Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využívání dobrodružné vlny pedagogy volného času

Využívání dobrodružné vlny pedagogy volného času

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iva Prajzlerová
Šetření:05. 05. 2010 - 20. 05. 2010
Počet respondentů:20
Počet otázek (max/průměr):20 / 21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milý pedagogové volného času a nejen vy,

dotazník je určen pro všechny, kteří pracují s dětmi, vytvářejí pro ně programy, tábory a další akce, vás všechny prosíme o vyplnění. Tímto minivýzkumem bychom rádi zjistili, zda je využívaná tzv. Dobrodružná vlna. 

Odpovědi jsou pouze ANO/NE. Děkujeme za vyplnění, Iva Prajzlerová a Iva Prajzlerová

 

 

Odpovědi respondentů

1. Při práci ve skupině si společně vytvoříme pravidla soužití

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano21100 %105 %  

Graf

2. Pravidla určím sám

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1990,48 %95 %  
ano29,52 %10 %  

Graf

3. Pravidla si děti vytvoří samy

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1571,43 %75 %  
ano628,57 %30 %  

Graf

4. Pravidla si vytvoří děti s mou pomocí

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1990,48 %95 %  
ne29,52 %10 %  

Graf

5. Aktivitu většinou začínám zarámováním

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1676,19 %80 %  
ne523,81 %25 %  

Graf

6. Zarámování nepoužívám, zbytečně prodlužuje hru

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1990,48 %95 %  
ano29,52 %10 %  

Graf

7. Vyjmenuji aspoň jeden druh zarámování

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1990,48 %95 %  
ne29,52 %10 %  

Graf

8. Zarámování pomůže dětem více se ponořit do hry

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1885,71 %90 %  
nevím29,52 %10 %  
ne14,76 %5 %  

Graf

9. Navrhuji dětem princip dobrovolnosti

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1466,67 %70 %  
ne733,33 %35 %  

Graf

10. Při hře dbám na dodržování společných pravidel

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano21100 %105 %  

Graf

11. Během hry se opakovaně vracíme k pravidlům

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1152,38 %55 %  
ano1047,62 %50 %  

Graf

12. Při hře děti neruším, pravidla si řekneme pouze na začátku

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1257,14 %60 %  
ano942,86 %45 %  

Graf

13. Každou aktivitu zakončíme debriefingem (reflexí)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2095,24 %100 %  
ano14,76 %5 %  

Graf

14. Každou větší aktivitu zakončíme debriefingem

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1780,95 %85 %  
ne419,05 %20 %  

Graf

15. Cílem reflexe je zjistit, jak se děti při hře cítily

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1885,71 %90 %  
ne314,29 %15 %  

Graf

16. Cílem reflexe je poučit děti o tom, co se měly naučit

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1361,9 %65 %  
ano838,1 %40 %  

Graf

17. Cílem reflexe je, aby si děti uvědomily význam aktivity

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1676,19 %80 %  
ne523,81 %25 %  

Graf

18. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21838,1 %40 %  
22523,81 %25 %  
2329,52 %10 %  
4814,76 %5 %  
3414,76 %5 %  
2514,76 %5 %  
2614,76 %5 %  
23 let14,76 %5 %  
dvacet14,76 %5 %  

Graf

19. Jste muž?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1990,48 %95 %  
ano29,52 %10 %  

Graf

20. Jste žena?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1990,48 %95 %  
ne29,52 %10 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Prajzlerová, I.Využívání dobrodružné vlny pedagogy volného času (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vyuzivani-dobrodruzne-vlny-pedagogy-volneho-casu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.