Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > VYUŽÍVÁNÍ LOUTEK V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH - Rybářová

VYUŽÍVÁNÍ LOUTEK V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH - Rybářová

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dáša Rybářová
Šetření:27. 06. 2011 - 15. 07. 2011
Počet respondentů:88
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.07
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

jmenuji se Dáša Rybářová a studuji v Brně Učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě MU.

Momentálně sbírám data pro svoji bakalářskou práci, která se věnuje LOUTCE PŘI PRÁCI UČITELE V MŠ.

 

Obracím se na Vás s žádostí o vyplnění tohoto dotazníku, který se zabývá využitím loutky v mateřské škole. Cílem mého snažení je zjistit, zda se u nás v mateřských školách používají loutky, popřípadě jak často a jakým způsobem.
Byla bych Vám velice vděčná, kdybyste věnovali tomuto dotazníku okolo 10 minut (obsahuje 1 otázek).

 

 

Děkuji za Vaši trpělivost a Váš čas věnovaný vyplňováním tohoto dotazníku.


S přáním pěkného dne,
Dáša Rybářová.

 

Odpovědi respondentů

1. Jste muž X žena

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena88100 %100 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
46-554955,68 %55,68 %  
36-452022,73 %22,73 %  
26-351112,5 %12,5 %  
56 a více66,82 %6,82 %  
do 2522,27 %2,27 %  

Graf

3. Jaký obor jste vystudoval (a), popřípadě studujete, na vysoké škole?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SpgŠ 66,82 %6,82 %  
učitelství pro MŠ55,68 %5,68 %  
Předškolní pedagogika44,55 %4,55 %  
ne44,55 %4,55 %  
Učitelství pro mateřské školy33,41 %3,41 %  
žádný33,41 %3,41 %  
školský management33,41 %3,41 %  
Speciální pedagogika předškolního věku22,27 %2,27 %  
střední pedagogická škola22,27 %2,27 %  
Učitelství pro MŠ, PedF MU11,14 %1,14 %  
ostatní odpovědi Studium pro ved.pedag.pracovníky
střední pg. školu předškolní pg
Speciální pedagogika pro předškolní věk
SPgŠ - učitelství pro mateřské školy
nemám VŠ
speciální pedagogiku - magisterské studium
Učitelství pro MŠ-bakalářské studium
SPgš učitelství pro MŠ
SPgŠ PŘ, D studium na spec. pedag. pro předšk.věk
management
učitelství v mateřské škole.
Učitelství pro MŠ, UP Olomouc
Střední pedagogická škola, Školský management Univ
sociální pedagogika
SPgŠ učitelství na mateřských školách
speciální pedagogika /logop-surdop./
nestudujui
pedagogické poradenství a školský management
speciální pedagogiku
speciální pedagogika
střední pedag.škola
žádná VŠ, ale střední pedagogická - učitelství MŠ
dramatická výchova
nestuduji na VŠ
VŠ nemám
SPgŠ, učitelství pro MŠ
UK Praha, obor předškolní pedagogika
MŠ na střední škole pedagogické v Litomyšli
SPgŠ obor učitelství na MŠ, a obor vychovatelství
Pedagogická škola v Karlových Varech
Učitelství pro MŠ SPgŠ
Střední pedagogickou školu,
nemám vysokoškolské vzdělání
na VŠ nic
Mgr.Speciální pedagogika
SPgŠ + FFOlomouc
učitelství pro 1. stupeň
Pedagogika předškolního věku
všeobecné lékařství
pedagogika
bez vysoké školy
studuji NMgr. katedra Primární pedagogika
Speciální pedagogika pro MŠ, Školský management
učitelství v MŠ
školský management, sociální pedagogika
Speciální pedagogika PV, Spec. ped. pro učitele
ekonomie
SPgŠ Litomyšl , studium pro ředitele
SPgŠ - učitelství pro MŠ
vzdělávání dospělých
Rozšiřující studium spec. ped.
SPgŠ, Školský management - studuji
SPgŠ Nová Paka - učitelství MŠ
Školský managament UK Praha
Střední pg. škola
5562,5 %62,5 % 

Graf

4. Jaká je délka Vaší pedagogické praxe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než 21 let6169,32 %69,32 %  
1-577,95 %7,95 %  
16-2077,95 %7,95 %  
6-1066,82 %6,82 %  
11-1566,82 %6,82 %  
011,14 %1,14 %  

Graf

5. Na jakém typu školy učíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mateřská škola v malém městě3337,5 %37,5 %  
mateřská škola ve velkém městě3034,09 %34,09 %  
mateřská škola na vesnici s jednou třídou v ročníku2528,41 %28,41 %  

Graf

6. Máte ve Vaší mateřské škole k dispozici loutky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8798,86 %98,86 %  
ne11,14 %1,14 %  

Graf

7. Jestli ano, jaké typy loutek?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
maňásky8598,84 %96,59 %  
plošné6879,07 %77,27 %  
marionety2832,56 %31,82 %  
jiné, jaké?1922,09 %21,59 %  
prstové910,47 %10,23 %  
javajkové22,33 %2,27 %  
pro stínové divadlo 11,16 %1,14 %  
prstové loutky, krabicové,čepičkové11,16 %1,14 %  
prstové, celoprstové11,16 %1,14 %  
deskové11,16 %1,14 %  
dřevěné klapací11,16 %1,14 %  
prstové, javajky, magnetické11,16 %1,14 %  
papírové,vyrobené dětmi,látkové motivační čepičky11,16 %1,14 %  
prstové, vlastní výroba11,16 %1,14 %  
prstové loutky, vlastní výroby, klapáci11,16 %1,14 %  
prstové, klapačky11,16 %1,14 %  
všechny jmenované, dále prstové11,16 %1,14 %  
vlastní výroby - tvorba dětí11,16 %1,14 %  

Graf

8. K jakým aktivitám loutky v pedagogické praxi využíváte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hra s loutkou jako motivace k tématu8297,62 %93,18 %  
hra divadelního představení6172,62 %69,32 %  
jako názorná pomůcka4452,38 %50 %  
vizualizace textové předlohy3339,29 %37,5 %  

Graf

9. Užívají děti ve Vaší mateřské škole loutky? Pokud ano, tak:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
při spontánní činnosti7390,12 %82,95 %  
při řízené činnosti (hraní divadla)6074,07 %68,18 %  
děti se samy účastní loutkového představení jako herec5264,2 %59,09 %  

Graf

10. Má Vaše mateřská škola další vybavení pro realizaci dramatické výchovy (např. komplexní loutkové divadlo)? Prosím, rozepište:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ano máme v každé třídě (máme jich 6 ) divadelní paravan, který paní učitelky často využívají, jak k motivaci, hraní divadélka nebo i v ranní hře, kde si děti samy vyzkoušejí práci s různými loutkami.

ano- paraván

Ano, "Kufříkové divadlo"

ano, na všech třídách mají děti alespoň jeden druh loutek, se kterými si na určitém místě ( stolek, paraván, vyrobená scéna z různých kostek a látek) mohou kdykoli hrát.

ANO, v každé třídě (5 tříd) máme celé maňáskové divadlo ( asi 30 loutek+ paravavan), také kusově marieonety, plošné divadlo i s jevištěm

čepičky pro děti - zvířátka, pohádkové postavy, profese

Děti si staví vlastní scénu z velkých stavebnic - Polykarpovka, záclon a dek

Divadélko v kufříčku, malá stolní divadélka, magnetické a pod., chybí nám nějaká větší scéna a zásoba rekvizit, nikdo z mých kolegyň se na divadlo nespecializuje.

Divadlo máme jen maličké, používám k postavení divadla spíše Polykarpovu stavebnici, převrácený stoleček a pod.

divadlo, maňásky, plošné louky, 3 marionety

DŘEVĚNÉ DIVADLO

dřevěné loutkové divadlo

Dřevění loutkové divadlo.

Dřevěný paraván s oknem a oponou.

Klasické vybavení pro předškolní vzdělávání, loutky, přenosné paravany,maňásky, vyráběné pomůcky, které slouží jako maňásci,… vše podle možností a potřeb pedagogů a dětí

kompletní plošné loutky

Komplexní loutkové divadlo nemáíme, dramatickou výchovu realizujeme průběžně při výchovně vzdělávací činnosti (drobné hry, etudky). Děti chodí v rámci pobytu v MŠ na divadelní předplatné a školu navštíví v průběhu roku různá divadla.

komplexní loutkové divadlo nemáme, ale podmínky pro dramatizaci si tvoříme samy s dětmi-kulisy, hrací plochu, oponu apod. Vybavení je na průměrné úrovni, postupně pořizujeme nové loutky, paraván.

Kromě plošných a maňáskových loutek využíváme výrobu vlastních, papírových loutek dle daného tématu. K dispozici máme také zvířecí čepičky, které jsou u dětí velmi oblíbené, případně další kusy kostýmů došíváme.

kulisy

Kulisy pro marionety, maňáskové divadlo - paraván

Kulisy vlastní výroby (učitelek, dětí).

loutkové divadlo

loutkové divadlo nemáme, pouze loutky,pomáháme si kostkami ,nebo kulisy sami vyrábíme,vše je o penězích a ty bohužel nemáme

loutkové divadlo vyrobené z krabic, které si děti samy pomalují

loutky ,maňásky, paravány, látkové čepičky a oblečky pro dramatickou výchovu...

malé loutkové divadlo

máme 2 kufříková divada (pro pléšné lotky či malé marionety), možnost hry s maňásky (podlouhlé vestavěné scény na 2 třídách)

máme dostatečné vybavení pro hraní divadla

máme dřevěné loutkové divadlo, hrají děti i učitelky, děti vyrábějí samy i některé kulisy

máme k dispozici loutkové divadlo

Máme loutkové rozkládací divadlo, loutky různých typů pro spontánní činnosti i pro hraní představení učitelkami.

máme paravánek střední velikosti, dále divadélko na plošné loutky v dřevěné krabici se zářezy

Máme pouze takové malé zástěnné divadélko a několik loutek.

Máme pro děti loutkové divadlo.

Máme stan s oponou a dětské loutkové divadélko (kulisy, opona) Ručně vyrobené maňásky

Máme zakoupený divadelní paravan na každém poschodí MŚ jeden máme dvě poschodí 4 třídy

Na naší MŠ máme loutkové divadlo komplexní( velké dřevěné kulisy s oponou,kufr maňásků)

Na školce máme pohádkové čepičky , které se využívají k realizaci pohádek.

Naše MŠ má k dispozici paravan -divadlo,kde se může rozvíjet vlastní dramatická tvorba dětí,fantazie. Dále nové textilní čepičky pro dramatickou výchovu,maňásky.

Naše škola má vlastní menší loutkové divadlo.

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne.

několik paravanů, malá a velká loutková scéna se sadou loutek, kabinet s kostými pro děti i dospělé, magnetické loutkové divadlo, čepičky pro dramatizaci, loutky vyráběné z přírodnin a různých materiálů - dle ročního období a tématu

nemá

Nemá.

Nemáme vybavení pro dramatickou výchovu...

Nemáme. Jen maňásky a pár prstových loutek

paravan na loutkové divadlo velký i malý stolní.

paraván a loutky.

paraván a maňásky

Paravan na hraní loutkového divadla

Paravany na loutkové představení.

paravany, používáme též běžné věci a doplňky ve třídě.

Paravany, sloužící ke hraní divadla, hotové divadélko

Paravany, stálý velký koutek s divadelními kulisami, malá divadélka dřevěná, velký výběr maňásků na stojanech. V plánu je pořízení věšáku a kostýmů k dramatizaci.

pohádkové, zvířátkové čepičky

Pouze malá loutková divadla pro potřeby dětí.

pouze malé stolní divadélko, divadlo nebo divadelní scénu si vždy vytvoříme dle vlastní fantazie, rádi improvizujeme

Realizace divadélka je v plánu příští školní rok 2011/2012

samostatné kulisy a doplňky k dramatizaci

soubory maňásků k pohádkám a plošné loutky

starší loutkové divadlo, sadu plošných loutek a motorickou pomůcku loutky s provázky .

Stavíme si kulisy sami - dle našich představ a požadavků, děti si samy vytváří kulisy, divadlo, jak jeviště, tak hlediště, používáme kostýmy pro přímou dramatizaci divadla - pohádky.

škola vlastní marionety i soubory maňásků,nejraději mají děti ,když ¨si vytváří svoji dramatizaci.oni jako herci a využívají zvířecí nebo různé čepičky hrdinů pohádek

Velké dřevěné divadlo.

velký paraván i s kulisami, malé přenosné divadélko, závěsný "paraván"

velký výběr plošných loutek, maňásků, javajkové divadélko

Vlastníme různé druhy dřevěných zástěn, které se k loutkovému divadlu hodí, prstové miniaturní loutky, barevné plastové a dřevěné kulisy (les, kytičky, hříbky, domečky), čepičky které znázorňují zvířátka (upínají se pod bradou na suchý zip) a kostýmy postav (anděl, čert, Karkulka, babička, dědeček, Haitská tanečnice, čarodějnice, indiáni, berušky, mravenečci, včelky, medvědi, ježci).

z prostorových důvodů máme pouze malé loutkové divadlo

11. Považujete vybavení mateřské školy v této oblasti za dostatečné pro Vaši práci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6270,45 %70,45 %  
ne2629,55 %29,55 %  

Graf

12. Které podoby loutek využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hotová8697,73 %97,73 %  
vlastní dětská5056,82 %56,82 %  
zástupná3135,23 %35,23 %  
imaginární2326,14 %26,14 %  
jiné, které?22,27 %2,27 %  
nejvíce maňásky firmy NOE11,14 %1,14 %  
postavička z keramické hlíny, vystřihovánka11,14 %1,14 %  
nevim11,14 %1,14 %  
nepoužívám11,14 %1,14 %  

Graf

13. Absolvovali jste někdy nějakou formu vzdělávání v oblasti loutkového divadla nebo dramatické výchovy? Prosím, vypište, jakou:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4146,59 %46,59 %  
ano33,41 %3,41 %  
seminář dram.výchovy22,27 %2,27 %  
Ne... 11,14 %1,14 %  
předmět Maňáskové divadlo při sturiu na SPgŠ11,14 %1,14 %  
kurzy dramatické výchovy11,14 %1,14 %  
Dramatická výchova na Spgš, dramaterapi na VŠ11,14 %1,14 %  
seminář dramatické výchovy v rámci dalšího vzděláv11,14 %1,14 %  
praktické semináře k dramaterapii .11,14 %1,14 %  
Dramatickýá výchova na SPgŠ11,14 %1,14 %  
ostatní odpovědi pouze v rámci studia na pedagogické fakultě
Ano, na SPgš výuka práce s loutkou, vyučovala prof
V rámci DVPP proběhlo v minulosti několik seminářů
při studiu na střední škole
pravidelné semináře v rámci DVPP
ve škole,dram.kroužek,seminář dramatizace herApohá
pouze při studiu na SPgŠ
forma DVPP
DVPP v oblasti dramatická výchova
pouze ve škole
Rozvoj komunikace loutkou
předmět na SPgŠ
ano , na SPgŠ
jednodenní seminář
Dramatická vých. jako součást sutida na VŠ
VŠ - DIFA JAMU
jednodenní školení
semináře dramatické výchovy vedené paní Lenou Frej
nevím, už je to dávno
kurz dramatické výchovy v rámci DVPP
Seminář o dramatizaci v MŠ
jen ve škole
Ne, jen na škole
Dramatická výchova v MŠ - KVIC Karviná
Ano na SŠ
dramatická výchova - na VŠ
praktikum na SPgŠ, semináře s touto tématikou
psala jem bakalářskou práci na toot téma
já osobně, ne, ale kolegině prosly dramatickou výc
semináře pedagogického centra, volitelní předměty
formou DVPP , vzdělávací program
v rámci DVPP
dramatická výchova
Seminář - Práce s loutkou v MŠ
Endele, bendele... (Švejdová), divadlo Alfa Plzeň
3539,77 %39,77 % 

Graf

14. Je u Vás na škole dramatická výchova samostatným prvkem v tematickém bloku ŠVP – je zde písemně vystihnuta?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7079,55 %79,55 %  
ano1820,45 %20,45 %  

Graf

15. V čem spatřujete přínos práce s loutkou v prostředí mateřské školy?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- prostředník při přenášení informací - usnadnění adaptace na nové prostředí - obohacení a rozvoj dětské fantazie - prostředek k sebevyjádření

- rozvoj představivosti a fantazie - možnost vcítit se do loutky - projekce vlastních pocitů, prožitků do loutky

dětem je loutka kamarádem, pomocníkem, vzorem, zábavou

děti se tím dají dobře motivovat a tady používat k výchovným účelům

Děti se prostřednictvím loutky zklidní, při spontánní hře s loutkou vyjádří své starosti, nálady. Loutka rozvíjí komunikatovní schopnosti dětí.

děti se určitě lépe motivují, je to nejlepší prostředek na zklidnění dětí, s větší hloubkou se přenesou do světa pohádek a fantazie

Dítě do hry s loutkou projektuje svůj život, své starosti, své potřeby; důležitá je vzájemná komunikace (dialogy) mezi dětmi, stejně tak rozvoj estetického vnímání

Dítěti je lotka nebo maňásek velmi blízký, dokáže zaujmout, velmi dobře působí jako "terapeut".

je motivujícím činitelem, dětem blízkám, rozvíjí fantazii, představivost a tvořivost dětí ,zlepšuje komunikaci s dětmi, přiblížení se dětem.

je to úžasná motivační pomůcka, děti velice rády s loutkou "pracují"

Je to výborný prostředek při začátku školního roku i po celý rok k motivaci dětí.

k rozvíjení dětí k dramatizaci

Lepší pozornost a zájem dětí o dané téma , motivační vedení a prolínání do všech činností,zkvalitňování komunikace mezi dětmi,umění vést monolog v přímé řeči, likvidace ostychu a zábran u méně komunikativních dětí zapojovat se aktivně do kolektivu.

lepší představivost

Loutka je dětem blízká jako hračka, rozvíjí dětskou představivost, verbální podání myšlenky loutkou je pro děti zábavnější než podání samotným pedagogem. Děti loutkám věří, nebojí se jich a komunikují s ní bez zábran, více se jí otevřou.

Loutka je dětem blízká, rozvíjí fantazii, práce s ní je kreativní.

Loutka, maňásek, divadlo to vše je v MŠ nutností vzhledem k motivaci, práci s příběhem, fantazii dětí předškolního věku

motivace

motivace

Motivace

motivace k integrovaným blokům, motivace v mravní výchově, řečový rozvoj... Velmi vhodný prostředek k navázání kontaktů s dětmi, které mají jakékoli zábrany s komunikací s dospělým.

motivace, citová výchova, výchova proti xenofobii a rasismu, angličtina

motivace, dramatizace, scénky

motivace, individuální, práce s novými a bojácnými dětmi, rozvíjení komunikativních dovedností, procvičení paměti, přednes, správná výslovnost, praktické zacházení s loutkami - jemná motorika.

motivace, přiblížení se dětem, hlavně při nástupu do MŠ, dramatizace pohádek,, spontánní hry – použití volně. Také máme vyrobenou vlastní loutku asi 0,5 m, jmenuje se Kamínek, je to postava chlapce – Kamínek se jmenuje naše MŠ , pracujeme podle projektu „ Toulavý Kamínek“ – složili jsme si k tomu pohádku….( jméno vybraly děti , jsme v ulici „ Ke Kamenci“).

Motivační prostředek, loutka má k dětem blízko, hra na divadlo je velmi baví, rozvíjí svoji fantazii, mluvní projev, trénují paměť, ohleduplnost k druhým.

navázání kontaktu; vtažení dítěte do tématu, příběhu; manipulační činnosti; rozvoj komunikačních schopností

navazování kontaktů mezi dětmi, mezi učitelkou a dětmi; pomoc při začlenění do kolektivu; dobrý motivační prvek; vede k zlepšení komunikačních dovedností, tvoření vět, výslovnosti...

Navození atmosféry, upoutání zájmu dětí,rozvoj komunikace, emocionální rozvoj dětí, rozvoj představivosti a fantazie, estetické cítění, rozšiřování slovní zásoby, mluvního projevu dětí, aktivizace dětí. Vlastní maňásek, plyšáček - emocionální pouto s domovem, pomůcka při adaptaci dítěte na cizí prostředí....

Navození kontaktu s dítětem, motivační prvek, seznámení dětí s prvkem dramatické výchovy a s prací loutkoherců.

Nejvíce v motivaci, ztotožnění dítěte s loutkou

nejvíce využívané při adaptaci na prostředí Mš u nejmladších dětí, u ostýchavých dětí pomůcka,že mluví přes loutku

Některé děti se zbaví ostychu, když hovoří za loutku a ne za sebe Lepší názornost Využití všech smyslů Učení hrou

pedagog -vhodná pro motivaci sdělování informací bez příkazů ... dětmi vždy vítána - přijímána kladně dítě - rozvoj představivosti, ručnosti a rozvoj jazykových dovedností

podpora slovní zásoby, fantazie, citová výchova

Podporuje kreativitu, motivuje děti více, vytváří respekt a nové rozměry.

Práce s loutkou vede nejen k rozvoji poznávání, slovní zásoby, vyjadřování a komunikace, ale i k tvořivé činnosti dětí, k rozvoji fantazie a nápaditosti, mnohdy je pomocníkem i při odbourávání strachu, v roli "diváka" se děti takto setkávájí s uměleckými podněty, jsou vedeny k naslouchání, soustředění, zapojení se do děje.

pro děti velmi přitažlivá forma práce, děti ztrácejí ostych při rozhovorech s loutkou, mohou pracovat s modulací hlasu, děti jim věnují pozornost

Při hře a dramatizaci s loutkou dochází u dětí k rozvoji řečových schopností, jazykových a komunikativních dovedností, k zdokonalování samostatného slovního projevu a vlastní improvizaci.

při většině činností

přiblížit se dítěti pohádkovou formou.

Přímý kontakt dítě / loutka, jak rozvoj jemné motoriky, tak rozvoj slovní zásoby, přes pocitovou stránku osobnosti, tak i psychické rozpoložení dítěte, nálady dětí, různé vlastnosti dětí - reakce na danou situaci, rozvoj slovní zásoby, ...

Přínos spatřuji v citovém prožitku dětí, loutka má nezaměnitelné místo v prostředí MŠ

rozvíjení představivosti, fantazie, slovní zásoby, motivace k výtvarným činnostem

rozvíjení tvořivosti, fantazie, slovního vyjadřování, výslovnosti, jemné motoriky, komunikace atd.

Rozvíjí představivost a fantazii dětí, pomáhá jim přenést se přes realitu – vyřešit nepříjemné zážitky, konflikty, pobavit se s nezbedou a získat řešení situace- ponaučení. Orientaci v prostoru a čase- posloupnost děje, hlasitý projev ( ztráta ostychu) a, děti se naučí improvizovat a reagovat na ,,své“ obecenstvo.

rozvíjí představivost a fantazii, umožňuje stydlivějším dětem se projevit atd.

Rozvoj představivosti, fantazie, slovní zásoby, vztah ke kultuře.

rozvoj představivosti, soustředění ...

Rozvoj představivosti, vzor řečového projevu a vyjadřování a názornost, blízká dítěti.

Rozvoj slovní zásoby, rozvoj souvislejšího vypravování, napodobování a vcítění se do jiných postav, realizace dítěte v této činnosti mu umožňuje "otrkání" se, zbavení se ostychu aj.

rozvoj tvořivosti, fantazie, komunikačních dovedností

rozvoj tvořivosti, spolupráce, kooperace, rozvoj fantazie, slovní zásoby, soustředěnost, dobrá motivace

RYCHLEJŠÍ NAMOTIVOVÁNÍ K ČINNOST

upoutání pozornosti děti rozvoj představivosti

Určitě je to pro práci s dětmi forma zábavnější a přirozenější. A mnohokrát se mi již osvědčila při různých problémech (špatné komunikaci s dospělými, horší adaptaci v MŠ apod.)

V komunikaci mezi dětmi a učiteli,spontánnosti dětí,k motivaci, ve vztahu vedení dětí k estetice v MŠ.

Velký přínos pro zaujetí dětí, při dramatizaci. Velmi často zařazujeme i do volných her dětí. Děti si samy hrají s hotovými maňásky, či si je samy vyrábějí a pak s nimi hrají improvizovaná divadla.

velký význam pro prožitkové učení,motivace pro dané téma,spolupráce dětí apod.

vhodná motivace.

Vhodná motivační pomůcka, pomáhá při adaptaci, rozvoji slovní zásoby, odosobnění a ztotožnění se s rolí (dítě hraje a mluví za loutku), napomáhá při udržení pozornosti, rozvíjíé dětskou fantazii a tvořivost (při hraní divadla i při výrobě loutek z různých materiálů, práce s loutkou napomáhá rozvoji jemné motoriky a koordinace ruka x oko, vizualizace textu - nácvik zapamatováním, spolupráce dětí které spoluhrají divadlo - vzájemná ohleduplnolst a tolerance, tvořivá improvizace a řešení problémů v roli..............

Vhodný prvek pro motivaci a udržení pozornosti dětí.

Výborná motivace zejména u nejmenších dětí, při adaptaci nebo řešení problémů děti lépe reagují, rozvoj slovní zásoby a dětské fantazie a mnoho dalšího.

Výborná motivace, lepší spolupráce dětí. Rozvoj fantazie, prožívání emocí, vlastní tvořivosti dětí.

využití k motivaci, u dětí k rozvoji řečového projevu a dramatických dovedností.

Začlenění dětí do kolektivu, děti loutky baví, věří jim, prostřednictvím loutek lze navázat dobrý kontakt mezi učitelkou a dětmi.

Zpestření, zkonkrétnění slyšeného textu, umožňuje to, co nelze s živým hercem - učitelka Rozvoj komunkačních a jazykových dovedností, práce s fikcí - děti Prostředník při komunikačních potížích - terapeutická funkce Logopedická pomůcka

ztotožnění se s postavou, rozvoj řeči

16. Máte další komentáře k tématu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Absolventky škol loutky nevyužívají, neznají a nedoceňují jejich funkci, neumí je používat.

Ani ne. Přeji hodně štěstí při dalším studiu :)

Anio ne

Díky profesorce Alici Mohaplové na SPgŠ v Novém Jičíně, která k VV učila i loutkářství pro MŠ, jsem viděla názorné ukázky kratičkých etud, jak se dá s dítětem komunikovat / od profesionálky/ s loutkou. Do současné doby se mi to takto přesvědčivě samé nepodařilo. Profesionální práce s loutkou je něco, co se laik nenaučí ze dne na den. Měla by každá učitelka MŠ mít kurz či absolvovat část výuky hry s loutkou kdykoliv během pracovní kariéry/ nejideálněji na SPgŠ či VŠ/.

dramatická výchova by měla prolínat prací s předškolními dětmi, ale ne každé učitelce vyhovuje

Dramatická výchova není v našem ŠVP samostatným prvkem, ale prolíná se všemi oblastmi vzdělávání.

Dramatizace v MŠ je velkým přínosem, ale po mnohaleté zkušenosti častěji využíváme profesionální loutkové představení, myslím si, že je základem pro kulturní rozvoj dítěte.

Hodně k nám jezdí různá divadelní představení z kterých si vybíráme ty ,které bychom chtěli aby děti vzhlédli, někdy bohužel nemají velkou úroveň pak si je už nikdy nevyberem.

je jen škoda, že v dnešní době počítačových her a nesmyslných kreslených pohádek jde joutka stranou ( např. Hurvínek a spol. děti zaujme jen tak jednou pohádkou), více "hltají" oživlé dinosaury, Spidrmany apod. BOHUŽEL !!! Podle mě je to velké minus u rodičů - posadí dítě před cokoliv, hlavně když bude v klidu a nechá v klidu i rodiče. Plánujeme s dětmi návštěvu Divadla S+H, ale je to pro nás velmi daleko, kdyby tak jezdili za dětmi blíže - alespoň do okresních měst, pak byse to dalo realizovat. Myslím si, že kdyby ty děti měly možnost si tu velkou loutku, marionetu osahat a blíže se s ní "seznámit", byl by ten vztah DÍTĚ - LOUTKA zase o jiný. Toť můj názor.

Loutková divadelní představení pro děti zajišťujeme - dle nabídek - přímo do MŠ nebo navštěvujeme představení v divadle v našem městě.

Loutky a dramatizace je nedílnou součástí jak pro práci v MŠ, tak pro přirozený vývoj dítěte. Velmi důležitá.

MŠ každý měsícnavštěvují dětská (umělecká) divdélka

Myslím si, že práce s loutkami je v poslední době opomíjena.

Myslím, že v současné době je loutka opomíjená a je to velká škoda.

ne

ne

ne

Ne

NE

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne :) Good luck Dashi!!! :)

Ne, jen by mne zajímalo, jak se využívají loutky v jiných MŠ.

Ne, přeji hodně štstí.

ne.

ne.

Někteří loutkáři zapomínají na to, že především musí být znatelný a výstižný ZJEV dané loutky. I v některých moderních animovaných pohádkách často není poznat, zda „koza“ je opravdu koza a ne např. pes. Loutka by měla co jak nejpřesněji kopírovat skutečnou postavu, kterou představuje. Dětem, zvláště předškolního věku je v podstatě jedno,zda k nim promlouvá loutka plošná, marioneta nebo maňásek, ale měla by to být loutka, která má, dle mého názoru, příjemný zjev v obličeji a ne takový, kterého by se od prvopočátku děti bály. Tzn. Karkulka by měla být Karkulka a ne svým zjevem 40-ti letá paní s doposud děsivým životním osudem :).

Postavičku loutky/maňáska používám docela často, jako úvodní postavu a průvodce tématem. Děti se s touto postavičkou ztotožní a lépe reagují na podněty, které je mají navádět dál, hlouběji do tématu a řešení situací, se kterými se mohou ve světě ,,dospělých“ setkat.

Práce s loutkou a vůbec dramatizace prostupuje až na vyjímky každým tématem v naší mateřské škole.

především nejsem MŠ, ale soukromé zařízení, spíše jesle, s dětmi do tří let

Přeji hodně úspěchů

V dnešní době PC, televize, je dramatická výchova velmi málo využívána. Děti hrají divadlo raději samy, jako herci. Navštěvujeme divadelní představení formou nabídek profesionálních loutkařů.

zdá se mi, že v této oblasti je malá nabídka např. školení pro učitelky

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž X žena

2. Jaký je Váš věk?

4. Jaká je délka Vaší pedagogické praxe?

5. Na jakém typu školy učíte?

6. Máte ve Vaší mateřské škole k dispozici loutky?

7. Jestli ano, jaké typy loutek?

8. K jakým aktivitám loutky v pedagogické praxi využíváte?

9. Užívají děti ve Vaší mateřské škole loutky? Pokud ano, tak:

10. Má Vaše mateřská škola další vybavení pro realizaci dramatické výchovy (např. komplexní loutkové divadlo)? Prosím, rozepište:

11. Považujete vybavení mateřské školy v této oblasti za dostatečné pro Vaši práci?

12. Které podoby loutek využíváte?

13. Absolvovali jste někdy nějakou formu vzdělávání v oblasti loutkového divadla nebo dramatické výchovy? Prosím, vypište, jakou:

14. Je u Vás na škole dramatická výchova samostatným prvkem v tematickém bloku ŠVP – je zde písemně vystihnuta?

16. Máte další komentáře k tématu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž X žena

2. Jaký je Váš věk?

4. Jaká je délka Vaší pedagogické praxe?

5. Na jakém typu školy učíte?

6. Máte ve Vaší mateřské škole k dispozici loutky?

7. Jestli ano, jaké typy loutek?

8. K jakým aktivitám loutky v pedagogické praxi využíváte?

9. Užívají děti ve Vaší mateřské škole loutky? Pokud ano, tak:

10. Má Vaše mateřská škola další vybavení pro realizaci dramatické výchovy (např. komplexní loutkové divadlo)? Prosím, rozepište:

11. Považujete vybavení mateřské školy v této oblasti za dostatečné pro Vaši práci?

12. Které podoby loutek využíváte?

13. Absolvovali jste někdy nějakou formu vzdělávání v oblasti loutkového divadla nebo dramatické výchovy? Prosím, vypište, jakou:

14. Je u Vás na škole dramatická výchova samostatným prvkem v tematickém bloku ŠVP – je zde písemně vystihnuta?

16. Máte další komentáře k tématu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rybářová, D.VYUŽÍVÁNÍ LOUTEK V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH - Rybářová (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vyuzivani-loutek-v-materskyc.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.