Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využití webkamery

Využití webkamery

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Roman Makovec
Šetření:30. 03. 2012 - 01. 04. 2012
Počet respondentů:74
Počet otázek (max/průměr):13 / 8.8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:90,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, tento dotazník slouží k zápočtovému projektu na VŠ. Je určen pro všechny věkové kategorie.

Odpovědi respondentů

1. Máte na svém pc/notebooku webkameru? Ano Ne

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6486,49 %86,49 %  
Ne1013,51 %13,51 %  

Graf

2. Jakou máte webkameru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Interní (vestavěná)6093,75 %81,08 %  
Externí (připojená přes USB)46,25 %5,41 %  

Graf

3. Jak často webkameru využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Několikrát týdněotázka č. 4, Párkrát za měsícotázka č. 4, Občasotázka č. 4, Nikdyotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas3148,44 %41,89 %  
Nikdy1523,44 %20,27 %  
Párkrát za měsíc1117,19 %14,86 %  
Několikrát týdně710,94 %9,46 %  

Graf

4. K čemu nejčastěji využíváte webkameru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Volání přes internet (videokonference)otázka č. 5, Nahrávání vlastních videíotázka č. 10, Fotografováníotázka č. 10, Monitorování objektu (budovy)otázka č. 10, Jinéotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Volání přes internet (videokonference)4285,71 %56,76 %  
Fotografování48,16 %5,41 %  
Nahrávání vlastních videí24,08 %2,7 %  
Jiné12,04 %1,35 %  

Graf

5. Jste spokojeni s kvalitou obrazu při video hovoru?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3276,19 %43,24 %  
ne1023,81 %13,51 %  

Graf

6. Byli byste ochotni si ji koupit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne660 %8,11 %  
Ano440 %5,41 %  

Graf

7. Kolik byste byli ochotný zaplatit za webkameru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 500Kč4100 %5,41 %  

Graf

8. Proč neuvažujete o koupi webkamery?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevyužil/ a bych ji6100 %8,11 %  

Graf

9. Víte že webkamera má více využití než video hovory?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3480,95 %45,95 %  
ne819,05 %10,81 %  

Graf

10. Myslíte si, že se dá webkamera zneužít? (Že vás někdo cizí může tajně sledovat přes vaši webkameru)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4155,41 %55,41 %  
ne3344,59 %44,59 %  

Graf

11. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3851,35 %51,35 %  
Muž3648,65 %48,65 %  

Graf

12. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-305168,92 %68,92 %  
Méně než 201216,22 %16,22 %  
41+68,11 %8,11 %  
31-4056,76 %6,76 %  

Graf

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou5067,57 %67,57 %  
Základní810,81 %10,81 %  
Vysokoškolské68,11 %8,11 %  
Středoškolské bez maturity45,41 %5,41 %  
Vyšší odborné34,05 %4,05 %  
Vyučený bez maturity34,05 %4,05 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. K čemu nejčastěji využíváte webkameru?

  • odpověď Volání přes internet (videokonference):
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Jste spokojeni s kvalitou obrazu při video hovoru?
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Jste spokojeni s kvalitou obrazu při video hovoru?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte na svém pc/notebooku webkameru? Ano Ne

2. Jakou máte webkameru?

3. Jak často webkameru využíváte?

4. K čemu nejčastěji využíváte webkameru?

5. Jste spokojeni s kvalitou obrazu při video hovoru?

9. Víte že webkamera má více využití než video hovory?

10. Myslíte si, že se dá webkamera zneužít? (Že vás někdo cizí může tajně sledovat přes vaši webkameru)

11. Jste muž nebo žena?

12. Jaký je Váš věk?

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte na svém pc/notebooku webkameru? Ano Ne

2. Jakou máte webkameru?

3. Jak často webkameru využíváte?

4. K čemu nejčastěji využíváte webkameru?

5. Jste spokojeni s kvalitou obrazu při video hovoru?

9. Víte že webkamera má více využití než video hovory?

10. Myslíte si, že se dá webkamera zneužít? (Že vás někdo cizí může tajně sledovat přes vaši webkameru)

11. Jste muž nebo žena?

12. Jaký je Váš věk?

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Makovec, R.Využití webkamery (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vyuziti-webkamery.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.