Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využívání podnikatelských strategií ve Zlínském kraji

Využívání podnikatelských strategií ve Zlínském kraji

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Diana
Šetření:13. 03. 2009 - 10. 04. 2009
Počet respondentů:15
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:8,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Každá firma by měla přesně vědět, co je smyslem její existence,  kam bude v blízké i vzdálené budoucnosti směřovat. Dobří podnikatelé hledí do budoucnosti, hledají zajímavé příležitosti a tím posouvají firmu kupředu. Bez kvalitních a jednoznačných podnikatelských strategií není možné vytežit maximum z potenciálu Vašeho podnikání.  Naopak se mohou objevovat hrozby a rizika vyplývající z operativního každodenního řízení. Průzkum by měl ukázat, jak podnikatelé ve Zlínském kraji v oboru stavebnictví, doprava a služby strategie využívají a ukázat tak na možné klady a zápory strategií.

Prosím o pomoc s vyplněním dotazníku, který poslouží jako podklad pro přípravu diplomové práce. Odpovědi jsou samozřejmě anonymní.Předem děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Jakou podnikatelskou strategií má Váš podnik nastavenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
strategie ofenzivní = je spjata se snahou být lepší1173,33 %73,33 %  
strategie defenzivní = soustřeďuje se na udržení dosažené pozice213,33 %13,33 %  
strategie zůstatková = je zaměřena na přežití16,67 %6,67 %  
strategie diferenciace = je založena na odlišnostech produktů16,67 %6,67 %  
strategie nízkých nákladů= je charakterizována snižováním nákladů, což umožní snížení ceny"16,67 %6,67 %  
strategie mírně ofenzivní = je označována jako strategie “druhého vzadu”16,67 %6,67 %  

Graf

2. Jaké výhody Vám strategie přináší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
konkurenční výhody746,67 %46,67 %  
stabilní podnikatelské prostředí640 %40 %  
zvyšuje poptávku533,33 %33,33 %  
produkty a služby k udržení stávajících zákazníků a získání nových. 426,67 %26,67 %  
maximalizaci zisku320 %20 %  
snazší vývoz a dovoz16,67 %6,67 %  
urychluje náš nástup na nové, podstatně větší vznikající trhy16,67 %6,67 %  

Graf

3. Uvažovali jste o změně Vaší strategie?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1066,67 %66,67 %  
ano533,33 %33,33 %  

Graf

4. Co by Vás ke změně strategie přimělo?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic213,33 %13,33 %  
neziskovost16,67 %6,67 %  
ekonomická krize16,67 %6,67 %  
více volných peněžních prostředků16,67 %6,67 %  
neúspěch stávající startegie16,67 %6,67 %  
n16,67 %6,67 %  
strategický partner16,67 %6,67 %  
úbytek zákazníků, kapitálu16,67 %6,67 %  
změna ek. prostředí16,67 %6,67 %  
to je věc vedení16,67 %6,67 %  
být průměrný je moc pracné16,67 %6,67 %  
dlouhodobý pokles tržeb16,67 %6,67 %  
Stálost.16,67 %6,67 %  
úbytek odběratelů16,67 %6,67 %  

Graf

5. Implementace Vaší strategie proběhla:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve stádiu vývoje podniku1493,33 %93,33 %  
při krizi podniku16,67 %6,67 %  

Graf

6. Je Vaše strategie tvořena pomocí:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kvalitní manažerské práce853,33 %53,33 %  
účelného využívání disponibilních zdrojů podniku640 %40 %  
správnými metodykami426,67 %26,67 %  
nic16,67 %6,67 %  

Graf

7. Využili jste někdy poradenské služby při implementaci strategie?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1173,33 %73,33 %  
ano426,67 %26,67 %  

Graf

8. Je ve Vašem podniku nastaveno více strategií než 1?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1066,67 %66,67 %  
ne533,33 %33,33 %  

Graf

9. Jaké metody používáte při tvorbě strategií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SWOT ANALÝZU640 %40 %  
Strategickou analýzu533,33 %33,33 %  
Stanovení a poslání a cílů podniku533,33 %33,33 %  
Analýza ABC,BCG213,33 %13,33 %  
Porterovu analýzu16,67 %6,67 %  

Graf

10. Kdo u Vás rozhoduje o volbě strategie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
majitel1066,67 %66,67 %  
vedení426,67 %26,67 %  
celý management213,33 %13,33 %  
1 manažer213,33 %13,33 %  
ekonom16,67 %6,67 %  

Graf

11. Dosahujete svých strategických cílů díky zvolené strategií?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15100 %100 %  

Graf

12. Jakou máte právní formu podniku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s.r.o.960 %60 %  
osvč426,67 %26,67 %  
a.s.16,67 %6,67 %  
nezisková organizace16,67 %6,67 %  

Graf

13. V jaké oblasti podnikáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
služby960 %60 %  
stavebnictví533,33 %33,33 %  
doprava16,67 %6,67 %  

Graf

14. Kolik let Vaše společnost působí na trhu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10-20 let1066,67 %66,67 %  
5-10 let320 %20 %  
1-5 let213,33 %13,33 %  

Graf

15. Jaký je Váš přibližní roční obrat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 000 000 a více853,33 %53,33 %  
1 000 000 - 2 000 000426,67 %26,67 %  
100 000 - 500 000213,33 %13,33 %  
500 000 - 1 000 00016,67 %6,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

, D.Využívání podnikatelských strategií ve Zlínském kraji (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://vyuzivani-podnikatelskych-strategii-ve-zlinskem-kraji.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.