Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využívání a úroveň sociálních služeb ZPO

Využívání a úroveň sociálních služeb ZPO

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Doležalová
Šetření:14. 04. 2011 - 22. 04. 2011
Počet respondentů:17
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:39,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,
jsem studentka VOŠ-obor účetnictví,daně. Tímto Vás prosím o vyplění dotázníku, který bude součástí mé absolventské práce, jejímž tématem je nejen vyhodnotit úroveň a využívání sociálních služeb zdravotně postižených osob.
Ráda bych Vám předem poděkovala za ochotu a čas, který jste věnovali vyplnění tohoto dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Typ Vašeho postižení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tělesné1058,82 %58,82 %  
mentální317,65 %17,65 %  
sluchové211,76 %11,76 %  
kombinované15,88 %5,88 %  
civilizační choroba15,88 %5,88 %  

Graf

2. Jaký využíváte typ sociální služby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
terénní741,18 %41,18 %  
ambulantní741,18 %41,18 %  
pobytová317,65 %17,65 %  

Graf

3. Jakou má podle Vás úroveň poskytování sociálních služeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrá952,94 %52,94 %  
ne příliš dobrá423,53 %23,53 %  
velmi dobrá317,65 %17,65 %  
spíše špatná15,88 %5,88 %  

Graf

4. Pobíráte invalidní důchod?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plný1270,59 %70,59 %  
částečný317,65 %17,65 %  
nepobírám211,76 %11,76 %  

Graf

5. Jaká je právní forma Vašeho zaměstnání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečný úvazek531,25 %29,41 %  
plný úvazek425 %23,53 %  
nezaměstnaný/á,neregistrovaný/á na ÚP425 %23,53 %  
student212,5 %11,76 %  
OSVČ16,25 %5,88 %  

Graf

6. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou741,18 %41,18 %  
vyučený/á317,65 %17,65 %  
nedokončené základní vzdělání317,65 %17,65 %  
vysokoškolské vzdělání211,76 %11,76 %  
základní vzdělání211,76 %11,76 %  

Graf

7. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od 26 do 40635,29 %35,29 %  
od 19 do 25635,29 %35,29 %  
nad 50317,65 %17,65 %  
od 41 do 50211,76 %11,76 %  

Graf

8. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž952,94 %52,94 %  
žena847,06 %47,06 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Doležalová, B.Využívání a úroveň sociálních služeb ZPO (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vyuzivani-a-uroven-socialnic.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.