Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využívání etického kodexu ve firmách pro zaměstnavatele

Využívání etického kodexu ve firmách pro zaměstnavatele

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lukáš Gergel
Šetření:31. 12. 2023 - 07. 03. 2024
Počet respondentů:44
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.48
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:40,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník na téma využívaní etického kodexu v malých a středních firmách. 

 

Odpovědi respondentů

1. Jaká je velikost vaší firmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Malá - méně než 50 zaměstnanců2454,55 %54,55 %  
Střední - méně než 250 zaměstnanců2045,45 %45,45 %  

Graf

2. V jakém kraji působí vaše firma nebo má své hlavní sídlo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha2147,73 %47,73 %  
V jiném kraji v ČR1738,64 %38,64 %  
Ústecký nebo Karlovarský kraj511,36 %11,36 %  
Kraj Vysočina nebo Zlínský kraj12,27 %2,27 %  

Graf

3. Vnímáte etiku ve firmě jako podstatnou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1738,64 %38,64 %  
Tuto oblast neřešíme, považujeme ji za samozřejmou1636,36 %36,36 %  
Spíše ano920,45 %20,45 %  
Této oblasti se nevěnujeme, není pro nás primární24,55 %4,55 %  

Graf

4. Kdo je podle Vašeho názoru primárně zodpovědný za etiku ve firmě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každý ze zaměstnanců bez ohledu na pozici3170,45 %70,45 %  
Majitel / jednatel1125 %25 %  
HR12,27 %2,27 %  
Linioví manažeři12,27 %2,27 %  

Graf

5. Které oblasti podle Vás spadají do firemní etiky (lze vybrat více odpovědí)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mezilidské vztahy na pracovišti3988,64 %88,64 %  
Právní otázky a regulace vyplývající z příslušných zákonů1943,18 %43,18 %  
Odměňování a motivace zaměstnanců1738,64 %38,64 %  
Loajalita zaměstnanců1636,36 %36,36 %  

Graf

6. Jaká je u vás fluktuace zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je stabilně nízká3170,45 %70,45 %  
Máme stálý problém se zaměstnanci613,64 %13,64 %  
Zvyšuje se49,09 %9,09 %  
Snižuje se36,82 %6,82 %  

Graf

7. Má Vaše společnost zavedený etický kodex?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, a každý zaměstnanec ho musí podepsatotázka č. 8, Ano, a pravidelně s ním zaměstnance seznamujemeotázka č. 8, Zatím ne, ale uvažujeme o tomotázka č. 8, Nemáme a ani o tom v tuto chvíli neuvažujemeotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemáme a ani o tom v tuto chvíli neuvažujeme2147,73 %47,73 %  
Ano, a pravidelně s ním zaměstnance seznamujeme1022,73 %22,73 %  
Ano, a každý zaměstnanec ho musí podepsat818,18 %18,18 %  
Zatím ne, ale uvažujeme o tom511,36 %11,36 %  

Graf

8. Pokud máte etický kodex nebo uvažujete o jeho zavedení, které oblasti obsahuje (lze vybrat více odpovědí):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vztahy se zákazníky1986,36 %43,18 %  
Práva a povinnosti zaměstnanců1568,18 %34,09 %  
Oblasti diskriminace1568,18 %34,09 %  
Oblasti ochrany osobních údajů zaměstnanců a obchodních partnerů1463,64 %31,82 %  
Chování a vystupování v práci1463,64 %31,82 %  
Vztahy s dodavateli1359,09 %29,55 %  
Oblasti ochrany osobnosti1359,09 %29,55 %  
Pravidla pro oblékání se na pracovišti (dress code)418,18 %9,09 %  

Graf

9. V případě konfliktů na pracovišti (slovních, vystupováním, narážkami atd.), kdo je ve společnosti pověřen jejich řešením:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přímý nadřízený2250 %50 %  
Majitel / jednatel715,91 %15,91 %  
Máme určenou osobu, která tyto věci řeší nezávisle na vedení613,64 %13,64 %  
HR511,36 %11,36 %  
Lidé by si to měli vyříkat mezi sebou k jejich spokojenosti49,09 %9,09 %  

Graf

10. Jak dlouho u Vás v průměru trvá zácvik nového zaměstnance:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několik týdnů2045,45 %45,45 %  
3-6 měsíců1534,09 %34,09 %  
Několik dnů715,91 %15,91 %  
Více než 6 měsíců24,55 %4,55 %  

Graf

11. Mají Vaši zaměstnanci k dispozici školení (osobní, on-line, atd.) v oblasti komunikačních schopností, prezentačních schopností, etiky, atd. (jedná se o školení nad rámec zákonných školení jako bezpečnost práce, školení řidičů, atd.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, a jsou pravidelně využívána, pro vybrané profese jsou povinná1534,09 %34,09 %  
Ne, nejsou pro naši činnost podstatná1534,09 %34,09 %  
Ne, ale pokud by někdo zájem projevil, tak zvážíme jejich zavedení818,18 %18,18 %  
Ano, ale je o ně minimální zájem613,64 %13,64 %  

Graf

12. Měla vaše firma (nebo plánujete mít) etický nebo sociální audit?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4093,02 %90,91 %  
Ano, ale pouze sociální audit12,33 %2,27 %  
Ano, ale pouze etický audit12,33 %2,27 %  
Ano, oba12,33 %2,27 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Gergel, L.Využívání etického kodexu ve firmách pro zaměstnavatele (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://vyuzivani-etickeho-kodexu-ve.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.