Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využití sociálních sítí v řízení lidských zdrojů

Využití sociálních sítí v řízení lidských zdrojů

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Daniel Libertin
Šetření:17. 07. 2013 - 09. 08. 2013
Počet respondentů:67
Počet otázek (max/průměr):34 / 23.85
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:38,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Jsem student vysoké školy a rád bych Vás požádal o vyplnění mého dotazníku týkajícího se využití sociálních sítí v řízení lidských zdrojů.
Výsledky mi poslouží jako základ praktické části mé diplomové práce, která zkoumá právě využití sociálních sítí v personalistice.

Dotazník Vám zabere nejvýše 5-10 minut.

Předem moc děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Část 1: Sociální sítě obecně - Využívá Vaše organizace sociální sítě v řízení lidských zdrojů, případně plánuje je využívat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, v současnosti je využíváme4465,67 %65,67 %  
ne, nevyužíváme je a jejich využití ani neplánujeme1014,93 %14,93 %  
v současné době je nevyužíváme, ale plánujeme jejich využití1014,93 %14,93 %  
ano, v současnosti je využíváme34,48 %4,48 %  

Graf

2. Pokud ne, z jakých důvodů?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nižší důvěryhodnost či relevance informací na sociálních sítích1050 %14,93 %  
pracovníci HR oddělení nemají dostatek času na využívání tohoto nástroje vedle již stávajících nástrojů525 %7,46 %  
pracovníci HR oddělení nemají dostatečné dovednosti a znalosti v této oblasti315 %4,48 %  
máme zablokovaný přístup na sociální sítě jako fc15 %1,49 %  
jsme malá organizace, nemáme nastaveny procesy v oblasti recruitmentu; tj. jde spíše o neznalost možností15 %1,49 %  
využíváme pouze jako doplněk15 %1,49 %  
Provoz profesinálního profilu na Linked-In je drahý, nábor ve společnosti je na nízké úrovni a zároveň využíváme mnoho jiných forem vyhledávání kandidátů.15 %1,49 %  
v rámci první otázky - sociální sítě jako takové ve stylu otázky č. 4 ne, z důvodu rozptylování od práce nepracovními záležitostmi.15 %1,49 %  
kombinace 3 předchozích důvodů15 %1,49 %  

Graf

3. Pokud ano, v jakých oblastech HR využíváte sociální sítě?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nábor pracovníků3978 %58,21 %  
ověřování informací o uchazečích2856 %41,79 %  
personální marketing2652 %38,81 %  
interní komunikace1020 %14,93 %  
sdílení dobré praxe12 %1,49 %  
navazování kontaků s kolegy personalisty z jiných firem12 %1,49 %  
vyhledávání potenciálních kandidátů12 %1,49 %  

Graf

4. Jaké sociální sítě využíváte v řízení lidských zdrojů?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
LinkedIn4788,68 %70,15 %  
Facebook2547,17 %37,31 %  
YouTube916,98 %13,43 %  
Google+815,09 %11,94 %  
Twitter47,55 %5,97 %  
Xing11,89 %1,49 %  
doporučení od zaměstnance11,89 %1,49 %  
interní globální sociální síť. zde jsou všichni zaměstnanci a mohou doporučit kandidáta11,89 %1,49 %  
Lync, předtím do doby zrušení W. messenger11,89 %1,49 %  
edmodo, teachercreature, internations11,89 %1,49 %  

Graf

5. Část 2: Sociální sítě v náboru pracovníků a v HR marketingu - Využívá Vaše organizace sociální sítě v procesech náboru pracovníků a HR marketingu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4267,74 %62,69 %  
ne2032,26 %29,85 %  

Graf

6. Pokud ne, z jakých důvodů?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nižší důvěryhodnost informací o uživatelích na sociálních sítích738,89 %10,45 %  
pracovníci HR oddělení nemají dostatek času na využívání této metody vedle již stávajících nástrojů527,78 %7,46 %  
pracovníci HR oddělení nemají dostatečné dovednosti a znalosti v této oblasti527,78 %7,46 %  
na sociálních sítích nejsou k dispozici typy uchazečů, které naše organizace potřebuje316,67 %4,48 %  
nižší počet uchazečů ve vztahu k investovanému času a úsilí316,67 %4,48 %  
obavy z možných právních rizik (odhalení důvěrných/chráněných informací apod.)211,11 %2,99 %  
na sociálních sítích nejsou k dispozici typy uchazečů, které naše organizace potřebuje211,11 %2,99 %  
neznalost možností a nástrojů15,56 %1,49 %  
vztahuje se na nás zákon o úřednících, a zároveň i nízká důvěryhodnost k údajům z sociálních sítí15,56 %1,49 %  

Graf

7. Pokud ne, chystáte se k tomuto účelu sociální sítě využívat v budoucnu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1453,85 %20,9 %  
ne1246,15 %17,91 %  

Graf

8. Pokud ano, máte v plánu zvýšit intenzitu jejich využívání v procesech náboru pracovníků a HR marketingu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2857,14 %41,79 %  
ne2142,86 %31,34 %  

Graf

9. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě v náboru pracovníků a HR marketingu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
možnost zacílit na uchazeče s úzce specializovanými dovednostmi3676,6 %53,73 %  
možnost oslovit pasivní kandidáty, kteří by se jinak sami aktivně o práci v naší organizaci neucházeli2859,57 %41,79 %  
možnost zacílit na specifický typ pozice (top management, experti)2859,57 %41,79 %  
je to levnější než jiné způsoby náboru pracovníků2553,19 %37,31 %  
vylepšit obraz naší organizace jako zaměstnavatele a povědomí o ní2348,94 %34,33 %  
umožnit potenciálním uchazečům snáze oslovit naši organizaci ohledně možností zaměstnání2144,68 %31,34 %  
vyšší kvalita uchazečů ve vztahu k investovanému času a úsilí1327,66 %19,4 %  
vytvořit internetovou komunitu zaměřenou na prezentaci naší organizace a informací o ní1225,53 %17,91 %  
možnost snáze zacílit na konkrétní/jinou zeměpisnou oblast, kde chceme získat pracovníky919,15 %13,43 %  
vyšší počet uchazečů ve vztahu k investovanému času a úsilí714,89 %10,45 %  
dopredu dotycneho poznate12,13 %1,49 %  
rychlost a adresnost komunikace12,13 %1,49 %  
doplnění/ověření informací o uchazečích12,13 %1,49 %  
nevyužívá12,13 %1,49 %  
možnost oslovit pasivní kandidáty, kteří by se jinak sami aktivně o práci v naší organizaci neucházeli12,13 %1,49 %  

Graf

10. Jaké sociální sítě využíváte v procesu náboru pracovníků a HR marketingu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
LinkedIn4088,89 %59,7 %  
Facebook2044,44 %29,85 %  
Google+511,11 %7,46 %  
YouTube48,89 %5,97 %  
Twitter24,44 %2,99 %  
Xing12,22 %1,49 %  
interní globální sociální síť. zde jsou všichni zaměstnanci a mohou doporučit kandidáta12,22 %1,49 %  
žádné12,22 %1,49 %  
teachercreature, lektori.com, naucim.cz, expats.com, eslbase, tefl.com,12,22 %1,49 %  

Graf

11. Pro nábor jakého typu pracovních pozic využíváte sociální sítě nejčastěji?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
management2974,36 %43,28 %  
nemanažerské kancelářské pozice2051,28 %29,85 %  
top management, exekutiva1641,03 %23,88 %  
manuální a operativní pozice512,82 %7,46 %  

Graf

12. Do jaké míry využíváte sociální sítě v náboru pracovníků a HR marketingu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
využíváme je jako doplňkový nástroj, ale pravidelně2554,35 %37,31 %  
využíváme je pouze nárazově1021,74 %14,93 %  
využíváme je pravidelně pro úzce specifický účel (doporučení, reference apod.)715,22 %10,45 %  
sociální sítě jsou pro nás v náboru pracovníků hlavním nástrojem48,7 %5,97 %  

Graf

13. Označte na škále 1-5 míru využívání sociálních sítí v náboru pracovníků a HR marketingu ve Vaší organizaci.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 – pravidelně1832,73 %26,87 %  
5 – málokdy až vůbec1120 %16,42 %  
2 – často1120 %16,42 %  
4 – příležitostně916,36 %13,43 %  
3 – někdy610,91 %8,96 %  

Graf

14. Jakým způsobem provádíte nábor pracovníků pomocí sociálních sítí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyhledávání pasivních uchazečů o zaměstnání za použití vyhledávacích nástrojů dané sociální sítě3148,44 %46,27 %  
vytváření zájmu o pracovní pozice pomocí zveřejnění určitých novinek/informací či prostřednictvím diskusí k vybraným tématům2132,81 %31,34 %  
cílení na aktivní uchazeče o zaměstnání za použití vyhledávacích nástrojů dané sociální sítě2031,25 %29,85 %  
vytvoření a správa skupiny nebo stránky organizace za účelem zveřejňování novinek a kariérních příležitostí1320,31 %19,4 %  
neprovádíme46,25 %5,97 %  
zveřejňování inzerátů11,56 %1,49 %  
jenom Linkedin11,56 %1,49 %  
nevyužíváme11,56 %1,49 %  
ověřování informací11,56 %1,49 %  
plánujeme do budoucna - oslovování pasivních uchazeč, experti, top management11,56 %1,49 %  
pouze jako doplněk ke standardnímu náboru11,56 %1,49 %  
placená inzerce na LinkedIn11,56 %1,49 %  
na interní globální sociální síti. zde jsou všichni zaměstnanci a mohou doporučit kandidáta11,56 %1,49 %  
nevyhledavame pracovniky na socialni siti11,56 %1,49 %  
nepoužíváme11,56 %1,49 %  
neprovádíme nábor přes soc. sítě11,56 %1,49 %  
nijak11,56 %1,49 %  
ne, prostřed. svých web. stránek11,56 %1,49 %  
vytváření zájmu o pracovní pozice pomocí zveřejnění určitých novinek/informací či prostřednictvím diskusí k vybraným tématům11,56 %1,49 %  
zatím jsme nábor pracovníků tímto způsobem neprováděli11,56 %1,49 %  

Graf

15. Podařilo se Vaší organizaci v posledních 3 letech úspěšně najmout pracovníka pomocí sociálních sítí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3355 %49,25 %  
ne2745 %40,3 %  

Graf

16. Část 3: Sociální sítě pro ověřování informací o uchazečích - Využívá Vaše organizace sociální sítě pro ověřování informací o uchazečích?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3761,67 %55,22 %  
ne2338,33 %34,33 %  

Graf

17. Pokud ne, z jakých důvodů?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemožnost ověřit s jistotou informace uvedené na uchazečově profilu na dané sociální síti950 %13,43 %  
informace o uchazečích obsažené na sociálních sítích mají nižší relevanci k jejich výkonnosti či vhodnosti pro danou pracovní pozici či organizaci844,44 %11,94 %  
ne všichni uchazeči mají na sociálních sítích uvedeny potřebné informace738,89 %10,45 %  
zabírá to příliš času a úsilí ve vztahu k nižšímu množství získaných informací527,78 %7,46 %  
obavy spojené s narušením soukromí uchazečů527,78 %7,46 %  
obavy z možných právních rizik (odhalení důvěrných/chráněných informací, nařčení ze špehování apod.)316,67 %4,48 %  
nemožnost ověřit s jistotou informace uvedené na uchazečově profilu na dané sociální síti15,56 %1,49 %  
informace o uchazečích obsažené na sociálních sítích mají nižší relevanci k jejich výkonnosti či vhodnosti pro danou pracovní pozici či organizaci15,56 %1,49 %  

Graf

18. Pokud ne, chystáte se k tomuto účelu sociální sítě využívat v budoucnu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1770,83 %25,37 %  
ano729,17 %10,45 %  

Graf

19. Pokud ano, máte v plánu zvýšit intenzitu jejich využívání pro ověřování informací o uchazečích?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2251,16 %32,84 %  
ano2148,84 %31,34 %  

Graf

20. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě pro ověřování informací o uchazečích?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
možnost získat o uchazeči více informací, než je možné pouze z životopisu či motivačního dopisu3482,93 %50,75 %  
možnost snadno ověřit informace uvedené v uchazečově životopisu či motivačním dopise2458,54 %35,82 %  
zabírá to málo času a úsilí ve vztahu k množství získaných informací1741,46 %25,37 %  
možnost zhodnotit, zda by uchazeč zapadl do naší organizace1331,71 %19,4 %  
je to levnější než jiné způsoby ověřování informací o uchazečích1229,27 %17,91 %  
uchazeči sami ve svých životopisech uvádějí odkaz na své profily na sociálních sítích1126,83 %16,42 %  
možnost zhodnotit uchazečovu výkonnost či vhodnost pro danou pracovní pozici či organizaci614,63 %8,96 %  
nevyužíváme12,44 %1,49 %  
srovnání s tel. referencemi12,44 %1,49 %  
možnost získat o uchazeči více informací, než je možné pouze z životopisu či motivačního dopisu12,44 %1,49 %  
možnost snadno ověřit informace uvedené v uchazečově životopisu či motivačním dopise12,44 %1,49 %  
vědomí subjektivity hodncoení na zákjaldě těchto informací12,44 %1,49 %  

Graf

21. Jaké sociální sítě využíváte pro ověřování informací o uchazečích?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
LinkedIn4090,91 %59,7 %  
Facebook2250 %32,84 %  
Google+715,91 %10,45 %  
Twitter511,36 %7,46 %  
YouTube49,09 %5,97 %  
Xing12,27 %1,49 %  
nevyužíváme12,27 %1,49 %  
Flickr12,27 %1,49 %  

Graf

22. U jakého typu pracovních pozic využíváte ověřování informací o uchazečích nejčastěji?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
management3286,49 %47,76 %  
nemanažerské kancelářské pozice2156,76 %31,34 %  
top management, exekutiva1540,54 %22,39 %  
manuální a operativní pozice410,81 %5,97 %  

Graf

23. Jak často se podíváte na profily uchazečů o zaměstnání na sociálních sítích při posuzování jejich vhodnosti pro Vaši organizaci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy, občas2750 %40,3 %  
vždy, ve většině případů1629,63 %23,88 %  
nikdy611,11 %8,96 %  
jen pokud uchazeči sami uvedou odkaz59,26 %7,46 %  

Graf

24. Jakou by pro Vás mělo relevanci, kdybyste na profilu uchazeče na sociální síti nalezli příspěvky následující povahy (označte ++ velmi pozitivní, + pozitivní, 0 neutrální, – negativní, -- velmi negativní)?

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
odkazy na užívání drog a omamných látek-1.2621.505
příspěvky sexuální povahy-0.8361.219
vulgarismy a nadávky-1.2131.184
pravopisné a gramatické chyby-0.9020.613
fotografie zobrazující konzumaci alkoholu-0.4430.739
členství v profesních organizacích0.9840.737
dobrovolnictví, sociální angažovanost1.0330.589
příspěvky politické povahy, politická angažovanost-0.0490.309
příspěvky náboženské povahy, víra v Boha-0.0980.351
odkazy na emoční nevyrovnanost, labilitu, stres-0.8031.01

Graf

25. Vyloučila Vaše organizace v posledních 3 letech uchazeče o práci z důvodu informací nalezených o něm na sociálních sítích?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5183,61 %76,12 %  
ano1016,39 %14,93 %  

Graf

26. Část 4: Sociální sítě v interní komunikaci - Využívá Vaše organizace sociální sítě v interní komunikaci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4773,44 %70,15 %  
ano1726,56 %25,37 %  

Graf

27. Pokud ne, chystáte se k tomuto účelu sociální sítě využívat v budoucnu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3470,83 %50,75 %  
ano1429,17 %20,9 %  

Graf

28. Pokud ano, máte v plánu zvýšit intenzitu jejich využívání v interní komunikaci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2058,82 %29,85 %  
ano1441,18 %20,9 %  

Graf

29. Jakým způsobem využíváte sociální sítě v interní komunikaci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sdílení informací19100 %28,36 %  
doručování informací1263,16 %17,91 %  
skupinové diskuse/jednání1263,16 %17,91 %  
skupinová řešení problémů842,11 %11,94 %  
spolupráce ve skupinách631,58 %8,96 %  
inspirace, motivace, leadership15,26 %1,49 %  

Graf

30. Jaké sociální sítě využíváte v interní komunikaci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Facebook942,86 %13,43 %  
LinkedIn942,86 %13,43 %  
Google+419,05 %5,97 %  
YouTube314,29 %4,48 %  
Twitter29,52 %2,99 %  
máme vlastní interní komunikační nástroj, který používáme pro psaní, videorozhovor, posílání souborů, sdílení obrazovky apod.14,76 %1,49 %  
google aplikace; ftp; dropbox14,76 %1,49 %  
Office Communicator, Intranet14,76 %1,49 %  
Lync14,76 %1,49 %  
Flickr14,76 %1,49 %  
edmodo14,76 %1,49 %  

Graf

31. Informace o Vaší organizaci - Jaké je odvětví činnosti Vaší organizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vzdělávání1014,93 %14,93 %  
Finanční zprostředkování68,96 %8,96 %  
Strojírenství57,46 %7,46 %  
Telekomunikace a IT57,46 %7,46 %  
poradenství45,97 %5,97 %  
Farmaceutický průmysl34,48 %4,48 %  
služby - Personální agentura22,99 %2,99 %  
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení22,99 %2,99 %  
Automobilový průmysl a opravárenství22,99 %2,99 %  
personalistika22,99 %2,99 %  
Marketing a média, vydavatelství22,99 %2,99 %  
Doprava, skladování a spoje22,99 %2,99 %  
HR a řízení lidských zdrojů11,49 %1,49 %  
výroba11,49 %1,49 %  
Zemědělství, lesnictví, rybolov11,49 %1,49 %  
Maloobchod a velkoobchod11,49 %1,49 %  
zprostředkování zaměstnanců a HR11,49 %1,49 %  
Stavebnictví11,49 %1,49 %  
Personalni agentura11,49 %1,49 %  
inovace a technologický rozvoj11,49 %1,49 %  
HR11,49 %1,49 %  
Zdravotnictví a sociální péče; veterinární činnosti11,49 %1,49 %  
Služby - Personální společnost11,49 %1,49 %  
personalistika, lidské zdroje11,49 %1,49 %  
služby business process outsourcingu, mzdy, HR, účetnictví, daně, audit, právní poradenství11,49 %1,49 %  
chemický průmysl11,49 %1,49 %  
moderní personální řízení11,49 %1,49 %  
Služby/poradenství11,49 %1,49 %  
FMCG11,49 %1,49 %  
Těžba nerostných surovin11,49 %1,49 %  
Dotace z EU11,49 %1,49 %  
Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti11,49 %1,49 %  
Elektrotechnický vývoj11,49 %1,49 %  
-11,49 %1,49 %  

Graf

32. Do jakého sektoru spadá Vaše organizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
soukromý5988,06 %88,06 %  
veřejný/státní57,46 %7,46 %  
neziskový34,48 %4,48 %  

Graf

33. Kolik má Vaše organizace zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51-2502131,34 %31,34 %  
11-501420,9 %20,9 %  
méně než 101319,4 %19,4 %  
251-20001116,42 %16,42 %  
2001-20000710,45 %10,45 %  
20001 a více11,49 %1,49 %  

Graf

34. Jaká je geografická působnost Vaší organizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
česká organizace, působí jen v ČR2841,79 %41,79 %  
mezinárodní/nadnárodní organizace; HR řízeno z české pobočky1623,88 %23,88 %  
česká organizace, s pobočkami v zahraničí1014,93 %14,93 %  
mezinárodní/nadnárodní organizace; HR řízeno ze zahraniční centrály913,43 %13,43 %  
česká organizace, s pobočkami v zahraničí34,48 %4,48 %  
mezinárodní/nadnárodní organizace; HR řízeno z české pobočky11,49 %1,49 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 17 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Část 1: Sociální sítě obecně - Využívá Vaše organizace sociální sítě v řízení lidských zdrojů, případně plánuje je využívat?

 • odpověď ano, v současnosti je využíváme:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi interní komunikace na otázku 3. Pokud ano, v jakých oblastech HR využíváte sociální sítě?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyšší kvalita uchazečů ve vztahu k investovanému času a úsilí na otázku 9. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě v náboru pracovníků a HR marketingu?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi top management, exekutiva na otázku 11. Pro nábor jakého typu pracovních pozic využíváte sociální sítě nejčastěji?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 – často na otázku 13. Označte na škále 1-5 míru využívání sociálních sítí v náboru pracovníků a HR marketingu ve Vaší organizaci.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi uchazeči sami ve svých životopisech uvádějí odkaz na své profily na sociálních sítích na otázku 20. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě pro ověřování informací o uchazečích?

3. Pokud ano, v jakých oblastech HR využíváte sociální sítě?

 • odpověď nábor pracovníků:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyšší kvalita uchazečů ve vztahu k investovanému času a úsilí na otázku 9. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě v náboru pracovníků a HR marketingu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi top management, exekutiva na otázku 11. Pro nábor jakého typu pracovních pozic využíváte sociální sítě nejčastěji?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 – často na otázku 13. Označte na škále 1-5 míru využívání sociálních sítí v náboru pracovníků a HR marketingu ve Vaší organizaci.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi možnost zacílit na specifický typ pozice (top management, experti) na otázku 9. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě v náboru pracovníků a HR marketingu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi je to levnější než jiné způsoby náboru pracovníků na otázku 9. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě v náboru pracovníků a HR marketingu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi využíváme je jako doplňkový nástroj, ale pravidelně na otázku 12. Do jaké míry využíváte sociální sítě v náboru pracovníků a HR marketingu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemanažerské kancelářské pozice na otázku 11. Pro nábor jakého typu pracovních pozic využíváte sociální sítě nejčastěji?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi management na otázku 11. Pro nábor jakého typu pracovních pozic využíváte sociální sítě nejčastěji?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vytvoření a správa skupiny nebo stránky organizace za účelem zveřejňování novinek a kariérních příležitostí na otázku 14. Jakým způsobem provádíte nábor pracovníků pomocí sociálních sítí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 19. Pokud ano, máte v plánu zvýšit intenzitu jejich využívání pro ověřování informací o uchazečích?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi uchazeči sami ve svých životopisech uvádějí odkaz na své profily na sociálních sítích na otázku 20. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě pro ověřování informací o uchazečích?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Facebook na otázku 10. Jaké sociální sítě využíváte v procesu náboru pracovníků a HR marketingu?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi cílení na aktivní uchazeče o zaměstnání za použití vyhledávacích nástrojů dané sociální sítě na otázku 14. Jakým způsobem provádíte nábor pracovníků pomocí sociálních sítí?
 • odpověď personální marketing:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vytvoření a správa skupiny nebo stránky organizace za účelem zveřejňování novinek a kariérních příležitostí na otázku 14. Jakým způsobem provádíte nábor pracovníků pomocí sociálních sítí?

4. Jaké sociální sítě využíváte v řízení lidských zdrojů?

 • odpověď Facebook:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Facebook na otázku 10. Jaké sociální sítě využíváte v procesu náboru pracovníků a HR marketingu?

5. Část 2: Sociální sítě v náboru pracovníků a v HR marketingu - Využívá Vaše organizace sociální sítě v procesech náboru pracovníků a HR marketingu?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyšší kvalita uchazečů ve vztahu k investovanému času a úsilí na otázku 9. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě v náboru pracovníků a HR marketingu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi top management, exekutiva na otázku 11. Pro nábor jakého typu pracovních pozic využíváte sociální sítě nejčastěji?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi využíváme je jako doplňkový nástroj, ale pravidelně na otázku 12. Do jaké míry využíváte sociální sítě v náboru pracovníků a HR marketingu?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 – pravidelně na otázku 13. Označte na škále 1-5 míru využívání sociálních sítí v náboru pracovníků a HR marketingu ve Vaší organizaci.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 – často na otázku 13. Označte na škále 1-5 míru využívání sociálních sítí v náboru pracovníků a HR marketingu ve Vaší organizaci.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vytvoření a správa skupiny nebo stránky organizace za účelem zveřejňování novinek a kariérních příležitostí na otázku 14. Jakým způsobem provádíte nábor pracovníků pomocí sociálních sítí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi je to levnější než jiné způsoby ověřování informací o uchazečích na otázku 20. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě pro ověřování informací o uchazečích?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi uchazeči sami ve svých životopisech uvádějí odkaz na své profily na sociálních sítích na otázku 20. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě pro ověřování informací o uchazečích?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi možnost zacílit na specifický typ pozice (top management, experti) na otázku 9. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě v náboru pracovníků a HR marketingu?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi je to levnější než jiné způsoby náboru pracovníků na otázku 9. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě v náboru pracovníků a HR marketingu?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi umožnit potenciálním uchazečům snáze oslovit naši organizaci ohledně možností zaměstnání na otázku 9. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě v náboru pracovníků a HR marketingu?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Facebook na otázku 10. Jaké sociální sítě využíváte v procesu náboru pracovníků a HR marketingu?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi LinkedIn na otázku 10. Jaké sociální sítě využíváte v procesu náboru pracovníků a HR marketingu?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemanažerské kancelářské pozice na otázku 11. Pro nábor jakého typu pracovních pozic využíváte sociální sítě nejčastěji?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nábor pracovníků na otázku 3. Pokud ano, v jakých oblastech HR využíváte sociální sítě?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi možnost zacílit na uchazeče s úzce specializovanými dovednostmi na otázku 9. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě v náboru pracovníků a HR marketingu?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi zabírá to málo času a úsilí ve vztahu k množství získaných informací na otázku 20. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě pro ověřování informací o uchazečích?
 • odpověď ne:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Pokud ne, chystáte se k tomuto účelu sociální sítě využívat v budoucnu?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – málokdy až vůbec na otázku 13. Označte na škále 1-5 míru využívání sociálních sítí v náboru pracovníků a HR marketingu ve Vaší organizaci.

9. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě v náboru pracovníků a HR marketingu?

 • odpověď je to levnější než jiné způsoby náboru pracovníků:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyšší kvalita uchazečů ve vztahu k investovanému času a úsilí na otázku 9. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě v náboru pracovníků a HR marketingu?
 • odpověď možnost zacílit na specifický typ pozice (top management, experti):
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyšší kvalita uchazečů ve vztahu k investovanému času a úsilí na otázku 9. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě v náboru pracovníků a HR marketingu?
 • odpověď možnost zacílit na uchazeče s úzce specializovanými dovednostmi:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi top management, exekutiva na otázku 11. Pro nábor jakého typu pracovních pozic využíváte sociální sítě nejčastěji?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 – často na otázku 13. Označte na škále 1-5 míru využívání sociálních sítí v náboru pracovníků a HR marketingu ve Vaší organizaci.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi uchazeči sami ve svých životopisech uvádějí odkaz na své profily na sociálních sítích na otázku 20. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě pro ověřování informací o uchazečích?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi cílení na aktivní uchazeče o zaměstnání za použití vyhledávacích nástrojů dané sociální sítě na otázku 14. Jakým způsobem provádíte nábor pracovníků pomocí sociálních sítí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi možnost oslovit pasivní kandidáty, kteří by se jinak sami aktivně o práci v naší organizaci neucházeli na otázku 9. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě v náboru pracovníků a HR marketingu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi možnost zacílit na specifický typ pozice (top management, experti) na otázku 9. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě v náboru pracovníků a HR marketingu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyšší kvalita uchazečů ve vztahu k investovanému času a úsilí na otázku 9. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě v náboru pracovníků a HR marketingu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi využíváme je jako doplňkový nástroj, ale pravidelně na otázku 12. Do jaké míry využíváte sociální sítě v náboru pracovníků a HR marketingu?

10. Jaké sociální sítě využíváte v procesu náboru pracovníků a HR marketingu?

 • odpověď LinkedIn:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyšší kvalita uchazečů ve vztahu k investovanému času a úsilí na otázku 9. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě v náboru pracovníků a HR marketingu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vytvořit internetovou komunitu zaměřenou na prezentaci naší organizace a informací o ní na otázku 9. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě v náboru pracovníků a HR marketingu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi top management, exekutiva na otázku 11. Pro nábor jakého typu pracovních pozic využíváte sociální sítě nejčastěji?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 – často na otázku 13. Označte na škále 1-5 míru využívání sociálních sítí v náboru pracovníků a HR marketingu ve Vaší organizaci.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi uchazeči sami ve svých životopisech uvádějí odkaz na své profily na sociálních sítích na otázku 20. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě pro ověřování informací o uchazečích?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi možnost zacílit na specifický typ pozice (top management, experti) na otázku 9. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě v náboru pracovníků a HR marketingu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi využíváme je jako doplňkový nástroj, ale pravidelně na otázku 12. Do jaké míry využíváte sociální sítě v náboru pracovníků a HR marketingu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi možnost zacílit na uchazeče s úzce specializovanými dovednostmi na otázku 9. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě v náboru pracovníků a HR marketingu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi zabírá to málo času a úsilí ve vztahu k množství získaných informací na otázku 20. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě pro ověřování informací o uchazečích?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi management na otázku 11. Pro nábor jakého typu pracovních pozic využíváte sociální sítě nejčastěji?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi možnost oslovit pasivní kandidáty, kteří by se jinak sami aktivně o práci v naší organizaci neucházeli na otázku 9. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě v náboru pracovníků a HR marketingu?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vytvoření a správa skupiny nebo stránky organizace za účelem zveřejňování novinek a kariérních příležitostí na otázku 14. Jakým způsobem provádíte nábor pracovníků pomocí sociálních sítí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi je to levnější než jiné způsoby náboru pracovníků na otázku 9. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě v náboru pracovníků a HR marketingu?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vylepšit obraz naší organizace jako zaměstnavatele a povědomí o ní na otázku 9. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě v náboru pracovníků a HR marketingu?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 19. Pokud ano, máte v plánu zvýšit intenzitu jejich využívání pro ověřování informací o uchazečích?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Část 2: Sociální sítě v náboru pracovníků a v HR marketingu - Využívá Vaše organizace sociální sítě v procesech náboru pracovníků a HR marketingu?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi umožnit potenciálním uchazečům snáze oslovit naši organizaci ohledně možností zaměstnání na otázku 9. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě v náboru pracovníků a HR marketingu?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemanažerské kancelářské pozice na otázku 11. Pro nábor jakého typu pracovních pozic využíváte sociální sítě nejčastěji?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi cílení na aktivní uchazeče o zaměstnání za použití vyhledávacích nástrojů dané sociální sítě na otázku 14. Jakým způsobem provádíte nábor pracovníků pomocí sociálních sítí?

11. Pro nábor jakého typu pracovních pozic využíváte sociální sítě nejčastěji?

 • odpověď management:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi top management, exekutiva na otázku 11. Pro nábor jakého typu pracovních pozic využíváte sociální sítě nejčastěji?

12. Do jaké míry využíváte sociální sítě v náboru pracovníků a HR marketingu?

 • odpověď využíváme je jako doplňkový nástroj, ale pravidelně:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 – často na otázku 13. Označte na škále 1-5 míru využívání sociálních sítí v náboru pracovníků a HR marketingu ve Vaší organizaci.

14. Jakým způsobem provádíte nábor pracovníků pomocí sociálních sítí?

 • odpověď vyhledávání pasivních uchazečů o zaměstnání za použití vyhledávacích nástrojů dané sociální sítě:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi top management, exekutiva na otázku 11. Pro nábor jakého typu pracovních pozic využíváte sociální sítě nejčastěji?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyšší kvalita uchazečů ve vztahu k investovanému času a úsilí na otázku 9. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě v náboru pracovníků a HR marketingu?

15. Podařilo se Vaší organizaci v posledních 3 letech úspěšně najmout pracovníka pomocí sociálních sítí?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 – pravidelně na otázku 13. Označte na škále 1-5 míru využívání sociálních sítí v náboru pracovníků a HR marketingu ve Vaší organizaci.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 25. Vyloučila Vaše organizace v posledních 3 letech uchazeče o práci z důvodu informací nalezených o něm na sociálních sítích?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyšší kvalita uchazečů ve vztahu k investovanému času a úsilí na otázku 9. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě v náboru pracovníků a HR marketingu?

16. Část 3: Sociální sítě pro ověřování informací o uchazečích - Využívá Vaše organizace sociální sítě pro ověřování informací o uchazečích?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi je to levnější než jiné způsoby ověřování informací o uchazečích na otázku 20. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě pro ověřování informací o uchazečích?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi možnost zhodnotit, zda by uchazeč zapadl do naší organizace na otázku 20. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě pro ověřování informací o uchazečích?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi uchazeči sami ve svých životopisech uvádějí odkaz na své profily na sociálních sítích na otázku 20. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě pro ověřování informací o uchazečích?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi zabírá to málo času a úsilí ve vztahu k množství získaných informací na otázku 20. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě pro ověřování informací o uchazečích?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi možnost snadno ověřit informace uvedené v uchazečově životopisu či motivačním dopise na otázku 20. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě pro ověřování informací o uchazečích?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi možnost získat o uchazeči více informací, než je možné pouze z životopisu či motivačního dopisu na otázku 20. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě pro ověřování informací o uchazečích?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vždy, ve většině případů na otázku 23. Jak často se podíváte na profily uchazečů o zaměstnání na sociálních sítích při posuzování jejich vhodnosti pro Vaši organizaci?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemanažerské kancelářské pozice na otázku 22. U jakého typu pracovních pozic využíváte ověřování informací o uchazečích nejčastěji?
 • odpověď ne:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 18. Pokud ne, chystáte se k tomuto účelu sociální sítě využívat v budoucnu?

20. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě pro ověřování informací o uchazečích?

 • odpověď možnost získat o uchazeči více informací, než je možné pouze z životopisu či motivačního dopisu:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi možnost zhodnotit, zda by uchazeč zapadl do naší organizace na otázku 20. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě pro ověřování informací o uchazečích?

21. Jaké sociální sítě využíváte pro ověřování informací o uchazečích?

 • odpověď LinkedIn:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi uchazeči sami ve svých životopisech uvádějí odkaz na své profily na sociálních sítích na otázku 20. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě pro ověřování informací o uchazečích?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zabírá to málo času a úsilí ve vztahu k množství získaných informací na otázku 20. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě pro ověřování informací o uchazečích?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi top management, exekutiva na otázku 22. U jakého typu pracovních pozic využíváte ověřování informací o uchazečích nejčastěji?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ověřování informací o uchazečích na otázku 3. Pokud ano, v jakých oblastech HR využíváte sociální sítě?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi možnost snadno ověřit informace uvedené v uchazečově životopisu či motivačním dopise na otázku 20. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě pro ověřování informací o uchazečích?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemanažerské kancelářské pozice na otázku 22. U jakého typu pracovních pozic využíváte ověřování informací o uchazečích nejčastěji?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Část 3: Sociální sítě pro ověřování informací o uchazečích - Využívá Vaše organizace sociální sítě pro ověřování informací o uchazečích?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi možnost získat o uchazeči více informací, než je možné pouze z životopisu či motivačního dopisu na otázku 20. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě pro ověřování informací o uchazečích?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi management na otázku 22. U jakého typu pracovních pozic využíváte ověřování informací o uchazečích nejčastěji?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vždy, ve většině případů na otázku 23. Jak často se podíváte na profily uchazečů o zaměstnání na sociálních sítích při posuzování jejich vhodnosti pro Vaši organizaci?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi management na otázku 11. Pro nábor jakého typu pracovních pozic využíváte sociální sítě nejčastěji?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyšší kvalita uchazečů ve vztahu k investovanému času a úsilí na otázku 9. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě v náboru pracovníků a HR marketingu?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi je to levnější než jiné způsoby ověřování informací o uchazečích na otázku 20. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě pro ověřování informací o uchazečích?

22. U jakého typu pracovních pozic využíváte ověřování informací o uchazečích nejčastěji?

 • odpověď management:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi top management, exekutiva na otázku 22. U jakého typu pracovních pozic využíváte ověřování informací o uchazečích nejčastěji?

24. Jakou by pro Vás mělo relevanci, kdybyste na profilu uchazeče na sociální síti nalezli příspěvky následující povahy (označte ++ velmi pozitivní, + pozitivní, 0 neutrální, – negativní, -- velmi negativní)?

 • odpověď fotografie zobrazující konzumaci alkoholu=0:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi pravopisné a gramatické chyby=0 na otázku 24. Jakou by pro Vás mělo relevanci, kdybyste na profilu uchazeče na sociální síti nalezli příspěvky následující povahy (označte ++ velmi pozitivní, + pozitivní, 0 neutrální, – negativní, -- velmi negativní)?
 • odpověď odkazy na užívání drog a omamných látek=-2:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi příspěvky sexuální povahy=-2 na otázku 24. Jakou by pro Vás mělo relevanci, kdybyste na profilu uchazeče na sociální síti nalezli příspěvky následující povahy (označte ++ velmi pozitivní, + pozitivní, 0 neutrální, – negativní, -- velmi negativní)?
 • odpověď vulgarismy a nadávky=-2:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi příspěvky sexuální povahy=-2 na otázku 24. Jakou by pro Vás mělo relevanci, kdybyste na profilu uchazeče na sociální síti nalezli příspěvky následující povahy (označte ++ velmi pozitivní, + pozitivní, 0 neutrální, – negativní, -- velmi negativní)?

26. Část 4: Sociální sítě v interní komunikaci - Využívá Vaše organizace sociální sítě v interní komunikaci?

 • odpověď ano:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi doručování informací na otázku 29. Jakým způsobem využíváte sociální sítě v interní komunikaci?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi skupinové diskuse/jednání na otázku 29. Jakým způsobem využíváte sociální sítě v interní komunikaci?

29. Jakým způsobem využíváte sociální sítě v interní komunikaci?

 • odpověď sdílení informací:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 26. Část 4: Sociální sítě v interní komunikaci - Využívá Vaše organizace sociální sítě v interní komunikaci?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi doručování informací na otázku 29. Jakým způsobem využíváte sociální sítě v interní komunikaci?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi skupinové diskuse/jednání na otázku 29. Jakým způsobem využíváte sociální sítě v interní komunikaci?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Část 1: Sociální sítě obecně - Využívá Vaše organizace sociální sítě v řízení lidských zdrojů, případně plánuje je využívat?

2. Pokud ne, z jakých důvodů?

3. Pokud ano, v jakých oblastech HR využíváte sociální sítě?

4. Jaké sociální sítě využíváte v řízení lidských zdrojů?

5. Část 2: Sociální sítě v náboru pracovníků a v HR marketingu - Využívá Vaše organizace sociální sítě v procesech náboru pracovníků a HR marketingu?

7. Pokud ne, chystáte se k tomuto účelu sociální sítě využívat v budoucnu?

8. Pokud ano, máte v plánu zvýšit intenzitu jejich využívání v procesech náboru pracovníků a HR marketingu?

9. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě v náboru pracovníků a HR marketingu?

10. Jaké sociální sítě využíváte v procesu náboru pracovníků a HR marketingu?

11. Pro nábor jakého typu pracovních pozic využíváte sociální sítě nejčastěji?

12. Do jaké míry využíváte sociální sítě v náboru pracovníků a HR marketingu?

13. Označte na škále 1-5 míru využívání sociálních sítí v náboru pracovníků a HR marketingu ve Vaší organizaci.

14. Jakým způsobem provádíte nábor pracovníků pomocí sociálních sítí?

15. Podařilo se Vaší organizaci v posledních 3 letech úspěšně najmout pracovníka pomocí sociálních sítí?

16. Část 3: Sociální sítě pro ověřování informací o uchazečích - Využívá Vaše organizace sociální sítě pro ověřování informací o uchazečích?

18. Pokud ne, chystáte se k tomuto účelu sociální sítě využívat v budoucnu?

19. Pokud ano, máte v plánu zvýšit intenzitu jejich využívání pro ověřování informací o uchazečích?

20. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě pro ověřování informací o uchazečích?

21. Jaké sociální sítě využíváte pro ověřování informací o uchazečích?

22. U jakého typu pracovních pozic využíváte ověřování informací o uchazečích nejčastěji?

23. Jak často se podíváte na profily uchazečů o zaměstnání na sociálních sítích při posuzování jejich vhodnosti pro Vaši organizaci?

24. Jakou by pro Vás mělo relevanci, kdybyste na profilu uchazeče na sociální síti nalezli příspěvky následující povahy (označte ++ velmi pozitivní, + pozitivní, 0 neutrální, – negativní, -- velmi negativní)?

25. Vyloučila Vaše organizace v posledních 3 letech uchazeče o práci z důvodu informací nalezených o něm na sociálních sítích?

26. Část 4: Sociální sítě v interní komunikaci - Využívá Vaše organizace sociální sítě v interní komunikaci?

27. Pokud ne, chystáte se k tomuto účelu sociální sítě využívat v budoucnu?

28. Pokud ano, máte v plánu zvýšit intenzitu jejich využívání v interní komunikaci?

29. Jakým způsobem využíváte sociální sítě v interní komunikaci?

31. Informace o Vaší organizaci - Jaké je odvětví činnosti Vaší organizace?

32. Do jakého sektoru spadá Vaše organizace?

33. Kolik má Vaše organizace zaměstnanců?

34. Jaká je geografická působnost Vaší organizace?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Část 1: Sociální sítě obecně - Využívá Vaše organizace sociální sítě v řízení lidských zdrojů, případně plánuje je využívat?

2. Pokud ne, z jakých důvodů?

3. Pokud ano, v jakých oblastech HR využíváte sociální sítě?

4. Jaké sociální sítě využíváte v řízení lidských zdrojů?

5. Část 2: Sociální sítě v náboru pracovníků a v HR marketingu - Využívá Vaše organizace sociální sítě v procesech náboru pracovníků a HR marketingu?

7. Pokud ne, chystáte se k tomuto účelu sociální sítě využívat v budoucnu?

8. Pokud ano, máte v plánu zvýšit intenzitu jejich využívání v procesech náboru pracovníků a HR marketingu?

9. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě v náboru pracovníků a HR marketingu?

10. Jaké sociální sítě využíváte v procesu náboru pracovníků a HR marketingu?

11. Pro nábor jakého typu pracovních pozic využíváte sociální sítě nejčastěji?

12. Do jaké míry využíváte sociální sítě v náboru pracovníků a HR marketingu?

13. Označte na škále 1-5 míru využívání sociálních sítí v náboru pracovníků a HR marketingu ve Vaší organizaci.

14. Jakým způsobem provádíte nábor pracovníků pomocí sociálních sítí?

15. Podařilo se Vaší organizaci v posledních 3 letech úspěšně najmout pracovníka pomocí sociálních sítí?

16. Část 3: Sociální sítě pro ověřování informací o uchazečích - Využívá Vaše organizace sociální sítě pro ověřování informací o uchazečích?

18. Pokud ne, chystáte se k tomuto účelu sociální sítě využívat v budoucnu?

19. Pokud ano, máte v plánu zvýšit intenzitu jejich využívání pro ověřování informací o uchazečích?

20. Z jakých důvodů využívá Vaše organizace sociální sítě pro ověřování informací o uchazečích?

21. Jaké sociální sítě využíváte pro ověřování informací o uchazečích?

22. U jakého typu pracovních pozic využíváte ověřování informací o uchazečích nejčastěji?

23. Jak často se podíváte na profily uchazečů o zaměstnání na sociálních sítích při posuzování jejich vhodnosti pro Vaši organizaci?

24. Jakou by pro Vás mělo relevanci, kdybyste na profilu uchazeče na sociální síti nalezli příspěvky následující povahy (označte ++ velmi pozitivní, + pozitivní, 0 neutrální, – negativní, -- velmi negativní)?

25. Vyloučila Vaše organizace v posledních 3 letech uchazeče o práci z důvodu informací nalezených o něm na sociálních sítích?

26. Část 4: Sociální sítě v interní komunikaci - Využívá Vaše organizace sociální sítě v interní komunikaci?

27. Pokud ne, chystáte se k tomuto účelu sociální sítě využívat v budoucnu?

28. Pokud ano, máte v plánu zvýšit intenzitu jejich využívání v interní komunikaci?

29. Jakým způsobem využíváte sociální sítě v interní komunikaci?

31. Informace o Vaší organizaci - Jaké je odvětví činnosti Vaší organizace?

32. Do jakého sektoru spadá Vaše organizace?

33. Kolik má Vaše organizace zaměstnanců?

34. Jaká je geografická působnost Vaší organizace?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Libertin, D.Využití sociálních sítí v řízení lidských zdrojů (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vyuziti-socialnich-siti-v-ri.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.