Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využití služeb personálních agentur

Využití služeb personálních agentur

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Vondráčková
Šetření:02. 12. 2010 - 20. 12. 2010
Počet respondentů:61
Počet otázek (max/průměr):27 / 27
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:38,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.11:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Pěkný den,

 

jmenuji se Lenka Vondráčková a jsem studentkou třetího ročníku Univerzity Jana Amose Komenského v Praze, oboru Vzdělávání dospělých.

Nyní pracuji na bakalářské práci, která se zabývá využíváním služeb personálních agentur při získávání a výběru zaměstnanců.

Součástí této práce je průzkum mezi personalisty firem, majiteli firem, liniovými manažery a vedoucími pracovníky firem, mezi těmi, kdo se zabývají získáváním a výběrem pracovníků a mají zkušenosti se spoluprácí s personálními agenturami.

Pomocí tohoto průzkumu chci zjistit, jak často jsou využívány služby personálních agentur, jak jsou firmy, které tyto služby využívají spokojené s jejich kvalitou, jaké vidí klady a zápory takové spolupráce, proč služeb agentur využívají, co by chtěli zlepšit na práci personálních agentur atd.

 

K zodpovězení těchto a dalších otázek mi má pomoci právě tento dotazník.

 

Předem děkuji za čas, který věnujete vyplnění dotazníku. Prosím o jeho odeslání zpět na emailovou adresu: LenkaVondrackova@email.cz

 

Lenka Vondráčková

Odpovědi respondentů

1. Personální agenturu pro spolupráci vybírám podle:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
- předchozí zkušenosti s agenturou 3049,18 %49,18 %  
- referencí 1321,31 %21,31 %  
- podle specializace agentury58,2 %8,2 %  
- podle ceny, kterou agentura za své služby požaduje 46,56 %6,56 %  
- podle pracovníka agentury, který nábor realizuje34,92 %4,92 %  
- máme nařízeno centrálně, s jakými agenturami můžeme spolupracovat23,28 %3,28 %  
- podle reklamních materiálů agentury, webových stránek 23,28 %3,28 %  
- podlé délky působení agentury na trhu 11,64 %1,64 %  
- podle firemní filozofie agentury 11,64 %1,64 %  

Graf

2. Označte, jakou ze služeb personálních agentur využíváte nejčastěji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
- recruitment (získávání a výběr zaměstnanců) 5285,25 %85,25 %  
- temporary help (služby krátkodobé či dlouhodobé brigádnické výpomoci)46,56 %6,56 %  
- executive search (přímé vyhledávání) 34,92 %4,92 %  
- personální poradenství, školení, vzdělávání 11,64 %1,64 %  
- payroll 11,64 %1,64 %  

Graf

3. Jak často využíváte služeb personálních agentur při získávání a výběru zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
- občas, pokud nemám dostatek uchazečů z vlastních zdrojů2540,98 %40,98 %  
- pravidelně, prostřednictvím agentur obsazujeme všechny pozice ve společnosti 1422,95 %22,95 %  
- pouze při obsazování těžko obsaditelných pozic 1219,67 %19,67 %  
- nepravidelně ( "čas od času")813,11 %13,11 %  
- zcela vyjímečně23,28 %3,28 %  

Graf

4. Uveďte hlavní důvod, proč při získávání a výběru zaměstnanců využíváte služeb personálních agentur:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
- personální agentura má větší možnosti získat vhodné kandidáty (např. databáze apod.)3760,66 %60,66 %  
- úspora času 1524,59 %24,59 %  
- specializace agentury na obor, z něhož konkrétně hledám uchazeče ( např.farmacie apod.) 711,48 %11,48 %  
- nemáme ve firmě pracovníka, který by nábory realizoval 23,28 %3,28 %  

Graf

5. Jaký typ zaměstnanců nejčastěji vyhledáváte ve spolupráci s personální agenturou ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
- pracovníky na řadové pozice 2642,62 %42,62 %  
- pracovníky na pozice ve středním managementu 2540,98 %40,98 %  
- pracovníky na pozice ve vyšším managementu 711,48 %11,48 %  
- pracovníky do top managementu 34,92 %4,92 %  

Graf

6. Kvalitu uchazečů doporučených personálními agenturami hodnotím obecně jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
- kvalitní3354,1 %54,1 %  
- průměrnou2540,98 %40,98 %  
- velmi kvalitní 23,28 %3,28 %  
- zcela nekvalitní 11,64 %1,64 %  

Graf

7. Označte tu z následujících možností, kterou by měly agentury v rámci své činnosti zlepšit:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
- pochopení požadavků na osobnost, znalosti a dovednosti kandidátů, pochopení firemní kultury3150,82 %50,82 %  
- informovanost uchazečů před pohovorem u klienta o firmě, o pracovní pozici 1118,03 %18,03 %  
- průběh výběru vhodných kandidátů, vedení pohovorů, testování, zjišťování informací o uchazečích 1016,39 %16,39 %  
- komunikaci, poskytování průběžné zpětné vazby o výběru uchazečů 46,56 %6,56 %  
- profesionalitu a přístup svých konzultantů 34,92 %4,92 %  
- rychlost a flexibilitu 23,28 %3,28 %  

Graf

8. Komunikaci ze strany konzultantů agentur ( zpětnou vazbu ) o stavu výběrového řízení vnímám nejvíce jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
- dostatečnou 5081,97 %81,97 %  
- zcela dostatečnou 711,48 %11,48 %  
- nedostatečnou 46,56 %6,56 %  

Graf

9. Jako optimální frekvenci kontaktu s konzultantem agentury spatřuji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
- jen pokud pro mě má konzultant nové informace 2744,26 %44,26 %  
- 1x za týden 1829,51 %29,51 %  
- 2-3x za týden 1321,31 %21,31 %  
- denní kontakt34,92 %4,92 %  

Graf

10. Služby personálních agentur hodnotíte obecně jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
- kvalitní4675,41 %75,41 %  
- spíše nekvalitní 1524,59 %24,59 %  

Graf

11. Využití služeb personálních agentur při získávání a výběru zaměstnanců ostatním firmám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
- doporučuji 5386,89 %86,89 %  
- nedoporučuji 711,48 %11,48 %  
- velmi doporučuji 11,64 %1,64 %  

Graf

12. Výše cen požadovaných agenturami za zprostředkování zaměstnance považuji za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
- přiměřené3760,66 %60,66 %  
- vysoké2439,34 %39,34 %  

Graf

13. Jakou PRŮMĚRNOU výši odměny za zprostředkování uchazeče ( za recruitment ) odvádíte personálním agenturám ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
- 1,5 – 2 násobek nástupní mzdy kandidáta2032,79 %32,79 %  
- 2 – 2,5 násobek nástupní mzdy kandidáta1931,15 %31,15 %  
- 2,5 – 3 násobek nástupní mzdy kandidáta1118,03 %18,03 %  
- 1 – 1,5 násobek nástupní mzdy kandidáta 914,75 %14,75 %  
- 1 násobek nástupní mzdy kandidáta 23,28 %3,28 %  

Graf

14. Jaká je PRŮMĚRNÁ doba, po kterou Vám agentura poskytuje garance na kandidáty, které vám zprostředkuje ? (formou recrutimentu na hlavní pracovní poměr)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
- 3 měsíce 4573,77 %73,77 %  
- 4 – 6 měsíců 813,11 %13,11 %  
- 2 měsíce 711,48 %11,48 %  
- 1 měsíc 11,64 %1,64 %  

Graf

15. Jsou podle Vás garance poskytované agenturami v případě selhání ( odchodu či propuštění) uchazeče ve zkušební době dostatečné ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
- spíše dostatečné 2947,54 %47,54 %  
- spíše nedostatečné 2236,07 %36,07 %  
- jsou dostatečné 711,48 %11,48 %  
- nedostatečné 34,92 %4,92 %  

Graf

16. Osobnost personálního konzultanta ( včetně jeho praxe a vzdělání ) je pro mě při spolupráci s personální agenturou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
- velmi důležitá3862,3 %62,3 %  
- důležitá 2337,7 %37,7 %  

Graf

17. Spolupráce s personální agenturou při získávání a výběru zaměstnanců je pro naši společnost:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
- přínosná3354,1 %54,1 %  
- je jen doplňkovým zdrojem při získávání a výběru zaměstnanců 1727,87 %27,87 %  
- velmi přínosná 914,75 %14,75 %  
- přínos je minimální 23,28 %3,28 %  

Graf

18. Zjišťují si obecně konzultanti agentur dle Vašeho názoru dostatečně informace o pozici, kterou pro Vás obsazují, o požadavcích na vhodné uchazeče ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
- dostatečně 3659,02 %59,02 %  
- nedostatečně1118,03 %18,03 %  
- ano, zcela dostatečně813,11 %13,11 %  
- nedostatečně58,2 %8,2 %  
- zcela nedostatečně 11,64 %1,64 %  

Graf

19. Považujete za důležité, aby konzultant před zahájením výběru uchazečů pro Vaši společnost navštívil Vaši firmu osobně ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
- ano, je to pro mě velmi důležité 4472,13 %72,13 %  
- ne, je to pro mě zcela nedůležité 1016,39 %16,39 %  
- je mi to jedno 711,48 %11,48 %  

Graf

20. Při získávání a výběru zaměstnanců využívám služeb:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
- 2 personální agentur2337,7 %37,7 %  
- 3-5 personálních agentur 1829,51 %29,51 %  
- pouze 1 personální agentury 1118,03 %18,03 %  
- 5 a více personálních agentur 914,75 %14,75 %  

Graf

21. Plánujete v budoucnu spolupráci s personálními agenturami při získávání a výběru zaměstnanců ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4472,13 %72,13 %  
nevím1219,67 %19,67 %  
ne58,2 %8,2 %  

Graf

22. Prosím, napište, jaké hlavní VÝHODY spatřujete ve spolupráci s personální agenturou při získávání a výběru zaměstnanců:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úspora času46,56 %6,56 %  
úspora času, oborové zaměření11,64 %1,64 %  
specilizace agentury, množství kandidátů, čas.úspo11,64 %1,64 %  
rychlost výběru uchazeče a zkušenosti s trhem prác11,64 %1,64 %  
množství externích zdrojů11,64 %1,64 %  
zmapovaný trh inzerce a integr. odezva ze vš www11,64 %1,64 %  
rychlý nábor pracovníků11,64 %1,64 %  
FLEXIBILITA, RYCHLOST11,64 %1,64 %  
úspora peněz a času11,64 %1,64 %  
úspora času, zrychlení náboru11,64 %1,64 %  
ostatní odpovědi navýšené možnosti zdrojů hledání lidí, čas.flexibl
úspora času při základním výběru uchazečů
Urychlení náboru, širší spektrum kandidátů.
úspora času při prvním výběru zaměstnanců
úspora času, databáze uchazečů
pokrývají nárazové nároky na nabírání lidí
velká databáze kandidátů
větší zkušenosti a možnosti
Databáze uchazečů.
úspora času, rozmanitost kandidátů
Velká databáze uchazečů
větší databáze kandidátů
specializace a zkušenosti agentury v oboru doprav
nabídka kvalitních zaměstnanců
Oslovení uchazečů aktuálně nesledujících inzerci.
prvotní síto (za předpokladu jasných instrukcí)
agentury mají databáze kvalitních uchazečů
ušetří mi to čas a peníze
ušetření času
časová efektivita, větší záběr kandidátů
uchazeče, o kterých bych se jinak nedozvěděla
úspora času, databáze volných lidí na trhu práce
Jso specializovaní, více času i možností
předvýběr vhodných uchazečů= ušetření mého času
uspora casu, vyber z vetsiho poctu kandidatu
uspora casu
doporučení odpovídajících kandidátů
větší možnosti inzerce
Profesionální přístup agentury
Mohou poskytnout kandidáty z jiných zdrojů.
nedostatek kandidátů z vlastních zdrojů
větší počet vhodných kandidátů
rychlost vyhledání kandidáta
možnost využití vlastní databáze uchazečů
selekce životopisů
předselekce a plynoucí uspora času, přístup do da
časová úspora
přehled o trhu práce, dostatek uchazečů z oboru
sirsi vyber
rozšíření nabídky vyhovujících uchazečů pro výběr
Větší portfolio uchazečů o zaměstnání
úspora času, schopnost lépe sestavit inzerci
širší databáze pro výběr, před selekce kandidátů
úspora času, eliminace nevhodných kandidátů
čas
větší možnost výběru zaměstnanců -databáze
databáze uchazečů
širší výběr nových zaměstnanců
4878,69 %78,69 % 

Graf

23. Prosím, napište, jaké hlavní NEVÝHODY spatřujete ve spolupráci s personální agenturou při získávání a výběru zaměstnanců:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neprofesionalita23,28 %3,28 %  
cena23,28 %3,28 %  
finanční náklady11,64 %1,64 %  
někdy nepochopení potřeb firmy11,64 %1,64 %  
nedostatečná vhodnost kandidáta na pozici11,64 %1,64 %  
Trenkw a/minim odezva b/ cena c/ přístup konzult11,64 %1,64 %  
neznalost prostředí11,64 %1,64 %  
MNOHDY MALÁ INFORMOVANOST O VÝŠI VZDĚLÁNÍ11,64 %1,64 %  
málo nabídek11,64 %1,64 %  
neznalost naší firemní kultury, nepochopení pozice11,64 %1,64 %  
ostatní odpovědi časté střídání konzultantů v agenturách
žádné zásadní nevýhody
Neznalost firemního prostředí, požadavků na kandid
finanční a časová náročnost
často jsou pouhými "přeposílači CV"
je to drahé
snaha prodat za každou cenu
cena a délka procesu
Vysoké ceny.
drahá služba
např. posouzení technický požadavků u kandidáta
Vysoká cena za kandidáta
mnohdy jsou nám doporučování stejní kandidáti
větší finanční náklady pro firmu
vyšší cena za přijatého zaměstnance
Ztráta/zkreslení informací při zprostředkování.
doubblování kandidátů ("monopolní "inzertní zdroj)
vyšší cena za recruitment
příliš dlouhá doba nástupu vhodného uchazeče
nepochopeni profilu kandidata
nezná prostředí a kulturu firmy, povrchní pohovory
náborový proces v personálních agenturách není dos
nepochopení priorizace požadavků
Přemrštná cena a nedost.garance
některé agentury se nevěnují výběru uchazečů a "ne
financni
vysoká cena služby
financni naroky
finančně náročné
neznalost pozice, předávání mylných informací
Agentrua někdy chce poskytnou službu za každou ce
zdlouhavý výběr
Cena za kandidáty.
zbytečně zdlouhavé jednání
kandidáti jsou méně kvalitní než ti z vlastních zd
vysoká odměna
poskytované garance
nepochopení hledané pozice od klienta
náklady
neznalost firmy, která zaměstnance potřebuje
n
nákladová stránka
Při nevhodném doporučení kandidáta = ztráta času
cena, snaha doporučit i nevhodné kandidáty
snaha obsadit pozici za každou cenu ne 100% kvalit
zvýšené náklady
vysoká odměna, nízká informovanost o firmě a pozic
vysoká cena
nejsem u prvních pohovorů
4980,33 %80,33 % 

Graf

24. Prosím, napište, JEDNU pro Vás nejdůležitější věc, kterou by měly personální agentury zlepšit na své práci:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
komunikace34,92 %4,92 %  
zpětná vazba11,64 %1,64 %  
pochopení požadavku "koho hledáme"11,64 %1,64 %  
individualizaci přístupu ke klientovi11,64 %1,64 %  
doporučovat jen ty nejkvalitnější kandidáty11,64 %1,64 %  
průnik požadavků klienta s vlastnostmi uchazečů11,64 %1,64 %  
KOMUNIKACI11,64 %1,64 %  
rychlost11,64 %1,64 %  
osobní přístup11,64 %1,64 %  
zájem osobního setkání11,64 %1,64 %  
ostatní odpovědi zaměřit se na školení a kontrolu konzultantů
Pochopení požadavků na hledanou pozici.
větší důraz na kvalitu kandidáta, jehož CV předáva
osobní pohovory a testování vhodnosti uchazečů
přesnost výběru kandidátů
profesionální přístup
přesné pochopení pozice hledaného kandidáta
Více se zajímat o obsazované pracovní pozice.
doporučovat skutečně jen kvalitní kandidáty
nabídnout i jiné služby, které fa prozatím nevyuží
rychlost dodání kandidátů
více se zajímat o nově vypsané pracovní pozice
Informovat uchazeče o firmě, kam se hlásí.
nabízet jen uchazeče vhodné na zadanou pozici
Raději jen 1 uchazeče, ale opravdu vhodného.
informovanost o pozici, firmě a o kompettenci kand
zjistit si více informací o dané pozici
zpětné vazby
ziskani informaci pred pocatkem hledani kandidata
větší znalosti o obsazovaných pozicích
náborový proces a testování kandidátů
práce a úprava kandidátských CV, aby vypadala prof
Změna systému odměňování
hlavně komunikace-osobní přístup
informace uchaze o pozici/firme
lépe pochopit požadavky firmy na kandidáta
komunikace se zamestnavatelem
zdokonalit výběr
více selektovat kandidáty, nezasílat "křoví"
Odpovědnější výběr
užší spolupráce s konkrétní firmou
Profesionální vystupování konzultantů.
profesionalita jejich konzultantů
reference o kandidátech
kandidáta vyprofilovat
konunikace o pruběžném stavu zakázky klienta
zvýšit záruku za vybrané zaměstnance
odbornost
n
objektivni a detailni posouzeni kvalit uchazecu
poznat zaměstnavatele - popsat a "prodat" uchazeči
Více komunikace
snížit ceny
pochopení potřeb klienta
důslednější prověření schopností kandidátů
informovanost o pozici
vyšší kvalita služeb
nevím
kvalifikovanost konzultantů
4980,33 %80,33 % 

Graf

25. Označte, prosím,v jakém oboru Vaše firma působí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
- obchod, prodej, služby 2744,26 %44,26 %  
- průmysl, výroba, strojírenství 1016,39 %16,39 %  
- finance, banky, pojišťovny58,2 %8,2 %  
- IT 34,92 %4,92 %  
jiný – uveďte jaký: 34,92 %4,92 %  
média23,28 %3,28 %  
nic23,28 %3,28 %  
farmaceutická firma11,64 %1,64 %  
stavebnictví11,64 %1,64 %  
centrum sdílených služeb11,64 %1,64 %  
školství11,64 %1,64 %  
námořní kontejnerová přeprava11,64 %1,64 %  
telekomunikace11,64 %1,64 %  
balicí technika a materiály11,64 %1,64 %  
distribucni psolecnost11,64 %1,64 %  
více oborů z uvedených11,64 %1,64 %  

Graf

26. V naší společnosti působím na pozici:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
- personalista, personální manažer 2845,9 %45,9 %  
- majitel, jednatel společnosti 1016,39 %16,39 %  
- vedoucí oddělení, liniový manažer 914,75 %14,75 %  
- firemní asistentka 34,92 %4,92 %  
- asistentka personálního oddělení 34,92 %4,92 %  
key account manager11,64 %1,64 %  
manažer pro klíčové zákazníky11,64 %1,64 %  
personální ředitel11,64 %1,64 %  
nic11,64 %1,64 %  
markting manager11,64 %1,64 %  
asistentka jednatele/zástup za personalistku11,64 %1,64 %  
back office manager11,64 %1,64 %  
- jiná pozice - uveďte jaká, prosím: 11,64 %1,64 %  

Graf

27. Kolik pracovníků pracuje ve vaší společnosti ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
- 200 a více 2439,34 %39,34 %  
- do 201016,39 %16,39 %  
- 100 – 150 914,75 %14,75 %  
- 20 – 50914,75 %14,75 %  
- 50 – 100813,11 %13,11 %  
- 150 – 20011,64 %1,64 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Uveďte hlavní důvod, proč při získávání a výběru zaměstnanců využíváte služeb personálních agentur:

  • odpověď - personální agentura má větší možnosti získat vhodné kandidáty (např. databáze apod.):
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi - pouze při obsazování těžko obsaditelných pozic na otázku 3. Jak často využíváte služeb personálních agentur při získávání a výběru zaměstnanců?

18. Zjišťují si obecně konzultanti agentur dle Vašeho názoru dostatečně informace o pozici, kterou pro Vás obsazují, o požadavcích na vhodné uchazeče ?

  • odpověď - dostatečně :
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi - referencí na otázku 1. Personální agenturu pro spolupráci vybírám podle:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Personální agenturu pro spolupráci vybírám podle:

2. Označte, jakou ze služeb personálních agentur využíváte nejčastěji:

3. Jak často využíváte služeb personálních agentur při získávání a výběru zaměstnanců?

4. Uveďte hlavní důvod, proč při získávání a výběru zaměstnanců využíváte služeb personálních agentur:

5. Jaký typ zaměstnanců nejčastěji vyhledáváte ve spolupráci s personální agenturou ?

6. Kvalitu uchazečů doporučených personálními agenturami hodnotím obecně jako:

7. Označte tu z následujících možností, kterou by měly agentury v rámci své činnosti zlepšit:

8. Komunikaci ze strany konzultantů agentur ( zpětnou vazbu ) o stavu výběrového řízení vnímám nejvíce jako:

9. Jako optimální frekvenci kontaktu s konzultantem agentury spatřuji:

10. Služby personálních agentur hodnotíte obecně jako:

11. Využití služeb personálních agentur při získávání a výběru zaměstnanců ostatním firmám:

12. Výše cen požadovaných agenturami za zprostředkování zaměstnance považuji za:

13. Jakou PRŮMĚRNOU výši odměny za zprostředkování uchazeče ( za recruitment ) odvádíte personálním agenturám ?

14. Jaká je PRŮMĚRNÁ doba, po kterou Vám agentura poskytuje garance na kandidáty, které vám zprostředkuje ? (formou recrutimentu na hlavní pracovní poměr)

15. Jsou podle Vás garance poskytované agenturami v případě selhání ( odchodu či propuštění) uchazeče ve zkušební době dostatečné ?

16. Osobnost personálního konzultanta ( včetně jeho praxe a vzdělání ) je pro mě při spolupráci s personální agenturou:

17. Spolupráce s personální agenturou při získávání a výběru zaměstnanců je pro naši společnost:

18. Zjišťují si obecně konzultanti agentur dle Vašeho názoru dostatečně informace o pozici, kterou pro Vás obsazují, o požadavcích na vhodné uchazeče ?

19. Považujete za důležité, aby konzultant před zahájením výběru uchazečů pro Vaši společnost navštívil Vaši firmu osobně ?

20. Při získávání a výběru zaměstnanců využívám služeb:

21. Plánujete v budoucnu spolupráci s personálními agenturami při získávání a výběru zaměstnanců ?

25. Označte, prosím,v jakém oboru Vaše firma působí:

26. V naší společnosti působím na pozici:

27. Kolik pracovníků pracuje ve vaší společnosti ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Personální agenturu pro spolupráci vybírám podle:

2. Označte, jakou ze služeb personálních agentur využíváte nejčastěji:

3. Jak často využíváte služeb personálních agentur při získávání a výběru zaměstnanců?

4. Uveďte hlavní důvod, proč při získávání a výběru zaměstnanců využíváte služeb personálních agentur:

5. Jaký typ zaměstnanců nejčastěji vyhledáváte ve spolupráci s personální agenturou ?

6. Kvalitu uchazečů doporučených personálními agenturami hodnotím obecně jako:

7. Označte tu z následujících možností, kterou by měly agentury v rámci své činnosti zlepšit:

8. Komunikaci ze strany konzultantů agentur ( zpětnou vazbu ) o stavu výběrového řízení vnímám nejvíce jako:

9. Jako optimální frekvenci kontaktu s konzultantem agentury spatřuji:

10. Služby personálních agentur hodnotíte obecně jako:

11. Využití služeb personálních agentur při získávání a výběru zaměstnanců ostatním firmám:

12. Výše cen požadovaných agenturami za zprostředkování zaměstnance považuji za:

13. Jakou PRŮMĚRNOU výši odměny za zprostředkování uchazeče ( za recruitment ) odvádíte personálním agenturám ?

14. Jaká je PRŮMĚRNÁ doba, po kterou Vám agentura poskytuje garance na kandidáty, které vám zprostředkuje ? (formou recrutimentu na hlavní pracovní poměr)

15. Jsou podle Vás garance poskytované agenturami v případě selhání ( odchodu či propuštění) uchazeče ve zkušební době dostatečné ?

16. Osobnost personálního konzultanta ( včetně jeho praxe a vzdělání ) je pro mě při spolupráci s personální agenturou:

17. Spolupráce s personální agenturou při získávání a výběru zaměstnanců je pro naši společnost:

18. Zjišťují si obecně konzultanti agentur dle Vašeho názoru dostatečně informace o pozici, kterou pro Vás obsazují, o požadavcích na vhodné uchazeče ?

19. Považujete za důležité, aby konzultant před zahájením výběru uchazečů pro Vaši společnost navštívil Vaši firmu osobně ?

20. Při získávání a výběru zaměstnanců využívám služeb:

21. Plánujete v budoucnu spolupráci s personálními agenturami při získávání a výběru zaměstnanců ?

25. Označte, prosím,v jakém oboru Vaše firma působí:

26. V naší společnosti působím na pozici:

27. Kolik pracovníků pracuje ve vaší společnosti ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Vondráčková , L.Využití služeb personálních agentur (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vyuziti-sluzeb-perso.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.