Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využití outplacementových programů ve Vaší firmě

Využití outplacementových programů ve Vaší firmě

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Veselá
Šetření:26. 02. 2012 - 10. 03. 2012
Počet respondentů:21
Počet otázek (max/průměr):16 / 11.24
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:52,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, Vážený pane,
jmenuji se Zuzana Veselá, jsem studentkou třetího ročníku oboru Manažerská studia - Řízení lidských zdrojů na Univerzitě J. A. Komenského v Praze. Chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, jehož odpovědi mi budou sloužit ke zpracování mé bakalářské práce s tématikou „Outplacement - proces na který většina společností zapomíná“.
V následujících otázkách, prosím, zaškrtněte vždy jednu odpověď, která nejvíce odpovídá skutečnosti (pokud není přímo v otázce uvedeno jinak). Do kolonky „jiná odpověď“, napište, prosím, odpověď  vlastními slovy.

Dotazník je určen pouze personalistům.

 

Děkuji.
 

Odpovědi respondentů

1. Typ Vaší společnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Soukromá společnost se zahraničním kapitálem1361,9 %61,9 %  
Soukromá společnost bez zahraniční účasti523,81 %23,81 %  
Státní podnik314,29 %14,29 %  

Graf

2. Ve kterém z níže uvedených oborů působí Vaše společnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obchod a služby838,1 %38,1 %  
jiné419,05 %19,05 %  
Technologie, média a telekomunikace419,05 %19,05 %  
Zdravotnictví a farmacie314,29 %14,29 %  
Finance29,52 %9,52 %  

Graf

3. Počet stávajících zaměstnanců ve Vaší společnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50 až 2501152,38 %52,38 %  
do 50628,57 %28,57 %  
nad 250419,05 %19,05 %  

Graf

4. Kolik zaměstnanců propustila Vaše společnost během posledních dvou let. Prosím uveďte, zda se jednalo o hromadné či individuální propouštění.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

0

10

100 jednalo se o hromadné propouštění

20

35 hromadné

5

6, individuální

8

9, individuální

cca 10, postupně

cca 30, individuální propouštění

cca 700, individuální

hormadne 50

hromadne - celkem 15

hromadné, 400

individuálně 4

individuální

individuální propouštění - cca 18

individuální propouštění, 25

individuální propouštění, cca 10 zaměstnanců

žádného

5. Už jste se někdy setkla s pojmem outplacement?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1990,48 %90,48 %  
Ne29,52 %9,52 %  

Graf

6. Víte co přesně se skrývá za pojmem outplacement?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano19100 %90,48 %  

Graf

7. Popište Vašimi slovy, co je to outplacement:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

komplexní podpora pro propouštěné zaměstnance

nabidka porpustenych zamstnancu jinym firmam

pece o odchazejici zamestnance

personální poradenství organizacím a propouštěným v dalším hledání

Podpora a péče o zaměstnance, kteří ze společnosti ocházejí... cílem je zachovat dobré jméno firmy a podpořid odcházející...

podpora pri propousteni zamestnancu tak, aby se jim co nejdrive podarilo najit jinou praci

podpora při propouštění

Podpora zaměstnanců při restruktulizaci společnosti. Podpora při orientaci na trhu práce či při hledání nového zaměstnání zaměstnancům, kteří byli propuštěni.

Pomoc propouštěným s hledáním nového uplatnění

pomoc propustenym zamestnancum s dalsim uplatnenim na trhu prace

pomoc propuštěným zaměstnancům

poradenství pro proštěné zaměstnance, snaha pomoci jim se vyrovnat s touto situací, podpora při hledání nového zaměstnání

program pro uvolňované zaměstnance s cílem je integrovat v budoucnu na trhu práce. Podnik by měl spolupracovat aktivně s místním úřadem práce, měl by zaměstnanci poskytnout veškeré informace, jak se na úp registrovat, informace o podpoře, kde a jak hledat další zaměstnání, jak sestavit CV ap. a další poradenství. Některé firmy nabízí finanční odměnu, která je vyplácená v souvislosti se zařazením zaměstnance do ouplacementu.

propouštění zaměstnanců slušným způsobem, zahrnuje i poskytování poradenství při ukončení příp. s nalézáním dalšího místa

propouštění, odchod zaměstnance ze zaměstnání a vše kolem toho

řízené propouštění

Služba, která by měla sloužit jak propouštěným zaměstnancům zvládnout ztrátu zaměstnání a pomoci jim najít nové uplatnění, tak manažerům připravit se na propouštění zaměstnancům

snaha o zmírnění dopadu propouštění na zaměstnance

souhrn nástrojů na podporu propouštěných zaměstnanců jde opodporu jak managementu podniku, tak i pomoc samotným zaměstnancům

8. Má Vaše společnost zkušenost s outplacementovými programy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1263,16 %57,14 %  
Ano736,84 %33,33 %  

Graf

9. Využilila Vaše společnost k realizaci outplacementu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Interní zdroje457,14 %19,05 %  
Externího dodavatele342,86 %14,29 %  

Graf

10. Které metody outplacementového programu využila/využívá Vaše společnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pomoc propouštěným zaměstnancům uplatnit se na trhu práce685,71 %28,57 %  
Konzultace a rozhovory se zůstávajícími pracovníky v době personálních změn457,14 %19,05 %  
Výcvik krizové komunikace pro manažery342,86 %14,29 %  
Psychologická podpora propouštěným a propuštěným zaměstnancům228,57 %9,52 %  
Motivační programy pro pracovníky v době personálních změn228,57 %9,52 %  
Příprava manažerů na předávání výpovědí114,29 %4,76 %  

Graf

11. Je uveden outplacement v některých Vašich firemních dokumentech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne685,71 %28,57 %  
Ano114,29 %4,76 %  

Graf

12. Prosím uveďte, o které dokumenty se jedná a jak je v nich tato aktivita definována:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Dokument Outplacement, jak je definován si nepamatuji

13. Přínosy využití outplacementu pro Vaši firmy byly/jsou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vylepšuje image společnosti571,43 %23,81 %  
Napomáhá uklidnění atmosféry v podniku571,43 %23,81 %  
Pomáhá ke spokojenosti a loajalitě zaměstnanců457,14 %19,05 %  
Cíleně podporuje management v období změn ve společnosti228,57 %9,52 %  

Graf

14. Které metody outplacementu by v budoucnu mohly být přínosem pro Vaši firmu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kombinace výše zmíněných možností571,43 %23,81 %  
Podpora při restrukturalizaci342,86 %14,29 %  
Podpora odcházejícím pracovníkům342,86 %14,29 %  
Podpora zůstávajícím pracovníkům114,29 %4,76 %  

Graf

15. Pokud Vaše firma nevyužívá nabídky outplacementových programů, je to z důvodu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné1157,89 %52,38 %  
Finanční náročnost421,05 %19,05 %  
Organizační náročnost315,79 %14,29 %  
Nevidí v tom přínos (efektivitu)210,53 %9,52 %  
Nedostatečná informovanost210,53 %9,52 %  
Neochota 15,26 %4,76 %  

Graf

16. Myslíte si, že jste dostatečně informovaný/á o možnostech outplacementových programů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1052,63 %47,62 %  
Ano947,37 %42,86 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Veselá, Z.Využití outplacementových programů ve Vaší firmě (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vyuziti-outplacementovych-pr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.