Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využití sociálních sítí při komunikaci ve firmě

Využití sociálních sítí při komunikaci ve firmě

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Mirka Budínová
Šetření:08. 03. 2021 - 11. 03. 2021
Počet respondentů:60
Počet otázek (max/průměr):29 / 28.23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:44,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, budu ráda za vyplnění mého dotazníku na téma Využití sociálních sítí v interní komunikaci firmy. Tento dotazník je vytvořen k mé bakalářské práci.
Moc děkuji
Budínová

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3355 %55 %  
Muž2745 %45 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-352643,33 %43,33 %  
Do 251220 %20 %  
46-551118,33 %18,33 %  
36-451016,67 %16,67 %  
56 a více11,67 %1,67 %  

Graf

3. V jakém kraji vykonáváte svou práci/ má sídlo Vaše firma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středočeský kraj2745 %45 %  
Praha813,33 %13,33 %  
Jihomoravský kraj46,67 %6,67 %  
Olomoucký kraj46,67 %6,67 %  
Moravskoslezský kraj35 %5 %  
Pardubický kraj35 %5 %  
Vysočina35 %5 %  
Ústecký kraj23,33 %3,33 %  
Jihočeský kraj23,33 %3,33 %  
Karlovarský kraj11,67 %1,67 %  
Liberecký kraj11,67 %1,67 %  
Plzeňský raj11,67 %1,67 %  
Zlínský kraj11,67 %1,67 %  

Graf

4. Jak dlouho jste u firmy zaměstnán/a

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-5 let2338,33 %38,33 %  
více než 5 let2135 %35 %  
do 2 let1626,67 %26,67 %  

Graf

5. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola2745 %45 %  
Vysokoškolské1423,33 %23,33 %  
Vyučení bez maturity1118,33 %18,33 %  
Základní35 %5 %  
Vyučení s maturitou35 %5 %  
Vyšší odborná škola23,33 %3,33 %  

Graf

6. Jakou pozici zastáváte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Řadový pracovník2746,55 %45 %  
Střední management1322,41 %21,67 %  
Nižší management1322,41 %21,67 %  
Student712,07 %11,67 %  
Vyšší management46,9 %6,67 %  

Graf

7. Respektování názorů ostatních a schopnost naslouchat:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2948,33 %48,33 %  
ano2846,67 %46,67 %  
ne23,33 %3,33 %  
spíše ne11,67 %1,67 %  

Graf

8. Otevřené vyjádření Vašich myšlenek a pocitů:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2745 %45 %  
spíše ano2440 %40 %  
spíše ne711,67 %11,67 %  
ne23,33 %3,33 %  

Graf

9. Přesné a srozumitelné vymezení cílů zadávaného úkolu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3456,67 %56,67 %  
ano2541,67 %41,67 %  
spíše ne11,67 %1,67 %  

Graf

10. Předávání a poskytování zpětné vazby s klidem a pokorou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3253,33 %53,33 %  
ano2135 %35 %  
spíše ne610 %10 %  
ne11,67 %1,67 %  

Graf

11. Schopnost včas a správně reagovat na změny:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3456,67 %56,67 %  
ano2236,67 %36,67 %  
spíše ne35 %5 %  
ne11,67 %1,67 %  

Graf

12. Poskytuje Vaše firma možnost anonymní zpětné vazby?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3253,33 %53,33 %  
ne2846,67 %46,67 %  

Graf

13. Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ano, využily jste již někdy této možnosti? Popřípadě za jakým účelem?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2643,33 %43,33 %  
Ano35 %5 %  
Nevyužil 35 %5 %  
. 35 %5 %  
nevyužila jsem toho11,67 %1,67 %  
Ne nevyuzil11,67 %1,67 %  
Ano, pro zlepšení výkonu, prostředí a práce.11,67 %1,67 %  
možnosti jsem ještě nevyužil 11,67 %1,67 %  
... 11,67 %1,67 %  
Ano - v rámci pravidelného hodnocení formy - kde je oslovováno 5-10% pracovníků s anonymním dotazníkem + dotazy v rámci Townhall meetingů11,67 %1,67 %  
..11,67 %1,67 %  
Nevyuzila11,67 %1,67 %  
Nepouzila jsme odpověď ano11,67 %1,67 %  
Předchozí bylo NE11,67 %1,67 %  
Adresne specifikace nastalych sumu11,67 %1,67 %  
za účelem lepších výsledku11,67 %1,67 %  
Ne, anonymně ne 11,67 %1,67 %  
Nechci odpovídat. 11,67 %1,67 %  
Předchozí odpověď byla ne11,67 %1,67 %  
ano, zlepšení komunikace a management firmy11,67 %1,67 %  
Zatím ne. Neměla jsem důvod. 11,67 %1,67 %  
takové hovadiny se u nás naštěstí nepraktikují11,67 %1,67 %  
Nevyužila11,67 %1,67 %  
Ne. A "využili" s měkkým i, pokud se neptáte jen žen11,67 %1,67 %  
Firmu vedu.11,67 %1,67 %  
neposkytuje11,67 %1,67 %  
Cc11,67 %1,67 %  
Rocni hodnoceni 11,67 %1,67 %  
Nr11,67 %1,67 %  

Graf

14. Používáte ve firmě spíše formální či neformální komunikaci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neformální3761,67 %61,67 %  
Formální2338,33 %38,33 %  

Graf

15. V jakých situacích využíváte spíše formy formální?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S nadřízeným 24,44 %3,33 %  
při kontaktu se zákazníky12,22 %1,67 %  
V komunikaci se zakazniky12,22 %1,67 %  
Porady12,22 %1,67 %  
Jednání se zákazníkem12,22 %1,67 %  
Při řešení problémů 12,22 %1,67 %  
Komunikace s vedením, komunikace s externími zaměstnanci...12,22 %1,67 %  
V případě problému12,22 %1,67 %  
Ruzne12,22 %1,67 %  
Osobní kontakt12,22 %1,67 %  
ostatní odpovědi Jednání s obchodními partnery apod.
Se zakazniky
Neustále- pracují ve zdravotnictví
Při komunikaci s profesory a jinými zaměstnanci vysoké školy
Jednání s klienty
při jednání s klientem
Komunikace s nadřízenými, s managementem obchodních domů, při objednávání zboží apod.
Při stiku nebo komunikaci se zákazníky, dodavately a nadrizenymi
Pracovnich rozdeleni ukolu a funkci
Utajená informace
S zákazníky
komunikace top managementu
.
V případě komunikace s vyšším managementem
Styk se zákazníkem
Ve většině případů
Komunikace s generálním ředitelem
Bezbe
Vyssi vedeni
Servis prot SMT
V otázkách personálních změn a k dosažení stanovených cílů.
roční analýzy HR
Komunikace s dodavately, nadřízeným a podřízeným
Rozhovory s nadřízeným
Když je tam vyšší vedení
s řadovými zaměstnanci
Žádanky, organizační informace
Nikdy.
Nevim
Téměř všechny
Beznych
Komunikace s vedenim
Komunikace s podrizenym/nadřízeným
komunikace s klientem
3475,56 %56,67 % 

Graf

16. V jakých pak formy neformální?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S kolegy48,7 %6,67 %  
Kolegové 24,35 %3,33 %  
Téměř vůbec 24,35 %3,33 %  
Nevim24,35 %3,33 %  
rozhovor s kolegy12,17 %1,67 %  
Mezi zamestnanci12,17 %1,67 %  
Mezi sebou.12,17 %1,67 %  
komunikace s kolegy + komunikace v rámci projektů s jinými lokalitami po světě12,17 %1,67 %  
Nedokážu posoudit12,17 %1,67 %  
Po telefonu12,17 %1,67 %  
ostatní odpovědi V rámci firmy
S kolegyní když se bavíme osobně
Při komunikaci s jinými studenty
Na pracovištích
Při komunikaci s kolegy
se spoljupracovníky
Někdy při komunikaci s podřízenými
Reseni problemu a krizovych dituaci
Utajená informace
komunikace se šéfem a kolegy
.
Při komunikaci se středním a nižším managementem
Mezi kolegy
Při komunikaci s kolegama
ke komunikaci s kolegy se kterými se znám osobně
Všude jinde
Jak kdy
Radovi zamestnanci
ExT komunikace
Při naslouchání / řešení problémů zaměstnanců
Nevím, co touto otázkou chtěl básník říci.
individuální HR schůzky v průběhu roka
Na pracovisti
Každý den
s kancelářskými spolupracovníky
Zpětná vazba, kritika, porady
Vždy.
Porady
Komunikace s kolegy, nadrizenym a HR oddelenim
komunikace s kolegy
3065,22 %50 % 

Graf

17. Jak hodnotíte komunikaci uvnitř Vaší firmy? Jsou předávané informace dostatečné k plnění zadaných úkolů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3050 %50 %  
ano1931,67 %31,67 %  
spíše ne915 %15 %  
ne23,33 %3,33 %  

Graf

18. Jakým způsobem ve firmě komunikujete nejčastěji s Vaším nadřízeným/podřízeným?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přímá komunikace (face to face)3355 %55 %  
Pomocí mobilních zařízení (hovor, SMS, MMS)1423,33 %23,33 %  
Pomocí emailu / vnitropodnikové aplikace, na kterou se logujete pomocí svých přihlašovacích údajů1220 %20 %  
Pomocí sociálních sítí11,67 %1,67 %  

Graf

19. Využíváte ve své práci ke komunikaci sociální sítě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3355 %55 %  
ne2745 %45 %  

Graf

20. Pokud jste zaškrtli ano, jaké sociální sítě využíváte? A jakou z těchto sítí využíváte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy (min. 2).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1830,51 %30 %  
.1118,64 %18,33 %  
WhatsApp 1118,64 %18,33 %  
Facebook 1016,95 %16,67 %  
Messenger813,56 %13,33 %  
Fb 58,47 %8,33 %  
Teams 46,78 %6,67 %  
Žádné 46,78 %6,67 %  
... 35,08 %5 %  
Instagram 23,39 %3,33 %  
Whatsup23,39 %3,33 %  
E mail23,39 %3,33 %  
Mesenger23,39 %3,33 %  
....23,39 %3,33 %  
Whatsapp, messenger23,39 %3,33 %  
Facebook, Messenger11,69 %1,67 %  
Msgr11,69 %1,67 %  
messenger nejčastěji11,69 %1,67 %  
Facebook - v nejbližším teamu11,69 %1,67 %  
Stránky s výrobci 11,69 %1,67 %  
Nic11,69 %1,67 %  
Wattsup 11,69 %1,67 %  
Sms11,69 %1,67 %  
Facebook, instagram, MS teams, 11,69 %1,67 %  
MS teams11,69 %1,67 %  
Nevyuzivame11,69 %1,67 %  
Mobil11,69 %1,67 %  
Počítač11,69 %1,67 %  
Watś up11,69 %1,67 %  
Messengee11,69 %1,67 %  
zaškrtl jsem ne11,69 %1,67 %  
:facepalm:11,69 %1,67 %  
Vlastní interní sociální síť 11,69 %1,67 %  
Google meet, whats App, messenger11,69 %1,67 %  
Email11,69 %1,67 %  
omyl, nejsou to sociální sítě, ale Slack 11,69 %1,67 %  
Basecamp11,69 %1,67 %  
WhatsApp, messenger, Google meet11,69 %1,67 %  
Whats up11,69 %1,67 %  
Watsapp11,69 %1,67 %  
Nic jiného11,69 %1,67 %  
FB messenger11,69 %1,67 %  
gfdg11,69 %1,67 %  
Mail11,69 %1,67 %  
Skype11,69 %1,67 %  
MS teams, WhatsApp, messenger11,69 %1,67 %  
messenger, při komunikaci s kolegy v homeoffice11,69 %1,67 %  

Graf

21. Jsou Vaše zkušenosti s využíváním sociálních sítí na pracovišti kladné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2135 %35 %  
ano2135 %35 %  
ne1423,33 %23,33 %  
spíše ne46,67 %6,67 %  

Graf

22. Jaký je váš názor ohledně předávání informací a úkolů přes sociální sítě ve Vaší firmě?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

.

.

.

.

bez problému

Blbost.

Cc

Dobre

Dobrý

Dobry

Dobrý

Dobrý, komunikace přes Google meet řeší dnešní pandemii a nemusí se pořádat velké meeting v jedné společnosti. Každý je ve svém komfortním prostředí.

Dobrý, tato komunikace je dostatečná

Dobrý, využíváme je především když potřebujeme doplňkové informace

Doposud jsem se s tímto způsobem komunikace nesetkala, tudis nevím

funguje velmi dobře

Je to osobnější, mnohdy rychlejší

Je videt,ze si dotyčný informace precetl

Katastrofa

Kdyby se to dělo, je to podle mě nesmysl.... Když už řešit pracovní věci tak určitě osobně nebo formou SMS nebo hovoru

Když to jinak nejde nedá se nic dělat

Kladná, vše funguje jak má

Kladné

Kladný

Kladný,

Mám důkaz, že jsem to měla třeba udělat tak jak napsal při tvrzení,že to mělo být jinak. Takže asi se k tomu stavím kladne

Méně efektivní než face to face

Mozna zprtna kontrola zadanych ukolu

Naše vlastní sociální síť slouží spíše jako informační a vzdělávací prostředek. Úkoly se předávají jiným způsobem

Ne

nefunguje to

Nechranene, zbytečné

Nelíbí se mi předávání informací a úkolů přes informační sítě

Nevím není to moje starost sem pouze technik

Nevyuzivame, pouze WhatsApp

nevyužíváme

Nic

osobně je to lepší, ale někdy to jinak nejde

pozitivní názor, můžu se k zadání/informaci vracet, mohu se rovnou zeptat třeba v skupině na daném projektu bez toho, abych někoho vyrušila v práci nebo zeptala na maličkost z jiného oddělení, kam bych musela dojít a "vyrušit se" z produktivity

Preferuji osobní jednání.

Přehnané vyjadřování vedoucích

Při homeoffice to funguje dobře.

Přímo předávání úkolůnebo zásadních informací je relativně nevhodné - na to slouží interní komunikační forma (Teams/mail...) Spíše vhodné pro informace stylu rychlé předání informace i pro kolegy, kteří aktuálně na interní komunikační prostředky nejsou připojeni mimo práci, přesto je pro ně předání informace podstatné.

Souhlasí-li s tím všichni dotčení, je to v pohodě.

Špatné, ideální je to face to face

Toto se u nás neděje

Umožňuje předání info a i pro ti co mají volno. Takže jsme vždy v obrazu.

Utajená informace

V nezbytnych situacich se to osvedcilo

V pohodě

Velmi užitečná věc když zrovna nejste na směně a nevíte jak máte další den. Můžete tedy někoho poprosit zda-li by vám i ostatním (pokud jste ve skupině) poslal časy vaší/ch směn

Vyhovující

Zadne

Zakázáno

záleží na zaměstnacích jak se k socialním sitím pripojuji....tak 80procent s tím pracuje

Žádný

Žádný

Žádný, nepoužíváme sociální sítě.

Žádný. Přes sociální sítě žádné informace ani úkoly nedostávám.

23. Domníváte se, že jsou informace předávané přes Vaši vnitropodnikovou aplikaci či firemní email dostačující ke správnému plnění úkolů Vás i ostatních?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2440 %40 %  
ano2338,33 %38,33 %  
spíše ne1016,67 %16,67 %  
ne35 %5 %  

Graf

24. Jaký máte názor na předávání informací/ úkolů přes firemní aplikaci či email?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kladný46,67 %6,67 %  
.46,67 %6,67 %  
Žádný 23,33 %3,33 %  
Pohoda 11,67 %1,67 %  
Šetří to cas11,67 %1,67 %  
Ok11,67 %1,67 %  
Někdy se můžou stát nesrovnalosti aleto spíše kvůli nepozornosti. Bohužel v této době to moc jinak nejde předávat.11,67 %1,67 %  
Ke všem se informace dostane rychleji11,67 %1,67 %  
Email11,67 %1,67 %  
Vedení nás poprosí zdali bychom danou práci mohli vykonávat lépe a efektivněji11,67 %1,67 %  
ostatní odpovědi Když to firmě vyhovuje proč ne.... Jsou firmy kde to ani jinak nejde
upřednostňuji tuhle formu - předchází se dohadům v budoucnu - co je psáno - to je dáno.
Velmi dobry
Není to moje starost sem technik co komuniku přímo s lidmi
Spokojený
Dobry naše firma má dobrou aplikaci
Není to tak zlé
Vhodný způsob
Hodnotím kladně, vždy se můžu na úkol soustředit
je to někdy nutnost
Dobrý
Komunikace je dostačující
Kladný, ale radši využívám osobní kontakt
Jednoduse dohledatelne zadani pro kontrolu splnenych ukllu
Utajená informace
Spíše kladný
nutné zlo
je to dostacujici
Pokud není možné FTF, i email je schopným prostředkem na komunikaci
Email používám v podstatě denně a pracuje se mi s nimi dobře
Dobrý, naše vnitropodniková síť je dobře propracovaná, jako doplněk pak využíváme aplikace WhatsApp
Nevadí mi, ale je lepší face to face
Rychle,efektivni
Nedostatečné
Vetsina informací je relevantní pouze pro malou část příjemců. Dochází tak k plýtvání časovým fondem zaměstnanců
Funguje to naprosto normálně.
Je to dobrý po osobním setkání lidí na daný projekt a mít face to face brief, pak ale není třeba každou schůzku/dotaz/komunikaci nutně dělat osobně, pokud nebude další meeting po splnění úkolů jednotlivců. Je to hodně individuální podle projektu a zadání atd.
Dobrý, email používám v podstatě denně
Dostačující
Kladné
Užitečná vec
Špatná osobní vazba
Funguje.
ještě to jde
Je to ok
nemám s tím problém
Funguje to.
záleží na konkrétním případu, ale email je příliš pomalý, nevidím, jestli si to člověk přečetl, apod.
Rychlé
Nic
Dostacujici
Když umí člověk email dobře napsat, tak je tento způsob dobry
Email používám denně a vyhovuje mi to.
4371,67 %71,67 % 

Graf

25. Jaký je Váš názor na komunikaci přes mobilní zařízení?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobrý 58,33 %8,33 %  
Ok46,67 %6,67 %  
.46,67 %6,67 %  
Kladný 35 %5 %  
Jde to23,33 %3,33 %  
Pozitivni23,33 %3,33 %  
spíše záporný11,67 %1,67 %  
Nevyužívané11,67 %1,67 %  
Jojo pohoda11,67 %1,67 %  
Komunikace je výhodná pokud nemáte sociální sítě a jte nutně potřeba na pracovišti nebo kvůli změně času dalšího dne11,67 %1,67 %  
ostatní odpovědi Super věc... Kdo vymyslel mobily je frajer
nezbytná součást, má své místo v komunikačním portfoliu
Dostačující
Efektivní způsob komunikace
Musím komunikovat
Nevadí mi to
Nemam rad volání
Rychlé řešení
je to někdy potřeba
Komunikace je rychlá a dostačující
Kladný, radši vyřizují pracovní záležitosti přes telefon než emailem
Rychle efektivni
Utajená informace
Je nedostatečný
zaleží na funkci a profesi
Mobil = pc do kapsy. Tudíž je to použitelné dobře.
Zbytečné, pouze jako nouzovka
Nepoužívám
Usnadnuje praci
Výhody řešení poruch
Funkční způsob komunikace.
Funguje to tak, jak to má správně fungovat.
Pozitivní, efektivní, ale balanc digitální a osobní komunikace je nejlepší.
Ano
V pořádku
Musi být
Nepohodlné.
taky to ještě jde
Je to ik
nemám s tím probém
Je to standardní způsob komunikace.
používáme výjimečně
Spolehlivé
Dostacujici
Dobrý, jelikož mobil má téměř vždy každý u sebe
Jsem spíše pro mail.
3660 %60 % 

Graf

26. Zvednete telefon pokaždé, když Vám volá Váš nadřízený?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2745 %45 %  
spíše ano2236,67 %36,67 %  
spíše ne711,67 %11,67 %  
ne46,67 %6,67 %  

Graf

27. Volá Vám Váš nadřízený i v době osobního volna? Jestli-že ano, jak často? (např.:1* týdně, 2* měsíčně ...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2338,33 %38,33 %  
ano1321,67 %21,67 %  
1 * týdně11,67 %1,67 %  
1x měsíčně11,67 %1,67 %  
1* a někdy i 2*denně v případě potřeby 11,67 %1,67 %  
Někdy když je třeba... Ale zcela výjimečně11,67 %1,67 %  
několikrát do měsíce11,67 %1,67 %  
Volá jsme kamarádi 11,67 %1,67 %  
3x týdně11,67 %1,67 %  
Zcela vyjimečně11,67 %1,67 %  
2-5x11,67 %1,67 %  
Utajená informace 11,67 %1,67 %  
Skro pořád 11,67 %1,67 %  
spíše nevola ,je to vymečně11,67 %1,67 %  
Ano, velmi vzácně 11,67 %1,67 %  
občas11,67 %1,67 %  
10x denne11,67 %1,67 %  
Denně. 11,67 %1,67 %  
Ano, ale málo kdy 11,67 %1,67 %  
2 týdně 11,67 %1,67 %  
Jen v opravdové nouze11,67 %1,67 %  
Nemám nadřízeného11,67 %1,67 %  
1 tydne11,67 %1,67 %  
Výjimečně 11,67 %1,67 %  
Málokdy 11,67 %1,67 %  
občas ano11,67 %1,67 %  

Graf

28. Domníváte se, že některý ze zmíněných komunikačních systémů může plně nahradit osobní komunikaci? Popřípadě jaký ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2643,33 %43,33 %  
ne2236,67 %36,67 %  
Spíše ano915 %15 %  
ano11,67 %1,67 %  
Spíše ne, ale kdyby to někdy nastalo, tak nejspíše sociální sítě nebo email11,67 %1,67 %  
ano, e-mail + telefon11,67 %1,67 %  

Graf

29. Jaký komunikační systém, z víše zmíněných, podle Vás v dnešní době ve firmách převládá?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Email1021,74 %16,67 %  
E-mail36,52 %5 %  
Telefon24,35 %3,33 %  
Whatsapp 24,35 %3,33 %  
komunikace pomocí emailu12,17 %1,67 %  
Firemní aplikace, e-maily.12,17 %1,67 %  
sociální sítě12,17 %1,67 %  
Interní komunikační systém (neřeknu název neznám ho) 12,17 %1,67 %  
Teams (skype) - ideálně komunikační možnost s možností řízení projektů 12,17 %1,67 %  
E mail12,17 %1,67 %  
ostatní odpovědi Mobilní telefon
Wattsup, SMS,
Mobil
Email, telefon
Emailová komunikace
Wats up
Telefonická komunikace
osobní komunikace
Messenger, whatsapp
Teams a emaily
.
Email.
Slack, Basecamp a podobné komunikační systémy propojený s Google softwarem (kalendář, email, docs, prezentace, atd.)
Komunikace pomocí sociálních sítí
Mesenger
Osobně
Mail
Přímá komunikace, emaily
Netušým.
Osobni
Nevim
V dnešní době sociální sítě
mailová komunikace
2350 %38,33 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Metabáze tohoto průzkumu dosud nebyla analyzována, zkuste se vrátit později (cca za hodinu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. V jakém kraji vykonáváte svou práci/ má sídlo Vaše firma?

4. Jak dlouho jste u firmy zaměstnán/a

5. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání ?

6. Jakou pozici zastáváte?

7. Respektování názorů ostatních a schopnost naslouchat:

8. Otevřené vyjádření Vašich myšlenek a pocitů:

9. Přesné a srozumitelné vymezení cílů zadávaného úkolu:

10. Předávání a poskytování zpětné vazby s klidem a pokorou:

11. Schopnost včas a správně reagovat na změny:

12. Poskytuje Vaše firma možnost anonymní zpětné vazby?

13. Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ano, využily jste již někdy této možnosti? Popřípadě za jakým účelem?

14. Používáte ve firmě spíše formální či neformální komunikaci?

17. Jak hodnotíte komunikaci uvnitř Vaší firmy? Jsou předávané informace dostatečné k plnění zadaných úkolů?

18. Jakým způsobem ve firmě komunikujete nejčastěji s Vaším nadřízeným/podřízeným?

19. Využíváte ve své práci ke komunikaci sociální sítě?

20. Pokud jste zaškrtli ano, jaké sociální sítě využíváte? A jakou z těchto sítí využíváte nejčastěji?

21. Jsou Vaše zkušenosti s využíváním sociálních sítí na pracovišti kladné?

23. Domníváte se, že jsou informace předávané přes Vaši vnitropodnikovou aplikaci či firemní email dostačující ke správnému plnění úkolů Vás i ostatních?

26. Zvednete telefon pokaždé, když Vám volá Váš nadřízený?

27. Volá Vám Váš nadřízený i v době osobního volna? Jestli-že ano, jak často? (např.:1* týdně, 2* měsíčně ...)

28. Domníváte se, že některý ze zmíněných komunikačních systémů může plně nahradit osobní komunikaci? Popřípadě jaký ?

29. Jaký komunikační systém, z víše zmíněných, podle Vás v dnešní době ve firmách převládá?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. V jakém kraji vykonáváte svou práci/ má sídlo Vaše firma?

4. Jak dlouho jste u firmy zaměstnán/a

5. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání ?

6. Jakou pozici zastáváte?

7. Respektování názorů ostatních a schopnost naslouchat:

8. Otevřené vyjádření Vašich myšlenek a pocitů:

9. Přesné a srozumitelné vymezení cílů zadávaného úkolu:

10. Předávání a poskytování zpětné vazby s klidem a pokorou:

11. Schopnost včas a správně reagovat na změny:

12. Poskytuje Vaše firma možnost anonymní zpětné vazby?

13. Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ano, využily jste již někdy této možnosti? Popřípadě za jakým účelem?

14. Používáte ve firmě spíše formální či neformální komunikaci?

17. Jak hodnotíte komunikaci uvnitř Vaší firmy? Jsou předávané informace dostatečné k plnění zadaných úkolů?

18. Jakým způsobem ve firmě komunikujete nejčastěji s Vaším nadřízeným/podřízeným?

19. Využíváte ve své práci ke komunikaci sociální sítě?

20. Pokud jste zaškrtli ano, jaké sociální sítě využíváte? A jakou z těchto sítí využíváte nejčastěji?

21. Jsou Vaše zkušenosti s využíváním sociálních sítí na pracovišti kladné?

23. Domníváte se, že jsou informace předávané přes Vaši vnitropodnikovou aplikaci či firemní email dostačující ke správnému plnění úkolů Vás i ostatních?

26. Zvednete telefon pokaždé, když Vám volá Váš nadřízený?

27. Volá Vám Váš nadřízený i v době osobního volna? Jestli-že ano, jak často? (např.:1* týdně, 2* měsíčně ...)

28. Domníváte se, že některý ze zmíněných komunikačních systémů může plně nahradit osobní komunikaci? Popřípadě jaký ?

29. Jaký komunikační systém, z víše zmíněných, podle Vás v dnešní době ve firmách převládá?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Budínová , M.Využití sociálních sítí při komunikaci ve firmě (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://vyuziti-socialnich-siti-pri.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.