Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využívané učebnice na ZŠ a SŠ

Využívané učebnice na ZŠ a SŠ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Havelková
Šetření:23. 10. 2013 - 30. 10. 2013
Počet respondentů:54
Počet otázek (max/průměr):7 / 4
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:43,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník si klade za cíl zjistit, které učebnice (jakých nakladatelství) jsou na základních a středních školách nejčastěji ve výuce užívány. Těm pak bude následně věnován větší prostor v dalších výzkumech.

Dotazník je určen především samotným studentům ZŠ a SŠ.

Odpovědi respondentů

1. Jsem student:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [otázka č. 2, otázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4787,04 %87,04 %  
712,96 %12,96 %  

Graf

2. V dějepisu na ZŠ využíváme učebnici od nakladatelství:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SPN - pedagogické nakladatelství342,86 %5,56 %  
Fraus228,57 %3,7 %  
Nová škola (NNS)114,29 %1,85 %  
Dialog114,29 %1,85 %  

Graf

3. V matematice na ZŠ využíváme učebnici od nakladatelství:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fortuna228,57 %3,7 %  
Prodos228,57 %3,7 %  
Prometheus228,57 %3,7 %  
Odvárko Kadleček114,29 %1,85 %  

Graf

4. V biologii na ZŠ využíváme učebnici od nakladatelství:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Scientia228,57 %3,7 %  
Nová škola Brno (NŠB)228,57 %3,7 %  
Fraus228,57 %3,7 %  
SPN - pedagogické nakladatelství114,29 %1,85 %  

Graf

5. V dějepisu na SŠ využíváme učebnici od nakladatelství:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SPN - pedagogické nakladatelství3370,21 %61,11 %  
SPL Práce48,51 %7,41 %  
žádné24,26 %3,7 %  
nepoužíváme 12,13 %1,85 %  
Fragment12,13 %1,85 %  
nemame dejepis12,13 %1,85 %  
už si napamatuji12,13 %1,85 %  
Scientia12,13 %1,85 %  
Didaktis12,13 %1,85 %  
Fortuna12,13 %1,85 %  
žádnou12,13 %1,85 %  

Graf

6. V matematice na SŠ využíváme učebnici od nakladatelství:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prometheus2961,7 %53,7 %  
Didaktis919,15 %16,67 %  
Fraus36,38 %5,56 %  
nepoužíváme24,26 %3,7 %  
Učebnice nemáme.12,13 %1,85 %  
Didaktis a SPN12,13 %1,85 %  
Vyuka.cz12,13 %1,85 %  
žádné12,13 %1,85 %  

Graf

7. V biologii na SŠ využíváme učebnici od nakladatelství:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SPN - pedagogické nakladatelství1531,91 %27,78 %  
Fortuna510,64 %9,26 %  
Scientia510,64 %9,26 %  
Didaktis36,38 %5,56 %  
Olomouc36,38 %5,56 %  
nepoužíváme24,26 %3,7 %  
nevím24,26 %3,7 %  
nemame24,26 %3,7 %  
nemáme biologii24,26 %3,7 %  
Nemáme.12,13 %1,85 %  
Olomouc s.r.o.12,13 %1,85 %  
žádnou12,13 %1,85 %  
nepiužváme12,13 %1,85 %  
neužíváme12,13 %1,85 %  
žádné (máme školou tvořené pracovní listy)12,13 %1,85 %  
předmět nemáme12,13 %1,85 %  
Nakladatelství Olomouc12,13 %1,85 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. V dějepisu na SŠ využíváme učebnici od nakladatelství:

  • odpověď SPN - pedagogické nakladatelství:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi SPN - pedagogické nakladatelství na otázku 7. V biologii na SŠ využíváme učebnici od nakladatelství:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem student:

5. V dějepisu na SŠ využíváme učebnici od nakladatelství:

6. V matematice na SŠ využíváme učebnici od nakladatelství:

7. V biologii na SŠ využíváme učebnici od nakladatelství:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem student:

5. V dějepisu na SŠ využíváme učebnici od nakladatelství:

6. V matematice na SŠ využíváme učebnici od nakladatelství:

7. V biologii na SŠ využíváme učebnici od nakladatelství:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Havelková, L.Využívané učebnice na ZŠ a SŠ (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vyuzivane-ucebnice-na-zs-a-s.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.