Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využívání služeb Nordsee

Využívání služeb Nordsee

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Bílková
Šetření:03. 05. 2011 - 04. 05. 2011
Počet respondentů:30
Počet otázek (max/průměr):22 / 21.83
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Spokojenost s fastfoodem NORDSEE. Jak Vám chutnají čerstvé ryby?:)

Odpovědi respondentů

1. Využíváte služeb NORDSEE?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2170 %70 %  
ne930 %30 %  

Graf

2. Jaký je hlavní důvod stravování se v NORDSEE?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nabídka pokrmů936 %30 %  
rychlost občerstvení832 %26,67 %  
kvalita pokrmů728 %23,33 %  
snadná dostupnost624 %20 %  

Graf

3. Jak často se stravujete v tomto zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1krát do roka1756,67 %56,67 %  
3krát do měsíce826,67 %26,67 %  
1krát týdně310 %10 %  
téměř každodenně26,67 %6,67 %  

Graf

4. Je pro Vás důležitá reklama při výběru pokrmů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy1446,67 %46,67 %  
reklamu nevnímám930 %30 %  
ano723,33 %23,33 %  

Graf

5. Na nabízeném jídle oceňujete především

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
chutnost pokrmů2.0671.196
velikost porcí2.40.907
cenu2.81.16
rychlost občerstvení2.7331.396

Graf

6. Zhodnoťte prosím poskytovanou stravu v NORDSEE

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
chutnost pokrmů1.81.493
velikost porcí1.9670.966
úprava pokrmů2.0330.832
čerstvost použitých surovin20.933
cena3.5671.512

Graf

7. Nabídka nápojů v NORDSEE je pro Vás:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostatečná1860 %60 %  
průměrná723,33 %23,33 %  
malá310 %10 %  
nedostatečná26,67 %6,67 %  

Graf

8. Využíváte nabídky teplých nápojů v NORDSEE?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2273,33 %73,33 %  
ano826,67 %26,67 %  

Graf

9. Co považujete za nejsilnější stránku tohoto řetězce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nabídka pokrmů1446,67 %46,67 %  
kvalita pokrmů1240 %40 %  
snadná dostupnost723,33 %23,33 %  
rychlost občerstvení310 %10 %  
cena13,33 %3,33 %  

Graf

10. Co považujete za nejslabší stránku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cena pokrmů1963,33 %63,33 %  
rychlost občerstvení826,67 %26,67 %  
nabídka pokrmů310 %10 %  
snadná dostupnost26,67 %6,67 %  
kvalita pokrmů13,33 %3,33 %  

Graf

11. Uvítal/a byste rozšíření nabídky jídel?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1446,67 %46,67 %  
spíše souhlasím826,67 %26,67 %  
spíše nesouhlasím413,33 %13,33 %  
nevím413,33 %13,33 %  

Graf

12. Využíváte služeb bezplatného WIFI připojení v restauracích NORDSEE?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1756,67 %56,67 %  
ano1343,33 %43,33 %  

Graf

13. Hraje pro Vás nějakou významnou roli při stravování prostředí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2273,33 %73,33 %  
ne516,67 %16,67 %  
nevím310 %10 %  

Graf

14. Celkové prostory restaurací NORDSEE se Vám zdají:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyhovující2170 %70 %  
čisté826,67 %26,67 %  
neudržované13,33 %3,33 %  

Graf

15. Cena produktů NORDSEE je pro Vás:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poměrně vysoká1240 %40 %  
průměrná1033,33 %33,33 %  
velice vysoká516,67 %16,67 %  
výborná, velice nízká310 %10 %  

Graf

16. Zdá se Vám cenové ohodnocení pokrmů v NORDSEE nižší než v jiných podobných zařízeních rychlého občerstvení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2376,67 %76,67 %  
nevím516,67 %16,67 %  
ano26,67 %6,67 %  

Graf

17. Byl/a byste ochoten/ochotna si za pokrmy připlatit, kdyby pro přípravu jídel byly použity kvalitnější suroviny? (např. Bio potraviny)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1756,67 %56,67 %  
souhlasím930 %30 %  
nevím413,33 %13,33 %  

Graf

18. Byl/a byste ochoten/ochotna zaplatit vyšší cenu za rozšíření nabídky nápojů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1240 %40 %  
souhlasím826,67 %26,67 %  
nevím516,67 %16,67 %  
nesouhlasím413,33 %13,33 %  
spíše souhlasím13,33 %3,33 %  

Graf

19. Velikosti porcí a jejich cena:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odpovídá1446,67 %46,67 %  
spíše neodpovídá, je vyšší723,33 %23,33 %  
spíše neodpovídá, je nižšší413,33 %13,33 %  
určitě neodpovídá, je vysoká310 %10 %  
určitě neodpovídá, je nízká26,67 %6,67 %  

Graf

20. Prosím zhodnoťte celkově jak na Vás působí tento fastfood?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21136,67 %36,67 %  
31136,67 %36,67 %  
1413,33 %13,33 %  
4413,33 %13,33 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.5
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.7
Směrodatná odchylka:0.84
Medián:2.5
Modus:2

Graf

21. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1756,67 %56,67 %  
muž1343,33 %43,33 %  

Graf

22. Jaký máte status?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student1653,33 %53,33 %  
zaměstnaný1136,67 %36,67 %  
nezaměstnaný310 %10 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bílková, J.Využívání služeb Nordsee (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vyuzivani-sluzeb-nordsee.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.