Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využívání počítačů při vysokoškolském studiu

Využívání počítačů při vysokoškolském studiu

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:František Vavřička
Šetření:21. 10. 2010 - 24. 10. 2010
Počet respondentů:52
Počet otázek (max/průměr):13 / 11.75
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Ahoj,

žádáme Vás o vyplnění našeho dotazníku na téma "Využívání počítačů při vysokoškolském studiu".

Dotazník je určen pouze pro studenty VŠ.

Předem Vám děkujeme za spolupráci.

František a Lenka

Odpovědi respondentů

1. Je pro Vás počítač nutnou výbavou ke studiu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano52100 %100 %  

Graf

2. Kolik času trávíte denně na počítači?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 a více hodin2344,23 %44,23 %  
3 až 5 hodiny1732,69 %32,69 %  
1 až 3 hodiny1223,08 %23,08 %  

Graf

3. Kolik času, který strávíte na počítači, věnujete studiu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 až 2 hodiny2751,92 %51,92 %  
méně než hodinu917,31 %17,31 %  
2 až 3 hodiny917,31 %17,31 %  
3 a více hodin713,46 %13,46 %  

Graf

4. Myslíte si, že je Internet nutná výbava studenta?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano52100 %100 %  

Graf

5. Kde používáte nejčastěji počítač ke studiu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doma4586,54 %86,54 %  
ve škole611,54 %11,54 %  
jinde11,92 %1,92 %  

Graf

6. Preferujete učení:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z vytištěných materiálů, skript, knih apod.4586,54 %86,54 %  
pomocí počítače713,46 %13,46 %  

Graf

7. K jakým účelům používáte počítač nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyhledávání informací2446,15 %46,15 %  
komunikace1223,08 %23,08 %  
poslech hudby, sledování filmů, seriálů a videí815,38 %15,38 %  
úprava a tisk materiálů ke studiu713,46 %13,46 %  
učení se11,92 %1,92 %  

Graf

8. Máte strach, že o data na svém počítači můžete přijít?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, proto zálohuji2548,08 %48,08 %  
ano, ale nezálohuji2242,31 %42,31 %  
nebojím se, nezálohuji59,62 %9,62 %  

Graf

9. Co vidíte jako pozitivní na práci s počítačem?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

dostupnost informací a přenosnost

dostupnost informací, výpočetní výkon

dostupnost potřebných informací

možnost snadného získání informací

Obrovsky zrychlí rutinní práci, usnadní "štábní kulturu" predávaných prací,...

Píši na něj lépe, než ručně, vče je přehledné. Jinak komunikace s kamarády zdarma a rychle.

přehlednost, rychlost

Při psaní důležitých dokumentů je výhodou automatická oprava pravopisu. Mohu se dorozumívat s přáteli.

psát práce na PC je rychlejší a jednodušší (psát to na stroji jako dříve - nemyslitelné) velkým plusem je možnost vyhledávání věděckých publikací přes web, ebook, el. časopisy je dobré mít všechna data pohromadě, ne všude po papírech :)

rychlá možnost cokoli vyhledat

rychlost

rychlost a prehlednost

Rychlost (např. rychlost komunikace mezi vyučujícím a mnou), dostatečná dostupnost informací

Rychlost při vyhledávání dat

rychlost, dostupnost, velké množství materiálu

Rychlost, flexibilnost.

rychlost, přehlednost, možnost současné práce s internetem

Snadno dostupné informace týkající se studia i dalších věcí

šetření papíru

usnandění tvoření seminárek, internet

zjednodušení

10. Co vidíte jako negativní na práci s počítačem?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

bolesti hlavy

častá bolest očí při dlouhé práci

délka času strávená na pc

kazí se zrak a lidstvo ztrácí pohyb

mala fyzicka aktivita

Málo soukromí, velká závislost na PC, omezení zájmů

možnost být obětí hackerů

nic

nic

obecně mi vadí, že někteří vyučující už bez prezentace ani nic neodpřednáší, a spoléhají na prezentace, proto se ani neobřežují psát skripta a tak jako negativum vidím zcestné informace na webu, nepravdivé info a tak, na které je nutno si dávat pozor

odcizení přístroje, mohu o data přijít, počítač je cenově náročnější

odvádí pozornost od učení k zábavě

omezená doba výdrže baterie a občasná absence zásuvek

Rušivé elementy na internetu, člověk snadno začne dělat něco jiného

Spousta lidí hraním her vylňuje volný čas místo toho, aby dělali něco užitečného nebo aspoň byli na čerstvém vzduchu.

Vše zabere moc času a člověk se pak nemůže od compu odlepit.

Žrout času

Žrout času.

11. Bojíte se závislosti na počítači?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4484,62 %84,62 %  
ano815,38 %15,38 %  

Graf

12. Studujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ekonomický obor2751,92 %51,92 %  
pedagogický obor815,38 %15,38 %  
jiné713,46 %13,46 %  
obor aplikovaných věd35,77 %5,77 %  
filozofický obor35,77 %5,77 %  
elektrotechnický obor23,85 %3,85 %  
obor zdravotnických studií11,92 %1,92 %  
strojní obor11,92 %1,92 %  

Graf

13. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3771,15 %71,15 %  
muž1528,85 %28,85 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Máte strach, že o data na svém počítači můžete přijít?

  • odpověď ano, proto zálohuji:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 až 3 hodiny na otázku 2. Kolik času trávíte denně na počítači?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Je pro Vás počítač nutnou výbavou ke studiu?

2. Kolik času trávíte denně na počítači?

3. Kolik času, který strávíte na počítači, věnujete studiu?

4. Myslíte si, že je Internet nutná výbava studenta?

5. Kde používáte nejčastěji počítač ke studiu?

6. Preferujete učení:

7. K jakým účelům používáte počítač nejčastěji?

8. Máte strach, že o data na svém počítači můžete přijít?

11. Bojíte se závislosti na počítači?

12. Studujete:

13. Jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Je pro Vás počítač nutnou výbavou ke studiu?

2. Kolik času trávíte denně na počítači?

3. Kolik času, který strávíte na počítači, věnujete studiu?

4. Myslíte si, že je Internet nutná výbava studenta?

5. Kde používáte nejčastěji počítač ke studiu?

6. Preferujete učení:

7. K jakým účelům používáte počítač nejčastěji?

8. Máte strach, že o data na svém počítači můžete přijít?

11. Bojíte se závislosti na počítači?

12. Studujete:

13. Jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Vavřička, F.Využívání počítačů při vysokoškolském studiu (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vyuzivani-pocitacu-pri-vysokoskolskem-studiu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.