Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využití webových stránek Katedry tělesné výchovy a sportu

Využití webových stránek Katedry tělesné výchovy a sportu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikola Němcová
Šetření:17. 02. 2011 - 21. 02. 2011
Počet respondentů:4
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Milý a vážený respondente,
Jsme studentky 1. ročníku navazujícího studia ekonomické fakulty na Vysoké škole báňské – Technické univerzity v Ostravě a v rámci zadaného úkolu provádíme průzkum o využívání webových stránek Katedry tělesné výchovy a sportu (dále jen KTVS) a spokojenosti s těmito stránkami.
Chtěli bychom Vás tedy požádat o vyplnění dotazníku, jehož výsledky nám poskytnou nejen informaci o návštěvnosti a spokojenosti se stránkami, ale rovněž mohou být využity při modernizaci a zkvalitňování služeb poskytovaných KTVS. Pokud jste tyto stránky doposud nenavštívil(a), ale chtěl(a) byste nám s výzkumem pomoci, můžete je navštívit přes následující odkaz: http://ktvs.vsb.cz/.
Dotazník je anonymní a není tedy třeba vyplňovat žádné osobní údaje! Zodpovězení otázek Vám zabere pár minut.

Odpovědi respondentů

1. Jak často navštěvujete webové stránky KTVS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x za semestr250 %50 %  
párkrát za semestr125 %25 %  
vůbec125 %25 %  

Graf

2. Jakou službu na stránkách KTVS využíváte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zjišťování informací a aktualit250 %50 %  
vlastní odpověď250 %50 %  
volba sportu125 %25 %  

Graf

3. Při jaké příležitosti navštěvujete stránky KTVS

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na začátku semestru250 %50 %  
kdykoli125 %25 %  
nenavštěvuji stránky KTVS125 %25 %  

Graf

4. Zdají se Vám stránky KTVS přehledné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mohlo by to být lepší375 %75 %  
nevím, stránky nenavštěvuji125 %25 %  

Graf

5. Jak byste ohodnotili přehlednost stránek KTVS na stupnici 1-5, když 1=perfektní přehlednost, 2=dobrá přehlednost, 3= průměrná přehlednost, 4=špatná přehlednost, 5=velmi špatná přehlednost

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
34100 %100 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3
Minimum:3
Maximum:3
Variační rozpětí:0
Rozptyl:0
Směrodatná odchylka:0
Medián:3
Modus:3

Graf

6. Měli jste již potíže při práci nebo vstupu na stránky KTVS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano250 %50 %  
výjimečně125 %25 %  
ne125 %25 %  

Graf

7. Co byste na stránkách KTVS zlepšili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přehlednost informací a aktualit250 %50 %  
design a grafika125 %25 %  
vlastní odpověď125 %25 %  

Graf

8. Ve kterém ročníku studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3250 %50 %  
2 - navazující125 %25 %  
1125 %25 %  

Graf

9. Na které fakultě studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
fakulta hornicko-geologická250 %50 %  
fakulta elektrotechniky a informatiky125 %25 %  
ekonomická fakulta125 %25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (63 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Němcová, N.Využití webových stránek Katedry tělesné výchovy a sportu (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vyuziti-webovych-stranek-kat.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.