Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využívání online aktivit turistických centrál ze strany turistů

Využívání online aktivit turistických centrál ze strany turistů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza P
Šetření:14. 11. 2018 - 21. 11. 2018
Počet respondentů:43
Počet otázek (max/průměr):7 / 6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:77,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění krátkého dotazníku, jehož výsledky poslouží pro tvorbu seminární práce na Vysoké škole ekonomické. 

Předem děkuji!

Tereza

Odpovědi respondentů

1. Zaznamenáváte na internetu aktivní propagaci ze strany zahraničních národních turistických centrál? (Pro příklad: VisitDubai, Croatia - Full of life)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, občas2046,51 %46,51 %  
Ne1739,53 %39,53 %  
Ano, často613,95 %13,95 %  

Graf

2. Využíváte informací nebo služeb národních turistických centrál při plánování svých zahraničních cest?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, vždyotázka č. 3, Ano, někdyotázka č. 3, Ne, nikdyotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nikdy3069,77 %69,77 %  
Ano, někdy1227,91 %27,91 %  
Ano, vždy12,33 %2,33 %  

Graf

3. Jakým způsobem jich využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyhledávám si informace o destinaci, do které mám v plánu vyrazit1184,62 %25,58 %  
Objednávám nebo rezervuji si na nich služby215,38 %4,65 %  
Rozhoduju se podle nich ohledně mé cílové destinace17,69 %2,33 %  
Jiné17,69 %2,33 %  

Graf

4. Co je hlavním důvodem Vašeho nevyužívání těchto služeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Informace si vyhledávám na jiném místě2066,67 %46,51 %  
Nevím o existenci národních turistických centrál723,33 %16,28 %  
Jiné413,33 %9,3 %  
Informace si v rámci svých cest nevyhledávám13,33 %2,33 %  

Graf

5. Využíváte na internetu informací nebo služeb české turistické centrály Czech Tourism, která podporuje domácí cestovní ruch? (portál Kudy z Nudy, kampaň Česko - Země příběhů)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, občas2455,81 %55,81 %  
Ne1637,21 %37,21 %  
Ano, často36,98 %6,98 %  

Graf

6. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-32 let2967,44 %67,44 %  
33-55 let1330,23 %30,23 %  
Do 17 let12,33 %2,33 %  

Graf

7. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2660,47 %60,47 %  
Muž1739,53 %39,53 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Využíváte informací nebo služeb národních turistických centrál při plánování svých zahraničních cest?

  • odpověď Ano, někdy:
    • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyhledávám si informace o destinaci, do které mám v plánu vyrazit na otázku 3. Jakým způsobem jich využíváte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zaznamenáváte na internetu aktivní propagaci ze strany zahraničních národních turistických centrál? (Pro příklad: VisitDubai, Croatia - Full of life)

2. Využíváte informací nebo služeb národních turistických centrál při plánování svých zahraničních cest?

3. Jakým způsobem jich využíváte?

4. Co je hlavním důvodem Vašeho nevyužívání těchto služeb?

5. Využíváte na internetu informací nebo služeb české turistické centrály Czech Tourism, která podporuje domácí cestovní ruch? (portál Kudy z Nudy, kampaň Česko - Země příběhů)

6. Kolik je Vám let?

7. Jaké je Vaše pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zaznamenáváte na internetu aktivní propagaci ze strany zahraničních národních turistických centrál? (Pro příklad: VisitDubai, Croatia - Full of life)

2. Využíváte informací nebo služeb národních turistických centrál při plánování svých zahraničních cest?

3. Jakým způsobem jich využíváte?

4. Co je hlavním důvodem Vašeho nevyužívání těchto služeb?

5. Využíváte na internetu informací nebo služeb české turistické centrály Czech Tourism, která podporuje domácí cestovní ruch? (portál Kudy z Nudy, kampaň Česko - Země příběhů)

6. Kolik je Vám let?

7. Jaké je Vaše pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

P, T.Využívání online aktivit turistických centrál ze strany turistů (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://vyuzivani-online-aktivit-tur.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.