Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využívání donáškové služby potravin do domácnosti

Využívání donáškové služby potravin do domácnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vladimíra Zedková
Šetření:31. 08. 2011 - 29. 09. 2011
Počet respondentů:101
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem výzkumu je zjistit, jaká je poptávka po donáškové službě potravin přímo do domu.

 

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7978,22 %78,22 %  
muž2221,78 %21,78 %  

Graf

2. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-306665,35 %65,35 %  
15-201514,85 %14,85 %  
31-451312,87 %12,87 %  
46-6065,94 %5,94 %  
61 a výše10,99 %0,99 %  

Graf

3. žijete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s rodinou5655,45 %55,45 %  
s přítelkyní/přítelem1918,81 %18,81 %  
sám/sama1817,82 %17,82 %  
s manželem/manželkou76,93 %6,93 %  
pouze s dětmi10,99 %0,99 %  

Graf

4. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student4746,53 %46,53 %  
pracující4342,57 %42,57 %  
důchodce54,95 %4,95 %  
pečující o osobu blízkou43,96 %3,96 %  
nezaměstnaný21,98 %1,98 %  

Graf

5. Využíval/a byste službu donášky potravin přímo do domu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas4443,56 %43,56 %  
ne2928,71 %28,71 %  
ano2625,74 %25,74 %  
Proboha, k čemu? Když mám čas, zajdu si nakoupit 10,99 %0,99 %  
když čas nemám, nejsem ani doma, abych čekal na 10,99 %0,99 %  
donášku potravin, ot. 6 - není odpověď NE10,99 %0,99 %  
Zatím nikoli, ale v budoucnosti jako senior10,99 %0,99 %  
to nevylučuji10,99 %0,99 %  
osobně nikoliv, využila bych ji pro prarodiče10,99 %0,99 %  
pokud by nebyla jiná možnost, tak ano10,99 %0,99 %  
nepr. v dobe nemoci10,99 %0,99 %  

Graf

6. Jak často byste službu využívali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
čas od času5857,43 %57,43 %  
týdně2524,75 %24,75 %  
měsíčně1312,87 %12,87 %  
denně54,95 %4,95 %  

Graf

7. Kolik byste za službu byli ochotni zaplatit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
60-100 Kč3635,64 %35,64 %  
50 Kč3534,65 %34,65 %  
méně2423,76 %23,76 %  
více65,94 %5,94 %  

Graf

8. Jak často chodíte nakupovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
týdně4140,59 %40,59 %  
denně3029,7 %29,7 %  
několikrát týdně2625,74 %25,74 %  
měsíčně43,96 %3,96 %  

Graf

9. Znáte někoho ze svého okolí, kdo by donáškovou službu potravin využíval?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4544,55 %44,55 %  
ano3433,66 %33,66 %  
nevím2221,78 %21,78 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. žijete

  • odpověď s rodinou:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15-20 na otázku 2. Váš věk

4. Jste?

  • odpověď student:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15-20 na otázku 2. Váš věk

6. Jak často byste službu využívali?

  • odpověď čas od času:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Využíval/a byste službu donášky potravin přímo do domu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví

2. Váš věk

3. žijete

4. Jste?

5. Využíval/a byste službu donášky potravin přímo do domu?

6. Jak často byste službu využívali?

7. Kolik byste za službu byli ochotni zaplatit?

8. Jak často chodíte nakupovat?

9. Znáte někoho ze svého okolí, kdo by donáškovou službu potravin využíval?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví

2. Váš věk

3. žijete

4. Jste?

5. Využíval/a byste službu donášky potravin přímo do domu?

6. Jak často byste službu využívali?

7. Kolik byste za službu byli ochotni zaplatit?

8. Jak často chodíte nakupovat?

9. Znáte někoho ze svého okolí, kdo by donáškovou službu potravin využíval?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zedková, V.Využívání donáškové služby potravin do domácnosti (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vyuzivani-donaskove-sluzby-p.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.