve Vaší obci ke zvyšování čistoty a kultury bydlení?

6. Myslíte si, že jsou pracovníci veřejné služby (nezaměstnaní) schopni dostatečně svědomitě vykonávat svěřené úkoly?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dostálová, K.Využití nezaměstnaných pro účely růstu blahobytu obcí (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vyuziti-nezamestnanych-pro-u.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.