Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využití teorie omezení při projektech implementace IS

Využití teorie omezení při projektech implementace IS

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Rymešová
Šetření:12. 10. 2009 - 28. 10. 2009
Počet respondentů:12
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.58
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:5,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je vytvořen za účelem mé eseje do předmětu Podnikové informační systémy 2 na VŠE. Týká se využití teorie omezení v praxi při řízení projektů implementace IS. Tento stejný dotazník jsem použil v roce 2006 pro svou bakalářskou práci. Nyní bych chtěl zjistit, jestli se od té doby něco změnilo. Dotazník je určen zaměstnancům firem zabývajícím se implementací IS a to na všech úrovních. Dotazník je plně anonymní, takže zde není potřeba uvádět údaje o Vás nebo o firmě, ve které pracujete a dále bych tímto chtěl prohlásit, že zodpovězené dotazy nebudou v žádenm přípodě nijak zneužity.

Odpovědi respondentů

1. Pracovní pozice respondenta:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vedoucí projektu541,67 %41,67 %  
Ředitel firmy325 %25 %  
Konzultant325 %25 %  
Programátor18,33 %8,33 %  

Graf

2. Jsou mezi Vašimi zdroji ty, které můžete nazvat jako kritické ? ( kritický zdroj, je ten zdroj, kterého máte omezené množství a díky kterému může dojít ke zdržení celého projektu, ten který je nějakým způsobem nezastupitelný )

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1191,67 %91,67 %  
ne18,33 %8,33 %  

Graf

3. Jestliže jste odpověděli v otázce č.2 ANO, pak který to je?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
schopnost konzultanta763,64 %58,33 %  
jiný436,36 %33,33 %  

Graf

4. Jaký používáte v řízení projektů grafický nástroj?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Enterprise Architect

gantt view

malování

MS - Project + vlastní nástroj Ganttových diagramů

MS project

MS Project , MS TFS, MS Visio

MS Project nebo jiný projektový SW

Neví

Takovou tu velikou tabuli a barevné fixy.

žádný

žádný

žádný

5. Jak sledujete dílčí plnění úkolů (aktivit) na projektu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kombinace % času a čerpaných nákladů541,67 %41,67 %  
% času325 %25 %  
čerpané náklady325 %25 %  
jinak18,33 %8,33 %  

Graf

6. Používáte při řízení projektů nárazníky – časové rezervy ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano866,67 %66,67 %  
ne433,33 %33,33 %  

Graf

7. Jestliže jste odpověděli v otázce č. 6 ANO, máte

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více nárazníků v průběhu projektu ( za každým úkolem je umístěn jeden nárazník )562,5 %41,67 %  
jeden nárazník společný pro všechny úkoly umístěn na konci projektu225 %16,67 %  
jinak112,5 %8,33 %  

Graf

8. Jaká je priorita metrik při řízení projektu? Oznámkujte podle pořadí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cena1083,33 %83,33 %  
čas975 %75 %  
kvalita975 %75 %  
výška placení penále za zpoždění projektu325 %25 %  
jinak18,33 %8,33 %  

Graf

9. Vyjmenujte nejčastější rizikové faktory vedoucí ke zpoždění projektu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
špatná kooperace obou stran866,67 %66,67 %  
špatně definované úlohy758,33 %58,33 %  
špatně nastavený plán projektu ( bez rezerv )541,67 %41,67 %  
špatná akceptace dílčích úloh325 %25 %  
Murphyho efekt 216,67 %16,67 %  
špatná struktura zdrojů18,33 %8,33 %  

Graf

10. Když máte kritický zdroj a měl by zahájit aktivitu současně ve dvou projektech, pak podle jakého kriteria ho uvolníte napřed pro jeden a následně pro druhý projekt ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podle jiného kriteria 433,33 %33,33 %  
podle toho, zda leží aktivita na kritickém řetězu433,33 %33,33 %  
podle toho, jak zákazník tlačí a hrozí sankcemi 325 %25 %  
podle toho, který projekt bude platit největší penále za zpoždění 18,33 %8,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Rymešová, M.Využití teorie omezení při projektech implementace IS (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://vyuziti-teorie-omezeni-pri-projektech-implementace-is.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.