Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využívání komunikačních nástrojů v zaměstnání

Využívání komunikačních nástrojů v zaměstnání

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Dezortová
Šetření:03. 06. 2009 - 25. 06. 2009
Počet respondentů:76
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.72
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:16,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Kromě naprosto běžného používání (mobilního) telefonu při pracovních záležitostech je možné využít i mnoho dalších nástrojů pro komunikaci - od emailu až po skype. Cílem toho šetření je zjistit, jaké nástroje jsou pro pracovní komunikaci používány, které z nich nejčastěji a zda se nějak liší výběr podle situace a adresáta sdělení.

UPOZORNĚNÍ: Dotazník je zaměřen výhradně na pracovní komunikaci (nikoli na soukromou během pracovní doby ;-)) a výhradně na komunikace prostřednictvím nějakého nástroje, nikoli na osobní bezprostřední komunikaci. Pokud nejčastěji komunikujete osobně, uvažujte ve svých odpovědích prosím o tom, jak komunikujete kromě osobní komunikace.

Odpovědi respondentů

1. Které nástroje pro komunikaci používáte při služební komunikaci? (jak vnitrofiremní, tak komunikaci se zákazníky…)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Email7193,42 %93,42 %  
Telefon (pevná i mobil)6990,79 %90,79 %  
"papírový“ dopis3444,74 %44,74 %  
SMS2532,89 %32,89 %  
Skype, ICQ, MSN, Gmail-chat apod.1925 %25 %  
jiná56,58 %6,58 %  

Graf

2. Který z komunikačních prostředků používáte při práci nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Email4356,58 %56,58 %  
Telefon (pevná i mobil)2836,84 %36,84 %  
„papírový“ dopis45,26 %5,26 %  
Skype, ICQ, MSN, Gmail-chat apod.11,32 %1,32 %  

Graf

3. Pokud NEPOUŽÍVÁTE email, proč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
při práci používám emaily7497,37 %97,37 %  
Ke své práci to nepotřebuji22,63 %2,63 %  
Nemám k dispozici počítač11,32 %1,32 %  

Graf

4. Pokud NEPOUŽÍVÁTE nástroje jako Skype, ICQ, MSN, proč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Při mé práci to není potřeba2431,58 %31,58 %  
používám Skype, ICQ, MSN nebo podobnou aplikaci2330,26 %30,26 %  
Firemní nařízení zakazují používat na služebních počítačích tyto aplikace2228,95 %28,95 %  
Firma to sice nezakazuje, ale ani nijak nepodporuje1114,47 %14,47 %  
Nemám k dispozici PC22,63 %2,63 %  
Neumím je ovládat/ nevím, co to je22,63 %2,63 %  

Graf

5. Pro komunikaci s kolegy používáte nejčastěji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Telefon (pevná i mobil)3546,05 %46,05 %  
Email3039,47 %39,47 %  
Skype, ICQ, MSN, Gmail-chat apod.911,84 %11,84 %  
„papírový“ dopis11,32 %1,32 %  
SMS11,32 %1,32 %  

Graf

6. Pro komunikaci s nadřízenými používáte nejčastěji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Email4153,95 %53,95 %  
Telefon (pevná i mobil)3140,79 %40,79 %  
Skype, ICQ, MSN, Gmail-chat apod.33,95 %3,95 %  
„papírový“ dopis11,32 %1,32 %  

Graf

7. Pro komunikaci vnější – s klienty, zákazníky, dodavateli… používáte nejčastěji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Email4255,26 %55,26 %  
Telefon (pevná i mobil)2431,58 %31,58 %  
„papírový“ dopis810,53 %10,53 %  
SMS11,32 %1,32 %  
Skype, ICQ, MSN, Gmail-chat apod.11,32 %1,32 %  

Graf

8. Vybíráte si, který prostředek použijete, podle toho, komu a co se chystáte sdělit? Příklad:vybíráte si jiný nástroj pro informování šéfa o výsledku obchodního jednání, pro dotaz kolegy, jaký je název určitého dokumentu a pro sjednání schůzky s klientem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6078,95 %78,95 %  
ne1621,05 %21,05 %  

Graf

9. Vybíráte si komunikační prostředek podle konkrétní situace? Příklad:příklad – jiný prostředek, když nadřízeného informujete o výsledku jednání, jiný, když ho žádáte o konzultaci k problému….

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5388,33 %69,74 %  
ne711,67 %9,21 %  

Graf

10. Zohledňujete naléhavost situace při výběru komunikačního prostředku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7598,68 %98,68 %  
ne11,32 %1,32 %  

Graf

11. Jak byste postupovali v této situaci? Během dne máte sjednané 3 obchodní schůzky. Váš nadřízený po Vás požaduje co nejdřív výsledky jednotlivých schůzek a podrobný report o jejich průběhu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Po skončení všech schůzek mu zavolám a sdělím výsledky, podrobnosti pošlu co nejdříve emailem. 3647,37 %47,37 %  
Po každé schůzce mu zavolám na mobil a podrobně ho informuji o průběhu a výsledku1621,05 %21,05 %  
Na konci dne zašlu email s přehledem výsledků a s podrobnostmi k průběhu1215,79 %15,79 %  
Po každé schůzce mu zašlu sms s výsledkem a na konci dne email s podrobnostmi k průběhu1013,16 %13,16 %  
Po skončení schůzek zašlu chatovou zprávu (skype, ICQ) s výsledky schůzek, bezprostředně bude následovat email s podrobnosmi.22,63 %2,63 %  

Graf

12. Jak byste se zachovali v následující situaci? Kolega naléhavě potřebuje informace z porady, které se nemohl zúčastnit

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zatelefonujete mu a zjistíte, kterou konrétní informaci potřebuje. Tu mu pošlete emailem.2735,53 %35,53 %  
Zatelefonujete mu a podrobně mu referujete o tématech probíraných na poradě2634,21 %34,21 %  
Pošlete mu email se zápisem z porady1418,42 %18,42 %  
Spojíte se s ním pomocí skype/ICQ a zjistíte, kterou konkrétní informaci potřebuje – tu mu buď tlumočíte nebo zašlete pomocí skype/ICQ jako výtah ze zápisu porady.911,84 %11,84 %  

Graf

13. Odpovídáte na dotazy stejnou cestou? Tedy na email emailem, na telefonát telefonátem…?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5673,68 %73,68 %  
ne2026,32 %26,32 %  

Graf

14. Používá vaše firma nějaké nařízení, směrnici nebo předpis, stanovující, jaké komunikační prostředky se mají používat a za jakých situací?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, žádná taková směrnice u nás není4866,67 %63,16 %  
ano, máme povolené/předepsané prostředky, ale ne situace, kdy je používat1115,28 %14,47 %  
Ano, stanovuje, co máme použít i kdy to máme použít79,72 %9,21 %  
máme nařízení, které jen zakazuje používání některých prostředků68,33 %7,89 %  

Graf

15. V jaké oblasti pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
služby2127,63 %27,63 %  
IT1114,47 %14,47 %  
výrobní podnik810,53 %10,53 %  
obchod79,21 %9,21 %  
školství67,89 %7,89 %  
úřad45,26 %5,26 %  
zdravotnictví45,26 %5,26 %  
lokalizační firma, překlady11,32 %1,32 %  
sociální služby11,32 %1,32 %  
doprava11,32 %1,32 %  
advokacie11,32 %1,32 %  
PR agentura11,32 %1,32 %  
zemědělství - chov koní11,32 %1,32 %  
obchod PE11,32 %1,32 %  
média11,32 %1,32 %  
telekomunikace11,32 %1,32 %  
marketing, PR11,32 %1,32 %  
politická strana11,32 %1,32 %  
neziskový sektor11,32 %1,32 %  
bankovni sluzby11,32 %1,32 %  
kultura11,32 %1,32 %  
věda11,32 %1,32 %  

Graf

16. Na jaké pozici pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nižší a střední management2735,53 %35,53 %  
Vyšší management911,84 %11,84 %  
Sekretářka, asistentka, asistent79,21 %9,21 %  
Obchodník56,58 %6,58 %  
dělnické profese33,95 %3,95 %  
vědecký pracovník22,63 %2,63 %  
specialista22,63 %2,63 %  
Programátor22,63 %2,63 %  
Call centrum/ zákaznická linka22,63 %2,63 %  
vývoj11,32 %1,32 %  
asistent11,32 %1,32 %  
překladatelka11,32 %1,32 %  
úředník11,32 %1,32 %  
lékař11,32 %1,32 %  
referent11,32 %1,32 %  
pedagog, vyzkumny pracovnik11,32 %1,32 %  
fyzioterapeut11,32 %1,32 %  
tajemník11,32 %1,32 %  
kancelářská práce - controlling11,32 %1,32 %  
refernet11,32 %1,32 %  
kvalitář11,32 %1,32 %  
lektor11,32 %1,32 %  
zprostredkovatel - tlumocnik11,32 %1,32 %  
Software11,32 %1,32 %  
business konzultant junior11,32 %1,32 %  
vývoj sw11,32 %1,32 %  

Graf

17. Jste:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4864 %63,16 %  
muž2736 %35,53 %  

Graf

18. Do jaké věkové kategorie patříte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 35 let4356,58 %56,58 %  
do 25 let1519,74 %19,74 %  
46 a více let1114,47 %14,47 %  
36 - 45 let79,21 %9,21 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Které nástroje pro komunikaci používáte při služební komunikaci? (jak vnitrofiremní, tak komunikaci se zákazníky…)

  • odpověď Skype, ICQ, MSN, Gmail-chat apod.:
    • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi IT na otázku 15. V jaké oblasti pracujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Které nástroje pro komunikaci používáte při služební komunikaci? (jak vnitrofiremní, tak komunikaci se zákazníky…)

2. Který z komunikačních prostředků používáte při práci nejčastěji?

3. Pokud NEPOUŽÍVÁTE email, proč?

4. Pokud NEPOUŽÍVÁTE nástroje jako Skype, ICQ, MSN, proč?

5. Pro komunikaci s kolegy používáte nejčastěji:

6. Pro komunikaci s nadřízenými používáte nejčastěji:

7. Pro komunikaci vnější – s klienty, zákazníky, dodavateli… používáte nejčastěji:

8. Vybíráte si, který prostředek použijete, podle toho, komu a co se chystáte sdělit? Příklad:vybíráte si jiný nástroj pro informování šéfa o výsledku obchodního jednání, pro dotaz kolegy, jaký je název určitého dokumentu a pro sjednání schůzky s klientem?

9. Vybíráte si komunikační prostředek podle konkrétní situace? Příklad:příklad – jiný prostředek, když nadřízeného informujete o výsledku jednání, jiný, když ho žádáte o konzultaci k problému….

10. Zohledňujete naléhavost situace při výběru komunikačního prostředku?

11. Jak byste postupovali v této situaci? Během dne máte sjednané 3 obchodní schůzky. Váš nadřízený po Vás požaduje co nejdřív výsledky jednotlivých schůzek a podrobný report o jejich průběhu.

12. Jak byste se zachovali v následující situaci? Kolega naléhavě potřebuje informace z porady, které se nemohl zúčastnit

13. Odpovídáte na dotazy stejnou cestou? Tedy na email emailem, na telefonát telefonátem…?

14. Používá vaše firma nějaké nařízení, směrnici nebo předpis, stanovující, jaké komunikační prostředky se mají používat a za jakých situací?

15. V jaké oblasti pracujete?

16. Na jaké pozici pracujete?

17. Jste:

18. Do jaké věkové kategorie patříte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Které nástroje pro komunikaci používáte při služební komunikaci? (jak vnitrofiremní, tak komunikaci se zákazníky…)

2. Který z komunikačních prostředků používáte při práci nejčastěji?

3. Pokud NEPOUŽÍVÁTE email, proč?

4. Pokud NEPOUŽÍVÁTE nástroje jako Skype, ICQ, MSN, proč?

5. Pro komunikaci s kolegy používáte nejčastěji:

6. Pro komunikaci s nadřízenými používáte nejčastěji:

7. Pro komunikaci vnější – s klienty, zákazníky, dodavateli… používáte nejčastěji:

8. Vybíráte si, který prostředek použijete, podle toho, komu a co se chystáte sdělit? Příklad:vybíráte si jiný nástroj pro informování šéfa o výsledku obchodního jednání, pro dotaz kolegy, jaký je název určitého dokumentu a pro sjednání schůzky s klientem?

9. Vybíráte si komunikační prostředek podle konkrétní situace? Příklad:příklad – jiný prostředek, když nadřízeného informujete o výsledku jednání, jiný, když ho žádáte o konzultaci k problému….

10. Zohledňujete naléhavost situace při výběru komunikačního prostředku?

11. Jak byste postupovali v této situaci? Během dne máte sjednané 3 obchodní schůzky. Váš nadřízený po Vás požaduje co nejdřív výsledky jednotlivých schůzek a podrobný report o jejich průběhu.

12. Jak byste se zachovali v následující situaci? Kolega naléhavě potřebuje informace z porady, které se nemohl zúčastnit

13. Odpovídáte na dotazy stejnou cestou? Tedy na email emailem, na telefonát telefonátem…?

14. Používá vaše firma nějaké nařízení, směrnici nebo předpis, stanovující, jaké komunikační prostředky se mají používat a za jakých situací?

15. V jaké oblasti pracujete?

16. Na jaké pozici pracujete?

17. Jste:

18. Do jaké věkové kategorie patříte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Dezortová, H.Využívání komunikačních nástrojů v zaměstnání (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://vyuzivani-komunikacnich-nastroju-v-zamestnani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.