Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využitie marketingu v neziskových organizáciách

Využitie marketingu v neziskových organizáciách

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Sopkovicova
Šetření:09. 02. 2011 - 22. 02. 2011
Počet respondentů:15
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:32,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazníkový prieskum, ktorý ste obdržali je zameraný na zistenie potreby využívania marketingu neziskovými organizáciami v rámci podpory ich existencie. Neziskovými organizáciami sa myslia občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby. Výsledky prieskumu budú použité v diplomovej práci na tému: Využitie marketingu v neziskových organizáciách. Prieskum je anonymný a pri odpovediach môžete označiť maximálne tri možnosti. Za vyplnenie a čas strávený pri vypĺňaní dotazníka veľmi pekne ďakujem.

Odpovědi respondentů

1. Aké Slovenské neziskové organizácie poznáte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- cerveny kriz - biela ceruzka - narcis

Adam občianske združenie, Academia vzdelávania a výchovy

AIESEC,

BEST Technická univerzita Košice,Liga za ľudské práva,Svetielko pomoci,greenpeace,Unesco,Oáza sibírskeho tigra, AMUR s r.o.,Depaul Slovensko,Gréckokatolícka charita Prešov ,Člověk v tísni o.p.s. - pobočka Slovensko alebo http://pontisno.sk/wp-content/uploads/2010/02/PDF-_-Zoznam-organizácií-ktoré-prijali-technologický-dar-cez-program-TechSoup-Slovakia.pdf

CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov Domovy sociálnych služieb Folklórne súbory Informačné centrá Sloboda zvierat Slovenský červený kríž

Karpatská nadácia - Košice Prešovské dobrovoľnícke centrum - Prešov Nadácia pre deti Slovenska - Bratislava SAIA, n.o. Bratislava Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny (SZOPK)-ZO Prešov

Mno6stvo, lebo v tej oblasti pôsobím. Spomeniem iba namátkou Centrum antropologických výskumov Prešov, Nadácia pre deti Slovenska, SAIA, Nadácia Milana Šimečku, Forsep, Katolícka arcidiecézna charita a mnoho iných

Nadácia Milana Šimečku, Člověk v tísni, Spiš - združenie pre obnovu a rozvoj regiónu, DiKapy, Minoritas, KCPRO, CEPA, SAVORE, Asociácia terénnych sociálnych pracovníkov, Regionálne rozvojové partnerstvo, Pontis, Ekopolis a desiatky ďalších :-)

oáza pokoja, barlička,

PLAMIENOK

Spoločnosť priateľov detí z DD - Usmev ako dar VIC - Velmax, n.o. Barlička

Úsmev ako dar

ziadne

ziadne

žádnou

2. Odkiaľ ste sa dozvedeli o existencii neziskovej organizácie v bode (1).

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z internetu960 %60 %  
od známych640 %40 %  
z televízie533,33 %33,33 %  
vďaka aktivitám neziskovej organizácie533,33 %33,33 %  
iné533,33 %33,33 %  
z rozhlasu426,67 %26,67 %  
z novín320 %20 %  
prostredníctvom propagačných materiálov16,67 %6,67 %  

Graf

3. Viete o nejakej neziskovej organizácií sídliacej v meste Prešov?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Áno poznám. Napr. Prešovské dobrovoľnícke centrum - Prešov OZ YMAMY - aj krízové centrum

Centrum antropologických výskum, Krajské centrum pre rómske otázky, Barlička, Asociácia ukrajinistov Slovenska, Slovenský syndikát novinárov, SAIA, Prešovské dobrovoľnícke fórum, Tobiaš a i.

Gréckokatolícka charita ,Občianske združenie na podporu a rozvoj regiónov,Občianske združenie Priateľ rodiny

KCPRO, Minoritas, Mymamy, Návrat, Barlička

krajská rozvojová agentúra, mabajenergy, človek pre človeka, luxory

Medvedík - detské centrum

ne

nie

nie

nie

nie

nie

Priatelia zvierat

Spoločnosť priateľov detí z DD - Usmev ako dar VIC - Velmax, n.o.

Syndesmos

4. Odkiaľ ste sa dozvedeli o existencii neziskovej organizácie v bode (3)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
iné960 %60 %  
vďaka aktivitám neziskovej organizácie533,33 %33,33 %  
z internetu426,67 %26,67 %  
prostredníctvom propagačných materiálov16,67 %6,67 %  
z novín16,67 %6,67 %  
od známych16,67 %6,67 %  

Graf

5. Akú formu prezentácie činnosti neziskovej organizácie v Prešove by ste prijali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
verejné akcie (výstavy prác, ...)1386,67 %86,67 %  
internetová stránka746,67 %46,67 %  
vlastnou publikáciou o činnosti nezisk. org.533,33 %33,33 %  
reklama v tlači (logo, propgram akcií, ...)426,67 %26,67 %  
propagačné materiály (letáky, brožúrky)426,67 %26,67 %  
bilboardy320 %20 %  
prostredníctvom seminárov na danú tému320 %20 %  
rozhovor v rádiu320 %20 %  
televízna reklama213,33 %13,33 %  
iné16,67 %6,67 %  

Graf

6. Myslíte si, že marketing by mal byť súčasťou činnosti neziskových organizácií?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15100 %100 %  

Graf

7. Boli ste už oslovení nejakou neziskovou organizáciou so žiadosťou o darovanie dvoch percent z daní v prospech neziskovej organizácie?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1066,67 %66,67 %  
ne533,33 %33,33 %  

Graf

8. Prispeli ste niekedy neziskovej organizácii?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1173,33 %73,33 %  
ne426,67 %26,67 %  

Graf

9. Ak by Vás nezisková organizácia oslovila, mali by ste záujem venovať 2 % z daní neziskovej organizácii sídliacej vo Vašom meste Prešov?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano960 %60 %  
nevím533,33 %33,33 %  
ne16,67 %6,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sopkovicova, M.Využitie marketingu v neziskových organizáciách (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vyuzitie-marketingu-v-nezisk.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.