Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využívání datových schránek v praxi ve Zlínském a Olomouckém kraji

Využívání datových schránek v praxi ve Zlínském a Olomouckém kraji

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Žaneta Betincová
Šetření:31. 07. 2011 - 12. 08. 2011
Počet respondentů:31
Počet otázek (max/průměr):36 / 36
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:38,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Podělte se s námi o Vaše zkušenosti s datovými schránkami.
Co se Vám na nich líbí, co Vás na nich naopak rozčiluje, k čemu je používáte a jaký na ně máte celkový názor. Dotazník je určený pro právnické osoby ze Zlínského a Olomouckého kraje. Závěry z dotazníku budou využity v mé bakalářské práci zjišťující přednosti a nedostatky využívání datových schránek v praxi.
Jmenuji se Žaneta Betincová a jsem studentkou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulty managementu a ekonomiky.
Předem děkuji za Váš čas a upřímnost.
 

 

Odpovědi respondentů

1. Byli jste spokojeni s informovaností před povinným startem datových schránek (1.11.2009)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojen1651,61 %51,61 %  
spokojen619,35 %19,35 %  
nespokojen516,13 %16,13 %  
spíše nespokojen412,9 %12,9 %  

Graf

2. Seznámili jste se s datovými schránkami důkladněji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zúčastnili jsme se školení na téma Datové schránky1135,48 %35,48 %  
využili jsme zkušebního prostředí1032,26 %32,26 %  
nevyužili jsme žádnou možnost k důkladnějšímu seznámení s datovými schránkami1032,26 %32,26 %  
chodíme pravidelně na internetové stránky www.datoveschranky.info 619,35 %19,35 %  

Graf

3. Souhlasíte s povinným užíváním datových schránek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1754,84 %54,84 %  
ano1445,16 %45,16 %  

Graf

4. K jakým úkonům používáte datové schránky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
k příjmu i odesílání pošty2787,1 %87,1 %  
jen k příjmu pošty412,9 %12,9 %  

Graf

5. Jak často Vám přichází pošta do datové schránky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
týdně1445,16 %45,16 %  
denně825,81 %25,81 %  
měsíčně516,13 %16,13 %  
čtvrtletně26,45 %6,45 %  
méně častěji26,45 %6,45 %  

Graf

6. Od koho Vám přichází převážně pošta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2374,19 %74,19 %  
města,kraje2064,52 %64,52 %  
soudy2064,52 %64,52 %  
OSSZ1135,48 %35,48 %  
ZP1135,48 %35,48 %  
ÚP619,35 %19,35 %  
ČSÚ26,45 %6,45 %  
MŽP, MF, ČIŽP13,23 %3,23 %  
policie ČR13,23 %3,23 %  
exekutorské kanceláře13,23 %3,23 %  
Celní úřad13,23 %3,23 %  

Graf

7. Jak často odesíláte poštu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
týdně825,81 %25,81 %  
měsíčně825,81 %25,81 %  
denně 619,35 %19,35 %  
méně častěji516,13 %16,13 %  
čtvrtletně412,9 %12,9 %  

Graf

8. Komu nejčastěji odesíláte poštu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1961,29 %61,29 %  
města, kraje1341,94 %41,94 %  
ZP1238,71 %38,71 %  
OSSZ1135,48 %35,48 %  
soudy1135,48 %35,48 %  
ÚP825,81 %25,81 %  
ČSÚ13,23 %3,23 %  
MŽP, CENIA, MF13,23 %3,23 %  
policie ČR13,23 %3,23 %  
neodesíláme13,23 %3,23 %  
zatim nikomu13,23 %3,23 %  

Graf

9. Používáte datové schránky k posílání faktur, tzv. poštovním zprávám?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2890,32 %90,32 %  
ano39,68 %9,68 %  

Graf

10. Používáte i některé další služby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádnou z těchto služeb nevyužíváme2580,65 %80,65 %  
sms upozornění412,9 %12,9 %  
bezpečnostní klíč13,23 %3,23 %  
datový trezor13,23 %3,23 %  
e-mailové upozornění13,23 %3,23 %  

Graf

11. Jaké používáte bezpečnostní prvky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
měníme heslo každých 90 dní1754,84 %54,84 %  
antivirový program1238,71 %38,71 %  
certifikát1135,48 %35,48 %  
zálohování929,03 %29,03 %  
firewall619,35 %19,35 %  
žádnou z těchto služeb nevyužíváme26,45 %6,45 %  

Graf

12. Jak zálohujete datové zprávy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do počítače2270,97 %70,97 %  
v papírové podobě1032,26 %32,26 %  
na datové nosiče929,03 %29,03 %  
datovým trezorem39,68 %9,68 %  

Graf

13. Využíváte technické podpory k DS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevyužíváme žádnou podporu1858,06 %58,06 %  
návody na portálu722,58 %22,58 %  
telefonní poradnu412,9 %12,9 %  
eporadnu39,68 %9,68 %  
podle potřeby13,23 %3,23 %  
nekvalitní telefoní poradnu213,23 %3,23 %  

Graf

14. Kolik lidí má přístup do DS ve Vaší firmě?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3929,03 %29,03 %  
1825,81 %25,81 %  
2516,13 %16,13 %  
4516,13 %16,13 %  
513,23 %3,23 %  
613,23 %3,23 %  
2013,23 %3,23 %  
1013,23 %3,23 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.93
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:3.57
Směrodatná odchylka:1.89
Medián:3
Modus:3

Graf

15. Kdo má u Vás ve firmě přístup do datových schránek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
statutární orgán (jednatel)2270,97 %70,97 %  
ředitel1341,94 %41,94 %  
vedoucí pracovník1032,26 %32,26 %  
účetní825,81 %25,81 %  
řadový zaměstnanec516,13 %16,13 %  
přes spisovou službu IS13,23 %3,23 %  
asistentky sekretariátu13,23 %3,23 %  
sekretářka13,23 %3,23 %  

Graf

16. Jak velké investice jste museli použít na zprovoznění systému datových schránek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
menší (do 10.000,- Kč) 1135,48 %35,48 %  
zanedbatelné (do 1.000,- Kč) 929,03 %29,03 %  
žádné929,03 %29,03 %  
velké (do 100.000,- Kč) 26,45 %6,45 %  

Graf

17. Přineslo Vaší firmě zavedení systému datových schránek finanční úsporu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1651,61 %51,61 %  
ne1548,39 %48,39 %  

Graf

18. A časovou úsporu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1858,06 %58,06 %  
ne1341,94 %41,94 %  

Graf

19. Jste spokojeni se službou datové schránky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2270,97 %70,97 %  
ne929,03 %29,03 %  

Graf

20. Jsou datové schránky podle Vás přínosem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1548,39 %48,39 %  
souhlasím619,35 %19,35 %  
spíše nesouhlasím412,9 %12,9 %  
nevím412,9 %12,9 %  
nesouhlasím26,45 %6,45 %  

Graf

21. Jak jste spokojeni s doručováním pošty?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný1341,94 %41,94 %  
výborný1032,26 %32,26 %  
dobrý412,9 %12,9 %  
nedostatečný26,45 %6,45 %  
dostatečný26,45 %6,45 %  

Graf

22. Jak jste spokojeni s odesíláním pošty?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný1445,16 %45,16 %  
dobrý929,03 %29,03 %  
výborný619,35 %19,35 %  
dostatečný13,23 %3,23 %  
nedostatečný13,23 %3,23 %  

Graf

23. Jste spokojeni s vyhledáváním institucí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný1445,16 %45,16 %  
dobrý722,58 %22,58 %  
dostatečný516,13 %16,13 %  
nedostatečný39,68 %9,68 %  
výborný26,45 %6,45 %  

Graf

24. Jaká je Vaše spokojenost s bezpečností?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný1445,16 %45,16 %  
výborný722,58 %22,58 %  
dobrý619,35 %19,35 %  
dostatečný39,68 %9,68 %  
nedostatečný13,23 %3,23 %  

Graf

25. Jak jste spokojeni s funkcemi datových schránek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný1548,39 %48,39 %  
dobrý825,81 %25,81 %  
dostatečný39,68 %9,68 %  
výborný39,68 %9,68 %  
nedostatečný26,45 %6,45 %  

Graf

26. Je práce s datovými schránkami složitá?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2683,87 %83,87 %  
ano516,13 %16,13 %  

Graf

27. Jak byste hodnotili komunikaci s orgány věřejné moci pomocí datové schránky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný1135,48 %35,48 %  
dobrý825,81 %25,81 %  
nedostatečný619,35 %19,35 %  
výborný39,68 %9,68 %  
dostatečný39,68 %9,68 %  

Graf

28. Jak se Vám líbí vzhled nového portálu pro přihlášení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý1341,94 %41,94 %  
chvalitebný1032,26 %32,26 %  
dostatečný412,9 %12,9 %  
výborný39,68 %9,68 %  
nedostatečný13,23 %3,23 %  

Graf

29. Co Vám přinesl systém datových schránek

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

Časovou a finanční úsporu.

dokumenty se musí ověřovat nebo vytvořit přes konverzi originál

Jednodušší odesílání doporučené pošty, tim i dílčí finanční úsporu.

jistotu doručení

Komplikace a finanční náklady se zajištěním orginálu pro další využití

Nemusíme chodit na poštu a posílat dopisy.

nemusíme na finanční úřad s dph

nepřemýšlel jsem o tom...

nic

nic

nic

nic

nic

Nic

Nic, další nutné sledování portálu.

Nové poznání. Práci mi neusnadnil.

Nový způsob komunikace.

Spoustu zmatků..na druhou stranu je to dobrý způsob vyzvedáváná = zase úspora času.

starosti a komplikace!!!!

urychlení komunikace

úspora času

Úspora času. Nemusí se doručovat osobně na úřady. Úspora finanční. Není nutné platit doporučenou poštu.

usporu času

úsporu času

úsporu času a financí

úsporu času a nákladů na odesílání pošty

úsporu času a peněz

x

zrychlení komunikace

zrychlení přijatýh i odesílaných zpráv

30. Co Vám v datových schránkách chybí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

--

...

celková koncepce

Jednoduchá možnost dlouhodobě elektronicky zálohovat dokumenty tak, aby byly právně nezpochybnitelné

logická obsluha - (česky to znamená i pro blbé), osobně nemáme vážnější problémy, ale občas nás někdo požádá o pomoc a vidím, že stím ají dost problémy...

malé využívání DS stát. orgány

možnost připojení větších příloh

na nic si momentálně nevzpomínám

Není možno přeposlání na další subjekt. Musí se zpráva uložit v počítači a založit novou zprávu pro dalšího příjemce.

nepřemýšlel jsem o tom...

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic mi nechybí, jsme spokojeni

Nic nepřinesly

nic, datová schránka jako taková - celá přebývá

NIC.

Nic.

přehled

To, co potřebuji v datových chránkách je.

Větší využívání u většiny institucí a podniků při komunikaci. Takto se používají většinou pouze na zasílání výkazů

x

Zapojení více uživatelů.

31. Existují nějaké zásadní nedostatky při provozu datových schránek? Pokud ano, uveďte prosím jaké

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

--

...

asi ne

finanční náklady se zajištěním orginálu pro další využití

je to zbytečnost, zrušil bych je.

Jediná věc, která mi vadí a brzdí naši práci je ta, že nemohu získat elektronický podpis za firmu a odesílat tak datové zprávy s el.podpisem (jsem asistentka). Vždy musí odesílat jednatel, který je velmi zaneprázdněný.

jednoduchá a jasná obsluha nemožnost měnit přihlašovací jméno

každý měsíc se musí stránky aktualizovat

Komplikované ověřování pravosti obdržených dokumentů.

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Neexistují.

nejsou

nejsou

nepřemýšlel jsem o tom...

Neustále se měnící heslo. U platebních karet, kde je nebezpečí zneužití daleko větší se PIN nemění, tady se heslo mění po 90 dnech!

nevím

nevyužívají je všechny veřejné instituce

nic

nic mě nenapadá

Omezená platnost certifikátů. Souběh elektronické a tištěné formy písemností. Nutnost autorizované konverze do písemné podoby.

Problém s vyhledáním adresy pro odeslání zprávy, pokud ji přesně neznám.

přidávání nových programů a hlavně změna hesla, každé 3 měsíce!!!

složité přihlašování /zdlouhavé/, nutná změna hesla

x

Z mého pohledu ne.

zpoplatnění zasílaných faktur

32. Jaký je Váš celkový pohled na datové schránky?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

Datové schránky jsou dobré pouze jako úspora času, když nemáme čas jít na poštu.

dobrá myšlenka, ale nedotažená

Dobrá věc, špatně legislativně nastavená, trochu předběhla dobu.

dobrý

dobrý

dobrý

chvalitebný

jistota doručení

kladný

kladný

kladný

Myslím si, že jsou přínosem pro velké firmy, ale pro malé živnostníky josu spíše přítěží.

na nic

Negativní

Nemám na ně žádný názor. Prostě jsou tady, tak je v rámci svých možností využívám.

nepřemýšlel jsem o tom...

nevím

ok

Pokud by byly DS využívány všemi orgány a společnostmi, jak bylo zamýšleno, tak by byly přínosné.

Pokud vše funguje jak má, je to velmi rychlá a levná forma přenosu dokumentů.

pozitivní

pozitivní

přes všechny nedostatky - mírně kladný

Přínosné ale chtělo by to ještě vylepšit.

uspokojivý

Vzhledem k výše uvedenému pouze zbytečně vyhozené peníze státu - dle našich zkušeností.

x

Zpočátku velmi rozpačitý, nyní převážně kladný.

zrušil bych je.

žádný kladný efekt pro společnost

33. Jaká je právní forma Vaší společnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s.r.o.1961,29 %61,29 %  
a.s.929,03 %29,03 %  
nezisková organizace39,68 %9,68 %  

Graf

34. Vaše firma se nachází v kraji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Olomoucký2270,97 %70,97 %  
Zlínský929,03 %29,03 %  

Graf

35. Kolik má Vaše firma zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 10 zaměstnanců 1238,71 %38,71 %  
více zaměstnanců825,81 %25,81 %  
51-100 zaměstnanců 619,35 %19,35 %  
10-50 zaměstnanců 516,13 %16,13 %  

Graf

36. Jste :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
statutární orgán (jednatel)1135,48 %35,48 %  
vedoucí pracovník619,35 %19,35 %  
řadový zaměstananec516,13 %16,13 %  
účetní412,9 %12,9 %  
ředitel26,45 %6,45 %  
spolupracující osoba13,23 %3,23 %  
nic13,23 %3,23 %  
hlavní účetní13,23 %3,23 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Betincová, Ž.Využívání datových schránek v praxi ve Zlínském a Olomouckém kraji (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vyuzivani-datovych-schranek.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.