Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využívání prvků zážitkové pedagogiky učitelkami MŠ

Využívání prvků zážitkové pedagogiky učitelkami MŠ

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Hahnová
Šetření:10. 04. 2022 - 15. 04. 2022
Počet respondentů:13
Počet otázek (max/průměr):11 / 8.38
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen učitelkám a učitelům MŠ, kteří rádi pracují s dětmi alternativně a zajímavě.

Odpovědi respondentů

1. Pracujete s dětmi předškolního věku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano v MŠotázka č. 2, ano ve SVČVS nebo DDMotázka č. 2, ano jindeotázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano v MŠ861,54 %61,54 %  
ne323,08 %23,08 %  
ano ve SVČVS nebo DDM215,38 %15,38 %  

Graf

2. Jak dlouho pracujete s dětmi předškolního věku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 5 let550 %38,46 %  
6 - 10 let440 %30,77 %  
26 - 30 let110 %7,69 %  

Graf

3. Mohou se děti ve vaší MŠ vyjadřovat k obsahu a formě vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy550 %38,46 %  
vždy550 %38,46 %  

Graf

4. Mohou děti ve vaší MŠ navrhovat činnosti, které by samy chtěly dělat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy550 %38,46 %  
vždy440 %30,77 %  
nikdy110 %7,69 %  

Graf

5. Věnujete se spolupráci dětí ve skupině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často, ale nahodile330 %23,08 %  
občas330 %23,08 %  
každý den220 %15,38 %  
často a pravidelně220 %15,38 %  

Graf

6. Vytváříte pro děti situace, kdy musí hledat samy řešení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často a pravidelně330 %23,08 %  
občas330 %23,08 %  
každý den220 %15,38 %  
často, ale nahodile220 %15,38 %  

Graf

7. Nabízíte dětem aktivity, kde musí překonat náročnější stresové situace či nebezpečí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano880 %61,54 %  
ne220 %15,38 %  

Graf

8. Jakou formu náročnějších situací volíte v MŠ při uplatňování zážitkové pedagogiky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
experimenty a pozorování562,5 %38,46 %  
strategické hry450 %30,77 %  
hry na znalosti a vědomosti450 %30,77 %  
turistické výkony450 %30,77 %  
dramatické situace450 %30,77 %  
tábornická praxe337,5 %23,08 %  
jiné337,5 %23,08 %  
hry v rolích337,5 %23,08 %  
kreativní tvorba337,5 %23,08 %  
rozvoj fantazie a představivosti337,5 %23,08 %  
zkoumání problému ve skupině337,5 %23,08 %  
sportovní překonávání překážek225 %15,38 %  
hledání řešení individuálně112,5 %7,69 %  

Graf

9. Pokud jste zvolili formu náročných situací jinou, uveďte jakou:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne225 %15,38 %  
běh112,5 %7,69 %  
dlouhé výpravy112,5 %7,69 %  
Nezvolila112,5 %7,69 %  
jízda na kole112,5 %7,69 %  
protipožární prevence112,5 %7,69 %  
sociogramy112,5 %7,69 %  

Graf

10. Používáte po pedagogickém působení prožitkem reflexi s dětmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano880 %61,54 %  
ne220 %15,38 %  

Graf

11. Pokud jste zvolili odpověď, že používáte reflexi s dětmi v MŠ, napište jakou formu:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
diskuze220 %15,38 %  
Ne220 %15,38 %  
dotazy, odpovědi220 %15,38 %  
otázky odpovědi110 %7,69 %  
smajlíky110 %7,69 %  
Povídaní s dětmi- shrnutí, co se dětem líbilo a co ne, co je zaujalo110 %7,69 %  
zpětnávazba, povídání110 %7,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Hahnová, J.Využívání prvků zážitkové pedagogiky učitelkami MŠ (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://vyuzivani-prvku-zazitkove-pe.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.