Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využívání e-learningu v malých a středních firmách

Využívání e-learningu v malých a středních firmách

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Baláková
Šetření:18. 01. 2014 - 31. 01. 2014
Počet respondentů:114
Počet otázek (max/průměr):14 / 4.77
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:78,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím Vás o vyplnění dotazníku. Dotazník je určen pro zaměstnané osoby v malých a středních firmách. Výsledky dat mi budou sloužit jako podklad pro zpracování bakalářské práce.

Předem děkuji za Váš čas.

 

Martina Baláková

Odpovědi respondentů

1. V jak velké společnosti pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Mikrofirma (do 10 zaměstnanců) → konec dotazníku, Malá firma (do 50 zaměstnanců)otázka č. 2, Střední firma (do 250 zaměstnanců)otázka č. 2, Velká firma (nad 250 zaměstnanců) → konec dotazníku, Jiné (nezaměstnaný, mateřská, důchod, ...) → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední firma (do 250 zaměstnanců)3732,46 %32,46 %  
Velká firma (nad 250 zaměstnanců)3026,32 %26,32 %  
Mikrofirma (do 10 zaměstnanců)2421,05 %21,05 %  
Malá firma (do 50 zaměstnanců)2017,54 %17,54 %  
Jiné (nezaměstnaný, mateřská, důchod, ...)32,63 %2,63 %  

Graf

2. V jakém sektoru společnost působí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Finance1526,32 %13,16 %  
Obchod a služby1322,81 %11,4 %  
Technologie, média a komunikace1017,54 %8,77 %  
Vzdělávání a školství814,04 %7,02 %  
Zdravotnictví a farmacie23,51 %1,75 %  
Sociální služby23,51 %1,75 %  
státní správa23,51 %1,75 %  
Průmysl11,75 %0,88 %  
Potisk textilu a dalšího zboží11,75 %0,88 %  
Sociální11,75 %0,88 %  
kovovýroba11,75 %0,88 %  
Stavebnictví11,75 %0,88 %  

Graf

3. Setkali jste se s pojmem e-learning?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5087,72 %43,86 %  
Ne712,28 %6,14 %  

Graf

4. E-learning je vzdělávání, které je realizováno prostřednictvím multimédií a počítačových sítí. Setkali jste se již s tím způsobem výuky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7100 %6,14 %  

Graf

5. Využívá společnost, ve které pracujete vzdělávání formou e-learningu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 7, Nevímotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2652 %22,81 %  
Ne2244 %19,3 %  
Nevím24 %1,75 %  

Graf

6. Účastnil jste se někdy vzdělávání formou e-learningu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2076,92 %17,54 %  
Ne623,08 %5,26 %  

Graf

7. Chtěl byste využívat vzdělávání formou e-learningu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 13, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1963,33 %16,67 %  
Ne1136,67 %9,65 %  

Graf

8. Z jaké oblasti bylo školení (v případě, že jste se účastnil více školení, odpovídejte dle posledního, kterého jste se zúčastnil)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odborné dovednosti1575 %13,16 %  
Manažerské dovednosti315 %2,63 %  
Komunikační dovednosti210 %1,75 %  

Graf

9. Jednalo se o off-line výuku nebo on-line výuku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Off-line (výuka probíhá na PC, studijní materiály jsou uloženy na PC, případně zaslány mailem, k výuce není třeba přístupu k internetu)otázka č. 11, On-line (výuka probíhá na PC s využitím aplikace připojené k internetu či využití webové aplikace)otázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
On-line (výuka probíhá na PC s využitím aplikace připojené k internetu či využití webové aplikace)1575 %13,16 %  
Off-line (výuka probíhá na PC, studijní materiály jsou uloženy na PC, případně zaslány mailem, k výuce není třeba přístupu k internetu)525 %4,39 %  

Graf

10. O jakou podobu výuky se jednalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Samostudium1280 %10,53 %  
Interaktivní (všichni se účastní ve stejném čase, vzájemná spolupráce a komunikace mezi účastníky, např. videokonference, virtuální třídy)320 %2,63 %  

Graf

11. Ohodnoťte následující:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

12. Chcete se v budoucnu zúčastnit dalšího vzdělávání formou e-learningu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1890 %15,79 %  
ne210 %1,75 %  

Graf

13. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3564,81 %30,7 %  
Muž1935,19 %16,67 %  

Graf

14. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 352851,85 %24,56 %  
18 - 251120,37 %9,65 %  
36 - 451120,37 %9,65 %  
45 - 6047,41 %3,51 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. V jak velké společnosti pracujete?

 • odpověď Střední firma (do 250 zaměstnanců):
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Finance na otázku 2. V jakém sektoru společnost působí?

3. Setkali jste se s pojmem e-learning?

 • odpověď Ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Technologie, média a komunikace na otázku 2. V jakém sektoru společnost působí?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Využívá společnost, ve které pracujete vzdělávání formou e-learningu?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 5. Využívá společnost, ve které pracujete vzdělávání formou e-learningu?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 6. Účastnil jste se někdy vzdělávání formou e-learningu?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 7. Chtěl byste využívat vzdělávání formou e-learningu?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 7. Chtěl byste využívat vzdělávání formou e-learningu?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odborné dovednosti na otázku 8. Z jaké oblasti bylo školení (v případě, že jste se účastnil více školení, odpovídejte dle posledního, kterého jste se zúčastnil)?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi On-line (výuka probíhá na PC s využitím aplikace připojené k internetu či využití webové aplikace) na otázku 9. Jednalo se o off-line výuku nebo on-line výuku?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Samostudium na otázku 10. O jakou podobu výuky se jednalo?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bavila vás tato forma školení?=Ano na otázku 11. Ohodnoťte následující:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byli jste potěšeni, že se můžete školení účastnit?=Ano na otázku 11. Ohodnoťte následující:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bylo školení zajímavé?=Ano na otázku 11. Ohodnoťte následující:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Využili jste poznatky ze školení v praxi?=Ano na otázku 11. Ohodnoťte následující:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Chcete se v budoucnu zúčastnit dalšího vzdělávání formou e-learningu?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18 - 25 na otázku 14. Věk:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Malá firma (do 50 zaměstnanců) na otázku 1. V jak velké společnosti pracujete?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 26 - 35 na otázku 14. Věk:

5. Využívá společnost, ve které pracujete vzdělávání formou e-learningu?

 • odpověď Ano:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 6. Účastnil jste se někdy vzdělávání formou e-learningu?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odborné dovednosti na otázku 8. Z jaké oblasti bylo školení (v případě, že jste se účastnil více školení, odpovídejte dle posledního, kterého jste se zúčastnil)?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi On-line (výuka probíhá na PC s využitím aplikace připojené k internetu či využití webové aplikace) na otázku 9. Jednalo se o off-line výuku nebo on-line výuku?
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Samostudium na otázku 10. O jakou podobu výuky se jednalo?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bavila vás tato forma školení?=Ano na otázku 11. Ohodnoťte následující:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byli jste potěšeni, že se můžete školení účastnit?=Ano na otázku 11. Ohodnoťte následující:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bylo školení zajímavé?=Ano na otázku 11. Ohodnoťte následující:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Využili jste poznatky ze školení v praxi?=Ano na otázku 11. Ohodnoťte následující:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Chcete se v budoucnu zúčastnit dalšího vzdělávání formou e-learningu?
 • odpověď Ne:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 7. Chtěl byste využívat vzdělávání formou e-learningu?

6. Účastnil jste se někdy vzdělávání formou e-learningu?

 • odpověď Ano:
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odborné dovednosti na otázku 8. Z jaké oblasti bylo školení (v případě, že jste se účastnil více školení, odpovídejte dle posledního, kterého jste se zúčastnil)?
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi On-line (výuka probíhá na PC s využitím aplikace připojené k internetu či využití webové aplikace) na otázku 9. Jednalo se o off-line výuku nebo on-line výuku?
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Samostudium na otázku 10. O jakou podobu výuky se jednalo?
  • zobrazit další souvislosti
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bavila vás tato forma školení?=Ano na otázku 11. Ohodnoťte následující:
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byli jste potěšeni, že se můžete školení účastnit?=Ano na otázku 11. Ohodnoťte následující:
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bylo školení zajímavé?=Ano na otázku 11. Ohodnoťte následující:
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Využili jste poznatky ze školení v praxi?=Ano na otázku 11. Ohodnoťte následující:
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Chcete se v budoucnu zúčastnit dalšího vzdělávání formou e-learningu?

9. Jednalo se o off-line výuku nebo on-line výuku?

 • odpověď On-line (výuka probíhá na PC s využitím aplikace připojené k internetu či využití webové aplikace):
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Samostudium na otázku 10. O jakou podobu výuky se jednalo?
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bavila vás tato forma školení?=Ano na otázku 11. Ohodnoťte následující:
  • 7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byli jste potěšeni, že se můžete školení účastnit?=Ano na otázku 11. Ohodnoťte následující:

11. Ohodnoťte následující:

 • odpověď Byli jste potěšeni, že se můžete školení účastnit?=Ano:
  • 9.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bavila vás tato forma školení?=Ano na otázku 11. Ohodnoťte následující:
 • odpověď Bylo školení zajímavé?=Ano:
  • 8.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bavila vás tato forma školení?=Ano na otázku 11. Ohodnoťte následující:
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byli jste potěšeni, že se můžete školení účastnit?=Ano na otázku 11. Ohodnoťte následující:
 • odpověď Využili jste poznatky ze školení v praxi?=Ano:
  • 8.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bavila vás tato forma školení?=Ano na otázku 11. Ohodnoťte následující:
  • 8.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byli jste potěšeni, že se můžete školení účastnit?=Ano na otázku 11. Ohodnoťte následující:
  • 7.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bylo školení zajímavé?=Ano na otázku 11. Ohodnoťte následující:

12. Chcete se v budoucnu zúčastnit dalšího vzdělávání formou e-learningu?

 • odpověď ano:
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Samostudium na otázku 10. O jakou podobu výuky se jednalo?
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bavila vás tato forma školení?=Ano na otázku 11. Ohodnoťte následující:
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byli jste potěšeni, že se můžete školení účastnit?=Ano na otázku 11. Ohodnoťte následující:
  • zobrazit další souvislosti
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bylo školení zajímavé?=Ano na otázku 11. Ohodnoťte následující:
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Využili jste poznatky ze školení v praxi?=Ano na otázku 11. Ohodnoťte následující:
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odborné dovednosti na otázku 8. Z jaké oblasti bylo školení (v případě, že jste se účastnil více školení, odpovídejte dle posledního, kterého jste se zúčastnil)?
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 6. Účastnil jste se někdy vzdělávání formou e-learningu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V jak velké společnosti pracujete?

2. V jakém sektoru společnost působí?

3. Setkali jste se s pojmem e-learning?

5. Využívá společnost, ve které pracujete vzdělávání formou e-learningu?

6. Účastnil jste se někdy vzdělávání formou e-learningu?

7. Chtěl byste využívat vzdělávání formou e-learningu?

8. Z jaké oblasti bylo školení (v případě, že jste se účastnil více školení, odpovídejte dle posledního, kterého jste se zúčastnil)?

9. Jednalo se o off-line výuku nebo on-line výuku?

10. O jakou podobu výuky se jednalo?

11. Ohodnoťte následující:

12. Chcete se v budoucnu zúčastnit dalšího vzdělávání formou e-learningu?

13. Jste:

14. Věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V jak velké společnosti pracujete?

2. V jakém sektoru společnost působí?

3. Setkali jste se s pojmem e-learning?

5. Využívá společnost, ve které pracujete vzdělávání formou e-learningu?

6. Účastnil jste se někdy vzdělávání formou e-learningu?

7. Chtěl byste využívat vzdělávání formou e-learningu?

8. Z jaké oblasti bylo školení (v případě, že jste se účastnil více školení, odpovídejte dle posledního, kterého jste se zúčastnil)?

9. Jednalo se o off-line výuku nebo on-line výuku?

10. O jakou podobu výuky se jednalo?

11. Ohodnoťte následující:

12. Chcete se v budoucnu zúčastnit dalšího vzdělávání formou e-learningu?

13. Jste:

14. Věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Baláková, M.Využívání e-learningu v malých a středních firmách (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://vyuzivani-e-learningu-v-maly.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.