Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využití projektové metody

Využití projektové metody

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika B.
Šetření:08. 05. 2014 - 15. 05. 2014
Počet respondentů:39
Počet otázek (max/průměr):7 / 5.18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník, který právě čtete je určen pro zpracování ročníkové práce a slouží, ke zjištění míry využívání projektové metody na základních školách v ČR.

Děkuji Vám za čas strávený nad vyplněním tohoto dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Do které věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
17 – 252564,1 %64,1 %  
25 a víc1128,21 %28,21 %  
10 – 1637,69 %7,69 %  

Graf

2. Pamatujete si, že by vaši učitelé na základní škole využívali projektovou metodu vyučování nebo pracovali jste alespoň jednou na nějakém projektu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2666,67 %66,67 %  
ne1333,33 %33,33 %  

Graf

3. Pracovali jste na vypracování projektu zcela samostatně jako skupina nebo veškeré postupy organizoval učitel?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitou část práce organizoval učitel, zbytek jsme si vytvořili a vymysleli1550 %38,46 %  
Ne, postup organizoval učitel826,67 %20,51 %  
Ano, zcela samostatně723,33 %17,95 %  

Graf

4. Tvořili skupiny jen žáci stejného věku nebo byli členové skupiny různých věkových skupin?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Všichni jsme byli stejného věku1965,52 %48,72 %  
Byli jsme věkově nakombinovaní1034,48 %25,64 %  

Graf

5. Bylo téma projektů již dané nebo jste si mohli vybrat problém, který budete zkoumat?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Téma bylo jasně dané1965,52 %48,72 %  
Téma jsme si zvolili samostatně1034,48 %25,64 %  

Graf

6. Prezentovali jste nějakým způsobem svůj závěrečný produkt, pokud ano, tak jakým způsobem?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne210,53 %5,13 %  
Ano, prezentace před spolužáky15,26 %2,56 %  
Ano - prezentace před školou15,26 %2,56 %  
Vypracování referátu, ústní a vizuální prezentace15,26 %2,56 %  
prezentace před studenty 15,26 %2,56 %  
Ano, před školou15,26 %2,56 %  
ústně, vysvětlit důvody, obhájit si svůj nazor15,26 %2,56 %  
prezentace výsledků před školou15,26 %2,56 %  
Prezentace před třídou15,26 %2,56 %  
formou prezentace15,26 %2,56 %  
ostatní odpovědi Prezentace formou vystoupení před ostatními členy projektových skupin
ano,komentovali jsme vytvor
na obchodní akademii jsme založili fiktivní firmu, vymysleli jsme název, produkt, se kterým firma bude obchodovat, reklamu a vše jsme poté prezentovali na výstavě fiktivních firem a snažili se zde "prodat" svůj produkt a snažit se vydělat...
Poměrně dobrým
Prezentace před dětmi
Ano, forma posteru
prezentací práce před dalšími třídami
Protokoly z laboratorního cvičení - několik desítek.
842,11 %20,51 % 

Graf

7. Pamatujete si na nějaké téma projektu, na kterém jste pracovali? Jaké bylo téma?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
životní prostředí15,88 %2,56 %  
Voda, Praha15,88 %2,56 %  
Živočichové, les15,88 %2,56 %  
Pardubický kraj15,88 %2,56 %  
cestování 15,88 %2,56 %  
Praha 515,88 %2,56 %  
fiktivní firma, pusty ostrov15,88 %2,56 %  
Město15,88 %2,56 %  
Můj domov15,88 %2,56 %  
Jednou, ve třetí třídě jsme zpívali ve dvojicích. Dostal jsem trojku :)15,88 %2,56 %  
ostatní odpovědi Literatura 1 pol. 20. století, Romantismus, Noviny a v nich se vyskytující literární útvary
Francie
Tak různě
svět
Projekt "čisté Labe"
HPLC, Měření mikrotvrdosti podle Vickerse
ne
741,18 %17,95 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

B., V.Využití projektové metody (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://vyuziti-projektove-metody.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.