Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využívání taxislužby

Využívání taxislužby

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Lvr
Šetření:14. 04. 2016 - 28. 04. 2016
Počet respondentů:54
Počet otázek (max/průměr):11 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:71,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění dotazníku na téma Využívání taxislužby. Získaná data mi pohomou ve zpracování seminární práce.

 

Odpovědi respondentů

1. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3666,67 %66,67 %  
muž1833,33 %33,33 %  

Graf

2. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22 - 25 let1731,48 %31,48 %  
30 - 40 let1018,52 %18,52 %  
26 - 29 let1018,52 %18,52 %  
41 let a více916,67 %16,67 %  
19 - 21 let611,11 %11,11 %  
0 - 15 let11,85 %1,85 %  
15 - 18 let11,85 %1,85 %  

Graf

3. Jaké je vaše povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
administrativní pracovník1935,19 %35,19 %  
student1629,63 %29,63 %  
nižší management59,26 %9,26 %  
střední management59,26 %9,26 %  
manuální pracovník47,41 %7,41 %  
OSVČ47,41 %7,41 %  
důchodce11,85 %1,85 %  

Graf

4. Jaký je váš (čistý) měsíční příjem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 000 - 30 000 Kč1429,17 %25,93 %  
16 000 - 20 000 Kč1020,83 %18,52 %  
6 000 - 10 000 Kč816,67 %14,81 %  
11000 - 15 000 Kč714,58 %12,96 %  
0 - 5 000 Kč510,42 %9,26 %  
30 000 Kč a více48,33 %7,41 %  

Graf

5. V jakém bydlíte kraji?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha1940,43 %35,19 %  
Jihomoravský36,38 %5,56 %  
Pardubický36,38 %5,56 %  
zlínský24,26 %3,7 %  
Středočeský24,26 %3,7 %  
Královéhradecký 24,26 %3,7 %  
Jihočeský12,13 %1,85 %  
Ústecký kraj12,13 %1,85 %  
A12,13 %1,85 %  
v jihomoravském12,13 %1,85 %  
ostatní odpovědi V Praze.
Liberecký
ústecký
Moravskoslezském
Hlavní město Praha
Praha (Olomoucký trvalé bydliště)
Pražský
MS
Moravskoslezský
Karlovarském
Vysočina
Zlínský.
1225,53 %22,22 % 

Graf

6. Již jste někdy jel/a taxíkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4888,89 %88,89 %  
ne611,11 %11,11 %  

Graf

7. Jak často taxíkem jezdíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výjimečně3777,08 %68,52 %  
párkrát do měsíce1020,83 %18,52 %  
několikrát do týdne12,08 %1,85 %  

Graf

8. Kdy nejčastěji taxi využíváte?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Při delším cestování (např. z/na letiště, z nádraží)2.50.875
Kulturní akce (ples, divadlo)2.1040.51
Do/ze zaměstnání, školy3.7080.332
Diskotéky, zábavy, návštěvy baru1.6881.007

Graf

9. Jak taxi nejčastěji objednáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
telefonicky3675 %66,67 %  
mávnutím, zastavením přímo na ulici1225 %22,22 %  
mobilní aplikací1225 %22,22 %  
na stanovišti taxi48,33 %7,41 %  

Graf

10. Co nejvíce Vás ovlivňuje při výběru konkrétní taxislužby?

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
cena3.1844.203
milý a ochotný personál2.4742.723
slevové a věrnostní akce2.1053.252
dostupné automobily2.9213.231
doplňkové služby (Wifi)1.5263.618
je mi to jedno1.6494.606

Graf

11. Zjišťujete si před jízdou konečnou cenu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3063,83 %55,56 %  
ne1736,17 %31,48 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jste

  • odpověď žena:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi slevové a věrnostní akce=0 na otázku 10. Co nejvíce Vás ovlivňuje při výběru konkrétní taxislužby?

10. Co nejvíce Vás ovlivňuje při výběru konkrétní taxislužby?

  • odpověď doplňkové služby (Wifi)=0:
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi slevové a věrnostní akce=0 na otázku 10. Co nejvíce Vás ovlivňuje při výběru konkrétní taxislužby?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste

2. Kolik Vám je let?

3. Jaké je vaše povolání?

4. Jaký je váš (čistý) měsíční příjem?

5. V jakém bydlíte kraji?

6. Již jste někdy jel/a taxíkem?

7. Jak často taxíkem jezdíte?

8. Kdy nejčastěji taxi využíváte?

9. Jak taxi nejčastěji objednáváte?

10. Co nejvíce Vás ovlivňuje při výběru konkrétní taxislužby?

11. Zjišťujete si před jízdou konečnou cenu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste

2. Kolik Vám je let?

3. Jaké je vaše povolání?

4. Jaký je váš (čistý) měsíční příjem?

5. V jakém bydlíte kraji?

6. Již jste někdy jel/a taxíkem?

7. Jak často taxíkem jezdíte?

8. Kdy nejčastěji taxi využíváte?

9. Jak taxi nejčastěji objednáváte?

10. Co nejvíce Vás ovlivňuje při výběru konkrétní taxislužby?

11. Zjišťujete si před jízdou konečnou cenu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lvr, M.Využívání taxislužby (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://vyuzivani-taxi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.