Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využívání interaktivních tabulí

Využívání interaktivních tabulí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Hajduch
Šetření:28. 03. 2012 - 01. 04. 2012
Počet respondentů:51
Počet otázek (max/průměr):9 / 7.04
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Rád bych vás požádal o vyplnění krátkého dotazníku, který má za úkol zmapovat využívání interaktivních tabulí v českém školství.
 

Dotazník je tedy určen pro žáky základních a středních škol, ale i studenty VŠ. V případě že nenavštěvujete žádnou školu a se smartboardy se tak nesetkávate, je zbytečné dotazník vyplňovat.
 

Odpovědi respondentů

1. Jakou školu navštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola3058,82 %58,82 %  
Základní škola 1835,29 %35,29 %  
Vysoká škola35,88 %5,88 %  

Graf

2. Je některá učebna na Vaší škole vybavena interaktivní tabulí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ne, naše škola nemá interaktivní tabuliotázka č. 3, Ano, na škole je 1-3 interaktivních tabulíotázka č. 4, Ano, smartboardy je vybavena většina učebenotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, smartboardy je vybavena většina učeben3364,71 %64,71 %  
Ano, na škole je 1-3 interaktivních tabulí1733,33 %33,33 %  
Ne, naše škola nemá interaktivní tabuli11,96 %1,96 %  

Graf

3. Setkal(a) jste se s výukou pomocí interaktivní tabule?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1100 %1,96 %  

Graf

4. Kolik vyučovacích hodin týdně jste v učebně s interaktivní tabulí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinu času1836 %35,29 %  
2-5 hodin1734 %33,33 %  
Méně než 2 hodiny714 %13,73 %  
5-10 hodin714 %13,73 %  
vůbec12 %1,96 %  

Graf

5. Využívá učitel tyto tabule k výuce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas3162 %60,78 %  
Ano, pravidelně1428 %27,45 %  
Vůbec510 %9,8 %  

Graf

6. Myslíte si že výuka s pomocí interaktivních tabulí je zajímavější?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je to zajímavé zpestření2451,06 %47,06 %  
Ano, interaktivní tabuly by se měly využívat častěji1531,91 %29,41 %  
Nevím510,64 %9,8 %  
Ne, mám radši klasický způsob výuky36,38 %5,88 %  

Graf

7. V kterém kraji se vaše škola nachází?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jihočeský kraj4384,31 %84,31 %  
Jihomoravský kraj35,88 %5,88 %  
Středočeský kraj23,92 %3,92 %  
Královehradecký kraj11,96 %1,96 %  
Vysočina11,96 %1,96 %  
Praha11,96 %1,96 %  

Graf

8. Kolik obyvatel má město ve kterém školu navštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30-70 tis2854,9 %54,9 %  
5 - 15tis815,69 %15,69 %  
70 tis. a více815,69 %15,69 %  
15-30 tis47,84 %7,84 %  
do 5tis35,88 %5,88 %  

Graf

9. Máte nějaké postřehy či připomínky k používání interaktivních tabulí? (tato otázka je nepovinná)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

Asi ne.

je super, že nám učitelé mohou psát do svých materiálů poznámky, aniž by si je poničili... mohou dočasně dopisovat poznámky, nebo zvírazňovat to co je na prezentaci důležité...

Jsou to drahé hračky - jsou vhodné spíš do 1.stupně ZŠ a to jen částečně. Jinak vyhoví obyčejná tabule a fixy...

Nevyužívají se tak, jak by se využívat měly. Tedy alespoň ne unás ve škole.

spousta učitelů s interaktivními tabulemi neumí vůbec pracovat, někteří ji pouze využívají jako promítací plátno

Učitelé je neumí dobře využívat -- a ani já nedokážu přijít na způsob, jak je dobře využít na střední škole

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakou školu navštěvujete?

2. Je některá učebna na Vaší škole vybavena interaktivní tabulí?

4. Kolik vyučovacích hodin týdně jste v učebně s interaktivní tabulí?

5. Využívá učitel tyto tabule k výuce?

6. Myslíte si že výuka s pomocí interaktivních tabulí je zajímavější?

7. V kterém kraji se vaše škola nachází?

8. Kolik obyvatel má město ve kterém školu navštěvujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakou školu navštěvujete?

2. Je některá učebna na Vaší škole vybavena interaktivní tabulí?

4. Kolik vyučovacích hodin týdně jste v učebně s interaktivní tabulí?

5. Využívá učitel tyto tabule k výuce?

6. Myslíte si že výuka s pomocí interaktivních tabulí je zajímavější?

7. V kterém kraji se vaše škola nachází?

8. Kolik obyvatel má město ve kterém školu navštěvujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hajduch, P.Využívání interaktivních tabulí (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vyuzivani-interaktivnich-tab.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.