Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využívání bankovních produktů pro podnikatele a firmy

Využívání bankovních produktů pro podnikatele a firmy

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Štěchová
Šetření:27. 05. 2009 - 10. 06. 2009
Počet respondentů:87
Počet otázek (max/průměr):6 / 6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:26,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Výsledky průzkumu poslouží pro analýzu využití bankovních produktů zmíněným segmentem klientů, která bude využita pro diplomovou práci "Analýza bankovních produktů pro podnikatele a firmy - odlišnost nabídky českých bank ve srovnání se zahraničními".

Odpovědi respondentů

1. Do jaké skupiny podniků se řadíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mikropodnik (do 10 zaměstnanců)3742,53 %42,53 %  
Velký podnik (nad 250 zaměstnanců)2124,14 %24,14 %  
Střední podnik (50 - 250 zaměstnanců)1618,39 %18,39 %  
Malý podnik (10 - 50 zaměstnanců)1314,94 %14,94 %  

Graf

2. Využívá Váš podnik bankovní produkty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano87100 %100 %  

Graf

3. Které z uvedených produktů Vaše firma využívá nebo využívala v minulosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bankovní účet8698,85 %98,85 %  
Leasing4349,43 %49,43 %  
Provozní či investiční úvěr3439,08 %39,08 %  
Kontokorentní úvěr3236,78 %36,78 %  
Termínované vklady1921,84 %21,84 %  
Bankovní záruka1618,39 %18,39 %  
Spořící účty1213,79 %13,79 %  
Jiné1112,64 %12,64 %  
Finanční deriváty (swap, opce, forward)1011,49 %11,49 %  
Podílové fondy910,34 %10,34 %  
Hypoteční úvěr89,2 %9,2 %  

Graf

4. Jaké platebně zúčtovací produkty využívá Vaše firma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prostředky elektronického bankovnictví7586,21 %86,21 %  
Platební karty7080,46 %80,46 %  
Šeky1618,39 %18,39 %  
Směnky1416,09 %16,09 %  
Jiné55,75 %5,75 %  

Graf

5. Kolik bankovních institucí využívá Vaše firma

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23944,83 %44,83 %  
12427,59 %27,59 %  
31618,39 %18,39 %  
444,6 %4,6 %  
544,6 %4,6 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.05
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.66
Směrodatná odchylka:0.81
Medián:2
Modus:2

Graf

6. Které banky Vaše firma preferuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
České3641,38 %41,38 %  
Nedělá rozdíly3439,08 %39,08 %  
Zahraniční (zahraniční pobočky v ČR)1719,54 %19,54 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Do jaké skupiny podniků se řadíte?

2. Využívá Váš podnik bankovní produkty?

3. Které z uvedených produktů Vaše firma využívá nebo využívala v minulosti?

4. Jaké platebně zúčtovací produkty využívá Vaše firma?

5. Kolik bankovních institucí využívá Vaše firma

6. Které banky Vaše firma preferuje?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Do jaké skupiny podniků se řadíte?

2. Využívá Váš podnik bankovní produkty?

3. Které z uvedených produktů Vaše firma využívá nebo využívala v minulosti?

4. Jaké platebně zúčtovací produkty využívá Vaše firma?

5. Kolik bankovních institucí využívá Vaše firma

6. Které banky Vaše firma preferuje?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Štěchová, P.Využívání bankovních produktů pro podnikatele a firmy (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://vyuzivani-bankovnich-produktu-pro-podnikatele-a-firmy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.