Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kadeřnictví

Kadeřnictví

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:John Doe
Šetření:24. 03. 2011 - 02. 04. 2011
Počet respondentů:164
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

výsledky tohoto anonimního dotazníku zpracuji do dvé školní práce.

Děkuji za Váš čas

Odpovědi respondentů

1. Kadeřnický salón navštívím do roka:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čtyřikrát a více9155,49 %55,49 %  
Dvakrát až třikrát5432,93 %32,93 %  
Jednou a méně1810,98 %10,98 %  
Kadeřnické služby nevyužívám10,61 %0,61 %  

Graf

2. Navštěvuji salón:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stále stejný9356,71 %56,71 %  
Mám 2 až 3 oblíbené a jinam nechodím3923,78 %23,78 %  
Pokaždé jiný3219,51 %19,51 %  

Graf

3. Při své poslední návštěvě jsem zaplatil/a: (pokud si nevzpomínáte přesně, prosím uveďte řádově ve stokorunách)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5001810,98 %10,98 %  
2001710,37 %10,37 %  
400127,32 %7,32 %  
100116,71 %6,71 %  
300106,1 %6,1 %  
700106,1 %6,1 %  
60063,66 %3,66 %  
25063,66 %3,66 %  
80053,05 %3,05 %  
100042,44 %2,44 %  
ostatní odpovědi 1500
80
550
0
1
650
450
850
590
2000
1200
350
900
1600
320
3002
3000
90
380
430
185
110
120
310
180
210
65
950
620
1100
730
85
1300
60
440
820
370
220
150
280
1450
1250
1400
407
1740
410
6539,63 %39,63 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:486.53
Minimum:80
Maximum:1500
Variační rozpětí:1420
Rozptyl:109039.19
Směrodatná odchylka:330.21
Medián:403.5
Modus:500

Graf

4. Při své poslední návštěvě jsem nechal/a dýško: (pokud si nevzpomínáte přesně, prosím uveďte řádově v desetikorunách)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
204225,61 %25,61 %  
503118,9 %18,9 %  
03018,29 %18,29 %  
102012,2 %12,2 %  
30169,76 %9,76 %  
4063,66 %3,66 %  
10053,05 %3,05 %  
6031,83 %1,83 %  
3521,22 %1,22 %  
8021,22 %1,22 %  
ostatní odpovědi 200
15
5
70
2
500
13
74,27 %4,27 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:25.3
Minimum:0
Maximum:80
Variační rozpětí:80
Rozptyl:343.6
Směrodatná odchylka:18.54
Medián:20
Modus:20

Graf

5. S provedenou službou jsem byl/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spokojený/á8149,39 %49,39 %  
Velmi spokojený/á6841,46 %41,46 %  
Nespokojený/á148,54 %8,54 %  
Velmi nespokojený/á10,61 %0,61 %  

Graf

6. Kadeřník/kadeřnice mi byl/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sympatický/á8350,61 %50,61 %  
Velmi sympatický/á7445,12 %45,12 %  
Nesympatický/á42,44 %2,44 %  
Velmi nesympatický/á31,83 %1,83 %  

Graf

7. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13481,71 %81,71 %  
Muž3018,29 %18,29 %  

Graf

8. Patřím do věkové skupiny:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 3012375 %75 %  
31 - 502716,46 %16,46 %  
51 a více148,54 %8,54 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kadeřnický salón navštívím do roka:

2. Navštěvuji salón:

3. Při své poslední návštěvě jsem zaplatil/a: (pokud si nevzpomínáte přesně, prosím uveďte řádově ve stokorunách)

4. Při své poslední návštěvě jsem nechal/a dýško: (pokud si nevzpomínáte přesně, prosím uveďte řádově v desetikorunách)

5. S provedenou službou jsem byl/a:

6. Kadeřník/kadeřnice mi byl/a:

7. Jsem:

8. Patřím do věkové skupiny:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kadeřnický salón navštívím do roka:

2. Navštěvuji salón:

3. Při své poslední návštěvě jsem zaplatil/a: (pokud si nevzpomínáte přesně, prosím uveďte řádově ve stokorunách)

4. Při své poslední návštěvě jsem nechal/a dýško: (pokud si nevzpomínáte přesně, prosím uveďte řádově v desetikorunách)

5. S provedenou službou jsem byl/a:

6. Kadeřník/kadeřnice mi byl/a:

7. Jsem:

8. Patřím do věkové skupiny:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Doe, J.Kadeřnictví (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vyuzivani-kaderniskckych-slu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.