Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využívání informací o dopravě

Využívání informací o dopravě

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Pospíšil
Šetření:08. 03. 2010 - 15. 03. 2010
Počet respondentů:318
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.38
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto průzkumu je zjistit kvalitu dopravních informací. Zjistit jak jsou řidiči spokojeni s  dopravními informacemi, jejich množstvím  a obsahem.

Odpovědi respondentů

1. Jak dlouho před jízdou dopravní informace zjišťujete

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
těsně před jízdou 9028,75 %28,3 %  
během jízdy7523,96 %23,58 %  
přibližně den před jízdou6219,81 %19,5 %  
nezjišťuji6019,17 %18,87 %  
několik hodin před jízdou 5216,61 %16,35 %  
delší dobu předem134,15 %4,09 %  

Graf

2. Jak často využíváte dopravní informace

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně často 10734,41 %33,65 %  
téměř každý den7022,51 %22,01 %  
jedenkrát až třikrát měsíčně5818,65 %18,24 %  
jedenkrát až dvakrát týdně5718,33 %17,92 %  
nepoužívám 247,72 %7,55 %  

Graf

3. Kolik ročně ujedete kilometrů

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10.001 až 25.000 kilometrů10032,05 %31,45 %  
5.001 až 10.000 kilometrů 8426,92 %26,42 %  
do 5.000 kilometrů7524,04 %23,58 %  
25.001 až 50.000 kilometrů4213,46 %13,21 %  
více jak 50.000 kilometrů123,85 %3,77 %  
nic10,32 %0,31 %  

Graf

4. Využíváte dopravní informace častěji v práci nebo v soukromí

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v soukromí22673,38 %71,07 %  
v práci10433,77 %32,7 %  
nic51,62 %1,57 %  

Graf

5. Časy využívání dopravních informací

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13.00 hodin až 19.00 hodin 11841,7 %37,11 %  
09.00 hodin až 13.00 hodin 10537,1 %33,02 %  
07.00 hodin až 09.00 hodin9232,51 %28,93 %  
05.00 hodin až 07.00 hodin4716,61 %14,78 %  
19.00 hodin až 24.00 hodin 3612,72 %11,32 %  
00.00 hodin až 05.00 hodin 217,42 %6,6 %  
nic10,35 %0,31 %  

Graf

6. Význam jednotlivých dopravních informací

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sjízdnost hlavních tahů18061,64 %56,6 %  
informace o uzavírkách 15151,71 %47,48 %  
informace o dopravních nehodách 14549,66 %45,6 %  
informace o objížďkách13847,26 %43,4 %  
informace o policejních hlídkách 8629,45 %27,04 %  
statistika nehodovosti186,16 %5,66 %  

Graf

7. Hlavní zdroje dopravních informací

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rádio21570,26 %67,61 %  
internet20266,01 %63,52 %  
televize9129,74 %28,62 %  
RDS-TMC4314,05 %13,52 %  
jiné134,25 %4,09 %  
textové zprávy na mobil51,63 %1,57 %  
noviny41,31 %1,26 %  

Graf

8. Při zjišťování informací na internetu používáte adresy

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné stránky 14856,92 %46,54 %  
www.dopravniinfo.cz - oficiální stránky Národního dopravního centra11443,85 %35,85 %  
www.mvcr.cz - oficiální stránky PČR2710,38 %8,49 %  
nic41,54 %1,26 %  

Graf

9. Vliv dopravních informací na bezpečnost provozu

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velký15851,13 %49,69 %  
malý7323,62 %22,96 %  
nevím4213,59 %13,21 %  
zásadní3812,3 %11,95 %  
žádný30,97 %0,94 %  

Graf

10. Víte o existenci Národního dopravního a informačního centra v Ostravě

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14346,13 %44,97 %  
nevím10032,26 %31,45 %  
ano6721,61 %21,07 %  

Graf

11. Jsou dopravní informace dostačující

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, jsou vyčerpávající9631,48 %30,19 %  
nevím7825,57 %24,53 %  
ano, ale nemusí být tak podrobné5718,69 %17,92 %  
ne, jsou málo obsáhlé 5317,38 %16,67 %  
ne, nevyhovují mi258,2 %7,86 %  
nic10,33 %0,31 %  

Graf

12. Víte které složky se podílí na tvorbě dopravních informací

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11236,25 %35,22 %  
nevím10233,01 %32,08 %  
ne9530,74 %29,87 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jak dlouho před jízdou dopravní informace zjišťujete

  • odpověď nezjišťuji:
    • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepoužívám na otázku 2. Jak často využíváte dopravní informace

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak dlouho před jízdou dopravní informace zjišťujete

2. Jak často využíváte dopravní informace

3. Kolik ročně ujedete kilometrů

4. Využíváte dopravní informace častěji v práci nebo v soukromí

5. Časy využívání dopravních informací

6. Význam jednotlivých dopravních informací

7. Hlavní zdroje dopravních informací

8. Při zjišťování informací na internetu používáte adresy

9. Vliv dopravních informací na bezpečnost provozu

10. Víte o existenci Národního dopravního a informačního centra v Ostravě

11. Jsou dopravní informace dostačující

12. Víte které složky se podílí na tvorbě dopravních informací

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak dlouho před jízdou dopravní informace zjišťujete

2. Jak často využíváte dopravní informace

3. Kolik ročně ujedete kilometrů

4. Využíváte dopravní informace častěji v práci nebo v soukromí

5. Časy využívání dopravních informací

6. Význam jednotlivých dopravních informací

7. Hlavní zdroje dopravních informací

8. Při zjišťování informací na internetu používáte adresy

9. Vliv dopravních informací na bezpečnost provozu

10. Víte o existenci Národního dopravního a informačního centra v Ostravě

11. Jsou dopravní informace dostačující

12. Víte které složky se podílí na tvorbě dopravních informací

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Pospíšil, P.Využívání informací o dopravě (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vyuzivani-informaci-o-doprave.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.