Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využívání služeb portálu Czech POINT

Využívání služeb portálu Czech POINT

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ondrej Hamouz
Šetření:12. 11. 2011 - 14. 11. 2011
Počet respondentů:93
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.4
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

 

dotazník má za cíl zjistit, jaké je využívání služeb portálů veřejné správy Czech POINT a Datových schránek.

 

Předem děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Víte o existenci Czech POINTů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8995,7 %95,7 %  
Ne44,3 %4,3 %  

Graf

2. Využil/a jste někdy služeb portálu Czech POINT?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5660,22 %60,22 %  
Ano3739,78 %39,78 %  

Graf

3. Jaké službyste využil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výpis z rejstříku trestů2772,97 %29,03 %  
Výpis z katastru nemovitostí924,32 %9,68 %  
Výpis z obchodního rejstříku718,92 %7,53 %  
Autorizovaná konverze dokumentů718,92 %7,53 %  
Výpis z živnostenského rejstříku513,51 %5,38 %  
Agendy Datových schránek25,41 %2,15 %  
Výpis z bodového hodnocení řidiče25,41 %2,15 %  
Výpis z insolvenčního rejstříku12,7 %1,08 %  

Graf

4. Myslíte si, že je existence Czech POINTů přínosem pro účely styku s úřady?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8187,1 %87,1 %  
Ne1212,9 %12,9 %  

Graf

5. Jste spokojen/a s dostupností pracovišť Czech POINT?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7883,87 %83,87 %  
Ne1516,13 %16,13 %  

Graf

6. Máte zřízenou Datovou schránku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8995,7 %95,7 %  
Ano44,3 %4,3 %  

Graf

7. Využíváte pro komunikaci s úřady moderní technologie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vyhledávám informace na webových stránkách úřadů.5559,14 %59,14 %  
Ano, stahuji formuláře z web. stránek.4750,54 %50,54 %  
Ano, vyplňuji formuláře přímo na internetu.3234,41 %34,41 %  
Nevyužívám.2526,88 %26,88 %  
Ano, komunikuji s úřady prostřednictvím e-mailu.2223,66 %23,66 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Využil/a jste někdy služeb portálu Czech POINT?

  • odpověď Ano:
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výpis z rejstříku trestů na otázku 3. Jaké službyste využil/a?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte o existenci Czech POINTů?

2. Využil/a jste někdy služeb portálu Czech POINT?

3. Jaké službyste využil/a?

4. Myslíte si, že je existence Czech POINTů přínosem pro účely styku s úřady?

5. Jste spokojen/a s dostupností pracovišť Czech POINT?

6. Máte zřízenou Datovou schránku?

7. Využíváte pro komunikaci s úřady moderní technologie?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte o existenci Czech POINTů?

2. Využil/a jste někdy služeb portálu Czech POINT?

3. Jaké službyste využil/a?

4. Myslíte si, že je existence Czech POINTů přínosem pro účely styku s úřady?

5. Jste spokojen/a s dostupností pracovišť Czech POINT?

6. Máte zřízenou Datovou schránku?

7. Využíváte pro komunikaci s úřady moderní technologie?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hamouz, O.Využívání služeb portálu Czech POINT (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vyuzivani-sluzeb-portalu-cze.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.