Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využívání fuzzy logiky v organizacích působících v České republice

Využívání fuzzy logiky v organizacích působících v České republice

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Václav Bezděk
Šetření:01. 08. 2013 - 31. 08. 2013
Počet respondentů:4
Počet otázek (max/průměr):16 / 12.25
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Fuzzy logika se stává součástí některých výrobků (automatická pračka, automatická převodovka, fotoaparát, mikrovlnka). Taktéž se začíná uplatňovat při nejrůznějších manažerských metodách (na podporu rozhodování, porovnávání dat, při výběru… ).


Tímto bych Vás rád požádal o vyplnění následujícího dotazníku, který zkoumá jak je fuzzy logika využívána v organizacích ČR. Zdůrazňuji, že dotazník je anonymní a znalost fuzzy logiky není při vyplňování nezbytná.

Odpovědi respondentů

1. Využívá Vaše organizace při své činnosti principů fuzzy logiky ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 4, Nevím, nemám informaceotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano250 %50 %  
Ne125 %25 %  
Nevím, nemám informace125 %25 %  

Graf

2. Kde využívá Vaše organizace při své činnosti principů fuzzy logiky ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Přístrojotázka č. 6, Procesotázka č. 6, Systémotázka č. 6, Jiným způsobemotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Proces150 %25 %  
Systém150 %25 %  

Graf

3. Jak využívá vaše organizace fuzzy logiky ?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

4. Proč Vaše organizace nevyužívá principů fuzzy logiky ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Neznáme fuzzy logikuotázka č. 7, Nenapadlo nás využívat fuzzy logikuotázka č. 7, Fuzzy logika je pro nás nevýhodnáotázka č. 7, Fuzzy logika je pro nás složitáotázka č. 7, Jiná odpověďotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nenapadlo nás využívat fuzzy logiku1100 %25 %  

Graf

5. Proč ve Vaší organizaci nevyužíváte fuzzy logiku ?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

6. Popište prosím, jaké výhody Vám přináší využívání fuzzy logiky ?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

úspora času

Větší produktivita.

7. Seřaďte následující pojmy tak, jak jsou pro Vaši organizaci aktuální k řešení : (1 – Nejaktuálnější, 5 – Nejméně aktuální)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Stávající konkurence3.51.25
Nová konkurence3.751.188
Vliv odběratelů (zákazníků)1.50.75
Vliv dodavatelů2.752.188
Substituční produkty3.51.25

Graf

8. Jak se Vaše organizace snaží vypořádat se stávající konkurencí ? (1- Plně souhlasím, 5- plně nesouhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Technologickými inovacemi2.753.188
Cenovou politikou3.52.75
Reklamou4.250.688
Poskytováním lepších zákaznických služeb2.753.188
Zaváděním nových výrobků2.752.188
Jiným způsobem43

Graf

9. Jak se Vaše organizace snaží vypořádat s novou konkurencí ? (1- Plně souhlasím, 5- plně nesouhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Zajímavější cenou31.5
Inovativním přístupem1.250.188
Jiným způsobem10

Graf

10. Jak se Vaše firma vypořádává s vlivem odběratelů ? (1- Plně souhlasím, 5- plně nesouhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Snižováním nákladů2.252.688
Výběrem klíčových odběratelů1.750.688
Budováním vztahu s odběrateli10
Zvýšením přidané hodnoty10
Jiným způsobem21

Graf

11. Jak se Vaše firma vypořádává s vlivem dodavatelů ? (1- Plně souhlasím, 5- plně nesouhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Vyhledáváním dalších vhodných dodavatelů23
Vyšší počet dodavatelů2.252.688
Jiným způsobem1.50.75

Graf

12. Některé problémy jdou vyřešit lépe při využití principů fuzzy logiky. Které z nabízených možností by podle Vás Vaše organizaci uvítala : (1- Plně souhlasím, 5- plně nesouhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Úsporu času při rozhodovacích procesech10
Zkvalitnění rozhodovacích procesů1.250.188
Zkvalitnění hodnotících procesů2.251.688
Rychlejší obsluha zákazníka2.52.75
Výběr správných zaměstnanců32
Výběr nejvhodnější investice3.52.75
Zhodnocení investičního rizika2.51.25
Volba obchodních partnerů2.251.688
Zhodnocení bonity klienta2.251.688
Volba prémií pro zaměstnance31.5

Graf

13. Typ Vaší organizace ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká250 %50 %  
Světová125 %25 %  
Evropská125 %25 %  

Graf

14. Velikost organizace ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
250 a více zaměstnanců250 %50 %  
0 - 9 zaměstnanců125 %25 %  
10 - 49 zaměstnanců125 %25 %  

Graf

15. Oblast podnikání, ve které organizace působí ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zdravotnictví375 %75 %  
finanční sektor125 %25 %  
průmysl125 %25 %  

Graf

16. Vaše pozice ve firmě ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec250 %50 %  
Jiné125 %25 %  
Vedoucí125 %25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (87,1 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bezděk, V.Využívání fuzzy logiky v organizacích působících v České republice (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vyuzivani-fuzzy-logiky-v-org.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.