Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využívání supervize ve speciálních školách MSK

Využívání supervize ve speciálních školách MSK

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Svatopluk Chlápek
Šetření:23. 04. 2009 - 25. 04. 2009
Počet respondentů:22
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:35,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Smyslem této ankety je zjistit využívání potenciálu supervize ve speciálních školách Moravskoslezského kraje.

Výsledky budou použity jako základ výzkumné části mé závěrečné práce na téma "Možnosti supervize pro školní management".

Odpovědi respondentů

1. Zřizovatelem naší školy je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
krajský úřad1359,09 %59,09 %  
církev418,18 %18,18 %  
soukromník313,64 %13,64 %  
obec14,55 %4,55 %  
MŠMT14,55 %4,55 %  

Graf

2. Co si představuji pod pojmem supervize? Myslím si, že při supervizi jde zejména o :

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podporu zaměstnancům1986,36 %86,36 %  
kontrolu zaměstnanců418,18 %18,18 %  

Graf

3. V jaké oblasti se používá supervize?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sociální oblast, zdravotnictví, školství (pomáhající profese)22100 %100 %  
podnikání - byznys418,18 %18,18 %  
stavebnictví14,55 %4,55 %  

Graf

4. Jakou mám představu o použití supervize ve školství ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
znám možnosti supervize1463,64 %63,64 %  
někde jsem to už slyšel(a), ale neznám detaily627,27 %27,27 %  
vůbec netuším 29,09 %9,09 %  

Graf

5. Pokud budeme na naší škole využívat supervizi, bude určena zejména:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podpora týmům učitelů (komunikace, plánování, ŠVP...)1881,82 %81,82 %  
podpora učitelům (řešení výchovně-vzdělávacích problémů)1045,45 %45,45 %  
podpora vedení školy nebo řediteli731,82 %31,82 %  

Graf

6. Proč se více nevyužívá supervize ve školství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejsou na to peníze1672,73 %72,73 %  
není na to čas731,82 %31,82 %  
protože to není pro školství vůbec potřebná věc29,09 %9,09 %  

Graf

7. Jakou mám se supervizí osobní zkušenost ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
supervizi jsem již osobně zažil(a)1045,45 %45,45 %  
četl jsem o tom v literatuře836,36 %36,36 %  
znám to z nějaké vzdělávací akce627,27 %27,27 %  

Graf

8. Vztah k tématu supervize:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [vůbec mě to nezajímá → konec dotazníku, chtěl(a) bych se o tom dozvědět něco víceotázka č. 11, supervizi u nás praktikujemeotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chtěl(a) bych se o tom dozvědět něco více1254,55 %54,55 %  
supervizi u nás praktikujeme836,36 %36,36 %  
vůbec mě to nezajímá29,09 %9,09 %  

Graf

9. Používáme supervizi :

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obojí562,5 %22,73 %  
týmovou (skupinovou)337,5 %13,64 %  

Graf

10. Používáme supervizora :

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
externího562,5 %22,73 %  
interního225 %9,09 %  
interního i externího112,5 %4,55 %  

Graf

11. Pro získání dalších informací o supervizi :

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
navštívím vzdělávací akci763,64 %31,82 %  
oslovím kolegy, kteří už supervizi na škole praktikují436,36 %18,18 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Chlápek, S.Využívání supervize ve speciálních školách MSK (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://vyuzivani-supervize-ve-specialnich-skolach-msk.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.