Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využívání komunitích serverů

Využívání komunitích serverů

Pro všechny chovatele psů - soutěžní dotazník
Zúčastněte se krátkého dotazníku o sbírání psích exkrementů a soutěžte o čokolády Seed and Bean

(cca 1 minuta, veřejné výsledky, jen pro chovatele psů)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Rymešová
Šetření:21. 04. 2009 - 28. 04. 2009
Počet respondentů:142
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto průzkumu je zjistit, jak moc a k čemu se používají komunitní servery a dále zájem uživatelů těchto serverů o navazující služby. Průzkum je veřejný.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mužské7653,52 %53,52 %  
Ženské6646,48 %46,48 %  

Graf

2. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-25 let9063,38 %63,38 %  
15-20 let2719,01 %19,01 %  
25-35 let1913,38 %13,38 %  
0-15 let32,11 %2,11 %  
35-... let32,11 %2,11 %  

Graf

3. Jste členem nějaké komunitní sítě, jako je Facebook, Libimseti.cz, Lide.cz apod.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12990,85 %90,85 %  
Ne117,75 %7,75 %  
Chystám se21,41 %1,41 %  

Graf

4. Jakou z těchto služeb používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Facebook11480,28 %80,28 %  
Lide.cz4028,17 %28,17 %  
jinou3625,35 %25,35 %  
Libimseti.cz2014,08 %14,08 %  

Graf

5. Používáte tyto služby pro

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kontakt se svými přáteli9869,01 %69,01 %  
obojí4028,17 %28,17 %  
seznámení se s novými lidmi42,82 %2,82 %  

Graf

6. Zajímala by Vás možnost potkávat uživatele Vašeho komunitního serveru přímo na ulici a kontaktovat je?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7351,41 %51,41 %  
ano6948,59 %48,59 %  

Graf

7. Byli byste ochotni kvůli tomuto mít zaplou na mobilu speciální apliikaci a zaplé BlueTooth?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8559,86 %59,86 %  
ano5740,14 %40,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jakou z těchto služeb používáte?

  • odpověď jinou:
    • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 3. Jste členem nějaké komunitní sítě, jako je Facebook, Libimseti.cz, Lide.cz apod.?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví

2. Váš věk

3. Jste členem nějaké komunitní sítě, jako je Facebook, Libimseti.cz, Lide.cz apod.?

4. Jakou z těchto služeb používáte?

5. Používáte tyto služby pro

6. Zajímala by Vás možnost potkávat uživatele Vašeho komunitního serveru přímo na ulici a kontaktovat je?

7. Byli byste ochotni kvůli tomuto mít zaplou na mobilu speciální apliikaci a zaplé BlueTooth?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví

2. Váš věk

3. Jste členem nějaké komunitní sítě, jako je Facebook, Libimseti.cz, Lide.cz apod.?

4. Jakou z těchto služeb používáte?

5. Používáte tyto služby pro

6. Zajímala by Vás možnost potkávat uživatele Vašeho komunitního serveru přímo na ulici a kontaktovat je?

7. Byli byste ochotni kvůli tomuto mít zaplou na mobilu speciální apliikaci a zaplé BlueTooth?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Rymešová, M.Využívání komunitích serverů (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://vyuzivani-komunitich-serveru.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.