Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využití PC v domácnosti

Využití PC v domácnosti

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavel Šikula
Šetření:25. 03. 2009 - 08. 04. 2009
Počet respondentů:181
Počet otázek (max/průměr):19 / 17.95
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:46,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente/respondentko,

dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku. Jsem studentem Manažersko ekonomického oboru na vysoké škole Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Pro svoji závěrečnou práci jsem si vybral téma Ekonomické dopady využití PC pro domácnosti. Ke zpracování tématu Vás prosím o vyplnění následujícího dotazníku. 

 

Odpovědi respondentů

1. Máte v domácnosti osobní počítač ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano181100 %100 %  

Graf

2. Kolik let máte osobní počítač v domácnosti ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8 a více let11261,88 %61,88 %  
5 - 7 let3519,34 %19,34 %  
2 - 4 roky2413,26 %13,26 %  
méně než 2 roky105,52 %5,52 %  

Graf

3. Jaký typ osobního počítače používáte ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stolní počítač (jedná se o klasický nepřenosný počítač)15485,08 %85,08 %  
přenosný počítač (známý také jako notebook)10960,22 %60,22 %  
palmtop (počítač do dlaně - PDA)2111,6 %11,6 %  
Stolní počítač i notebook10,55 %0,55 %  
všechny výše zmíněné10,55 %0,55 %  

Graf

4. Jak často si pořizujete (v průměru) nový počítač nebo jeho komponenty ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
čtyri a více let8144,75 %44,75 %  
každé tři roky4524,86 %24,86 %  
každé dva roky3820,99 %20,99 %  
každý rok179,39 %9,39 %  

Graf

5. Kolik peněz maximálně jste ročně ochotni investovat do technického vybavení Vašeho počítače ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 5 000 Kč11563,54 %63,54 %  
5 000 - 10 000 Kč3619,89 %19,89 %  
15 000 Kč a více189,94 %9,94 %  
10 000 - 15 000 Kč126,63 %6,63 %  

Graf

6. Kolik peněz maxímálně jste ročně ochotni investovat do programového vybavení Vašeho počítače ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 5 000 Kč16188,95 %88,95 %  
5 000 - 10 000 Kč168,84 %8,84 %  
10 000 - 15 000 Kč31,66 %1,66 %  
15 000 Kč a více10,55 %0,55 %  

Graf

7. Kolik hodin (v průměru) denně doma používáte počítač ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 - 6 hodin6234,25 %34,25 %  
2 - 4 hodiny4625,41 %25,41 %  
8 a více hodin3217,68 %17,68 %  
6 - 8 hodin2413,26 %13,26 %  
méně než 2 hodiny179,39 %9,39 %  

Graf

8. K čemu počítač používáte ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
k používání internetu17596,69 %96,69 %  
pro zábavu15283,98 %83,98 %  
ke studiu (denní studium, cizích jazyků apod.)11362,43 %62,43 %  
na práci vztahující se k mé obživě5429,83 %29,83 %  
k provozu domu a domácnosti (vytápění, klimatizace, zabezpečení apod.)73,87 %3,87 %  

Graf

9. Jestliže Váš počítač využíváte ke studiu, o jaký druh studia se jedná ?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
55,75 %2,76 %  
Informatika44,6 %2,21 %  
vysokoškolské22,3 %1,1 %  
vysoká škola22,3 %1,1 %  
finance22,3 %1,1 %  
studium na vysoké škole22,3 %1,1 %  
Anglický jazyk11,15 %0,55 %  
studuji Anglický jazyk11,15 %0,55 %  
žádný11,15 %0,55 %  
stavebni provoz(autocad)11,15 %0,55 %  
ostatní odpovědi Ekonomie - SŠ
ekonomické
grafika,studijni materialy,komunikace..
ekonimika management
studium na VŠ
softwarove technologie a management, CVUT FEL
Gymnázium
vyhledávání informací ke studiu
referáty, prezentace
e-lerning, tvorba www str., psaní prací
nestuduji
Projekty, informace, výkresy, apod.
čvut fakulta dopravní, denní studium
Vysokoškolské - informatika
VOŠ
obor informatika- vysokoškolské studium
anglictina
gymnázium...občas se hodí
Že by vejška?
jazyky
informace sloužící k vyhotovování projektů do škol
psaní seminárních prací, hledaní informací
vysokoškolské magisterské
programování
dálková forma střední školy
dělám seminárky, atd.
hledání informací
VS
IT
základní
gymnázium - všeoecné zaměření
Jura
studium VŠ, ekonomie a informatika
další vzdělávání pedagogických pracovníků
Informacni Technologie
výuka angličtiny
Studium vysoké školy
vysoká škola - ekonomika
VUT FIT
vysokoškolský
pefka.net
PEF MZLU prezenční
bc. ME, PEF MZLU
Mendelova univerzita - ekonomicka fakulta
PEF MZLU
čtení literatury,tisk materiálů...atd
Příklady a materiály do školy....netisknu si to
Informační technologie na ČZU
psaní různých (seminárních) prací
denní
vysokoškolské studium
Psaní seminárních prací
cizi jazyk
Prezenční
Vysoká škola, přírodovědecká fakulta
vyšší odborná škola
n a VŠ
všeobecné
diplomova prace - vyhledavani info, psani
denní studium VŠ
Cizí jazyk, samostudium, poznávací
seminární práce, ... (PEF)
Studium cizích jazyků
ne
e-learning
denní studium
6675,86 %36,46 % 

Graf

10. Máte na svém počítači připojení k internetu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18099,45 %99,45 %  
ne10,55 %0,55 %  

Graf

11. Jak často (v průměru) využíváte připojení k internetu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každý den17094,44 %93,92 %  
1 - 4 dny v týdnu95 %4,97 %  
méně jak jednou za měsíc10,56 %0,55 %  

Graf

12. Využíváte možnost koupě nebo objednávky určité služby či zboží prostřednictvím internetových obchodů ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15787,22 %86,74 %  
ne2312,78 %12,71 %  

Graf

13. Jak často (v průměru) tyto objednávky či nákupy provádíte ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejméně jednou ročně9661,15 %53,04 %  
nejméně jenou za měsíc5535,03 %30,39 %  
nejméně jednou týdně42,55 %2,21 %  
každý den21,27 %1,1 %  

Graf

14. Jestliže využíváte počítač pro zábavu, jaký druh zábavy upřednostňujete ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
komunikace s jinými uživateli15989,83 %87,85 %  
získávání informací z internetu (čtení tisku apod.)15285,88 %83,98 %  
sledování filmů nebo videí13877,97 %76,24 %  
poslech hudby12972,88 %71,27 %  
hraní počítačových her9050,85 %49,72 %  
poslech rádia či sledování televize6938,98 %38,12 %  

Graf

15. Pokud Váš počítač využíváte ke komunikaci s jinými uživateli, jaký druh komunikace využíváte ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
komunikaci prostřednictvím programu icq15387,43 %84,53 %  
komunikaci prostřednictvím elektronické služby (e-mail)14884,57 %81,77 %  
komunikaci prostřednictvím programu skype8448 %46,41 %  
komunikaci prostřednictvím SMS brány5933,71 %32,6 %  

Graf

16. Pokud počítač využíváte také ke hraní počítačových her, jaký typ počítačových her hrajete ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
online hry7158,68 %39,23 %  
logické5142,15 %28,18 %  
3D akční hry4839,67 %26,52 %  
standardní hry operačního systému (Solitaire, Pinball)4738,84 %25,97 %  
RPG3730,58 %20,44 %  
sportovní hry2722,31 %14,92 %  
simulace2722,31 %14,92 %  
adventury2621,49 %14,36 %  
dobrodružné hry2016,53 %11,05 %  
nic10,83 %0,55 %  

Graf

17. Jakého jste pohlaví ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10356,91 %56,91 %  
muž7843,09 %43,09 %  

Graf

18. Kolik je Vám let ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 3015485,08 %85,08 %  
31 - 45126,63 %6,63 %  
46 - 6094,97 %4,97 %  
méně než 1552,76 %2,76 %  
61 a více10,55 %0,55 %  

Graf

19. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední škola s maturitou10859,67 %59,67 %  
vysoká škola3619,89 %19,89 %  
základní škola2413,26 %13,26 %  
střední odborné učiliště bez nástavby94,97 %4,97 %  
vyšší odborná škola21,1 %1,1 %  
střední odborné učiliště s nástavbou21,1 %1,1 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jaký typ osobního počítače používáte ?

  • odpověď přenosný počítač (známý také jako notebook):
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi palmtop (počítač do dlaně - PDA) na otázku 3. Jaký typ osobního počítače používáte ?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi každý rok na otázku 4. Jak často si pořizujete (v průměru) nový počítač nebo jeho komponenty ?

14. Jestliže využíváte počítač pro zábavu, jaký druh zábavy upřednostňujete ?

  • odpověď hraní počítačových her:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi RPG na otázku 16. Pokud počítač využíváte také ke hraní počítačových her, jaký typ počítačových her hrajete ?
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrodružné hry na otázku 16. Pokud počítač využíváte také ke hraní počítačových her, jaký typ počítačových her hrajete ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte v domácnosti osobní počítač ?

2. Kolik let máte osobní počítač v domácnosti ?

3. Jaký typ osobního počítače používáte ?

4. Jak často si pořizujete (v průměru) nový počítač nebo jeho komponenty ?

5. Kolik peněz maximálně jste ročně ochotni investovat do technického vybavení Vašeho počítače ?

6. Kolik peněz maxímálně jste ročně ochotni investovat do programového vybavení Vašeho počítače ?

7. Kolik hodin (v průměru) denně doma používáte počítač ?

8. K čemu počítač používáte ?

10. Máte na svém počítači připojení k internetu ?

11. Jak často (v průměru) využíváte připojení k internetu ?

12. Využíváte možnost koupě nebo objednávky určité služby či zboží prostřednictvím internetových obchodů ?

13. Jak často (v průměru) tyto objednávky či nákupy provádíte ?

14. Jestliže využíváte počítač pro zábavu, jaký druh zábavy upřednostňujete ?

15. Pokud Váš počítač využíváte ke komunikaci s jinými uživateli, jaký druh komunikace využíváte ?

16. Pokud počítač využíváte také ke hraní počítačových her, jaký typ počítačových her hrajete ?

17. Jakého jste pohlaví ?

18. Kolik je Vám let ?

19. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte v domácnosti osobní počítač ?

2. Kolik let máte osobní počítač v domácnosti ?

3. Jaký typ osobního počítače používáte ?

4. Jak často si pořizujete (v průměru) nový počítač nebo jeho komponenty ?

5. Kolik peněz maximálně jste ročně ochotni investovat do technického vybavení Vašeho počítače ?

6. Kolik peněz maxímálně jste ročně ochotni investovat do programového vybavení Vašeho počítače ?

7. Kolik hodin (v průměru) denně doma používáte počítač ?

8. K čemu počítač používáte ?

10. Máte na svém počítači připojení k internetu ?

11. Jak často (v průměru) využíváte připojení k internetu ?

12. Využíváte možnost koupě nebo objednávky určité služby či zboží prostřednictvím internetových obchodů ?

13. Jak často (v průměru) tyto objednávky či nákupy provádíte ?

14. Jestliže využíváte počítač pro zábavu, jaký druh zábavy upřednostňujete ?

15. Pokud Váš počítač využíváte ke komunikaci s jinými uživateli, jaký druh komunikace využíváte ?

16. Pokud počítač využíváte také ke hraní počítačových her, jaký typ počítačových her hrajete ?

17. Jakého jste pohlaví ?

18. Kolik je Vám let ?

19. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Šikula, P.Využití PC v domácnosti (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://vyuziti-pc-v-domacnosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.