Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využití PC ve školách

Využití PC ve školách

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Miroslav Vodička
Šetření:04. 12. 2010 - 25. 12. 2010
Počet respondentů:23
Počet otázek (max/průměr):17 / 9.3
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:29,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Jmenuji se Miroslav Vodička a studuji školský management na Pedagogické fakultě Praha. Toto studium je třeba zakončit mimo jiné závěrečnou prací. Součástí mé práce je výzkum využití počítačů na školách. Chci vás tímto požádat od vyplnění následujícího dotazníku, který využiji pro svou práci.

Pro můj výzkum je nutné, abych mohl vždy dát dohromady všechny dotazníky z jedné školy. Proto ředitel školy zvolí jedinečné číslo, které spojí všechny dotazníky jedné školy a zároveň zachová její anonimitu. Číslo školy Vám tedy sdělí Váš ředitel.

Předem vám děkuji za spolupráci.                                 MiroslavVodička

Odpovědi respondentů

1. Číslo školy (toto číslo zvolí a Vám sdělí Váš ředitel školy)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1940,91 %39,13 %  
952313,64 %13,04 %  
10210141829,09 %8,7 %  
202029,09 %8,7 %  
60003746114,55 %4,35 %  
175014,55 %4,35 %  
260214,55 %4,35 %  
6138814,55 %4,35 %  
1414,55 %4,35 %  
1214,55 %4,35 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:10213775.3
Minimum:1
Maximum:102101418
Variační rozpětí:102101417
Rozptyl:9.8752519930753E+14
Směrodatná odchylka:31424913.67
Medián:483
Modus:1

Graf

2. Vaše pracovní pozice ve škole

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ředitel(ka)otázka č. 3, Učitel(ka)otázka č. 11, Učitel informatiky nebo podobné zařazeníotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Učitel(ka)1147,83 %47,83 %  
Ředitel(ka)834,78 %34,78 %  
Učitel informatiky nebo podobné zařazení417,39 %17,39 %  

Graf

3. Na počítači pracujete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně8100 %34,78 %  

Graf

4. Osobně počítač používáte k:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
řízení organizace8100 %34,78 %  
ke komunikaci s rodiči8100 %34,78 %  
ke komunikaci se zřizovatelem8100 %34,78 %  
ke zjišťování informací z MŠMT, právních norem apod.8100 %34,78 %  
ke komunikaci s podřízenými787,5 %30,43 %  
pro zábavu675 %26,09 %  
na účetní program(y)450 %17,39 %  
pro učení112,5 %4,35 %  

Graf

5. Považujete vybavení Vaší školy výpočetní technikou za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi dobré562,5 %21,74 %  
přijatelné225 %8,7 %  
dobré112,5 %4,35 %  

Graf

6. Máte ve škole vnitřní elektronický komunikační systém?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano675 %26,09 %  
ne225 %8,7 %  

Graf

7. Publikujete osobně na školním webu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas337,5 %13,04 %  
pravidelně225 %8,7 %  
vyjímečně225 %8,7 %  
často112,5 %4,35 %  

Graf

8. Které programy (nebo jejich alternativy) jako ředitel osobně používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Word8100 %34,78 %  
Excel8100 %34,78 %  
Power Point787,5 %30,43 %  
Editor webových stránek562,5 %21,74 %  
Účetní program225 %8,7 %  
Grafický editor225 %8,7 %  
i-učebnice, výukové programy, prezentační programy112,5 %4,35 %  

Graf

9. Víte, nakolik Vaši podřízení využívají počítače?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mám dostatečný přehled450 %17,39 %  
vím přibližně337,5 %13,04 %  
vím detailně112,5 %4,35 %  

Graf

10. Usilujete o to, aby Vaši učitelé používali počítače?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi usiluji675 %26,09 %  
částečně225 %8,7 %  

Graf

11. Používáte počítač v hodině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně533,33 %21,74 %  
jednou za měsíc426,67 %17,39 %  
jednou za týden426,67 %17,39 %  
dvakrát týdně213,33 %8,7 %  

Graf

12. Při přípravě na výuku používáte počítač:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
k přípravě materiálů pro žáky1493,33 %60,87 %  
k vyhledávání informací1173,33 %47,83 %  
k získání výukových materiálů z internetu853,33 %34,78 %  
k získání inspirace746,67 %30,43 %  

Graf

13. Používáte v hodinách interaktivní tabuli nebo datový projektor

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas640 %26,09 %  
pravidelně320 %13,04 %  
málo kdy320 %13,04 %  
často213,33 %8,7 %  
nikdy16,67 %4,35 %  

Graf

14. Komunikujete se žáky a jejich rodiči elektronicky

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas960 %39,13 %  
vyjímečně213,33 %8,7 %  
často213,33 %8,7 %  
pravidelně213,33 %8,7 %  

Graf

15. Publikujete osobně informace a výsledky své práce na webu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec853,33 %34,78 %  
vyjímečně320 %13,04 %  
občas320 %13,04 %  
často16,67 %4,35 %  

Graf

16. Považujete vybavení školy výpočetní technikou za

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi dobré1066,67 %43,48 %  
dobré320 %13,04 %  
přijatelné213,33 %8,7 %  

Graf

17. Počítače pro |Vás

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně jsou přínosem960 %39,13 %  
jsou spíše přínosem533,33 %21,74 %  
výhody a nevýhody se přibližně vyrovnávají16,67 %4,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Vodička, M.Využití PC ve školách (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vyuziti-pc-ve-skolach.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.