Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využití různých druhů energie v rámci trvale udržitelného rozvoje.

Využití různých druhů energie v rámci trvale udržitelného rozvoje.

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Jindřichová
Šetření:04. 11. 2010 - 11. 11. 2010
Počet respondentů:203
Počet otázek (max/průměr):26 / 25.76
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:77,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážená paní / Vážený pane,

rádi bychom Vás požádali o vyplnění následujícího dotazníku, který je součástí projektu studentů v rámci předmětu Předdiplomního statistického semináře. Záměrem projektu je provést výzkum veřejného mínění v oblasti využití různých zdrojů energie v rámci trvale udržitelného rozvoje na základě dotazníkového šetření.

 Dotazník obsahuje 26 otázek a jeho vyplnění Vám zabere cca 5 minut. 

 

Předem děkujeme za Váš čas a spolupráci...

Odpovědi respondentů

1. Znáte pojem trvale udržitelný rozvoj?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17284,73 %84,73 %  
ne3115,27 %15,27 %  

Graf

2. Pojem trvale udržitelný rozvoj definuje: (vyberte jednu z následujících možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
způsob rozvoje, který uspokojuje životní potřeby současných generací, aniž by oslaboval možnosti uspokojení potřeb budoucích generací z hlediska životního prostředí 16279,8 %79,8 %  
takovou situaci v ekonomice, která vede k trvalému růstu146,9 %6,9 %  
nevím104,93 %4,93 %  
možnosti hospodaření se státním rozpočtem bez dalšího prohlubování státního dluhu94,43 %4,43 %  
možnost využití ropy a ropných derivátů při nejnižších nákladech a současně také zabezpečení takových podmínek, které povedou k eliminaci případných ekologických katastrof41,97 %1,97 %  
možnosti ekonomiky v daném státe s cílem eliminace hospodářské krize41,97 %1,97 %  

Graf

3. Pojem trvale udržitelný rozvoj je způsob rozvoje, který uspokojuje životní potřeby současných generací, aniž by oslaboval možnosti uspokojení potřeb budoucích generací z hlediska životního prostředí. Trvale udržitelný rozvoj se také dotýká různých zdrojů energie z hlediska jejich využití. Tedy usiluje i o hledání a využívání jiných zdrojů, které jsou z hlediska času obnovitelné a jejichž využívání neohrožuje životní potřeby budoucích generací. Domníváte se, že je vhodné, aby se společnost řídila definicí trvale udržitelného rozvoje?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19093,6 %93,6 %  
ne136,4 %6,4 %  

Graf

4. Zajímáte se o problematiku trvale udržitelného rozvoje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne8139,9 %39,9 %  
spíše ano5828,57 %28,57 %  
ne4220,69 %20,69 %  
ano2210,84 %10,84 %  

Graf

5. Jaké znáte zdroje energie?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

.obnovitelné a neobnovitelné

alternativní ( Slunce - biomasa, fotovoltaika, energie vodních toků, Měsíc - energie přílivu a odlivu, energie zemského jádra, větrná energie), uhlí, ropa, zemní plyn, jaderná energie

atom, uhlí, vítr, příliv, geotermální, solární...

atomová, solární, větrná, vodní, fosilní

atomová, solární, vodní, uhlí

Atomová, solární, vodní, vítr, biomasa, plyn...

dřevo, uhlí hnědé + černé, voda tekoucí příboj, vzduch (vítr), slunce, energie ze země (termální vrty), ropa, plyn, rašelina, dusík, helium

elektrárny sluneční, tepelné, větrné, vodní, jaderné

elektřina, voda, plyn, uhlí, biomasa, vzduch

energie ze slunce, větrná energie, fosilní paliva, energie vody, biomasa,

Fosilní paliva, biomasa, obnovitelné zdroje (slunce, voda, vítr, rašelina ...), atd.

Fosilní paliva, obnovitelné zdroje (voda všeobecně ať řeky nebo moře, solární energie, biomasa apod)

Fosilní paliva, Slunce, Jaderná energie, Vítr, Voda, Geotermální energie

fosilní paliva, vodní, sluneční, větrné, jaderné, tepelné elektrárny

fosilní zdroje, slunce, voda, vítr

fosilní, alternativní

fosilní, atom, oheň-voda-vítr, slunce

fosilní, jaderna,vetrna, hydro,sluneční,

fosilní, obnovitelné

fosilní, sluneční, větrná, vodní, atomová

fosilní, solární, větrné, vodní, jaderné

geotermální, vodní, větrné, ,,přílivové,, , sluneční ,spalování biomasy

jaderná

jaderná

jaderná (štěpení nebo fůzní), sluneční (což je vlastě taky jaderná elergie :-), různé druhy naakumulované sluneční energie - fosilní (uhlí, ropa, plyn, biomasa, vodní), různé druhy nenaakumulované, náhodně dostupné sluneční energie (fotovoltaika, vítr)

jaderná elektrárna, vodní elektrárna, solární panely

jaderná elektřina, solární elektřina, tepelná čerpadla

jaderná, obnovitelné a neobnovitelné zdroje

jaderná, sluneční vodní větrná

jaderná, solární, ..

jaderná, tepelná-uhlí, plyn, ropa; vodní, větrná, z biomasy, sluneční

jaderná, uhelná, OZE (větrná, vodní, fotovoltaická, biomasa)

jaderná, voda,tuhá paliva, větrná,sluneční,

jaderná, vodní, větrná

jaderné elektrárny vetrné elektrárny vodní elektrárny bioplynové stanice slenečná elektrárny (kolektory)

jaderné, větrné, vodní, uhelné elektrárny

jadernou,solární,větrnou,tepelnou

jadro voda vitr vzduch slunce zeme

jádro, voda, slunce, vzduch

jádro, voda, vítr, dřevo, uhlí, zemní plyn, energie země, slunce, ropa

neobnovitelné-fosilní, jádro, obnovitelné-sluneční energie, energie mořských vln, vítr atd

nerostné suroviny (uhlí...) - tepelné zpracování jaderná energetika alternativní zdroje - slunce, voda, vítr, biomasa, geotermální energie

nevím

Obnovitelné Neobnovitelné

obnovitelne - slunecni zareni, vitr, biomasa, voda, geotermalni energie neobnovitelne - ropa, zemni plyn, uhli, raselina

Obnovitelné - sluneční energie, voda, vítr; atom, uhlí, plyn

obnovitelné - sluneční, vodní, větrná jaderné tepelné - uhlí, plyn

obnovitelné - voda, vítr, slunce, biomasa neobnovitelné - uhlí, zemní plyn, ropa, jádro

Obnovitelné a neobnovitelné

obnovitelné a neobnovitelné

obnovitelné a neobnovitelné

obnovitelné a neobnovitelné

obnovitelné a neobnovitelné

obnovitelné a neonovitelné

obnovitelné- biomasa,vodní, větrné, sluneční elektrárny, neobnovitélné - nerostné suroviny .... atd.

obnovitelné, neobnovitelné

obnovitelné, neobnovitelné

obnovitelné, neobnovitelné

obnovitelne, neobnovitelne

paliva voda vítr slunce geotermální bio

plyn, uhlí, atomová energie, voda, slunce

přímé - termojaderná fůze (ve hvězdách a v reaktorech) nepřímé (využití zdrojů vzniklých akumulací energie dříve vyrobené) - štěpení těžkých jader, sluneční energie (fotovoltaika, vítr, biomasa), fosilní paliva

Přírodní - vodní, přílivová, solární, větrná elektrárna jaderná elektrárna tepelná leketrárna...

přírodní a umělé

přírodní zdroje (slunce, voda, vítr) a zdroje vytvořené pomocí člověka (spalování)

ropa zemní plyn alternativní zdroje-voda, vzduch, sluneční energie

ropa plyn jadro vitr slunce voda

ropa, plyn, vodní a větrná energie

ropa, slunce, vítr, uhlí, dřevo

ropa, uhlí, sluneční energie, větrná, vodní energie, atomová

ropa, uhlí, vodní, větrná, sluneční, plyn, jádro

ropa, uhlí, zemní plyn, solární energie, vodní , větrná, jaderná energetika

ropa, zemní plyn, atomová energie, energie vytvořená spalováním,

ropa, zemní plyn, dřevo, uhlí, voda, slunce, vítr, biomasa

ropa, zemní plyn, uhlí, jaderná energie

ropa,uhlí,drevo,biomasa,solarní energie, vétrná energie,vodní energi

slnečné žiarenie vietor voda- energia morí a oceánov geotermálna energia uhlie ropa plyn

slunce elektrárny

Slunce

slunce fosilni paliva vitr blesk

slunce voda uhli(tepelna) jadro vitr

slunce, uhlí, vítr, voda, atom

slunce, vítr, voda

slunce, vítr, voda, spalování

slunce, voda, plyn, vítr,

Slunce, voda, vítr, jaderná energie, uhlí, zemní plyn, biomasa.

slunce,voda,vítr,spalování materiálů,jaderná fúze,..

slunecni zarení,vodní energie,vetrna energie,geotermalní energie

slunecni, vetrna, vodni,

sluneční elektrárny jaderné elektrárny vodárny větrné

sluneční záření , větrné energie, vodní energie, energie přílivu, geotermální energie, biomasy

sluneční záření, větrná energie, vodní energie, biomasy, apod.

sluneční záření, vítr, vodní proud, ropa, zemní plyn...

sluneční, tepelnou, vodní, větrnou, jadernou

sluneční, větrná, vodní

sluneční, vodní, atomová a ze zásuvky :)

sluneční, vodní, jaderná, tepelná (spalovaní fosilních paliv, spalovaní biomasy)

slunicko, vodička, vzdoušek

solar, plyn, uhli,drevo,atom

solární větrná vodní jaderná vodíková

Solární, geotermální, příboj vln, větrné, vodní, uhelné, jaderné, biomasa

solární, jaderná, větrná, tepelná

solární, větrné, jaderné, vodní,...

solární, vodní, větrná, uhelná, jaderná

solární, vodní, větrné, fosilní zdroje apod.

tepelná, sluneční, vodní, větrná, jaderná

Tepelná, vodní, jádro, větrná, alternativní (biomasa, bioplyn), solární

uhlí ropa jádro vítr slunce voda biomasa

uhlí ropa jaderná energie větrné, sluneční, přílivové elektrárny

uhlí, ropa, plyn, slunce, voda, vítr, biomasa, jádro

uhlí, ropa, zem.plyn, alternativní e.-slunce, voda ,vítr, biomasa,...

uhlí, ropa, zemní plyn

uhlí, ropa, zemní plyn, dřevo, jaderné reakce, Slunce, voda, vítr

uhlí, ropa, zemní plyn, dřevo, slunce, vítr, biomasa, voda

uhlí, ropa, zemní plyn, vítr, slunce (fotovoltaika), biomasa, bioplyn, hydroenergeticke zdroje, geotermalni zdroje, jádro,

uhlí, ropa, zemní plyn, voda, slunce...

uhlí, ropu, dřevo, vítr, vodu

uhlí, vítr, slunce, dřevo, plyn, ropa, vodík, zemské jádro, jaderná

uhlí, vítr, sluneční paprsky, jaderná, biomasa, ropa, zemní plyn, geotermální, voda

uhlí,plyn,uran,slunce,vítr,voda

V ČR: TE, JE, VE, FVE... z menších zdrojů různé motorgenerátory, sekundární zdroje jako akumulátory ...

větrná energie, geotermální energie, energie z přílivu odlivu, sluneční energie, hydroenergie....

větrná energie, sluneční, vodní energie

větrná, vodní, solární, jaderná, z pevných paliv

větrné, vodní, geotermální, jaderné, zemní plyn, uhlí, ropa, sluneční energie

větrnou, sluneční, vodní, jadernou

vitr voda slunce jaderna tepelna

vitr voda uran plyn ropa slunce uhli drevo

voda uhli jadro ropa plyn slunce vitr

voda, slunce

voda, vítr, oheň, zem

voda, vítr, slunce

voda, vítr, slunce, jaderna energie

voda, vítr, slunce, uhlí, ropa, plyn, jaderná ennergie

voda, vítr, slunce, uhlí, ropa, zemní plyn

voda, vítr, slunce,úhlí, plyn, ropa, biomasa,

voda, vzduch, solární zdroj, uhlí, ropa

voda, vzduch, vítr, atomy

vodní a vodní přečerpávací, geotermální, přílivové, sluneční, fotovoltaické, větrné, osmotické, vedle klasických

vodní, jaderná, tepelná, sluneční, větrná, geotermální

vodní, sluneční, větrná, tepelná, jaderná energie

vodní, tepelné elektrárny, solární energie, biomasa

vodní, tepelné, jaderné, obnovitelné (solární, větrné)

vodní, větrná, sluneční a z obnovitelných zdrojů

vodni, větrná, sluneční, jaderná,

vodní, vetrné, solární, atomové, uhlí, biomasa

vodní, větrné, solární, tepelné

vodní, větrné, zpracování biomasy, uhelné, plynové, slapové, jaderné, geotermální, sluneční

všechny

Z fosilních paliv, jaderná, sluneční, větrná, vodní, z biomasy.

zdroj muze byt temer cokoli, zalezi, jak je vyuzity

ze zásuvky...

zeme, slunce, voda, vitr, mesic, spalovani fosilnich paliv, spalovani biomasy, jaderna a thermojaderna reakce zvirata, lidi je toho strasne moc, neda se to lehce vyjmenovat

Znám všechny!

6. Následuje seznam různých zdrojů energie. Označte, které dle Vašeho názoru patří mezi obnovitelné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
energie větru 18993,1 %93,1 %  
solární energie 18490,64 %90,64 %  
energie vody17988,18 %88,18 %  
geotermální enegie14068,97 %68,97 %  
spalování biomasy 12762,56 %62,56 %  
jaderná energie3617,73 %17,73 %  
zemní plyn62,96 %2,96 %  
uhlí 41,97 %1,97 %  
ropa20,99 %0,99 %  

Graf

7. Na bodové škále označte, jaký vliv na životní prostředí má, dle Vašeho názoru, využívání různých zdrojů energie. (1 znamená, že daný zdroj energie je k životnímu prostředí velmi šetrný, 5 znamená, že daný zdroj energie je k životnímu prostředí devastující)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
energie vody1.5270.624
geotermální energie1.7590.597
spalování biomasy2.6950.823
energie větru1.5810.578
solární energie1.7290.828
energie příboje a přílivu oceánů1.5670.659
jaderná energie3.2071.435
uhlí4.5470.583
zemní plyn3.7190.744
ropa4.2860.697

Graf

8. Z jakého zdroje podle Vás pochází hlavní část energie spotřebované v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tepelné elektrárny12963,55 %63,55 %  
jaderné elektrárny6532,02 %32,02 %  
vodní elektrárny52,46 %2,46 %  
jiné20,99 %0,99 %  
solární a větrné elektrárny20,99 %0,99 %  

Graf

9. Které obnovitelné zdroje energie lze podle Vašeho názoru nejlépe využít v podmínkách ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jaderná energie10350,74 %50,74 %  
solární energie3316,26 %16,26 %  
vodní energie 2311,33 %11,33 %  
větrná energie2110,34 %10,34 %  
energie biomasy209,85 %9,85 %  
geotermální energie31,48 %1,48 %  

Graf

10. Na jak dlouho si myslíte, že lidstvu vystačí současné zásoby ropy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51 - 100 let6933,99 %33,99 %  
21 - 50 let 6431,53 %31,53 %  
100 - 1 000 let4622,66 %22,66 %  
méně než 20 let 146,9 %6,9 %  
více než 1 000 let104,93 %4,93 %  

Graf

11. Do jaké míry zastáváte následující tvrzení? (1- souhlasím, 2 - spíše souhlasím, 3 - nevím, 4 - spíše nesouhlasím, 5 - nesouhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Jaderná energie je bezpečná.2.6161.685
Fosilních paliv (např. uhlí, ropa) máme dostatek a nemusíme se bát, že nám dojdou.4.1081.328
Globální oteplování je hrozbou pro lidstvo.2.8331.341
Solární, vodní a větrná energie je přírodní a tedy kvalitnější než jiná.2.9951.69
Lidstvo může pokrýt celkovou spotřebu energie pouze obnovitelnými zdroji energie.3.4191.386

Graf

12. Je podle Vás využívání obnovitelných zdrojů energie z hlediska trvale udržitelného rozvoje vhodné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11657,14 %57,14 %  
spíše ano 7838,42 %38,42 %  
spíše ne62,96 %2,96 %  
ne31,48 %1,48 %  

Graf

13. Má společnost i nadále hledat nové alternativní (obnovitelné) zdroje energie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15375,37 %75,37 %  
spíše ano4421,67 %21,67 %  
spíše ne52,46 %2,46 %  
ne10,49 %0,49 %  

Graf

14. Vyjádřete svůj souhlas/nesouhlas s následujícím tvrzením: Dle mého názoru jsou v současnosti obnovitelné zdroje v České republice využívány dostatečně.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím 11054,19 %54,19 %  
nesouhlasím 4220,69 %20,69 %  
spíše souhlasím3316,26 %16,26 %  
souhlasím188,87 %8,87 %  

Graf

15. Vyjádřete svůj souhlas/nesouhlas s následujícím tvrzením: Upřednostňuji nízké ceny energie i za cenu nevyužívání obnovitelných zdrojů.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím 7737,93 %37,93 %  
spíše souhlasím 6733 %33 %  
souhlasím3215,76 %15,76 %  
nesouhlasím 2713,3 %13,3 %  

Graf

16. Jaký zdroj energie pro vlastní potřebu byste upřednostnili při srovnatelných cenách energie? (vyberte maximálně 3 zdroje)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
solární energie 12863,05 %63,05 %  
energie vody11154,68 %54,68 %  
energie větru 8742,86 %42,86 %  
geotermální energie6933,99 %33,99 %  
jaderná energie 6733 %33 %  
spalování biomasy 5024,63 %24,63 %  
zemní plyn 209,85 %9,85 %  
uhlí125,91 %5,91 %  
ropa62,96 %2,96 %  

Graf

17. Jak ovlivňujete náklady na spotřebu energií ve Vaší domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úsporné spotřebiče (lednice, televize,...)14671,92 %71,92 %  
šetrné vytápění domácnosti (přiměřená teplota, vypínání topení v nepřítomnosti,...)14068,97 %68,97 %  
energeticky úsporná okna 12461,08 %61,08 %  
zateplení domu 9647,29 %47,29 %  
úsporné programy spotřebičů (pračka, myčka,...)8441,38 %41,38 %  
nízkonákladové vytápěcí systémy (tepelné čerpadlo, solární panely,...)188,87 %8,87 %  
jiné178,37 %8,37 %  

Graf

18. Pokud vlastníte automobil, jaký pohon využívá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
benzín10350,74 %50,74 %  
nevlastním automobil 4622,66 %22,66 %  
naftu4522,17 %22,17 %  
LPG52,46 %2,46 %  
hybridní (kombinace elektrického a spalovacího motoru) 41,97 %1,97 %  

Graf

19. Ovlivňují Vás programy politických stran v oblasti trvale udržitelného rozvoje při volbách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9245,32 %45,32 %  
spíše ne6532,02 %32,02 %  
spíše ano3517,24 %17,24 %  
ano115,42 %5,42 %  

Graf

20. Pohlaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10853,2 %53,2 %  
muž9546,8 %46,8 %  

Graf

21. Do jaké věkové kategorie spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 40 let15877,83 %77,83 %  
41 - 60 let 2813,79 %13,79 %  
61 let a více94,43 %4,43 %  
do 20 let83,94 %3,94 %  

Graf

22. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské 10250,25 %50,25 %  
středoškolské 4622,66 %22,66 %  
střední odborné s maturitou 3215,76 %15,76 %  
vyšší odborné 125,91 %5,91 %  
střední odborné bez maturity 94,43 %4,43 %  
základní 20,99 %0,99 %  

Graf

23. Velikost místa bydliště.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100 001 a více obyvatel 10149,75 %49,75 %  
do 1 000 obyvatel3818,72 %18,72 %  
10 001 - 100 000 obyvatel 3316,26 %16,26 %  
1 001 - 10 000 obyvatel 2813,79 %13,79 %  
10 001 - 100 00020,99 %0,99 %  
1 001 - 10 00010,49 %0,49 %  

Graf

24. Typ obydlí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
byt10350,74 %50,74 %  
rodinný dům 9747,78 %47,78 %  
mobilní obydlí (maringotka, karavan)20,99 %0,99 %  
jiné10,49 %0,49 %  

Graf

25. Status.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student 9747,78 %47,78 %  
zaměstnanec 6933,99 %33,99 %  
podnikatel (OSVČ)188,87 %8,87 %  
nezaměstnaný 94,43 %4,43 %  
důchodce 73,45 %3,45 %  
na mateřské / rodičovské dovolené 31,48 %1,48 %  

Graf

26. Do jaké příjmové skupiny patří Vaše domácnost? (jedná se o hrubý příjem domácnosti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 50 tis. měsíčně 9948,77 %48,77 %  
11 - 20 tis. měsíčně4823,65 %23,65 %  
51 - 100 tis. měsíčně 3617,73 %17,73 %  
do 10 tis. měsíčně 115,42 %5,42 %  
101 a více tis. měsíčně94,43 %4,43 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Následuje seznam různých zdrojů energie. Označte, které dle Vašeho názoru patří mezi obnovitelné.

 • odpověď spalování biomasy :
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spalování biomasy=1 na otázku 7. Na bodové škále označte, jaký vliv na životní prostředí má, dle Vašeho názoru, využívání různých zdrojů energie. (1 znamená, že daný zdroj energie je k životnímu prostředí velmi šetrný, 5 znamená, že daný zdroj energie je k životnímu prostředí devastující)

7. Na bodové škále označte, jaký vliv na životní prostředí má, dle Vašeho názoru, využívání různých zdrojů energie. (1 znamená, že daný zdroj energie je k životnímu prostředí velmi šetrný, 5 znamená, že daný zdroj energie je k životnímu prostředí devastující)

 • odpověď ropa=5:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi zemní plyn=5 na otázku 7. Na bodové škále označte, jaký vliv na životní prostředí má, dle Vašeho názoru, využívání různých zdrojů energie. (1 znamená, že daný zdroj energie je k životnímu prostředí velmi šetrný, 5 znamená, že daný zdroj energie je k životnímu prostředí devastující)

9. Které obnovitelné zdroje energie lze podle Vašeho názoru nejlépe využít v podmínkách ČR?

 • odpověď jaderná energie:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jaderná energie=1 na otázku 7. Na bodové škále označte, jaký vliv na životní prostředí má, dle Vašeho názoru, využívání různých zdrojů energie. (1 znamená, že daný zdroj energie je k životnímu prostředí velmi šetrný, 5 znamená, že daný zdroj energie je k životnímu prostředí devastující)

16. Jaký zdroj energie pro vlastní potřebu byste upřednostnili při srovnatelných cenách energie? (vyberte maximálně 3 zdroje)

 • odpověď jaderná energie :
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jaderná energie=1 na otázku 7. Na bodové škále označte, jaký vliv na životní prostředí má, dle Vašeho názoru, využívání různých zdrojů energie. (1 znamená, že daný zdroj energie je k životnímu prostředí velmi šetrný, 5 znamená, že daný zdroj energie je k životnímu prostředí devastující)
 • odpověď solární energie :
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi větrná energie na otázku 9. Které obnovitelné zdroje energie lze podle Vašeho názoru nejlépe využít v podmínkách ČR?

22. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

 • odpověď vysokoškolské :
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi zemní plyn na otázku 16. Jaký zdroj energie pro vlastní potřebu byste upřednostnili při srovnatelných cenách energie? (vyberte maximálně 3 zdroje)

24. Typ obydlí.

 • odpověď rodinný dům :
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 1 000 obyvatel na otázku 23. Velikost místa bydliště.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte pojem trvale udržitelný rozvoj?

2. Pojem trvale udržitelný rozvoj definuje: (vyberte jednu z následujících možností)

3. Pojem trvale udržitelný rozvoj je způsob rozvoje, který uspokojuje životní potřeby současných generací, aniž by oslaboval možnosti uspokojení potřeb budoucích generací z hlediska životního prostředí. Trvale udržitelný rozvoj se také dotýká různých zdrojů energie z hlediska jejich využití. Tedy usiluje i o hledání a využívání jiných zdrojů, které jsou z hlediska času obnovitelné a jejichž využívání neohrožuje životní potřeby budoucích generací. Domníváte se, že je vhodné, aby se společnost řídila definicí trvale udržitelného rozvoje?

4. Zajímáte se o problematiku trvale udržitelného rozvoje?

6. Následuje seznam různých zdrojů energie. Označte, které dle Vašeho názoru patří mezi obnovitelné.

7. Na bodové škále označte, jaký vliv na životní prostředí má, dle Vašeho názoru, využívání různých zdrojů energie. (1 znamená, že daný zdroj energie je k životnímu prostředí velmi šetrný, 5 znamená, že daný zdroj energie je k životnímu prostředí devastující)

8. Z jakého zdroje podle Vás pochází hlavní část energie spotřebované v ČR?

9. Které obnovitelné zdroje energie lze podle Vašeho názoru nejlépe využít v podmínkách ČR?

10. Na jak dlouho si myslíte, že lidstvu vystačí současné zásoby ropy?

11. Do jaké míry zastáváte následující tvrzení? (1- souhlasím, 2 - spíše souhlasím, 3 - nevím, 4 - spíše nesouhlasím, 5 - nesouhlasím

12. Je podle Vás využívání obnovitelných zdrojů energie z hlediska trvale udržitelného rozvoje vhodné?

13. Má společnost i nadále hledat nové alternativní (obnovitelné) zdroje energie?

14. Vyjádřete svůj souhlas/nesouhlas s následujícím tvrzením: Dle mého názoru jsou v současnosti obnovitelné zdroje v České republice využívány dostatečně.

15. Vyjádřete svůj souhlas/nesouhlas s následujícím tvrzením: Upřednostňuji nízké ceny energie i za cenu nevyužívání obnovitelných zdrojů.

16. Jaký zdroj energie pro vlastní potřebu byste upřednostnili při srovnatelných cenách energie? (vyberte maximálně 3 zdroje)

17. Jak ovlivňujete náklady na spotřebu energií ve Vaší domácnosti?

18. Pokud vlastníte automobil, jaký pohon využívá?

19. Ovlivňují Vás programy politických stran v oblasti trvale udržitelného rozvoje při volbách?

20. Pohlaví.

21. Do jaké věkové kategorie spadáte?

22. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

23. Velikost místa bydliště.

24. Typ obydlí.

25. Status.

26. Do jaké příjmové skupiny patří Vaše domácnost? (jedná se o hrubý příjem domácnosti)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte pojem trvale udržitelný rozvoj?

2. Pojem trvale udržitelný rozvoj definuje: (vyberte jednu z následujících možností)

3. Pojem trvale udržitelný rozvoj je způsob rozvoje, který uspokojuje životní potřeby současných generací, aniž by oslaboval možnosti uspokojení potřeb budoucích generací z hlediska životního prostředí. Trvale udržitelný rozvoj se také dotýká různých zdrojů energie z hlediska jejich využití. Tedy usiluje i o hledání a využívání jiných zdrojů, které jsou z hlediska času obnovitelné a jejichž využívání neohrožuje životní potřeby budoucích generací. Domníváte se, že je vhodné, aby se společnost řídila definicí trvale udržitelného rozvoje?

4. Zajímáte se o problematiku trvale udržitelného rozvoje?

6. Následuje seznam různých zdrojů energie. Označte, které dle Vašeho názoru patří mezi obnovitelné.

7. Na bodové škále označte, jaký vliv na životní prostředí má, dle Vašeho názoru, využívání různých zdrojů energie. (1 znamená, že daný zdroj energie je k životnímu prostředí velmi šetrný, 5 znamená, že daný zdroj energie je k životnímu prostředí devastující)

8. Z jakého zdroje podle Vás pochází hlavní část energie spotřebované v ČR?

9. Které obnovitelné zdroje energie lze podle Vašeho názoru nejlépe využít v podmínkách ČR?

10. Na jak dlouho si myslíte, že lidstvu vystačí současné zásoby ropy?

11. Do jaké míry zastáváte následující tvrzení? (1- souhlasím, 2 - spíše souhlasím, 3 - nevím, 4 - spíše nesouhlasím, 5 - nesouhlasím

12. Je podle Vás využívání obnovitelných zdrojů energie z hlediska trvale udržitelného rozvoje vhodné?

13. Má společnost i nadále hledat nové alternativní (obnovitelné) zdroje energie?

14. Vyjádřete svůj souhlas/nesouhlas s následujícím tvrzením: Dle mého názoru jsou v současnosti obnovitelné zdroje v České republice využívány dostatečně.

15. Vyjádřete svůj souhlas/nesouhlas s následujícím tvrzením: Upřednostňuji nízké ceny energie i za cenu nevyužívání obnovitelných zdrojů.

16. Jaký zdroj energie pro vlastní potřebu byste upřednostnili při srovnatelných cenách energie? (vyberte maximálně 3 zdroje)

17. Jak ovlivňujete náklady na spotřebu energií ve Vaší domácnosti?

18. Pokud vlastníte automobil, jaký pohon využívá?

19. Ovlivňují Vás programy politických stran v oblasti trvale udržitelného rozvoje při volbách?

20. Pohlaví.

21. Do jaké věkové kategorie spadáte?

22. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

23. Velikost místa bydliště.

24. Typ obydlí.

25. Status.

26. Do jaké příjmové skupiny patří Vaše domácnost? (jedná se o hrubý příjem domácnosti)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Jindřichová, L.Využití různých druhů energie v rámci trvale udržitelného rozvoje. (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vyuziti-ruznych-druhu-energie.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.