Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využití platebního styku

Využití platebního styku

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Matějů
Šetření:11. 01. 2013 - 27. 01. 2013
Počet respondentů:177
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.4
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:74 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění dotazníku o využití platebního styku, který bude součástí mé absolventské práce na téma Peníze a platební styk.

Děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 40 let13676,84 %76,84 %  
nad 40 let4123,16 %23,16 %  

Graf

2. Kterou formu platebního styku upřednosňujete a využíváte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bezhotovostní forma9955,93 %55,93 %  
Hotovostní forma7844,07 %44,07 %  

Graf

3. Využíváte službu CashBack?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16090,4 %90,4 %  
ano179,6 %9,6 %  

Graf

4. Jakou formu bezhotovostního placení preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Platební karta10659,89 %59,89 %  
Příkazy5229,38 %29,38 %  
Složenka1910,73 %10,73 %  

Graf

5. Jak často využíváte bezhotovostní placení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několikrát do měsíce7542,37 %42,37 %  
několikrát týdně6737,85 %37,85 %  
několikrát do roka1910,73 %10,73 %  
denně169,04 %9,04 %  

Graf

6. Kterou formu elektronického placení často využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Pay Payotázka č. 7, Pay Secotázka č. 7, Pay Palotázka č. 7, Pay Uotázka č. 7, GoPayotázka č. 7, Nevyužívámotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevyužívám10358,19 %58,19 %  
Pay Pal3117,51 %17,51 %  
Pay Pay158,47 %8,47 %  
Pay U137,34 %7,34 %  
Pay Sec95,08 %5,08 %  
GoPay63,39 %3,39 %  

Graf

7. Jak často využíváte elektronické placení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několikrát do měsíce4459,46 %24,86 %  
několikrát do roka1722,97 %9,6 %  
několikrát týdně1013,51 %5,65 %  
denně34,05 %1,69 %  

Graf

8. Používáte elektronické bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15688,64 %88,14 %  
ne2011,36 %11,3 %  

Graf

9. Z jakého důvodu nevyužíváte elektronické bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedůvěra842,11 %4,52 %  
Možnost zneužití dat736,84 %3,95 %  
Špatné zabezpečení210,53 %1,13 %  
nemám platební kartu15,26 %0,56 %  
necítím potřebu15,26 %0,56 %  

Graf

10. Kterou formu elektronického bankovnictví využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internetbanking13887,9 %77,97 %  
Smartbanking106,37 %5,65 %  
žádná10,64 %0,56 %  
Obojí 10,64 %0,56 %  
internet-, smart-, GSM banking10,64 %0,56 %  
obě10,64 %0,56 %  
Home banking10,64 %0,56 %  
KB, ČSOB, ČS10,64 %0,56 %  
Internetbanking i Smartbanking10,64 %0,56 %  
GSMbanking10,64 %0,56 %  
MobilBanka10,64 %0,56 %  

Graf

11. Podle vás jsou poplatky za bezhotovostní či elektronické placení:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přiměřené8447,73 %47,46 %  
vysoké7743,75 %43,5 %  
nízké158,52 %8,47 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Kterou formu platebního styku upřednosňujete a využíváte nejčastěji?

  • odpověď Bezhotovostní forma:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi několikrát týdně na otázku 7. Jak často využíváte elektronické placení?
  • odpověď Hotovostní forma:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi několikrát do roka na otázku 5. Jak často využíváte bezhotovostní placení?
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Používáte elektronické bankovnictví?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Váš věk:

2. Kterou formu platebního styku upřednosňujete a využíváte nejčastěji?

3. Využíváte službu CashBack?

4. Jakou formu bezhotovostního placení preferujete?

5. Jak často využíváte bezhotovostní placení?

6. Kterou formu elektronického placení často využíváte?

7. Jak často využíváte elektronické placení?

8. Používáte elektronické bankovnictví?

10. Kterou formu elektronického bankovnictví využíváte?

11. Podle vás jsou poplatky za bezhotovostní či elektronické placení:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Váš věk:

2. Kterou formu platebního styku upřednosňujete a využíváte nejčastěji?

3. Využíváte službu CashBack?

4. Jakou formu bezhotovostního placení preferujete?

5. Jak často využíváte bezhotovostní placení?

6. Kterou formu elektronického placení často využíváte?

7. Jak často využíváte elektronické placení?

8. Používáte elektronické bankovnictví?

10. Kterou formu elektronického bankovnictví využíváte?

11. Podle vás jsou poplatky za bezhotovostní či elektronické placení:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Matějů, L.Využití platebního styku (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vyuziti-platebniho-styku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.