Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využití PC v domácnosti

Využití PC v domácnosti

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavel Šikula
Šetření:25. 03. 2009 - 08. 04. 2009
Počet respondentů:181
Počet otázek (max/průměr):19 / 17.95
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente/respondentko,

dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku. Jsem studentem Manažersko ekonomického oboru na vysoké škole Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Pro svoji závěrečnou práci jsem si vybral téma Ekonomické dopady využití PC pro domácnosti. Ke zpracování tématu Vás prosím o vyplnění následujícího dotazníku. 

 

Odpovědi respondentů

1. Máte v domácnosti osobní počítač ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano181100 %100 %  

Graf

2. Kolik let máte osobní počítač v domácnosti ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8 a více let11261,88 %61,88 %  
5 - 7 let3519,34 %19,34 %  
2 - 4 roky2413,26 %13,26 %  
méně než 2 roky105,52 %5,52 %  

Graf

3. Jaký typ osobního počítače používáte ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stolní počítač (jedná se o klasický nepřenosný počítač)15485,08 %85,08 %  
přenosný počítač (známý také jako notebook)10960,22 %60,22 %  
palmtop (počítač do dlaně - PDA)2111,6 %11,6 %  
Stolní počítač i notebook10,55 %0,55 %  
všechny výše zmíněné10,55 %0,55 %  

Graf

4. Jak často si pořizujete (v průměru) nový počítač nebo jeho komponenty ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
čtyri a více let8144,75 %44,75 %  
každé tři roky4524,86 %24,86 %  
každé dva roky3820,99 %20,99 %  
každý rok179,39 %9,39 %  

Graf

5. Kolik peněz maximálně jste ročně ochotni investovat do technického vybavení Vašeho počítače ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 5 000 Kč11563,54 %63,54 %  
5 000 - 10 000 Kč3619,89 %19,89 %  
15 000 Kč a více189,94 %9,94 %  
10 000 - 15 000 Kč126,63 %6,63 %  

Graf

6. Kolik peněz maxímálně jste ročně ochotni investovat do programového vybavení Vašeho počítače ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 5 000 Kč16188,95 %88,95 %  
5 000 - 10 000 Kč168,84 %8,84 %  
10 000 - 15 000 Kč31,66 %1,66 %  
15 000 Kč a více10,55 %0,55 %  

Graf

7. Kolik hodin (v průměru) denně doma používáte počítač ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 - 6 hodin6234,25 %34,25 %  
2 - 4 hodiny4625,41 %25,41 %  
8 a více hodin3217,68 %17,68 %  
6 - 8 hodin2413,26 %13,26 %  
méně než 2 hodiny179,39 %9,39 %  

Graf

8. K čemu počítač používáte ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
k používání internetu17596,69 %96,69 %  
pro zábavu15283,98 %83,98 %  
ke studiu (denní studium, cizích jazyků apod.)11362,43 %62,43 %  
na práci vztahující se k mé obživě5429,83 %29,83 %  
k provozu domu a domácnosti (vytápění, klimatizace, zabezpečení apod.)73,87 %3,87 %  

Graf

9. Jestliže Váš počítač využíváte ke studiu, o jaký druh studia se jedná ?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
55,75 %2,76 %  
Informatika44,6 %2,21 %  
vysokoškolské22,3 %1,1 %  
vysoká škola22,3 %1,1 %  
finance22,3 %1,1 %  
studium na vysoké škole22,3 %1,1 %  
Anglický jazyk11,15 %0,55 %  
studuji Anglický jazyk11,15 %0,55 %  
žádný11,15 %0,55 %  
stavebni provoz(autocad)11,15 %0,55 %  
ostatní odpovědi Ekonomie - SŠ
ekonomické
grafika,studijni materialy,komunikace..
ekonimika management
studium na VŠ
softwarove technologie a management, CVUT FEL
Gymnázium
vyhledávání informací ke studiu
referáty, prezentace
e-lerning, tvorba www str., psaní prací
nestuduji
Projekty, informace, výkresy, apod.
čvut fakulta dopravní, denní studium
Vysokoškolské - informatika
VOŠ
obor informatika- vysokoškolské studium
anglictina
gymnázium...občas se hodí
Že by vejška?
jazyky
informace sloužící k vyhotovování projektů do škol
psaní seminárních prací, hledaní informací
vysokoškolské magisterské
programování
dálková forma střední školy
dělám seminárky, atd.
hledání informací
VS
IT
základní
gymnázium - všeoecné zaměření
Jura
studium VŠ, ekonomie a informatika
další vzdělávání pedagogických pracovníků
Informacni Technologie
výuka angličtiny
Studium vysoké školy
vysoká škola - ekonomika
VUT FIT
vysokoškolský
pefka.net
PEF MZLU prezenční
bc. ME, PEF MZLU
Mendelova univerzita - ekonomicka fakulta
PEF MZLU
čtení literatury,tisk materiálů...atd
Příklady a materiály do školy....netisknu si to
Informační technologie na ČZU
psaní různých (seminárních) prací
denní
vysokoškolské studium
Psaní seminárních prací
cizi jazyk
Prezenční
Vysoká škola, přírodovědecká fakulta
vyšší odborná škola
n a VŠ
všeobecné
diplomova prace - vyhledavani info, psani
denní studium VŠ
Cizí jazyk, samostudium, poznávací
seminární práce, ... (PEF)
Studium cizích jazyků
ne
e-learning
denní studium
6675,86 %36,46 % 

Graf

10. Máte na svém počítači připojení k internetu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18099,45 %99,45 %  
ne10,55 %0,55 %  

Graf

11. Jak často (v průměru) využíváte připojení k internetu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každý den17094,44 %93,92 %  
1 - 4 dny v týdnu95 %4,97 %  
méně jak jednou za měsíc10,56 %0,55 %  

Graf

12. Využíváte možnost koupě nebo objednávky určité služby či zboží prostřednictvím internetových obchodů ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15787,22 %86,74 %  
ne2312,78 %12,71 %  

Graf

13. Jak často (v průměru) tyto objednávky či nákupy provádíte ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejméně jednou ročně9661,15 %53,04 %  
nejméně jenou za měsíc5535,03 %30,39 %  
nejméně jednou týdně42,55 %2,21 %  
každý den21,27 %1,1 %  

Graf

14. Jestliže využíváte počítač pro zábavu, jaký druh zábavy upřednostňujete ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
komunikace s jinými uživateli15989,83 %87,85 %  
získávání informací z internetu (čtení tisku apod.)15285,88 %83,98 %  
sledování filmů nebo videí13877,97 %76,24 %  
poslech hudby12972,88 %71,27 %  
hraní počítačových her9050,85 %49,72 %  
poslech rádia či sledování televize6938,98 %38,12 %  

Graf

15. Pokud Váš počítač využíváte ke komunikaci s jinými uživateli, jaký druh komunikace využíváte ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
komunikaci prostřednictvím programu icq15387,43 %84,53 %  
komunikaci prostřednictvím elektronické služby (e-mail)14884,57 %81,77 %  
komunikaci prostřednictvím programu skype8448 %46,41 %  
komunikaci prostřednictvím SMS brány5933,71 %32,6 %  

Graf

16. Pokud počítač využíváte také ke hraní počítačových her, jaký typ počítačových her hrajete ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
online hry7158,68 %39,23 %  
logické5142,15 %28,18 %  
3D akční hry4839,67 %26,52 %  
standardní hry operačního systému (Solitaire, Pinball)4738,84 %25,97 %  
RPG3730,58 %20,44 %  
sportovní hry2722,31 %14,92 %  
simulace2722,31 %14,92 %  
adventury2621,49 %14,36 %  
dobrodružné hry2016,53 %11,05 %  
nic10,83 %0,55 %  

Graf

17. Jakého jste pohlaví ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10356,91 %56,91 %  
muž7843,09 %43,09 %  

Graf

18. Kolik je Vám let ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 3015485,08 %85,08 %  
31 - 45126,63 %6,63 %  
46 - 6094,97 %4,97 %  
méně než 1552,76 %2,76 %  
61 a více10,55 %0,55 %  

Graf

19. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední škola s maturitou10859,67 %59,67 %  
vysoká škola3619,89 %19,89 %  
základní škola2413,26 %13,26 %  
střední odborné učiliště bez nástavby94,97 %4,97 %  
vyšší odborná škola21,1 %1,1 %  
střední odborné učiliště s nástavbou21,1 %1,1 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jaký typ osobního počítače používáte ?

  • odpověď přenosný počítač (známý také jako notebook):
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi palmtop (počítač do dlaně - PDA) na otázku 3. Jaký typ osobního počítače používáte ?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi každý rok na otázku 4. Jak často si pořizujete (v průměru) nový počítač nebo jeho komponenty ?

14. Jestliže využíváte počítač pro zábavu, jaký druh zábavy upřednostňujete ?

  • odpověď hraní počítačových her:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi RPG na otázku 16. Pokud počítač využíváte také ke hraní počítačových her, jaký typ počítačových her hrajete ?
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrodružné hry na otázku 16. Pokud počítač využíváte také ke hraní počítačových her, jaký typ počítačových her hrajete ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte v domácnosti osobní počítač ?

2. Kolik let máte osobní počítač v domácnosti ?

3. Jaký typ osobního počítače používáte ?

4. Jak často si pořizujete (v průměru) nový počítač nebo jeho komponenty ?

5. Kolik peněz maximálně jste ročně ochotni investovat do technického vybavení Vašeho počítače ?

6. Kolik peněz maxímálně jste ročně ochotni investovat do programového vybavení Vašeho počítače ?

7. Kolik hodin (v průměru) denně doma používáte počítač ?

8. K čemu počítač používáte ?

10. Máte na svém počítači připojení k internetu ?

11. Jak často (v průměru) využíváte připojení k internetu ?

12. Využíváte možnost koupě nebo objednávky určité služby či zboží prostřednictvím internetových obchodů ?

13. Jak často (v průměru) tyto objednávky či nákupy provádíte ?

14. Jestliže využíváte počítač pro zábavu, jaký druh zábavy upřednostňujete ?

15. Pokud Váš počítač využíváte ke komunikaci s jinými uživateli, jaký druh komunikace využíváte ?

16. Pokud počítač využíváte také ke hraní počítačových her, jaký typ počítačových her hrajete ?

17. Jakého jste pohlaví ?

18. Kolik je Vám let ?

19. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte v domácnosti osobní počítač ?

2. Kolik let máte osobní počítač v domácnosti ?

3. Jaký typ osobního počítače používáte ?

4. Jak často si pořizujete (v průměru) nový počítač nebo jeho komponenty ?

5. Kolik peněz maximálně jste ročně ochotni investovat do technického vybavení Vašeho počítače ?

6. Kolik peněz maxímálně jste ročně ochotni investovat do programového vybavení Vašeho počítače ?

7. Kolik hodin (v průměru) denně doma používáte počítač ?

8. K čemu počítač používáte ?

10. Máte na svém počítači připojení k internetu ?

11. Jak často (v průměru) využíváte připojení k internetu ?

12. Využíváte možnost koupě nebo objednávky určité služby či zboží prostřednictvím internetových obchodů ?

13. Jak často (v průměru) tyto objednávky či nákupy provádíte ?

14. Jestliže využíváte počítač pro zábavu, jaký druh zábavy upřednostňujete ?

15. Pokud Váš počítač využíváte ke komunikaci s jinými uživateli, jaký druh komunikace využíváte ?

16. Pokud počítač využíváte také ke hraní počítačových her, jaký typ počítačových her hrajete ?

17. Jakého jste pohlaví ?

18. Kolik je Vám let ?

19. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šikula, P.Využití PC v domácnosti (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://vyuziti-pc-v-domacnosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.